Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Nos Fawrth yr oedd rhai canlyniadau i'w dderbyn am etholiad dydd Llun nad oeddynt wedi eu hysbysu y noson hono. Cafwyd 4od y Rhyddfrydwyr yn un o'r rhai hyn- Newcastle—wedi enill sedd ond o'r ochr £ olIodd ddwy yn y dref nesaf ati—Sunder- land. Y lie pwysicaf yn y frwydr dydd f M&wrth oedd Liverpool. Mae yn y ddinas I, -naw o seddau, ac nid oedd ond tair o honynt yn werinol yn etholiad 1906. Tybid pe cedwid y rhai hyn mewn dinas mor Dori- aidd y byddai yn rhagorol. Fodd bynag .giomedig fu hyn. Gwir i T P O'Connor gadwr ei sedd i'r Gwyddelod, ac i Mr M Musprat gadw yr Exchange i'r Rhyddfryd- wyr, ond aeth Abercromby yn ol i'r Tori- aid. Col Seely, Is Ysgrifenydd y Trefedig- .aethau oedd yr ymgeisydd Rhyddfrydol, ac efe oedd y cyntaf o'r rhai a ddalient gysyllt- iad a'r Weiniyddiaeth i gael ei daflu allan, a thybir y ceisir lie iddo yn rhywle arall. Am y gweddill ymlynasant wrth eu tradd- odiadau Toriaidd, ac er cymaint y gobeithio ill welwyd y sprigyn balch F E Smith yn xolli ei sedd, ond yn hytrach cafodd fwy o bleidleisiau na'i ddau wrthymgeiswyr Rhydd- frydol gytfa'u gilydd. Mewn deg o ethol- .aethau eraill yn y wlad enillwyd seddau gan y Toriaid, tra na enillwyd ond dwy gan y Kyddfrydwyr. Yn Middlesbrough enillodd Rhyddfrydwyr oddiar Lafurwr yn Hanley xadwodd yr aelod poblogaidd, Mr Enoch Edwards, ei sedd yn ddisigl. Yn Llundain £ milv?yd Bermondsey yn ol i'r Rhyddfryd- wyr, yr hon dim ond ychydig wythnosau yn ,ol, mewn bye election a ddychwelodd Dori, dyma engraifft darawiadol mor ansefydlog a .diyroddiried ydyw gwerin Lloegr. Llwydd- Cdd amryw etholaethau eraill yn Llundain i gadw yn Rhyddfrydol, yr un fwyaf nodedig o ba rai oedd Limehouse. Posibl fod hon, fel buddugoliaeth Newcastle i'w briodoli i araeth fydenwog y Canghellydd yno.

[No title]

[No title]

RESULTS RECEIVED TO-DAY.

IBWRDEISDREFI DINBYCH. !

Sefydlogrwydd y Gogladd.

Advertising

Dr Cynddylan Jones a Mr David…

Prawf Gyngherdd

[No title]

! Mr David Rhys at Southsea.

[No title]

Sefydlogrwydd y Gogladd.