Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

®EIRNI.\DAETH AR FEIRNIADAETH.

WATERING- CART.

[No title]

[No title]

NODION.

BARDDONIAETH.

News
Cite
Share

BARDDONIAETH. LLINELLAU COFFADWRIA.FTH-)r,. 1 r o] Heary Austin, mab i Mr Edward Henry p'r ddiwed'^nr Mrs Mary Am. Cu.'kt3, A wyr i Mr a Mrs Edward Clarke, Gluullya, JohtsMO A", Ruabon. Y r hwn a fu farw A h öt lleg, 1908 O! gyfnewidiad mawr roewn byd, Mor sydyn dieth y nos, Ac mae rhyw gwmwi du o hyd Yn ey,oosi't- wybt-eu dius, 1 wy fyth feddyliai wrth ei wedd, Mor brydferth ac mor iach, Buasai erbYli hyn mewn bedd- Etch HENRY AUSTIN b ch. Pan oedd gobeifchion anwyl dad, A thaid, a nain mor fawr, A srwylieufc ef o gam i gam 'Tr.-i yma ar y Itawr, Chwareuai iechyd ar ei rudd, A boewder yn ei drQDd, Ond HENRY A USTl rü'wd dan gudd Pan oqd rhyw dair blwydd oed, Er nad oedd ef ond ieuauc iawn I rodio'r llwybr cul, Yn llaw ei daid nyni a'i cawn Yn myn'd i'r Ysgoi But; A chyd-i nain eisteddai Ef. Gan wrandaw'n ddi <Uiw b'JCh Edrychai fel rbyw tingel nef- Yn brydferth ac yn iach. Dywedwyd gallaf fel rhyw rAi A-a y bludeuyn gwiw. Fod yiiddo dalent wedi han, Oud ei fod rhy tea i fvw Ei lygaid oedd fel ser y neu, Ei wen oedd fel y wawr, Ei wallt modrwyog am ei ben- Hwn yw ei luu yn awr. Nis galladd cariad Daw, 0 na, Yn wir roi hirfaeth oes, Mewn byd ag oedd mor Uawn o bla, I un mor lan ei foes; Fe fynodd Duw ei gael i'r nef, I'w gartref fyny fry, I fyw'n dragwyddol gydag Ef, Ynghanol parch a bri. Gadawodd gartref glan a chlyd Ar aelwyd ]on Glanllyn, Ca'dd un fil gwell mewn arall fyd, Ar fanau Seion fryn Dychmygu 'rwyf ei glywed Rf Yo dweyd, Py anwyl dad, O! gwnewch bob ymdrech am y nef, Hon yw'r hyfrydaf wldd." Cewch eto wel'd eich rhosyn per Ynpmysg y blodau fry, Bydd AUSTIN yno fel y tec, Yn gwenu arnoch chwi. Nid marw wnaeth, y perl aeth fry, Ca'dd delyn yn ei law, Chwareua hjn i'ch aros chwi, Yh iach, heb boen na braw. Am hyny, peidiwch wylo mwy, Fy nain, nalrn taid, Da'm tad, YE nghwmni mam arosa'n hwy LNIP,- dowch i'r hyfi,yd wlad Am hyny gweddiwoh, 'Fe a'eh clyw, Am Tas i ceimlo hedd, A byw, fel byddo i chwi fyw Am byth tu draw i'r bedd. J. DAVIES (DARA.NFAB).

PONKEY.".!

IIEisteddfod Gadeiriol y Rhos.

Advertising

t .GOHEBIAETH.\