Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

HYN A'R LLALL, YMA AC ACCW.

News
Cite
Share

HYN A'R LLALL, YMA AC ACCW. MBISTKI GLYGWRS, A'OH DYRLLENWBS,— Sjrly gnath hi efo chi tua gwylia ma ? Gawsoch chi ddigon o roast beef a phlum pudding ? Rydw i'n supposio, wrth ofyn gawaoch ehi ddigon, na ddaru chi ddim, es oudd llawndar, gymryd gormod. Ma hi'n hen arferiad gin rai ar atJega fel hyn, i lyncu ar mwya o solids er mwyn caul aegis i gaul llyncu digon o liquids ar i hola nhw. Bhyfadd y rhinwadd sy miawn brandi ar y pryd i gadw plum pudding a phob peth i lawr. Wel, mau o'n hen dumblar go lew ar y cyfan hyfyd; ond y gwautha arno fo ydi mau o yn dueddol iawn i neud sport am ben y boys ma fydd yn treio slightio i bwar o. Mau o yn i eodi nhw i fyddwla ded ma nhw ydi'r bechgin calla droudiodd ddauar rioed- 0 mi nhw'n fawreddog gyddeiriog. Fydd ddim sgwrs yn y byd a na'r tro yn y typeini lie byddarhw ond mynegi i hygor- iautha nhw a'i teulu. Another glass," inedda nhw wedyn, "it will not do us no barm;" ac another glass i fiawn wrth gwrs, a'r hen frandi yn gwenu, ac fel dau o'n deud—" Now for an exhibition of my power; see how I can make these clever boys try and stand on their heads Ac yn y fan dyma'r traud i fynu, a'r holl SDrpws i'r gwtar! Ma nhw yn deud fod awar o feirdd a llynorion- yn gynefin a pherformance fel kyn. Wei, boud iddyn nhw ddysgu cymryd snisin, ac yna fe fyddanr yn agos i byrffeithrwydd. Testimonials, testimonials, testimon- ials I M", rhain yu siwr o ddwad yn gimin < niwsans yn y wlad a chrachfeirdd a musical students Aberystwyth. Y stan dard anghanrheidiol i fod yn un o'r ethol- ydigion i ddyrbyn ydi bod yn Radical o'r Radicaliaid. Dioleh i ti, Estyn, am wrthod yr anrhydadd amheufi hwn, a gneud hyny yn hysbys ar goudd gwlad. Roudd gin i fyddwl mawr o honot bob amsar, ond ar ol hynyroudd yn ganwatb mwy. Mi welis dy fod yn meddu ar ddigon o fowradd natur a hunan barch i apornio derbyn rhodd na flattery oddiar- ddwylo ryw tinkering, truckling nobodies, y rhai wrth wthio erill i'r ffrynt sy 'n am- eann dyngos i hunin yn gimin a dim arall. Welwch chi fi! welwch chi fi! ydi 'r busnas. GWela, mi gwela i chi, acmi wela drwyddoch ehinolewhyfyd. Fydda'n fendith a'r wlad taech chi 'n tynu sacha dros ych gwyneba. Yr anturiath ddy- weutha yn y busnas ma ydi un i'r Parek. John Owen, Pen y Berth, gynt o Dy'n Llwyn. Fasa. dim rhaid manylucimin, ma pawb yn gwbod pwy ydi 'r dyn. Dyoou sy'n ysgrifenedig ar y flag sy 'ii sticio allan ar bolyn o un o gwterydd Radical- iaeth, Y mae ei lafur maith a chyflawn gyda chrefydd, llenyddiaeth, a gwleidydd- iath, yn gystal ac mewn cylchoedd ereiil, wedi eu gwerthfawrogi yn gymmaint gan ei gydwladwyr, fel na th^imla neb un an- hawsder i benderfynu ei fod yn gwbl deilwng i wneuthur hyn iddo." Hold, os gwelwch chi 'n dda! Ydw i yn un yn teimlo anhawsdra anorchfygol, ac mi itredw y teimla rhan fwya o'r wlad hyfyd. Mau'n debig ei fod o wedi dyr- byn til am a nail o gyda chryfydd a llywyddiath, er nad ydw i'n gwbod ond am chydig o'i WAith yn yr ola, ac ma prisia go dda yn y farchnad gyda'r hen gorph am y cynta rwan. Felly, os ydi o heb dil am rwbath am i gampia Radical- add y mau o felly (ond hwrach fod y Liberal Association wedi talu rwbath am hyny, pwy wr) fe ddylsa chitha, pwy bynag ydach, fod yn onast wrth godïr flag, a deud mau am i fod o yn Radical o'r lliw cocha yr haudda destimonial. Tos dim rhith o esgis am un ar un cyfri arall; a phwy ydach chi sy'IL meiddio deud fod i gydwladwyr yn cymyradwyo rhyn a nath yn y cysylltiad yna ? Mi wridwn i dros I y ngwiad tawn i'n myddwl fod hyd y nod ran fechan o honi yn euog o gydffurfio a'r athrawiaeth ddau-wynebog a brygeth- wyd gan y gwr hwn, fe dynodd allan o'r armory fawr arf i roddi yn llaw y neb oudd yn ddigon mylldigedig i'w I ddyrbyn a'i arfar, a chyhouddodd argoudd gwlad i fod yn gyfiawn a chymmeradwy. Ceryddwyd o yn Ilym gan bapur y Corph, ac fe ddyla nad y gosp fod arno fo yn amlwg heb dreio ei chuddio a llwch aur na sebon. Be fasa rhen fyrthyron yn i ddeud, tybad, pe basa ryw un yn pry- gethu iddyn nhw pan yn caul i rhwmo wrth y stancia —" Dywedwch gelwydd addawch, adtfawch, addawch, ma'r end yn justifio'r means fe achubwch ych bywyd drw hyny." "Dos o'r golwg, ddiafol," dw i'n siwr fasa nhw yn i ddeud yn y fan, ac felly dyla hi fod ytto. Ond ma arna i ofn fod hir gynefindra Ag athraw- iautha Radicaliath yn dyrostwng dynol- iauth; o leia, ma'n gneudiffwrdd dhunan barch,' fel y ma i hathrawon yn bur barod i ddyrbyn sebon a rhoddion, a'r disgyblion yn bur barod i'w rhoi. ROBIN SPQNC. Be ddylia c h-i alch dyrllenwrs, fydda well i mi ddead gair ar y flwyddyn sy wed.i pasio ? R. S.

ALARCH GWYRFAI A'R " CYFARFODYDD…

PWNGC ADDYSG.

^ LLANSADWRN. !

LLANDINORWIG.

HYNAFIAETHAU PLWYFOL MON.…

"LLANDUDNO."

LLANIESTYN.

[No title]

-_w,,'---......--.---------------i…

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.

PRIF PARCHIlrADOIDD CYMBBIG.

Advertising