Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GAME AND POULTRY. I WANTED, Rabbite, Game, Poultry, and Wild Birds, for which the highest market prices will be given. Special contracts made with estate owners and Farmers, for consignments by Railway. AddreA-J. Howarth, West End, Banger. VS r ANTED, Babbit and Hare Skins.— W Address J. Howarth, West End, Bubgor. 7929 WANTED, a CURATE, Diocese of St. M Asaph. Good Welsh Preacher required. Stipend JEISO.—Addrees, Vicar, Rhcs, Ruabon. 373. WANTED, a respectable youth as Appren- W tice to the Dental Profeaaioo.-Apply to Mr Wflson, Surgeon Dentist, 72, High-street, Ban^or.^ "-1 TO BE LET. ON the 13th November next, Blacksmith's Shop and House, at Llanfaes. Only good work- men need apply, at Henllys, Beaumaris 330 LONDON AND LANCASHIRE LIFE ASSURANCE COMPANY, Head OMee-Leadenhall-strect, Cornhill, E.C. The NEW ASSURANCES for 187-4 amounted to 881,379. ASSURANCES FOR BENEFIT or WIFE AND CHILDREN, free from Probate Duty, ia terms of "Married Women's Property Act, 1870." POLICIES PAYABLE DURING LIFETIME. ASSURANCES by a LIMITED NUMBER OF PREMIUMS, each Premium securing a free paid-up Policy. SURRENDER VALUES given for Policies affer three years. DIVISION OF PROFITS EVERY FIVE YEARS. The result of the last valuation was an addition to the Policies of 41 per cent. per annum, varying 23 to 86 per cent. of the Premiums paid. W. P. CLIREHUGH, Manager and Aetuary. Agent for Carnarvonshire and Anglesey, MB. W. HUGH OWEN, Auctioneer, 12, Church-street, Carnarvon. e BWYS I BERCHENOGION FACTORIES, GWEITHFEYDD LLECHI, FOUNDRIES, CHWARE LI, AC I BAENTWYR, &c. DYMTJNA SAMUEL NIGHTINGALE, hysbysu y Cyhoedd ei fod wedi ymgymmeryd a Masnach Oil a Phaent Mr R. D. Williams, leu., Rbif 2, Stryd Fawr, Caernarfon, lie mae ganddo stoc anferthol o Oilion a Phaent o bob math, a Lliwiau, sef Logwood, Camwood, &c. Turpentine, Petroliuu., Brushes, a Varniettes Saim, Gwer, Gliw, Had Lliu, Sebon Medd. al, Cyre, a Phetelau, &c., am biisiau hyood o isel. Mae ganddo hefyd bob lliw o Baent wedi ei gycsmysgu yn barod i Baentio mewn Potiau yn cynnwya o bwys i fyny. Mae hefyd yn gwerthu y Petrifying Liquid, sef •twff hyaod at attal lleithder (damp) mewn tai, l'w gael yn wahanol liwiau. Dymuna S. N. roddi ar ddeall ei fod yn gwerthu yr ell or pethau uchod yn WHOLESALE and RETAIL. Cyfwrier :-SAMUEL NIGHTINGALE, Oil Ware. house, Drws nesaf i Burth-yr-aur, Caernarfon. 280 i YSGOL RAMMADEGOL BEAUMARIS. rBlW ATHRAW STEPHEN D. ORME, M.A., COLEG Y DRINDOD DUBLIN. (Diweddar Athraw Cynnorthwyol Tagol Rossall.) PAROTTOIR bechgyn ar gyfer y Prif- ysgolion, Arholiadau Cyhoeddus, a Bywyd Masnachol. Telir Bylw mawr i Byngciau Diweddar, yr laith Saesneg, a Gwyddoniaeth. Y mae AdeilAdau yr Teeat, pa rai ydynt yn rhagorol, mewn safle iachus ar fin y m6r. Derbynir brodorion o F6n ar delerau wedi eu gostwng, ac yn fuan teflir derbyniidau rhad iddynt yn agored drwy gystadleuaeth. Ail agorir yr Ysgol ar yr lleg o Awst. Am fanylion, vmofyner Wr Head lmaster, School House, Beaumaria MR. C. N. BICKNELL, AUCTIONEER, APPRAISER, & ESTATE AGENT, BANGOR. 5953 TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &c. ARE you troubled with Hoarseness, Hus- kiness, Weakness of the Voice, or any other de. ficiencv in the vecal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or Singing, fee.? £ 2^ TREMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and ou will be relieved at once. Sold in Boxes at Islid and 2s 9d. May be had of all Chemists, and the Cambrian Pill Depot Tremadoe. TO BUILDERS. PERSONS desirous of Tendering for the areetion of a new Parish Church at Llanfacbreth, Anglesey, can inspect the Plans, &c., &o., st the Rectory, Llanfaohreth. The Rector does not bind himself to accept the lowest or aoy Tender, or to pay any expenses Incurred by Parties Tendering. 8271-372 YMRÝSONF AREDLG AGOPED I OGLEDD CYMRU. Cymmer yr ymrysonfa hon 16 ar yr 20fed VJ o lonawr, 1876, Y9 Bryn Neaadd Park, drwy ganiattad Major Platt, V.S. Bydd dau ddosbsrth o ^mgeiswyr ar y mass. Hysbysir ychwaneg o fanylion T. RICHARDS, LORNE HOUSE, BANGOR. '?-I- T r ESTABLISHED TWENTY YEARS.) ¡1. t F A S HIIO NABLE MILITARY AND NAVAL TAILOR. CLERICAL, PROFESSIONAL, AND "0 I V I C ROBE MAK ER, I LIVERIES, I 4fcc. See. T. RICHARDS, in returning his thanks for the extensive patronage extended him duriog the iaut twenty years, begs to inform the CLERGY and others that he continues to supply Clet ical Suits, overcoats, &c., at fully 15 per cent. below the London and Oxford Houses. Material, make, and finish unsurpassable. ESTABLISIELED 1839. TiE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. JONES' j (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, farming a-MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoe, North Wales. Retailed by all respectable Medicine Vendors in every town i8 the United Kingdom, in Boxes at Is lid, 28 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the arge Boxes. fir Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box, 33 for 2a 6d, or 60 for the 4a 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be send by return of post, fee. 7 REGENT HOUSE, DINuRBEN SQUARE, AMLWCH. T WILLIAMS, wrth gyflwyno ei ddiolch- garwoh diffuant i'w Gwemeriaid a'r Cyhoedd yn gy ffi-edinol ain y gefnogaeth a dderbyniodd er pan y mae wedi sefydlu yn y lie nchod, a ddymuna wneud yn bys- bys eifod wedi dychwelyd o Fanchester gyda Stoc an- arferol o rad, a tbrwy ddirprwyaeth prynodd stoe rhag- orol o French Merinos, Gwlaneni, Crysau, a Winceyp, yn Bradford, ac Edafedd Gwlan cartref yn Llanelli. Y mae y stoc helaeth o NVFYDDAU DRAPERY ffogyfer A Thymmor y Gauaf, yn cynnwys pob math b Frethynau,Ffustians, Gwlanen Cartref, Yorkshire a Sax- ony, Brothyn gwyn a brych, Blankets, cwiltiau, Cynfas- au, Calicoes a Prints. Dewis da o Mufflers a Chrysau i Ddynion, Shawls Gwlan o 48 60 i fyny, Jackets Brethyn Du o Is 9o i fyny, Silks, Waterproofs, Tweeds a Cloaks, Dresses, Costumes, Skirts o 3s 6c i fyny, StwSiau Peieiau rhagorol am Is y Hath, Millinery Bonnets, Hetiau Ffelt i DdynioD, Furs mewn smrywiaeth mawr, Fur Trimming, Umbrellas, Zennella, Alpacas, Reginaa a Silk, a lluaws o betbau eraill. Gwerthir yr oil am y prisiau mwyaf rhesymol. Y mae y Stock Newydd ac amrywiog hon yn teilyngu sylw cyffredinol trigolion Amlwch a' mgylchoedd, canys nodwedd y Regent House ydywr Rhagoroldeb Nwyddau ac Iselder Prisiau. Ymweliad A'r Masnachdy hwn a brawf nas geliir cael gwell na rhatach eiddo gan neb yn y DYWYSOg3Cth pris plaen aar bobpoth-dim dau bris. Rhoddir 21 y cant o Ddis- count. D.S.—The Jgarvelloua Family Washing Machines are on the premises price 35s. 358 ONEY.-TO Gentlemen, Clergymen, M Fanners, Tradesmen, and others, resident in town or country.—Mr FAIAHEAD is prepared to make ad. vances, from £10 and above, privately, for long or short periods, upon Note of Hand, Life Policies, Furniture (without removal or publicity), Live or Dead Stock, Plant, and any available security. Repayable to suit the convenience ef borrowers. Interest from 25 per cent. No delay, Law Costs, Life Insurance, or formali- iiies.—Fox further particulars, apply personally or by itttor to v fi 'Wff liiAifV Erixtoo Road, Lon- BUDD GYMDEITHAS ADEILADU BAN- GOR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDLWYD, 1872. CORPHORWYD, 1874. -> LLTWYDD, ) Dr. Richards, Bangor. MTAEWTDDWR GWBITHEHBOL, Mr John Lloyd, ieu., Old Bank, Bangor. DTOGSLIAD 8RFYDLOGRWTDD. • NIl) yw gweithrediadau y Gymdeithas yn cael eu bestyn i anturiaethau o un matb, ond yn cael eu cyfyngu yn fanwl i dderbyniad arian a'i echwyna ar eiddo Rhydd-ddaliadol a Phrydlesol. Arferir y gofal manyiaf mewn cael allan werth eiddo, ae nid echwynir arno fwy nag a fyddo yn ddyogel; ac oherwydd y ffaith yr ad-delir yr echwyniadau drwy ran-daliadau misol, y mae y dyogelwch yn gwellhaa mewn gwerth yn barhaus. Galluoga y manteiaion anghyffredin a gynnygir Echwynwyrgan y Gymdeithas bon hwyut i gael y dyog- eliadau goreu. Archwiliad blynyddol i'r cyfrifon a rheolaeth ddoeth. Cedwir Cronfa (Reserve Fund) o'r neilldu er cyfarfod 4 cholledion a allant o boseibl digwydd. Nid ydyw y Gymdeithas wedi cyfarfod Ag TJNRHYW flOLLKD er ei chychwyniad. Ar derfyn pob blwyddyn derbynia pob aelod Gyfriflen Gyffredinol ao Adroddiad y Gymdeithas. OTWtANAU. Y mae y eyfranau yn lOp yr un, ac yn iyfod yn daledig i fyny (gyda Hog cynnyddol) mewn ohwe' blyn edd, drwy daliadau misol < ddau swllt a chwe' cheiniog. Gall unrhyw aelod dynu yn ol drwy roddi rhybudd o ddeng niwrnod. < HLW. Bob tair blynedd, rhenir dwy ran w dair e'r Elw rhwng yr Aelodau a ddaliont Gyfranau Tanysgrifiol am dair blynedd. f: BOHWTFXADAU. Y mae y Cyfarwyddwyr, o dan rheolau newyddion mewn aefyilfa i wneud echwyniadau ar y telerau mwyaf haelfrydig, droe gyfnodau yn estyn a dair i again mlynedd, yn ad-daladwy naill ai yn un swm, drwy ran- daliadau-blynyddol, neu gyfraniadau misol. Gall y Taliadau fod (drwy drefniant arbenig) yu oededig neu ohiriedig, eu mwynhau neu eu Ileibau, sL gwneir echwyn- iadau pellach (pan y caniatta y dyogeliad) gyda gweithred wydd, nid yw yr arian echwynedig bytb yn cael eu igalw i mewn, ond gall y Benthyciwr ei adferu, non un- rbyw gyfran, unrbyw adeg, drwy dalu swm bychan. Nid yw y Benthyciwr yn gyfrffol am unrhyw golled- ion. Graddfa y 116g a gyfodir yw 5p. y cant ar y gweddill blynyddol. Y mae y treulion yn isel ac ar raddfa bennodedig, ac y mae y blaendftliadau wedi eu gostwng i chwecheiniog y gyfran y flwyddyn, a gellir eu talu ar y cyntaf neu drwy ran-daliadau gyda'r Ech- wyniad. Y mae cannoedd o dy-ddeiliaid ag ydyct wedi talti ar dreth i'r perchenog am fwy nag ugaiu mlynedd, y rhai a allasent brynu eu tai mewn llawer llai o amser, drwy ddefnyddio manteision Cymdeithas Adeiliadu. Drwy y raddfa o ad-daliadau misol a fabwysiadir yn awr gan y Gymdeithas hon, galluogir aelodau i brynu eu tai drwy daliadau blynyddol heb fod uwchlaw eu bardrethi. Gellir anfon eirchion am echwycion ar unrhyw adeg at y Cyfarwyddwr Gweithredol, oddiwrth yr hwn y gellir cael unrhyw fanylion pellach. Cynnelir y Cyfarfododd Misol er rhoddi allan Gyfran- au bob Ail Dydd Linn yn mhob mis. SWYDDFEYDD PLASLLWYD TTRRACB, BANGOR. au bob Ail Dydd Linn yn mhob mia. SWYDDFEYDD PLASLLWYD TTRRACB, BANGOR. MEDDYGINIAETH I BAWB. BTTH KA ANOBEITHIANT. ENAINT HOLLOWAY. BNWOGltlfYDD OYFFltEDINGL. Boed i bilwb a ddioddefant oddi wrth anhwylder try- ffredinol neu leol gymmeryd calon, a dilyn esampl y rbai briodolant eu hadferiad i iechyd i'r defnydd a wnaethant ¡ o Enaint a Pheleoau Holloway. Ymedy y Gymmaiwst yn y eyhyrau a'r cymmalau, y droedwst, arteithiau yn y giau, y cwlwm gwythi a dirdyniadau gwrystaidd wrth ddefnyddio y meddyginiaethau ardderchog hyn. Coesau drwg, pob math o archollion, gweliau, llosgiadau, ennyn- I iadau yn y croen, a orcbfygir gyda buandra rhyfeddol. i Dylai yr enwogrwydd a ennillwyd gan Enaint a Phel- enau Holloway drwy yr holl fyd gwareiddiedig dueddu pawb a flinir gan aflechyd i roddi iddynt brawf teg cyn anobeithio am esmwythad, a rhoddi i fyny bob meddwl am wellb&d. FffLAMBO T BREEANTOSGLATT (Bronchitis), DIFTHBRU, DOLUR 6WDDF, PESWCH, AO ANWYD. Gwellhft yr Enaint hwn wedi i bob moddion ereill fethn. Y mae yn feddyginiaeth anffaeledig rhag pob math o anhwylderau yn y gwddf a'r frest. Gwellheir Peswch hir sefydlog a chegwicbiad drwy rwbio yr En- aint. MBSAV PRWO, BRESTIAU BRWG, BRIWIATT, IIEloI ARCHOLLIOK, A OWELIAU. Rhyfedd yw mor fuan yr amddifada briwiau, gweliau, neu archollion y corph o nerth, gan ei amddifadu o bob cymmhwysder, i gyflawni dylediBwydtdau bywyd ac nid llai rhyfeddol ydyw gwylio effeithiau Enaint Iachaol, Holloway pan y defnyddier ef yn unol A'r cyfarwyddiad au argraphedig, a'i gynuorthwyo gyda dognau priodol o'r Pelenau. T BKOBDW8T A'R GYK1IALWST. Fe'u gwellheir gyda'r sicrwydd mwyaf OB rhwbir sym- au mawrion o'r Enaint i mewn yn dda i'r rhanau dolurus. Dylid parhau y driniaeth bou gyda dyfalwch am beth amser, a'i gynnorthwyo yn briodol a dognau nerthol o Belenau Holloway. Hawlia y meddygin- iaethau pureiddiol ac esmwythaol hyn sylw difrifolaf pawb sydd yn dJarostyngedig i'r gymmaiwst, y droedwst, y gltinwot, ac anhwyldarau poenus ereill yn y eyhyrau, y gewynau, a'r cymmalau. Gwerthir yr Enaint a'r Pelenau yn Sefydliad y Pro- ffeswr HOLLOWAY, 533, Oxford Street, Llundain hefyd gan agos pob maenachydd parchua mewn Cyfferiau Meddygol drwy y ■byd gwareiddiedic, mewn Biychau a Photiau, yn ol 18 lid 2s 9d 4s 6d lis 22s, a 33s un. Cynnwysa y blwch lleiaf bedwar dwsin o Belen- au a'r pot lleiaf iftns o Enaint. Ynnglyn A phob blwch a phot ceir cyfarwyddiadau ar» ME. J. A. WILSON, v DEINTYDD, t, 'c. 72, High-street, Bangor, A DDYMUNA ddychwelyd ei ddioichgarwch diffuant i'w gwsmeriaid a'i gyfeilliaa aa gefnogaeth haelionus a estynwyd iddo yn ystod ei ymarferiad yn Mangor. L Ceir fod rhestr prisiau Mr W., usor resymol ag y mae yn bosibl, yn gyssoa ymarferkd dyladwy gelf^ddyd, drwy yr hyn yr hydera deilyngu parhad o gefnogaeth y cyhoedd. -Tynir Dannodd yn ddiboen drwy nitrous oxide gas. xji(J Gellir ymgynghori A Mr W. o 10 hyd 6 o'r gloch. MEDDYG DEINTYDDOL, ,ii', PEN'RALLT VILLAS, UPPER BANGOR, ellir.Tmgynghori fig ef yn y cyfeiriad uchocl'(yn ddidil) mewn pob achos perthynol i'r Dannedd. Cyfleowir Daunedd CAlfyddydol o bob math, 0 un Dant hyd rês gyflawn, heb boen nac aunhwylusdort i'r gwiegydd. Gan foH Mr Harding wedi cael llawer o flynyddau o brofiad yn ngwneuthariad Dannedd Celfyddydol, y mae mewii sefyllfa i sicrhau i'w gwsmeriaid gyisur a boddlonrwydd yn ngbyda'r defnydd-, iau goreu. Ymddangoeiad rjaturiol yn warrautedig. Llenwir i iyoy ddannedu pydredig gydsg aur pur a'r enamel gwyn a ddarg»nfyddwyd yn ddiweddar, yr hwu rial yw yn drweliwio tra yn dyogelu y dant. Rheoleiddir Dannedd Plant. Ymwelir A Llanrwst ya y Llytbyrdy bob dydd Mawrth cyntaf a tbrydydd yn mhob mis. JOSIAH HUGHES, WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGER, 237, HIGH STREET, BANGOR. I TYMHOR Y GAUAF, 1875-6. HYSBYSIAD ARBENIG. I Lampau cyffredin y nbydaSílber, Duplex, Anoacaanig, &c. Petroleum I Oil, Bengoletje, French Colz* oil, Naptha, Fire lighters, Coal savers, I Euglkh and American Cooking i Stoves, American and Gill Warm- ing Stoves, Roberts's Terra Gotta slow burning Stoves for greenhouses, &c., Gas and Petroleum Stoves for j heating or cooking. Chaff cutters, Turnip eutters and pulpers, OU cake and Corn crushing Mille, fiorm* powers, and Sheep racks, Sauisages Machines. J SKATES, GUNPOWDER, SHOT, CARTRIDGES, WADS, &o. r HYtfBYSIAD PWYSIG. Y mae Josiah Hughes wedi penderfynu gwneuthur s-»le arbenig unwaith yn y flwyddyn j u y dosbarthiadaa canlynol o'i fasaach er mnvyu o icl dechreu pub tyinhar hefo nwyddau newyddioa. I LAMPAU. Bydd y cyfan o'i stoc fawr wedi eu marcio yu barod i'w gwerthu am lai na'r pris prynu—yn dechreu Hbag- fyr 23ain. NWYDDAU ARIANAWG. Bydd y rhan fwyaf o'r stoc 18. plenydd hon wedi eu hail farcio i'w j gwerthu allan i ddechreu Chwef- ror laf, 1876. NWYDDAO CYFFREDIN At ddodrefnu tai, pob path sydd yn y stoc er's tiosflwyddyn afydd- ant yn barod erbyn Mawrth 20fed, 1876. Dalier Sylw !—Gau na fydd dim elw yn deillo i'r gwerthwr oddiwrth y sale, uchod disgwylir arian parod gon batm. Uuig fantais y gwerthwr fydd clirio lie i stoc newydd, JOSIAH HUGHES, Ironmonger, Bangor. HYNOD! HYNOD! HYNOD! GWAED BURYDD CYFFREDINOL. tJONES A'l GWMNI CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Mark—" Purifying Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnawi, a'r cryd cymalau a wellheuir yn fuan gyda'r cymmysgedd pur. edig hwn. Mae yn sicr o fod y moddion goieu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, penau dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yr ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, coosau drwg, y piles, a phob math o afiechyd yn y gwaed a'r cnawd, a rhoddir cym- meradwvaeth uchel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddynt, gan ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystal ag yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 2s 6c a 4s 6c yr un, ac mewn cistiau, yn cynnwys pump o botelau 2s 6c am lis yr un, yn ddigon i egeithio gwellhad perffaith o heu afiechyd. ELI PAWB WELLHAOL JONES, (Trade Mark-registered), Neu, Cyfaill Pob Dyn.- Y feddyginiaeth adnabyddus oreu at wellhau pob math e ddoluriau. Bu yn fodtiion i weUa. coesau dolurus, wedi bod felly am 26 mlynedd, mewn ychydig o wythnosau. Cymmeradwyir ef gyda'r ymddiriedaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag at fflameg yn y Ilygaid, bi-onau vn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, llosg, peuddaynod, piles, a doluriau o bob math. Mae gan y meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar werth mewn potiau am Is lie, 28 9c, 48 6c yr un. PESWCH! PESWCH! BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithio at beswoh, anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaetb, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gastrelaid yn effeithio gwellhad Prisiau, is I i c, 215 9c, a 411 6c y gostrel. Pelenao. LIysieuol a Braintlythyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). < Y feddyginiaeth oreuyn y byd at ddiffyg treuliad, poen yn yr ystumog, anhwylderau yr yagyfaint, cryd melyn, cur yn y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, pendduynod, euriad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poen ac ysgafnder yn y pen, &e. Ar werth mown blychau, Is lie, as 3e, a 4s 6c yr un, 15c, a 311 mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- wyr, W. Jones and Co., chemists, 167, Great Howard- street, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y personau canlynol :—Yn Nghaernarfon-Mrs Owen a Mr Jones. Bangor-Ur M. Roberts, a Mr Edward Foulkes. Menai Bridge Mr Jones. Pwllheli-MrRoberta. Llanrwst -Mr Jones. Conway-Mr Edwards. Llandndno- Mr Williams. Flint-Ur U. Jones. Wyddgrug-Mr Williams. Bala—Mr Williams. Ffestiniog—Mrs T R. Williams. Caergybi-Mr Roberts, Market-street Llanidloes-Mr David Rees, druggist; neu oddiwrth y meddiannwyr, W. Jones and Co., 157, Great Howard street, Lerpwl. Anfonir hwynt yn ddidraul drwy y post am bymtheg uou uu-ar.byintheg-ar-hugain 65 I NOTICE. r CARNARVON DYE WORKS. SHOP, AT TY' TCEI. CASTLE WALLS. Silk, Cotton, and Woollen Fabrics, Clean* 1 and Dyed cheaper than any other Dye Hou so, CCHINTZ cleaned and glazed, Damask and ( ) Woollea cleaned or dyed any colour, Gentlemes's Cloths cleaned or dyed, and pressed equal te new. Dresses dyed and cleaned without taken to pieces, Feather Gloves, Kid Boots, Animals' Skins cleaned or dyed. All work returned withia a week. Feathers cleaned or dyed. If brought •» Tuesdays, within 4 days. Attendance at Bangor, Beaumaris, an« Menai Bridge, every Monday. 74. A. J. ALEXANDER, Manager. a8, IRONMONGER LANE, LOHDOJT. (THB OLD HODSB.) JOHNSTON'S CORN FLOUR IS THE BEST. TO OBTAIN THE BEST ASK FOR JOHNSON'S CORN FLOUR It is rich in flesh-forming and beat-giving properties, and when boiled with milk affords complete and per- fect nourishment for children and persons of weak digestion. It is delicious for Puddings, Custards, Blancsaauyp. Ac, 7397-299 Price Sixpenee. FAMILY HERALD MONTHLY PART. JT containing Double CHRISTMAS NUMBER. Pure Literature. Toe 1, lijustraw J ondon News," in referring to pure literature, speaks of the Family Herald, that Aey to teas of thousands ef innocent English households. Price Sixpence. FAMILY HERALD for January, Leading Articles and Essays. The British Quarterly Review" says" There is a well-considered leading [article or essay every week upon soma subject of an instructive gor thoughtful character." Price Sixpence. AMILY HERALD Monthly Part. L containing Double CHRISTMAS NUMBER. Instruction and Amusement. The Graphic" says Those who like to have plenty for their money will find an immense ameuat of instruction and amusemeatin the Sixpenny Monthly part of the Family Herald. Price Sixpence. JpAMILY HERALD for January, F Answers to Correspondents. The "Saturday Review" says: The editor is the confidant and confessor ia every station of life. The Answers to Correspondents canaot be fictitious, a romance and a life history being embodied in almost each of them. —4" Price Sixpence- ( out free. 15 H-Ufpenny Stamps.) FAMILJT HERALD Monthly Part JP The best of the publications. "The Publishers' Circular says: Its tales are really excel tent, as the yearly fsucceareig at Modie's, re. published from its pages, testify." William Stevens, 421, Strapd, London and al) 7fN "keusn Qo. Railway Stations. •" C- -J •'