Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

TELERAU GWERTHIAD LLAIS! *…

DOSBARTHWYR YN EISIAU.

AT EIN GOHEBWYR.

• DYDD GWEN^ER, IONAWR 7,…

LLOFFION O'R DEHEUDIR.

News
Cite
Share

LLOFFION O'R DEHEUDIR. ABERTAWE —-Ddydd Mercher cjn y di- weddaf, yn y dref hon, bu achos nodedig o anfad o greulondeb tuag at geffyl yn destyn ymchwiliad gerbron yr ynadon. Enw y diffynydd ydyw John Edney; a'r hyn a brofwyd yn ei erbyn. ydoedd iddo fod am ysbaid maith o amser yn euro ac yn dyrnu anifail mud gyda'i chwip; ac wedi iddo flino yn defnyddio y chwip, efe a ddechreuodd ei gicio yn ddidrugaredd. Pan y gwnaed archwiliad ar y ceffyl, yr oedd lluaws o archollion amo, a'r truan wedi ei ddarostwng i gyflwr gresynol tu- hwnt i ddesgrifiad. Dywerlodd yr ustus- iaid eu bod hwy yn benderft fiol o wneuth- ur eu goreu i roddi attalfa effeithiol ar ymddygiadau annynol a bwystfilaidd o'r natur yma ac i'r perwyl hwn, gorchym- ynasant i'r gwr bonheddig Edney gael ei gymmeryd i garchar, ac yno i lafurio yn galed am chwech wythnos. ABISRTEIFi.-Dydd Mercher cyn y di- weddaf, cynnaliodd cyfrinfa Glanteifi .'r 0 lyddion eu gwyl flynyddol arferol yn y dref hon. Am ddeg o'r gloch yn y boreu, cyfarfyddodd yr nndeb yn y Farcbnadfa Lafur, ac yno gosodwyd hwynt mewn dull gorymdeithiol; ac am unarddeg, ymun- wyd a hwynt gan yr aelod seneddol dros y sir, sef Mr Thomas E. Lloyd, yn nghyda boneddigion anrhydeddus ereill perthynol i'r gyfrinfa, pryd yr aethpwyd i'r eglwys, yn mha le y gwasanaethodd y Parch. Thomas Jones, B.A., a chymmer- odd ei destyn yn yr Hebreaid xiii. 1. Ar 01 y gwasanaeth, gorymdeithiwyd irwy y dref hon a LlaTidudoch, yn cael eu blaen- ori gan ddau seindorf bres; ao am chwar- ter wedi chwech o'r gloch, eisteifdasant i lawr iginiaw, yn y Guildhall, pryd y llywyddwyd gan Mr T. E. Lloyd, A.S. Mewn cydnabyddiaeth i'r llwngfcdestyn— Aelodau y sir a'r bwrdeisdrefi," diolch- odd y boneddwr anrhydeddus iddynt ar ei ran ei hun a Mr Davies am y modd serchog yr oeddynt wedi derbyn eu henw- au. Cynnygiwyd hefyd amryw lwngcdes- tynau ereill, a phasiwyd prydnawn cysur- us dros ben. Dywedir fod y gyfrinfa ieu- angc hon mewn sefyllfa lwyddiannus iawn. Y mae ganddi dros ddau gant a dougain punt yn ei thrysorfa yn bresen- nol. LLANDYSSIL.—Nos Lun eysi y diweddaf, digwyddodd damwain ddifrifol I yn y dref gyflym-gynnyddol hon. Oddeutu hanner awr wedi saith, wrth ddychwelyd mewn. cerbyd o Gastellnewydd Einlyn, dym- fthwolodd y cerbyd st'i gynnwysiad, sef Mr Jenkin Evans, gwerthwr coed, a John Jones, gyrwr yn y King's Head Inn, iafon ] Teifl, ychydig islaw Pont Llandyssil. Aetn y newydd ar led fel tan gwyllt, a daeth yno lawer i'w eynnorthwyo yn lied fuan. DiangtSd Jenkin Evans a'r ceffyl yn ddianaf, er fod y dyfnder tuag ugain troedfedd; ond am John Jones, y gyrwr, y mae heb ei gael hyd pan yr ydym yn ysgrifenu (nos Lun), yn mhen yr wythnos, a bernir ei fod wedi cael ei ladd wrth gael ei daro yn erbyn y creigiau neu wedi boddi, a'r afon wedi ei gario ymaith. Gadawodd weddw a saith o blant i alaru ar ei ol. Yr oedd yn noson lied dywyll, a bernir fod y ddau ddyn yn gyru ynlled ,gyflylp. LLANWBNOG.—Dydd Mercher, yr 22ain cynfisol, cynnaliwyd. ymdrechfa aredig perthynol i'r Llanybyther Agricultural Society, ar gae perthynol i'r Milwriad Evans, Highmead, ger y lie hwn, pryd y daeth rhyw 22ain o eiydr, i ymdrechu am y gamp. Y stiwardiaid oeddynt y Meistri Thomas Thomas, Brynrhogfaen John Thomas, Cilblaidd; John Davies, Sarngini; ac Evan Davies, Dolauduon. Yr ysgrifenydd ydoedd y Milwriad Evans, Highmead. Ennillwyd y wobr gyntaf gan Mr David J ones, Ralltgoch yr ail wobr gan Mr Evan Davies, Sarngini; y dryd- edd gan Mr John Davies, Aberduar; y bedwaredd gan Mr Thomas Davies, Gwar- bysgwynwydd; a'r bummed gan Mr Tho- mas Davies, Llechwedd. Yr oeddynt hwy uwchlaw deunaw oed a'r rhai dan ddeu- naw oed, y wobr gyntaf a ennillwyd gan Mr John Evans, Waingron; yr ail gan Mr David Evans, Dolain y drydedd gan Mr Thomas Jones, Aberduar; y bedwaredd gan Mr John Evans, Abertyan a'r bum- med gan Mr David Jones, Sarngini. Caf- wyd diwrnod ardderchog. BLAENAU.—Gwed&illion plentyn colledig wedi eu eael.-Collwyd plentyn bychan oddeutu tair mlwydd ac wyth mis oed yn y lie hwn oddeutu deng mis yn ol, eiddo Mr Thomas Themas, o'r lofa Old Wheeler. Garnfach, a'r wythnos hon cafwyd ef gan fugail a groesai o'r lie hwn i le o'r enw Tynyrodyn. Yr oedd ei gi bychan yL myned o'i flaen a gwelai ef yn pwyntio. Pan ddaeth yn mlaen dychrynwyd ef wrth ganfod gweddillion plentyn i raddaumawi wedi braenu. Rhoddodd y bugail hysbys- iad i'r heddgeidwad, &0 aeth IL Sergeant Williams i'r mynydd i ddwyn gweddillion yr un bychan tuag adref. EBBW VALE -Damwainddifrifol.-Dydd Gwener cyn y diweddaf, tra yr oedd dyn ieiiapgc o'r lie hwn yn gweitiaio yn y fomdry wrth rb-yw orchwyl. yn (Msymwtli > i. 7 iwa/ torodd olwyn fawr y crane, a syrthiodd arno, gan dori el goes mewn dau nent dri 6 faiiau, a niweidio ei asenau ac arcHolli ei ben yn drwm. Gwasanaelhwyd arno yn uniongyrehol gan y meddyg, Dr. af/,m*e y° 4drwg genym hysbyau fod y aioddefydd yh gorwedd mewn sefyllfs isel iawn. Damwain ddifrifol araU.K Dydd Sadwrn diweddaf digwyddodd dam- wain ddifrifol yn y lie hwn, trwy i' ferek fechan, tua deng mlwydd a banner oed fyned dan olwynion wagen ofedd yn tram., wy y ffordd ar y pryd, a chafodd ei choes ei thori i ffwrdd oddiwrth ei chorff. Bu yr un fechan farw nos -Sitbboth. mewn, poenau arteithiol. Pleutyn ydoedd i Wyddelod o'r enw Timothy a Norah J Buekley. HAVEBFORDWEST.—Dydd Mawrth dl- weddaf, tra yr oedd dyn o'r enw David Thomas, o'r lie hwn, wrth y gorchwyl e weithio llif gylchol yn ngweithiau Mr Bland, daliwyd ei fraich rywfodd uwch- laF m arddwrn, a rhwygodd hi mewn modd truenus. Yr oedd y meddyg Ben- nett yno yn bur fuan, ortd bernir y bydd ei fraich yn ddigymh orth iddo am dymhor Iled faith. Nimw TRRDPQ"kn.-Dydd Mercher eyn y: diweddaf, ychydig wedi unarddeg o'r gloch, canfyddwyd tin dychrynllyd yn liosgi yn ngorsaf Tir >hil, ger y dref hon, ar gangen Rheilffordd Rhymni. Cya. wysa yr adeilad ddau ftrthyn coed wedi eu gorchuddio a tarcloth. Bernir i'r llian yma gymmeryd tån oddiwrth wresy Hove oedd ynddi. Y mae yR ddrwg genym hys- bysu fod Mr Edwards wedi colli dwy oriawr aur yn yr eddaeih, yn nghyda holl lyfrau a thocynau y ewmpeini; ond y mae yn dda genym hysbysu na ehollwyd bywyd neb. MERTHYR.- Tn llys yr heddgeidwaid ya y dref boblogaidd hon, ddydd Lluu eyn y diweddaf, ollaen Mr A. de Rut sen, dye- wyd dyn o'r enwJ ameti Treharne leI bro. am geisio trywanu dyn o'r enw Henry Leyshon. Yr erlynydd a ddywedai ei fod yn aros ar yr Heol Fawr, ger y Yulcaa Inn, ar nos Sul cyn y diweddaf, tua deg o'r gloch, lie y gwelodd y earcharo. Yr oedd ei frawd yn ymladd a dyn o'r enw Miles, ac yr oedd y eareharor &'i frawd yn myned i ymosod ar David Miles.. Dy- wedodd yr erlynydd wrthynt am iddynt beidio ymosod eill dau ar unwaith ar Miles. Ni chyffyrddodd ef a'r eareharor. Yr oedd gan y carcharor gyllell fawr yn ei law, a gwthiodd hi i fraich yr erlynydd, pryd y rhedodd yr erlynydd ymaith, ae aeth y eareharor ar ei ol mor belled a'r Castle Hotel, lie y gwelsant heddgeidwad yn dyfod yn en herbyn. Yna trodd yn ei ol. Aeth yr erlynydd at Dr. Ward. Yr oedd yn sier iddo weled cyllell yn Haw y carcharDr. Dywedodd yr ynad fod hwn yn gyhuddiad pwysig iawn, a gohiriwyd yr achos er rhoddi cylfeustra i'r carcharor gael eynnorthwy eyfreithiol erbyn yr wythnos nesaf.-Cyhuddwycl hefyd ddynes o'r enw Sarah Thomas o ladratta oddiar berson George Price, signalman, 'Rheil- ffordd Tredegar, 2b 4s 6s, yn nghydag allwedd oriawr aur a gwyddf-dlws. Cy- huddwyd Anne Williams a Margaret Evans, benywod anllad, hefyd am dder- byn y cyfryw, a hwythau yn gwybod eu bod wedi eu lladratta. Dedfrydwyd hwynt i sefyll eu Pra^ y brawdlys nesaf. Cafwyd yr allwedd a dwy bunt a swllt, yn nghydag ychydig geiniogau, yn eu medd- iant. IEUAN AWST.

| MACHYNLLETH.