Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

"YR HAF." j

News
Cite
Share

"YR HAF." j Dyved y cyfaill Mengar Twynog yn ei lythyr ataf yn y 'Dar:aini" ckawenlkJa^, bi/iii ru fy ateb, ond fe gionudi t sv-n pr-yderu V rht~-J*f1 a ry^i' yw ''m^ti y>«dii<^xJ iigeib\ t odd — fy i^ft^-yn^gcrfyn airii ff racist b "arc, y g\ ^ed!" sylwch "aT faes y gw jed"' TV i>- yn msddivvl focLy Cymu> Ueng*- ..t {» rmanu am heddwch am (la r b rW' vn y ''Da'.rian" "ar faes y gwaed' — i* nv of Eafce Na,, m -qfynais, am -r- — fy.Idaf byth yn .go>fyn am i n,; end He • i ai »ael. s Cud' y ma-e. ef wee- i»n u- op/7 yr her- fÖlrdd am yr ha-ner- Cl+" x MIT Jdi- weddiaf-— dyrsa'r tnieiraui; £ e ddylai (a «j»ju.-yn ei Fedbl. a, dilvn y Gwirionedd. t-r fymod1 yn ymfflamyCtwr, n. f) f i i u" V"v» y g • wr niacn dick-h. am nyny. (}l1Id o! 1 oeddwu harder foddlou id-do fy aatfor, "w* fs.yi enaid" at 'Ooasc Cuts/ i A!l Y S*or?r/ *1 irkwick Papers: a,. 'Tom SaY.¡yet' Fe wyJdwn n:ad oed-d! y cyfaill Llengar i >"30g yx gyfrifol aiaos^i jCbarles K< k'irfc- yn ti^-Lwmini Any Stoper a Toot Sawy«<r, m fè! fyddai ym c-hwath gain .eiredmygvv,\ r »A-u-d Ovaries Dickens )"TI, cerddedi-i lam* fr-oet. Street," Ally Sloper ac; yf aswy, a. I-jm S- • yer ar ed ddriheulaw. Ee dyra&i u y "Daily- Ifevs" y 11 end dros eu t^eiv er.^ri! ond fe fe-Myliaas os ce,c3c8 3k*p*r a. S"%ryer ya da i Dickens, yn sicr *Jyl- Til w ymfodcSont, a gaMasai y cyfail lieisgar T>vynog fy rhoi mewn, tary roach lie, a dyna fe.1 bydd1 hi pass diiw'r "HaC i Gw^mbach, Dywed Ttvyrj^ nad pv yn: gwybod pv;y yw '"Powys Fack>g," ac i m'i bei-dio c>ffwrdd a/1 g) .i.eriad. Chv-i wehvch mor-fanwl niaa ein cyfaiil wedi, dilyTt yr'h r feirdd—yr o€kM yn aTifanitais i bastynu d wydldiaa yn y byd pv.y bast\mai, na, &,u -lyrsu ya 'eafekh-: ik-I onte. Na., nid dyaa aegas, -<xvi yj gv.irioniedd. Nidi Cwxribauh. '• r~-a Ehyrami, or-d y gwirioniadd 1 Yr wyf wedi liifcbx^ i'i? dvladl yn dkiiarvs^yb-od, onctteunliæf, h.yny, fij i air.gy iriva<l.iu dyddon.-l yti ngkyri. a'r "I-af," a; choir l-a:vvex a bethau yn cidiam- viniol yn dyfod i'r golwg fydd o, vreM i. li^sieswyr y dyfodbi; a.c fel syiwedydii!, dy" -vVt-daf sut. mae jx^thau yn edrych i nod; ac jv wyr* am, fod ar 'ochr creju' Tv^yrjo^—pa ur bynagyl,N bono!—troed'hi Ù a ■ fr n. Y* wyf wed: sydwi. ax un r*x £ vv<edd ar- •t aig yn nadll Twy^og^—cliffy-g cydrTOdeiir^ ta.r a safbwynt 'ei with-AVynebyddi:' Nid yw yn, 3£; hdy& ■tivanylder gyia golA1g ar y styr gesrriau: yr "W'lth-ddad'l.. « Er enghraifft, <Jyvvedais mewa wxJyin yn y "Darian," dk geibr profi fodi cyiejilgarwtA; rh.vTig Tolyntog a, Gwilyni Gwent yn -Rfeynmc;, .j-r/i. yr oedd d'adl gref gaa Twynog. Atebiad Tvrfaa^ oedd i Gwftvm. Gwen;, dd'xi ii Eist-edclifod'' yn Aberdar, a dlyfad a b-echgyn O1 Rhymni g)tdag ef, ac fol Teiyrir- og yn eigwmpe-bni yn ystod, y dyddl, ac fod ffaith nodedig yn rigiyn a hyny mj-oodd yn wt-ddus i'w ha,drodd. Wrth reswm. ndd tystiolaeth yw stooi p.<r. fe-id;al fel hon,Pa, EistedJdfod yn Abtlr, dar yd:oedd. ? Pwy oadd y bechgyn ddaatli. a Riiynini? ac fe fyddtai yn kiwen gwe41 i'n cyfaiil ddiwedriu ei dystiolaeth?Ai a "phethan lari-Tnhe'rthynnasjpi' na, "phieLiiau a^w.-<<3didUis/J Yr wyf am i T^rtog sylwi rrw Tdyn»g, y bardd, ac nid Thomas Evans, y canwr, wyf yn hoii yn di gylch; ni ddaeth. y baxdid p t'r axnlwg cyn NadoSig 1860. pari yr enHi- i>\ L ar Rry-ddes-t or 0.styn^ta-.kiPA'ydd -n"DicyfarloçrUe!lT¡dkiJo.! yn Nghaped. y Red- yd iwyr yn O-vrnbach. Chvvu syiwch hefyd, cedd hy ruy and saith diwmod cyn 1861. ?svr. bob casm a r)dd y cyfaiS Twynog t-1 ir saiith diwmxi; hwtia, cyn r86ir mae ^-r.i colli Telynog y bardd yn Cwfefoach, a ^)-fv>b cam. a ddiaw diios derfynau 1861, maa .¡ colli Gwilymi Gw^en-t Ot Rhynifx' Yr oedrl (JJ"r E-i-steddfodi -IMirvvtestol yn Mawrth ac ita Med-i, i860, ya Aberdar; <snd Thonaaa fevans, y canwir,- csoddi yna Cs maisyn Ei^ te» uifodau 18^1 Abardax clypr, yr oadd Gwilymi Gw<en^ yn- O nrbach- VD-ywedi T vnug fod TeJynoig u di ymweied a RJiym- ti- \r» nghwinni llu Jenkins; pan oedki Cv, Km Gwent. ynso. A wna. ef h^sbysu, os |r bosibl, <I'- N'Y dystiolaeth, pa flwyddyn gan fod 'hyny yn dial cysylltiad'iaV "Haf," yn 0] ei dy stiofeath. rIll "Nharialf. -Hyd 9fed, 1902. Fe daflaf y <^tniad hwn am yr hynj .jxlyw o werth ystyriaeth Twynog i *V r Haf g2.d. eu. cyfansoddi gais Te^ynqg ^r:; ^r haf; ac fod' ym bosibl profi' hyny drwy f^miadaeth oddiiwrth ygieiiiaJtL' Ye ^yf yn arfer yr errw THyruog er mwyn hswyhiu- d' >d i ddynodh ai yrfa lemj^dtdfjA- Gail Twyn, ol gymeryd! un o'r d.dtwy ha.f--60 new 61 sv-U fel "dieugOTn y drysweh," ar, fe ystyriwTs y cwestiwn yn de%, -1 (n-rl yr wyf am iddo fodi I"ofalus! Cyfansodda: yt 'Haf' Hdb Emau Dywed Twynqg fy tncxf yn dSweydl kld*i syrthio ax y proecWrwydkS idfete gjaJel' ei chyf anscxldi heb cihafn. !rNa, dim ofrfath beth," ebe yn el lythyr yr wytbuwos didiiwaddaf "Dygais yi engtwaefft i <k>ri iawx osodiari' tj ifydd Moffg;anr#g ei ")V sourkdcmwl gwmeyd: byn. Cylemadi addid at gyfacv soddii vn ac nod cyfanJudrffc n;:ë(" Haf-' Nid) gofyniad yris righ-y4<!fc. <^€ansodidi Jr:. gyffrbdinoil, ofsd. gofyTiiad arb«nug yn -c^hyich 'Yr Haf osdki gofynaawf Dafyddi fj'dlrgamvg. Pi dkiyben iddo ddianc c!.SLn gysgod <<cy€ar«9cxidi Ya f,),-ffrednA. mid cedd! hyny yn y ddkutJ, a gwyr pa\vb n^;l fW cyfansoddi offlsdxforiaelh, h"b eMtaiu yirt gyffredinol; orri ymdicfanigys fad asnbetwueth v.vrdi (xidi yn tnedidwi Idorgan^ fod lijtsy y .;( ^wsibl i GNvill-in i ac fefiy, ff Ú y ddiad-l yn, fhanedig. Ac nidi oes aroheu.- vn ty nuaddwl i'r un ansicrwydd. groessa dychyTTtyg Twyaqg, gan fod ym "dkwieiwch C'viwr" yn ngh.;fch. y geinaxi ynraiiy^ot.at^h *vj Rhymni. 0 yr u-aig esfiaw; sydid .ya cynhal tipju- amyi* yw "Fad Telyoog yn r^'tivvmni cariiadsfercii Gwilym GwafSt. ry- t, -j<\ y ganr.if cSdjw^sddaf yni MtytnM. m fOod CwihTn Gwent yn Aberdar, a feedhgyn o I tiymni gydag £ toe. wetfi cwrdd. & TfiMxxg, y un dyddi, tIr. gedriaw dortid. o tuw\gqwcaax}-- ti." "Nad! yw a rchwåilh. "t y cai- "cxM Gwilynrs Gwemt ygefrmt addfijw«!fc.Telynr Yx oeddi cadt ei o gelfim fcrydex yn n^k^lcfi g^iirfflu "Yrttrf' dth anrmsgw^-iia^wy, .yn &00 o ochr Mor^nr#|» -yr tmm aaSif yn §i«y ami yn f^tci f gwauri O. oKkfid^ & .a.modd Twynog at. engHrsifft ffw, adfta by 1.1 -'S j'f 'K'dd rrf J Mr '?'.)■!} Price yu Mighu a r.ii. 12flocid v cyfaiil- Twynugi 'e'H'b.u 'r Har tr ptilwar gv.yiit, pan; y Hafciiixli! » ii din ^—fe doTixkli 'linei of (v/r,. 1 r a Gvi-iym Gwen-c yn • • p -n aedi i wrfch-brofi dadi v (vT«i oedd yn.-bosib! i Gwilyra t ■¥, i ytar*-<)'fJfli h., eu'iau

^ n-re-A <» 1 '1 % \'*i.!

| Y Gandg Newydd, !

G-eiriau -Yr

[No title]

Advertising