Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

BEIRUT ADAETH Y TRAETHAWD…

News
Cite
Share

BEIRUT ADAETH Y TRAETHAWD AR "TYMHOR lEUENCTYD/5 -VN" EISTEDDFOD HEOLFAWR, NELSON, 1902. (Paih:i:I.) Dosbarth II. Gwyneddwr.1Traethawd raaith, llawer rhy faith. Fel cy&nsoddiad y mae yn an- js j 1 a. niwlog. Ma- yn ?.u-dwg fod yr awdwr yn annghyfarw dd a. g -<ML ei feddwl ar b f Gy-'allau g--unrd^yd luaws a hoo- ynfr. \r orgrafF (spelling) t* Dylra gohT? <1 ^il-scl'rodd. \r un gar ar un frav- ck/blg o h)dl ac o, hyd yo beth hoilal annghy- meradv.y uv^wn ysgrlf. Does; dim yn poena darilenv.T .da yn fwy na hyn. Siarad 'a'r' dvnSeuasic ac 'am' y dyn j4¡fIWUC y bydkf yr awi|yr yma, ac nidi troethu ax1 'Dymor leu- esicPi' Credaf mai dyn diibriod yw hwn, rieu ot ieiaf ni cklylai fod yn briod, oblegid y ntieyn garedig iawn am benderfynu fod pob urn sydd. h >b hriodi yn ieuanc, betk by nag fydd ei oedL FfoLrdd aralI yw hon 01 ddweyd, "03 )-d)ch arn: fyn'd yn hen—priodwch." "Mae y cyfansodddad ymai ya un diwiwei iawn. Bydd! yn ofynol i'r awdwr hmT)t dda.r- llen flapper, a darllen traefthodau da, a ckeaao cad gyniad am draethodi, arddull hriodol, a ffuTfiad brawddegati,. ac ynai daw i 0 1x1 a4 ar j.sgrifenw y» ogystal nr udar- II n efntyrch ei feddwl mev.Ti ysr- u Mae dTF3&* & hwn "ed¡ e¡g1, mend our h awd- wr araS. Mootty.- -Wc-ii ysgrifenu ym faith iawn Fe bwaisai ei gryfder yn gyfart.:tl i'w fatSRer, buasai yn draethawd da iawm Yr awdwr ddim wedi meistnjii'r p\mc. Yn f t ddiffygiol 0 ran cyn Rhy bregefchwrod o ran arddull; ac o i;r 1. i.rnt' l' yn aaegiuir ac anystwytiu Mae _> t',ver iawu c wail an grarnadegoil. Y i i.) .r i.majv. a'r pieniyn sydd gaxi; yr ai" dwr h:wn, am daoynit y mesldydia ac yr ysgriieina, ac nil(1 "Tyintor v leuanetyd." Nidi ydyra yn er dkJeail pam y sonia; am 'fEieniyi)dcxl trwyudi er )nid:iiad- blygu yn ddymdodl arddieTchx^ Dywed: rail pethau. da Lawn, ac mevra dull hyncxl effed^hiol; ex esigraifft:—"Ychydig feddyl- iodd. y fami hono- pan: yn goaod ilaw ei baban yn ei mymves. y buasai. y Haw bono ryw ddiwitnod wedi ei throchii yn ei gvvaied hi ei bUil, ac yjT ng\yaued: rhagorolksn y ^fJd:aear, ac yr arinabyddid ef wrth yr enw, Nero Waed- lyd." Mae h.w*ij, )v nghyid a darniau treiJli cyffelyb, yn ddigotn da i fod, yn ddyfyuiajdau or weithJau yr awdwon goreu. NrcE oes àim'neilldu'Ol yn y tract haw I yma meMi fFo-rdd o ragoriaetii- Ond gall ft asmliwr I (Mod. yn d'ratthodwr da. and iddbi ymidktecbva cj.'farfodi a'r diffygron, a mxbvytd, a; chadwi gaif-tyfr wrth ei benelki pan yn ysgnf a gwneydi defnycid cyson o bwo,, Mab 0'1' Nelson:.—Mae hvwn* ytii UIIj dr do.sharth hwn.v heb gym<es-yv5 axuaer feddwl ac ystyrifjd yn bricxiol cyn dsech/reai ysgrlfeiiu. Detrhreua gyda g\\«!yd] gosod- ia.cr hollol dvbangtrirhaid, saf: "( '*<'hf fo# £ y tec.tyn. hwn yuu gcJygui y Pwysig^-yxUi s ddyni iawn draulio bo-reu oe-:r; oodf afflwn ei fod yn gvvneyxi y goisodiadi fewtti sxa naa.5 1'N' yn sicr beth i'w feddwl ac i'w gjredu parked yr hyu olyga y fc-styn'. Trioy mater' ddylai f(fd ei vraitb fsf, ac nidi rtvafMi fiys- b,5I1<\ydld dr hym raae yn gresJu. Maa ar> ryvv o'r cyfansoddiadaau hyn yn, caei e« bat> d-wyo drwy Jodi yT av\»ij vr) r yni <fec;hire« brawddtegan yn baxh-ttzs, drwy dldweyii "CmJaf"; a d:au fod hyn yn codi o didiSFyg yrnarferiadi mewn crfansodicfi bramftfe^awi-' Mae y tr»atha\vd hAvn yn tin maitfij iravm Y mae o rain orgrair (speHing) yn wH tML'r iteni fwyaf' yn¡ y gyfetadieuaet-ht WdcR ys- grifenu meWlJj Cyriiraeg gwedidk-A dd&, and ca ran ardduJi gajlal fod yn Ifaw.r uwt'. gWe,, Mae yt aw^Jwr yn arai^i^arwyii^ a, ehyf an- scdda. Yn IlghJàJÜl .eÎ ysgrif, fit f g't:i.t'" L!„ y mae yu yrrigj-mtiryd a rhoddi' a,r y testyn, "Hyffocdri'a Wemtyiii yr> chi^n, ai ffoirdd," etc., ac oki yw yn brql",Yt dda a gwbl. Yr w~yf bitwii credu y g'jft: vwn i igcts cystal a, hoit A thxarheofy H har^y: rmith. fel rbs-.n^; y bregeth. gyffr't»ihT i, :1' ha.Mesy.rt) ma-Lth, taae y cyfajn.srxfdi.id 7a ca«J ei wanhaat yn ddtirfawr, Maa ajcri>eit syiw cryf a da, tawm gamtiote. Er ertgraifFt':— 'Mae yn anAosibla ddyT> vttieyd uanaixyw beta oh bydd yn* pendêrfynu rsas. g.1il ei wueyd, ofoJ-egid: y rogia wrthi barederfyw.f 10 caw; y fFotfddi i ymdrachu." Dywed iatwer o betha;G da* ond mewri flFo«iid' a. duil tra, ch^S're%iiaL Ond cyian&odtl'hid gvvan ar y cyían. Y mae ■vc'-di tyfu gorroml ac )-n rhy gyliym i f-ml yn gryf. Dy !aj yr a»wdwr ddarllen trxethfxiati; dfa, ac astucMo pa. fadul i ffurRo 'fcrawpfftiegats, ac yiiia bydd PI .MCX o ddbd yngrfa:nGcJ(t;d1\vtv dlai, ac i encll gwabr, efaad- y ten raesaf, cs na fydd: nebl yr* wall ruig e.f.

Dotsbajthi Ill.

Dosbarth IV.

•:#:—■—■—• PREG'ETHAU rru…

Advertising

I'VLLWYDCOED.

Mona)h.

____j iMarwolaeth Mr David…

-— :o : | j marwolaeth ARGLWYDD…

• :o: NEWID, DEDFRYD.

RHYBUDD LLOFRUDD.

:t>: —i dienyddio DYNES.

Advertising