Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

.Nodion o Ferthyr Tydfil.

HIRWAUN.

ICERDDORIAETH.

News
Cite
Share

I CERDDORIAETH. CAN LLWYBMOR. Adolvei aclaii. fe "The Goldens Day" (Yr Euraidd! Ddvdd), a sacred1 part song for roalei voices, English Words by G.M.J., Welsh Words, bv Llvvyd- moir, Music by D. Wylof Owem. Y ill sy'm.udiad1 a coda. Detholiadl cyweirnodiau y"n naturiol, er hwyrath mall gwell fuasai i'r symudliadl cyinitaf ddiwedldb yni ei gyweimodl ei hun!, ac nid; yn ng'hyweirnod! (mwyaf) yr ail adran, sef yir hem alaw Gymreig;, "Y Gajdlysi," o'r hon, ma-efr cerddor mer hoff. Mae'r trydyddi symuchadl yni y cv^ eirnod) gWTeididliol, ac yn diweddtu ar gordi y seithf edi Mywyddiol vn yr um cyweixnod; mae: hyn. yn ein! cymeryd yn mturiol i'r coidla, sef i:Hom.e, Sweet Home." Mae trefoaadi yr a'r1 ddwy alaw yn chwaethus a phriodoi. Mae Y-gti-gan ar ei hyd yn dwytni ol Haw y ceiddor cyfarwydd, fel y mae Mr Wylor Ovarii wedi profi ei huni lawer tro. cyni hyn.. Dymunaf alw sylw1 pwyilgt/rau atL Gwna, d'estvn cys- tadiieua.eth pwffpa:sol i leisiait dyndoai. NId) y'wyntamha.wdd, ac ma,e amiywiaeth, cymllun, a' threfniad y gwaothi yn sior a greu dyddbr- deb ynddo. "The Little Wanderers" (Y Crwydlriiaid). an opeictta for children; libretto by Jesse Taylor. Welsh Words by T. Twynog Jeffreys: Mrsic bv Tom: Price. Dwv. Act a thaii gviyg^a. yii. mhob unt. Dyma yn: fyr yw ytr "argumieinit" (rhagdraeth):—Cy'nulliadl plant yr ysgol yn nghyd: ar ol ysgol yi pryd- mavrni i bendieTfynlUJ pa fodd v treulieot vr hwyr. Ymrania'r plant, rhai am gartref-yr j Homesters; a rhai am. v goe(Ill-ic-the little WandletreTS," c- dani arweiniad! Gwenny, yr hon, a elwnr ganddynt. "Wander- ing Gwem." Pant gyrheieddant y goedwir cartref y Tylwyth Teg, mae'r o-laf laIu gwarogaeth i'wi Brenhines. 'Titar-a. Aa" 011 clywed1 am eu dyfodia,d', geilw-y Frenihinesi ar ei thylwyth i ddwyn tn'soirau iddyui i.% calonogi ar eu ffordd, dros ba un y1 tramwy- a,nt yni ymddangos VI11 bur d. ligrd. ■r,. Rhy- bud-ctir hwynt drwy y "Ea,iry Script" rhag ffyrdd dichelIgaI"- Jacki Lantar (Will o' the Wisp) a'i Ysbrydionj drug, y rhai pa. fodid bynag, a, fethant dwyllo v Craydiriaid bych- aint. l\v ha,chu'b o ildwyia.w1 Jacfci a'i lu, ar- weinir hwynt heibio gwersylI y Gipsy gan Lulu, geoeth 0'1" llwyth, a. chludir hwvnt yn ddiogel, o dan .arweiniad a chadWraeth Ysh: brydiom aniweledtig i gell nu-udwy ffucheddL ol. Yma y cyfarfyddant. a chyfoeddon oddi- cartref, y rhai aeddynt wedi mun:) a'u gil- }xld il chwilio am danynt, ai mawr yw eu iLaAvenydd. Mae'r geiriau fed y d.vweclwyd uchod1, yn y ddwy iaith, ac yn. bwrpasoil iawn i blant. Nid oes genyf ond canmoliaetb ddigymysg i'r gerddoriaeth. Mae v.iedi dodl j fy rhan lawer tro i ddarllen nifer fa.wr 01 lyfrau o'r uni natur i blant, acm,a,e hwn, o:'i gydiruaru a, hwynit, yni rhegtru yni nihlith y goreuon' Oi hcajynt. 'Mac' y cydiganau fel rheol i ddau lais, ac maent wedi eu hysgrif- enu gani un sydd yn aiulwg yn gwybodi beth ria4F all plant wneyd. Maér unawdau yni i bur'. brydferth, o enwi, rhai gellir nodi allan! uma.wd Gwenny, gwaeiod tud. 7, a tud. 23, fel rhai. yn. tra rhagori. OnrI' maén rhaidi hefyd! grybwyli y Waltz, hid. 17. a tud. 15 a 16, fel rha.i o« emau gwa^th ag; sydd ynddb gymainit o ddisgjaexdeb naturioldeb a choethder. Mae y gwa,ithi i'w gael vn y ddau nodiant (dau: lyfr) oddiwrth. yr ai\vdwr'; ac ond. i athrawon' wybod' arm dtoio, a'i ddysgu, mae yn sicr o ddyfod! yn boblogaidd! iawn gyda;'r plant, i ba rai mae y cyfam- soddwr wedi ysgrifenu mor ragorol ar gyfer eu cyngherddau. "Y Mearw nd Folianant yr Arglwydd," aiy them gam W. George, G.T.S.C., 'Merthv;' Vale. Cyn belled; ag y maecynghanecldu ytu myni'd, mae yr awdwr wedi. llwyddo i roddii cryn d'ipytt o amrywiaeth. Er ma. ychydig 0 gynilun, a ffurf sydd ynddi. mae ynl sicr o fod yn ganadwy, a cha llawc cyniulleiidfa. ''hwyl' wrth ei chanu. Gall fod bmwddegau byrion. i un neu ychwaneg' o leisiau dros ei gwneyci' yni boblogaidd, gall man1 efelychiadau ateb yr un pwrpa>" mae: y nai 11 ddidl a'r Hall wedi gwneyd d's ledswyddi dda cyn hyn mewn aintbemau Cyn> reig. Pcidifd; v darllenydd fy nghamsynied. nidi wyf yn dweyd gair am gyfansodcliadc"1 o'r natur yma, pethau gorphenoI ydynit, ac yr .vdyni yn eu parchu am: eu bod yn hen, or,d disgwyliwni ,i ni cerddorion d'ori tir newvdd iddynt eu hunaini. Buasai eheclgan, ar v geiriau yn canu lhuvn cystal, o herwvrld testynr ehedganol da iawm winelai v frawdder; agoriadol gan y bass. Does dim yn fwy o ddisgybiaeth i'r m.edd\vl nag ysgrifenu ar ffurf benodol. Cymered ein cyfeiilion cerddoro'l yr awgrymiy.dau hyn yn garedig fel y byddb "ffurf a, llu-n" ar eu gwaith ynlle bod yni "afkmiaidd a gwag" fel rhai vdw.f wedi -weled: yn ckxl allan u'r' Wa,s,g Gyrnrenr. Da genyf ddeal1 fod, "Mab Afradlo. (Tom Price) mior boblogaidd; cyrhaeddodd ei gant a phedwerydd: b-erffo-rmiad yn Bry mawr, dlydd Naicfolig diw-addiaf. Hvsbysir ft fod corau yn Aberdar. Castellneddi,* :v FfyinioW Taf yn ei d%sgu. Mae "Crwydr- iaid Bychain" yr un awdwr-y gwatithi mae nodiadsu amC) uchod.—wedi ei ganu am trot cyntaf yn AberCanaid, ar yr un cheld, ac y mae Seiom. Merthyr Cadoston; Cilfvn- jdd. a Chwmamani hefyd yn ei baratoi. J

JNODIOJN MIN V r FOKl/D.

. CWMAFON A'K CYLCH.

Gweithfaol..

Goleu a, Ddaeth.

Family Notices

"Neuadd: BIwvfol i Dd-cdl

Advertising

-:0 CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.