Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TRO YN Y GOGLEDD.

—: o: THE LITTLE "TOTS" THRIVE…

,-1— :o:i RHYBUDD I FERCHED.

EISTEDDFOD NAZARETH.I

--:0:-YR AGORIAD I INDIA.

News
Cite
Share

-0:- YR AGORIAD I INDIA. Newyddiaduron- Rwsiaidd ag Argwhxki Curzont Wrth gyfeirio at genadwni vr Uchgad- ben M'Mabon, gj'd'ai chenadwraeth i Seistan i setlof asmghydfod sydd wedi codi rhmitg r Persiaiidi a'r Affghanaaid ytn nglyn a'u hawl- iau i diaefnydddO' yr Afon Helmaüd. dH^veol y "Novae. Vretoja,' .newydd!iadur Y!1 St. Petersburg, er fod! Baluchistan o dam amddi- ffyndaeth Prydado ac yn sefyll ar gyrau Seis- tan, nid1 yw yr Helmand. yn teithio clrny d;- iogaeth Baluchistan Brydeinrig, ac. o gandyiv iadl dydid ystyried annghydfod'au a gyfod- ant rhwng Persiaid Afghanaidd fel mater- ion preifat y bobl hyn, a'r rhai nad oes a wnelo Prydain. N is gall Rwsia, yxhwanega, wylio d'anfon- iadi y genhacLaeth I-Loni yn d>iidaro. Os yw PrwAain, am ymgym ryd ag ajTiddiFyn budid- ianau. Afghan, byddi )111 rhaid, i Rwsia1 ddiiffjiK yr eicklb Persia*. O'r ochr arall, ca yw y Prydeindadd yn cyfyngu @iU bunain i gyflafareddu yns unig, ofnar y byxld iddynt ranu dwfr yr Hedmand' rhwng y partion yn> iysongax yn y f ath fodd fel ag y byddi i holl gwrs yr afon i'r deheu o'r diwedid syrthio yn i gyfangwbl i ddwy law Prydeinig. Wrth gd'eirio at Seistan mynega yr tIll; newyddliadfur ei bodi, ar gyfrif ed safle ddaear- yddod, }Tii llawer mwy 0. agoriadi i Iir'ia na Herat. Y mae yn feddianol ar safle ar ochr y fforddi i India,, nas gellir ei throi, a buasai meddianiad y diriogaeth hon, o fantais fawr i Rwsda mewn cadgyrch yn erbyn India. Ami y rheswm ymia., ebai'r newyddiadur, y mae. Arglwydd Curzon yn cedsio. dwra y dir- iogaeth hon o dan d'<lylanwadl Prydeinig mor fuanl ag y byddo modd. Terfyna r newyddiadur ed, druth dTWy ofyn pa fodd y buasai Arglwydd Curzon yn hoffi y syniad o genhadaeth R wsiaidd i Kanda- har. yni cael ei dddlyn gan nawddosgordd filwrol, :o

YR ARCHESGOB NEWYDD.

-:0:-BETHLEHEM (M'.C), TREORCI.

-:0':-Y BODDIAD YN YR AFON.

-:0:-DIANGODD Y CI, BODDODD…

Advertising