Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

." Wedrcsia.-Gomer Jones,…

< PENOD VI. j

:o : EISTEDDFOD T ABERNACL.…

!COROXT CYMDEITH AS VR 1AITRJ…

RH'EOLAU CdYMDElTHAS YR IAITH…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

RH'EOLAU CdYMDElTHAS YR IAITH GYMRAEG. i:. Fod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i fod! yn gyfansoddedtig c aelodau a, nawdd- aelodau.- L 2. 11a5, cymhwysder -naftvdic^aelod yw tan- ysgrifio gini neu unrhyw, swm uwchlaw hyny. 3. Mai cymhwysder aeladi yw tanylsgrifxa imfrhyw: swm heb fod dan goron. 4. Maii amcan v Gymdeithas fydd hyr- wydda (a) defnydddad o'r Gymraeg fel nToddicM i. gyfranui addVsg, ac (b) add'ysgtt yn well y Gymraeg yn mharthau Cymredgv Seisnig, a dwy-ieithog Cymru. S. Y bydd y cyfarfod' cyffredinal yrt. gyf- ansoddedig o nawddraelodau. ac aelodau a bydd ant yn nTHliu ar hawlian cyf;I"t31 yndndo (oddigerth fel y trefnr yn ol Rheol y 7fed). 6. Llnvodiraethiir materion qc. arian vi Gyrtidenthas gan Gynghor darostyngedig i'r j cvfarfod, cvffredinol. 7. Fod y Cynghor' i fod yn, gyfansoddedig o 25 o bersontau, 10 o ba: rai a etholir yn flvnyddol gan rtrwdd-aelodau (y rhai ai bleddleisianfc dirwy lythyr), ar etholir y IS ereill yn flynyddol gan y cyfarfad cyffredanol. 8. Cynihelir y cyfarfod! cyffrediiinol uni- 'waith o laiaf y flwydidyn; y lie a'r amser i\M drefnu gan y Cynghor. 9. Gall y Cynghor .alw yn. nghyd gyfarfad cyffredrinDl o'r Gymdieitbas ar uniryw adeg; a gel wi r ef yn nghydf hefyd o few10 m:is wedi j'r ysgcifenydd dderbyn cads i'r perwyl hwnw, wedi ei atwydsdb gan 25 o naiwdd-ael- odau neu aelodau. 10. Rhaid' rhoddi deng niw-rnad o rybudd a gyfarfodl c.yffredfciol, acOl ragdrefn y cyfryw i bob nawdkli-aelodi ac aelotl. I I. Svvyddogion y G ymdeithas fydd TTV- ^CTy dd ac Ysgriifenvdd. sgr" 12. Etholar y Tri sory-dd gan v cvfarfod cyffredinol. 13. Dewifiir yr ysgrifenydd gan y Cyng- hor, a bydd bawl gan, y Cynghor I ethol ei gadieiryddi ea hum 14. Y nifer llaiaf i ffurfio cyfarfod cyffred- -mt dnol fydd pymtheg. 15. Y nifer lteiaf i ffurfio cyfarfod o "I' cynghor fyjdcl) pump. Porth. D. James (Defynog), Ysg. ] — :o: — J

Advertising

0: !H UN AN LADD I AD MIlAYR.

I I-:0:! UN TROWSUS RHWNG…

: o: Y Rhagolwg Wleidyddol.

Advertising