Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

-:0:-HWNT AC YMA.

NODION 0 RHYMNI.

HIRWAUN. !

News
Cite
Share

HIRWAUN. Araf iawn yw masnach yn y lie hwn- diwrnod neu dda-u yr wythnos. 0 herwydd hyn, clywir llawer yn cwyno, a. gwelir rhai yn troi eu cefnau ar yr ardal, ac yn myned ymaith i Gwm Nedd a. malliau ereill. Trueni mawr fod pobl yn. gorfod gwneyrd hyn, a gorfoduiaeth ydyw, fe] mae'm amlvvg odddwrth y cwyno a giywir o achos ymadael a char-j trefi cysurus a chymdeithas hapus. Er hyn | i gyd, mae cryn waith yn cael ei wneyd yn j yr eglwysi. Bydd un eglwys ar ei goreu yn difyru a.c adealadu yr ieuainc drwy gyfnvng 0 darluniau heirdd o WTlad Canaan ar gynfaes goleiuedig. Eglwys araU yn arncanu gwr. eiddio yr ieuainc yn. egwyddorion Protestan- iaeth drwy sicrhau gwasanaeth Ath,rawon yn y Celfyddydau, y rhai a draddodant ddar- j lithiau rhad a phoblogaidd. Y drydedd eg- lwys yn gwneyd ymdrech ganmoladwy i dalu j ei dyled, ac i'w cynorthwyo yn dysgwyl Mr W. Abraham, A.S., i ddarlithio. ar 'America. Digon teibyg y bydd Bethel yn orlawn nos Iau wythnos i'r nesaf. D. E. Williiams, Ysw., Y.H., wedi adda;w cymeryd y gadair. Eglwys arall eto wedi bod yn tystehu ar- weinydd y gan, ac yn medd\vl gwneyd elw i da o Gyngherdd Fawreddog a gynelir yn J fuan. Ac eglwys arall eto wedi bod! wrthi ym ddyfal yn casglu at Gymdeithas Genadol Llundain. Mae'n wybyddus i lawc-r ech darllenwyr fod y Gymdeithas hono mewn ^50,000 o ddyled eelni, ond mae gwres haelioni yr eghvysi a charedigion cyfoethog yr achos goreu; yn toddi hwnw yn rhwydd. Un enwog am,ei ysbryd cenadol yw y bon- eddwr Dafydd 'Evan Williams, ac y mae wedi bod wrthi yn ddyfal, mewh amser ac allan o amser, a'i Wefusau a thrwy y wasg, yn anog yr eglwys i chwyddo y casgliad u. Clywir ei swm hyd yn mhell; ac y mae ei gyfraniadau wedi calonogi mwy nag un eg- il'wys i wneyd ymdrech ion. clodwiw. Drwy gynorthwy ^15 yr Y.H. y mae eglwys y Tabernacl wedi casglu ^46 eleni, ac y mae clod, mawr yn ddylednjis i'r Mri. Philip Jones, ac Isaac Jones--dau weithiwr hudolus a didldio. Clywsom fod hen eglwys barch- us Nebo hefyd wedi. gwneyd cymaint os nad mwy na'i chwaier eglwys sydd yn ei hymyl. Mawr d'da iddynt am gipio y Ilaw- ryf, a gwmeuthur daioni. Llawenydd genym hysbysu fod; eglwys y Tabermacl yn ddiweddiar wedi ceisio gan y bræwdl ieuanc addawol Rees Morgan Rees igyflwyno ei hunan i waith y weinidogaeth. Nis gwyddom eto a. gydsynia. M: -:r alwad yn 001 bwysig, a dichon ei fod yntau mewn petrusder. Nid oes neb a'i hadwaena yn pet-rusa dim na wnelai genad rhagorol. Os balrnar efe maiÏ, gwell iddo gyfyngu ei wasam- aeth it alwadau achlysurol oddiwrth yr eg- lwysi, a gall felly wneyd llawer o ddaioni, a.dda,WTTi na siomir neb a ddenfyn. am dano. Enallasai Mr Rees lawer gwobr eisotes ar fefusydd Eisteddfodol ac Arholiadbl, ac y mae ei fedrusrwydd fel adroddwr, lienor, a siaradwr cyhoeddius yn gwneyd i ni osod ein dysgwyliadau yn uchel, ond iddo gysegru ei alluoeddi i bregethu "Anchwiliadwy olud Gras, Llwyddiant iddo, ydyw dymuni-ad,

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising