Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Astudiwcli eich Iechyd c Ni vvna elch as- tudio chwi. ABL ya I K. y mae eich holl gy sin so i bad a I refi. i: /» glefyiau i dl/fil fewn a arweimam eilaniadau difrifol. I HYD CRYF EG j IOL fyrlU gweled fod y Gwaed yn cael ei gadw J. i ya B2rln:i dd o bob anmhuredd I CaBwch y dyla lechyd gael eich Ystyriieth Flaenaf, till lr,' fl mr B\od PLXS. .,iL w -()- CUanhant y Corff Jinmhuredd OWELLHANT Anmhrisiadwy i'r Bob) CYMERWCH Hughes's ',Po,en Pen, Diffyg Biliousness, Gwynt, Afn Un»| Corff-rwymedd, Scurvy, Penddynod, Clef yd v Bre»iri Eczema., y Blast, Erysipelas, Nerves Egwan, Fits, Gwy«egot> .Rheumatism, Piles, Poen Cefn, Lumbago, Tarddians ar y f CWf.tl¡¡ Iseider Yscryd, 'Gaa sicrhau gwekhr.ediad iachu ol bolo rhanau mewnoi y cyfanstxMiad, Brf iot* hau a chyfoethogi y gwaed a'r elf«"oae i yodd ant, -0- TREIWCH YN DDIOED HDOHE8'3 Blood Pills, Myawch weled fod llu i y galon ar bob blwc h. Hèb Y hyn twyl ydyw, Mae yn < kj feddygidiaeth anmhrisiud > at y gwaed. Gwella y doiar 'WSr au ar ol i bob p etti atxa.11 fethu. iieb ocdi, afttoawen am ::1-Wt- o Hughes's Blood Pill*. Gwerthir hwvnt gan bøh Che Uweaihwr Patent Medicines am u. as 9C a 48 6c, neu danlojiei eugwertb mew* stamps neu P.O. i'r gwneuthurirrfr-J*cel Ilughe-s, Manufacturing Chemist, Peimrik' "Cardiff G( ? M iuil'S S'f1 I t BALM! 'Lt J__A i 'c, Eli at bob Clwyf. Q: 'GOMEP' HALM a iatha glwyfats"« traed, cluaiau, per.'f gwddf, EnftipilM manau Hidrog a digroenedd, comwydyd* crawuliyd, coesa.n drwg. 'COMER'S BALM s. meha. bronaH a pi? h-ona?' dohnur, Piles, traedchwys«d% tonadau aUan, erach yn mhenau a jpry t I -u v!l ebau plant ilygiiadaa a Ucsgiadsu yi. rnhob rhaa o'r cottf. Ar weilth gan bob Chemist a gwerlh-w Patent Medicine am is. I YJC. y biwcii, BM danfoaer eu gwerth mewn stamp? 1 < u hii JACOB HUGHES u J^anafactonng Cheimxt, PEN A ft TH. MACHINES! .If.-L SOUND, RELIABLE, AND BEST VALUE POSSIBLE. BUSINESS ON THIS BAS MUST SUCCEED, SUCH REPUTATION ONCE ATTAINED IS WORTH KEEPING. W. Griffiths, Clydach, ESTABLISHED 1871. With over Thirty Years of Practical Experience in the Sewing Machine Trade, nd have sold over 8,000 Sewing Machines, surely have a claim to your kind attention now oftei s yolatest points of cftience n KS e, whi g acjiii-ies Sewing Machine -echanism.warantedto be bCWing dCi 11116S durable, rapid and strong, yet very cheap. 0 if 'TLI T-> .>0 Young wives, the Penny saved is as good as hewillg LViaCilineS Shilling earned Send for Lists, Study Economy an the best Machines at Bottom Store Prices 10 yep rs warranty with Macnine Kilitt-iiig achi iie The Celebra ved Automatic Knitting Ma- iilllttlllg VI aCIillie chines,' so very known in South Wales, ranks about the easiest, quietest, and most Knitting v'achme I durable. (}< od disc unts f->r Cash or Easy PAYME Terms Free. piease call, or write for our Illustrated Catalogue, W. GRIFFITHS, Sole Agent for South vV 4 fa MASmNING MADE EASY with my combined Machines, W OiDlUH^ KX) My customers crowd arround me with faces beaming with aii-9 iiig joy on Market Daya always giving high credit to the labour saving Washing and Mangling Machine. Lists on appltca Maciimes. tion, grand discount for cash. Carriage paid to next station- Distance no object Branches Neath, Danetty, & Swansea Markets. Postal Address- W. Griffiths, Clyciach, R.S.O. Machines! Macaines h LLOYD'S Al DOWLAIS, J! 'JSP White Oil. From N., S., E., & vV., Folks are Writing In Fr aise of this Wonderful Painkillei. A remarkable accumulation of UNSOLICITED TESTIMONY offers the mostcon mcin 8^ the almost MIRA ULOUS EFFICACY of this marveUous pr^aration. Many costly reme ies may relieve the sufferer, but this INEXPENSIVE one I THE FINEST REMEDY ON | The Pub,ic are earn* WARNING I JEARTH FOR I ly requested, in t It is necessary to warn | ^K JOINTS Invaluable j upon yjav;ng the gei r<?ad?r§ of th* many & SINEWS, Athletics, &c. r\VnS spurious imitations of j SPRAH\S, BRUISES, | A R^NWR ATC: 1• j Sore Throat Bronchitis wl«»P'ng ouSh' I Al DOWLAIS this old-established & 8 5orc inr"?l'- oront-uius., 1 1 Kecommended bv Doctors. WRITE OTT f renouned I gt. John s Ambulance'Lecturers, and j "PAINKILLER." I NcveVfaHy fn theTimeof Need. | and refuse all substitues 1 LLOYD'S Al Dowlai;. White Oil and Lloyd's lorGont and Rhe umatic < ivulettes constitute an ir resistible co nbiiiAts j i .vhich quickly conque-s theworst cases of tiiaa n ttrj 3.»ckache, Sciatica, Neuralgia, Lumbago Quinsy, and Muscular Pains. rice of Oil 1/- 1/9 & 2/9 per bottle Price of Ovulettes, 1/1J per bottle. Unrivailed for ieansting the system, pur fying the Blood aixl Kil- ling D serse. Of a 1 Chemists and Stores or Director. ¡ H. M LLOYD ,M.R.PH.S., F.R.M.S,. Manufact. Chemist, 28, Victoria Sq., Merthyr. I I I I A v 0 r P ti C FITS DEAL DIRECT Cf4E-liALF ALL GOODS GUARANTEED AND BRIGHT DIRECT FPOM THE FACTORY qt AT A PRICES. AND CLCCIŒ. RINGS, BROOCHES, PLATE, c. T ov HAI.Gl'Ul\ REAL WAiCfiES-2IJ- Fine Fully Cream Gold Dial, Richly Engravod atEAI. SILVER CI\SES-12/6 Plain or Engraved. SILVER MATCH BOXES, 3/8 §§ A MONTH'S FREE TRIAL DIAMOND & 18 CARAT goto nmc 25 S m PURCHftSK WKomEYV ReJ Half Hoop, Claw Setting, Five Real Diamonds, rj £ SlIroAfHOTKvlB. THE lt MAYFLOWER C10CK 8 G M Hi H. SAMUEL PAYS RAILWAY Polished Wood Case, Brass Pendulum, 14J Ins. jggi WM FARE within a radius of 30 miles, High, Powerful Alarm, Goes for 20 hours; a Ml to ALL. spending 23/- and more. Popular Favorite, Sells in Hundreds. Era §P THE FINEST SELECTION IN THE KINGDOM. pi CALL TO-DAY. SATISFACTION GUARANTEED. §1 | SAMUE ttt. Mar *-street, Cardifi || O, Doctor An wyl, Sefwch X. am foment! A rhaid j[ i fy anw\ 1yd farw P I YCHYDIG OBAITH OHONI SYOD GENYF OND TREIWCH TUDOR WILLIAMS' PATENT ,BALSAM OF HONEY Yr hw n« samel Cymrei/ p«ir sad o'r 'ail pa • >f a m efeith ol vedi en casglu r t- a-, d o Cymru. y i y t m -r pr ol I, pa i mae ia h i.we niaxtyn y perff iThrwy M m 'at. Bronchitis. vt a« mikedd o biant vo rosrw 1n flyoyddol or Braochitis, y pas a'r erwp. Dyma ddftt jadfyd lad rhayorol I laclian v evfryw afieefa ydon. Mae yn aumhrisiadwy i bersooaii a reMiaa fewau nxarehed g aclhd a phlant. Iaeha v edi i hob peth amil fotha lacha besweb. anwyd astbuoa eaethdra laehaodd flioedd o biant o r BrocebitiB a'r pas. iacna am pwllt pan y bydi) punoedd wedi eu gwarita VM otar. Treiwcu ef. Os oes gBDych beswen, fcreivscb et; os oes geDycb anwyd, trelw^i ef Rhydda. y fflem, cynhssa y ffeet, a thoddft gwsg p& byddwcb am viosweithiaa hafc orphwys. Darllenwch yn mbetfach* Tystiolaethau heb ofyn am danynt. Teilwrig och sylw. J Y^gsifeaa boDeddwr—Teiailaf yn ddytedsw ydd arisat eicb hynbyfeu fy mod wedi bod yr> iefny dio Tudor WilliwIO?h' alsatn ot HoL«y yu fy ubenlu, yr hvvu eydd yo iloosog, am | fiynyddau, ac yr w i wetii pmfi e1 warth, yan uacbetai^ ddim ara i mewa aebosiou o besweb | a'r frecb gosh, pas a Hrouehitis, ^allat ei gvmeradwyo i rieni at y cyfryw afiectivdoa,— i'r eiddoch yn d(iii lchgar WM HAKDINO. ■ Auafiti Tredegar Whari Estate, New-port, MOB. ■ Auafiti Tredegar Wharf Estate, New-port, MOB, Derbynir bwndelau o Lythy au bob vydd ac ua&e yr hya dd wed aai Tudor Wiliiams' Balsam of Honey yn rbywbtth rhyfe<id«i iawB Dvw-D Yn Hc-ddveeh— Yr wyf wedi enel «ICsI B IISH U of H >a»*y YA ?«J-.iygiuiaetO efEeith- io' at Bro ch ti- Tystiolaetti Boneddiges- Ysgrifena > ne idig^s a<!t»abyddu8 <J Stron-T—It«5hao Id eicb Bd«AM >F H^aey fy ia ash- gen bacb. Anfor>w(»b boteUii arnll i nui.. Y tsuae genyf ferch vo ^rfr-r eael y Crwp, a bob auiser yu HI 'e» o! o f-i :h oi l iygtain«tij yn iiesi 1 dros bea. I Gwellhad CJniongyrchol- I TEILWNO 0 STYRI ETrl—»yr,— uymuaa ry u^wrai aruat etch hysbysu fod eich Balsam of Honey wedi profi so Hesol lawn yu v teglu (wyth mewo o^fer). Mor faaa ag N gwna pesweb neu aowyd wneod ea hyrudd&agosiad, rboddir doj/Q a To tir Williams 8..Jg,,¡,m of Honey ar onwalttJ, a pbarheir gydagef aes oydd yr auwyd wedi ymadael, yn dotoyid io eicb Balsam b ddai y piaut yn waef iawn gydag aawyd »m wyihaasaa oad via *w*. I trwy gytaeryd eicb tueddy inia«th.. yehydig iawu oaaugbyfleasdra a aoiiosir. Byad eff,ith y Balsam yn rhyfeddo'. a r plaat »b hofi n houo-—WALTER J BHrt rT. (5 14, Headmaster. Severn aaoel -cbeoi. I arllenwch eto- Darllenwch yn miasn Argymhellk gan FedLIygoii a Paysigwyr: I V \IEDDY(J—'i sgriteaa lir Otark, Pctacs Road, Loudoa—Km f11 b'eser rnawt gsayf dystio i rayometh eieii Balaam of dEouev, ar bab darpanaeh cyffelyb %y I t ya y farctiual Swnaf hyn ar fy aghytrif fy haa, ae h^b i kya g«ei ei myu oddi^raaf. yr yssyriat at ya rhodd fawr j'r cybeedd. Dywed Fferyllyd i o Gwdydd— Yr ydwyf yn gwarthu mwy o .Bimum of Hjoay Tador Wilimms sago ou.-hyw Mdygiaiaata ar»i at oesweb. D/a^ opiaiwa yr b^li fferyllwyr drwy G-yroru. Y feddygiow»«ta effettaiotaf at holt aobwylderatt v y Gw i If, a'r Ys^yfaiat. Nil yw byta yn mtjtba » hoddi rhyd Iba l aaioagy ebol. ^iij-Uan M, aa At)r-ptltA I vnddo. Edrycb-vch at eich Iechyd- Y Cyfoeth Penaf. Ryddwcb ofaius mewu pryd chwi oil sydd yu dilv a galwedi^aefcb&u, p6 uo 1M ya yr awyr j at-ed. aeu swyddfeydd, nen siopau, ag ydycb yo cael dytaawada aru «cii gaa biasawdd an- j set Uog Prydain Fawr, eidiweb eel wair gyda pberygl, and ewch rba^ blaea aotTadot j Wu. T,ais Baisaui of Honey. GO OHELIAD—Mae Uawer o Fferyllwyr diegwyddor a wthiaut ea 'iarpariaefcbaa gwael { eu bauaiu. Pam ua tyaecb gwerth eich harian a chori v feddyy;iaiti9fcta wirioaeddoi ? Na i pherewadier ebwi i gytaeryd yr un arali oad Tudor Wil iaois' Pateat Balnam at Houey Mae ya well na'r an fedd giuiaetb araii ya y r^rabufd at Besweb a r sgyfaiafe, gas ei od y puraf a'r gwerth yorea am arian Gw-»Hhir gaa yr ho<i Ohe-n'st^. S5 >ras ios t a-s «ru pate!i la. Ljc «n dalu. ts 3a, 3s, & 5M. eaefc. iHrtisn fjri* f v «j* H T • 1/. iui/un ti I Medical Hall, Aberdare, j > -.w f' -r,- 1 Coughs-MarveUous Hesults. I THE COLTSFOOT ELIXIR, I A GREAT WELSH REMEDY, j Constant Reports received of its superiority over foreign and other preparations. The Coltsfoot Elixir undoubtedJy excells all as a reliable cure for Coughs, Colds, Throat and Lung Complaints Suits Children and Adults. Pleasant to take. In bottles at is. r-|d., 2s,gd, and 4s, 6d. each, at all Chemists, or post free di^ct. [Prepared by MORGAN W. JAMES, Manufacturing Chemist, Llanelly, South Wales, j I 1 I I rSEPYDLWYD IMU" I Frederick D. E.George, I ute George Jones, formerty Isaac'Thomas), I Argy erwr a Choffinvlr, 124 & 25, Seymour Street, j ABERl-AR. Dymnna Ft^deriek D E. Geo -ge dd; 1 ?h yn w:es)g i'r cyboed 1 aa» y g*fnog»eth v rase r?d\eLeuael/n y b,W1«e Id a beiuij, a dyrnuna" befyd wo«ai ya hSvs ddyat bobpetb aa^arheldiol at wnsHoaetb ^agJaddol ara y prisoed'i rbataf yo y dyffryn. & Perchenog pob math 0 E lair. gei-bydau, 40th Rhoddir rhestr c brisoedd Bricked Graves ar ymofyniad. Ojjfilsr AU — ifi i 1 s V T t f i T i i n i n 1 ■a i> M-ini toM si'ii' vBStiDvae f„g;/PESWlsg|* .» f ?ss HE T R; D KtR»: ) 1 HUGH DAVIESS J |C0UGF "rTXTURi4 I SO MORf? Ot:f.ity irf BrexthiAX. g 5 VO VOk'E Stee'ass Nights. fi ■ iO M -JiB Disirassiag Coughs. J i»A\n £ S'S COUG-B MIX LEE for COUGHS J» i»A\n £ S'S COUG-B MIX EEE for OOUfMIS 3 1,1.71 ES'S CO0(tH M ZICRE for COLDS g D^VTBS'S -eOUGH MIXTFRE for ASTHMA V S.LJITIBS'S OOUGH M XTGHE fr.r BRONCHITIS 6 S I>A ViES's CCTITGH MIXTURE for EO&EStNESS 1 (X>UGH MIXTURE for NFLUEK21A iJ W^&VTBS'S C-0&H MIXTURE for COLDS -J g'DATiaS'S .000OH KIXTCEB for COtJGrS II I BAVUES'3 Cv/UGH MIXTURE for SOKE THROAT f g DL. 'VIES'S OOYaH. MIXTBBB—Kos Sootting I § DAVniS'S O^WTCtH MIXTURE wannf tee Ctett i OaVIES'S COUCEH SSIXTURFidissolv^st: ePoi6g» i_A7IBS"S:C0UGEE M XTTTRE for SiN E S 1>AVIE-'fi C0U8B MrXTURE—for PCJ'LIC DAYHJS'S COUGH MIXTURE SPEAKERS TSS CHEAT WELSH REMEDY. 13*4. aad 2 9 Bottles, n Soul Emrywkt*tt.i gwestor thai Honey, 1 4re» like it TTLGfi D4VIES, r?- L. M^CBYNLLEifi. i im [ l -4 DOWN & SON'S FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, < arpets, &c., And every Description of HOUSE FURNITURE. T i«fm J Steam Cabinet 21, High Street, I CtT t c~\ tr\ <r- & Morris Lane, fOWanSC^. The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufactory in South Wales. IlluBt ted Catalogues free on application. Immence stock to select from. Carriage paid on all Orders,above £10, or delivered free in dttr vans. k ■* Gweithia i ARISTOTLE, tJrcnc2»i= U a'i Syfarwyddiadau Meddygol, I Deuluoedd. CYFARWVB&IADAU I FENYWUfl Ei LytT ar DD YR Y SB YN CI A U, *t Nodiadau arWEDD-OFYDDIAETJI (Pbr.sjognomy), Cyfrolaii CySawn, goreoedig. wved1 rhwymo mevra tlian. 256 o dudaien-?; The South Wales Coalfield ITS GEOLOGY AND MINES. New Book. Highly Praised. Illustrated, 206 Pages. Cloth Binihts,. Free by Post, 5s. 4d fron the u i >r HENRY DAVIES, Avenue, Pontypridd. 0- !Treatment of Hernia. s odga's Patent Trusses for the Belief and Cure of Hernia. The Lancet> October 3rd, 1885, says' "It is comfortable, adapts £ itself readily to the movements of the body, and is very effective I improvement of Trusses, for the treatment of various kinds ox I Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of I King's College Hospiital. I PARTICULARS.—HODGES & .CO., 80, College Stress, | | London, W. j