Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

HWNT AC YMA. ----()--

HEN ARFERION A DEFION CYMRU.…

-:0:-Y CYNHWRF PRESENOL.

News
Cite
Share

-:0:- Y CYNHWRF PRESENOL. Mr Golygydd,— Y mae loan wedi liefaru., merchedi Hero»Jr ias wedi cilio i'w Hochesa-u ne's elo'r yrstorom heibioi, gan adael i ereill mewn; llithiau hir- ion yn y newyddiadju-ron i waeddu "Croes- hoeliler Ef." G,-m, go,elioi fod' da.u. ddu yn gwneuthur un gwyn, ymgysura rhai o hon- ynt, ac ymlonydUiant yn wyneb y ffaith dyb- iedig, nad yw eglwysi a gweinadogion y Cym- ry yni waeth nag eiddo y S?,t:son. Beth yw hyny, tybedf, ond arwyclid o'u crediniaeth yn yr athrawiaeth baganaidd, fed dau d'.lrwg yn gwneuthur un da ? Yn rhinweddol felly, hona y gwadwyr wybodaeth eang-gvvybod- aeth o gyflwr yr etdwvs yn gy-ffrfdnnr; gyffredmol, fel y galwant at loam yrJJ ddeit. yfyd dYUll ei eiriau yn oL Y mae gotymon (demands) mor aJresymol, a, hyn wedi ym- ddangos yn ddiwoddar. Wei, oddieithr fod profion yn hollol i'r gwrthwyneb yn gyr- haeddadwy, gwell fyddai i'r gwadwyr ym- neillduo o'r maes, a rhoi heibio dwrdio a bygwth loan. Y mae hyny o wybodaeth a feddwyf am sefyllfa pethau yn y rhan fwyaf boblog o Gymru, byddedi ychydig neu lawyer, yn fy ngorfodi i gredkii fodl pethau gymaint o'u lie fel na'm p.argyhc.eddir i'r gwrthwyneb gan fil a mwy o wrthdystiadaiui o'r fath a. yrn- dd'angO'sasant yn y newyddiaduron yn ddi- weddar. Y mae'r swn bygwth a glywn o wahanol gyfeiriadau yn profi fed rhyw ys- bryd ooblaw Cristionogol yn teymissu. Y dieuog, onide, goronant eu dyoddefiad- au ag amynedd, a'r euog fel rheol fygythiant. Y cwestiwn: i'r eghvysi ydyw, "A yw yr afreol- eidd-dra yn ffynu? ac nid, a yw yn ffynu i radi'au mwy na mwy ?" A oes yfvvyr cryf- ion yn esgyn i bwlpudau, yn gweini wrth "Fwrdd yr Arglwyddl ac yn cyfranogi o'i Swpper ?; ac nid, a ydynt yn ugain- neu gant ? Nid rdyw fod y nifer yn ychydig mewn cym- hariaeth, yn cynawnhau dim ar y rhai fedd- ant aUui i, hawl i ddelio a hwynt. Dysga yr Ysgrythyr fod un enghraifft, un yn ormod. Ond, beth ddaw o ddysgyblaeth yn Nhy Ddmv, os yw pob cyhuddwr mewn achos, cyn cael ei brofi yn euotg oi ddwyn cam-dystiol- 1 aeth, i gael ei lyseiiwi yn "gyhuddwr y brodyr"; h.y., Satan? Pwy gwell nagwas i Satan feiddia. alw tyst yn "gyhuddwr y brodyr" cyn rhoddi cyfle iddo i gadarnhau ei dystiolaeth? Beth yw'r amcan mewn' gol-: wg trwy lysenvn felly, os nad cynyrchii rhag- fam yn yr eghvysi, ac yn narllenwyr y new- yddiaduron, etc., yn erbyn y tystion ? Ac os bydd1 y cyhuddedig yn wr 0 safle uchel, mewn pump achos 0 bob deg, oni cheir ael- odau yn dclSigon gwasaidd i ymddarostwng i i'r swydd wael. -nnheil,vng o hel pleidleis- iau yn ei ffafr, er mwyn troi y fantol yn or- byn dysgyblaeth? Ac wir, onid oes modd profi fod y cyhuddedigioDi eui hunain mewn rhai achosion wediqwnevrli hyn ? Yn mhellach, ddarllenydd, onid yw yr awydc1 angherddol fradychir mewn cynadleddau i. j ail godi i'r pwlpud bersonau wedi fwy nag: unwaith, ymdrochi yn ffosydd annuvvioldeb, yn arwyddo diffyg cydymdeimladi a dys- gyblaeth bur? Hefyd, onid yw y rhwyg-' iadau a'r ymraniadau a, fynych gymerant Ie, yn profi fod Cristionogion yn annghofio y 1 ffaith mai Corph Crist ydiyw yr eglwys, ac nid grisiau dyrchafiad neu gyfrwng mantais bersonol ? Pwy, a Christ yn llywodraethwr ei galon, gyda'r gradd lieiaf o wirfoddolrwydd, allai I gyfranu o'i ddvlamvad tuag at achosi rhwyg ac ymraniad yn nghymdeithas y saint, a, chyf- ranogi o'r teimlad buddugoliaethus a frad1- ycha rhai rhwygwyr adnabyddus ? Onid yw y rhwygiadatui mynych a glywn am dantynt yn eglur arwyddo fod. "hauwr yr efrau" yn cael gormod: c/i ffordd yn y "nefolion leoedd?" Fto, meddwni, oni-d mwy gweddus fyddai i I weinidogioni a chenadon ddangos cymaint a! hyny o barch i'r Efengyl, sef mynychu cyf- j arfodydd y Gymanfa neu'r Undeb, a hyny vn 1 brydlon, yn hytrach na, myned a,r ol y giniaw i balas Sir John, ac aros yno nes byddo'r cyf- arfod dlau wedi ei ddechreu, ac efallai drwy y prydnawn) ? Nidydpvrysgrifenyd;d),n,un o'r rhai a gydnabyddamt fod angen iddynt fyned i werthfa diodyddl meddHvol ar ach- lysuron o'r fath o gwbl. Ni charwn aw- grymu fod pethau yn waeth yn yr ystyron hyn, yn awr na deu-ugain mblynedd yp, ol, ond yn hytrach yn well. Yn well, o gymaint a bod genym lawer mwy o ragorolion ar gyf- artaledd yn weinidogion a diaconiaiå: a bod ieuenctyd yr eglwysi, bron yn ddieithriaid, yn llwyrymwrthodwyr. Wel, pa eisieu ach-1 wyn, ynte? 0 herwydd fod y goleuni wedi cynydd'u, gweithredoedd afreolus wedi dyfod i fwy o amlygrwydd (conspicuousness) llygad- wyr wedi lluosogi, a gwasanaethu dau Ar- glwydd wedi myneDi yn ffiaidd yn ngolwg y werin. Gwyddom oddiwrth liw a ffurf y. wyneb-pryd! a yw dyn yn ddyoddc "vdd o afu, aren, a. chylla felen ai peidio. Gwaded a wado, nid yw y cyhiuddiadau diweddar o Iymeitian ddvgwvd yn erbvn gweinidogion. di aconi aid" ac ereill, yn, hollol ddisail. Nid ydyw cyniweirwyr o dabrn, i dafarn, ac yn y dwedd o dafarn i dwlc yn hollol anadna- byddus. Dyga rhai o honynt eu profion yn eu gyddfau a'u talcenau gwaedliwiog, yn y llinellaju! cochion breision, y gwythieni ym- agoredig, y trwynau cochion chwyddedg, a'r llygaid pylion, y rhai ydynt arwvr'dion fod eu cyfansoddiadau yn Hawn rancr, a'r cancr hwnw yn profi fod y dyoddefwvT "n rvrner- yd eu dognau yn rhy fvnvch i alluosii eu cyrph i ymiachau oddiwrth effeithlau dosrna-u blaenorol. Lie y canfyd'dwn yr credwn y wynebpryd o flaen y tafed na'r ysgrifbin. Diansa y rhai hvn rhag y wialen tra y diaelodir yn ddiseremoni y truan tlawd a gwan fradycha feddwdod ar ol onid un ran o wyth o'r swm sydd eisieu i beri i'r IIvmeit- iwr grynu, siglo, ac ymollwng. Campwaith mwy ydyw profi i foddlonrwydd llys gwladol; ie, egwysig hefyd, achos yn erbyn arch-yfwr nag yn erbyn pn, mewn awr, o ddiffyg gwyt- iadwriaeth faglwyd gar y gelyn. I Paham nardi adawer i'r Philistiaid. am- ddifyn eu hachos eu bun a In!? Ai teg gadae.1 llonydd iddynt, a thra yn honi bod yn Sam- soniaid, troi yn fradwyr yn erbyn gwir ddi- 1} n-Ayr, y cawr yn ei rinw-eddku ? Addeiir fodl a, chaniaid yn y gwersyli, end yn lie efel- ychu esiampl Josua (Josua 7., 25) troi'r heib- io, ac ymosodir yn ddibaid, ac yn ddiarbed af y moddau fabwysiediir gan y diwygwyr o ymladd a'r gelyn. Addefvrn, er mWYll dadl fod ein dulliaiu weithiau yn drwsgl; ond credwni mai mwy1 haeddaanol 01 gydymdeim- lad! ydyw y trwsgl, na'r sawl tra yn meddu ar wddf cydwybodi digon hydwythog i lyncu mynydd, a,, ymhyfryda mewn gwneyd Hima- laya o dwmparth gwadd; a symudir i weith- garvvch yn benaf, os Lld yn unig, pan fedd- ylia fod eii frodyr yxs eu brwdfrydedd', am- bell dro, yn troi di os. ben cymesuredd yn eu m,odda(uj o weithio-. Anngho-fir y ffaith mai'r rhai diwedUiaf, Id rheoJ, adawant eu hoi ar y byd. Yn eu biirnaaid!, fynychaf, y gwelwn y rhaib am, boblogrwydd personol a I gwenau y cyhoedd; ac am eu bod o honynt eu hunain yn amddifad o ddawiii i enill gwir boblogrwyddi, manteisiant ar gamsyniadau tybiedig o eiddo y diwygwyr. Nid: oes di- wygiwr gwertii eá: alw yn gyfryw, wedi codi gi eto, nad ydiyw wedi bod yn nod i saethau y "level-headed critics" ? Meton. ———— :o:————.

CYMDEITHAS BARHAOL Y MWNWYR.…

-:0:-ER COF

:o: DIAREBION.

[No title]

Advertising