Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

HWNT AC YMA. ----()--

News
Cite
Share

HWNT AC YMA. -()-- Beth yw'r 'move' yn y siop glebran yn figlyn a'r Ysgolion Byrddol, wys ? Yr oedd- wn i, bob amser yn edrych ar yr ysgolion hyn th ekkto i'r bobl, ac yn cael eu rheold. gan y bobl trwy eu cynrychiolwyr. Oes dim tiadi na eJlir eu diwygio mewn llawer modd, nid ydynt wedi cyrhaedd perffeithrwydd o gryni bellder. Eto i gyd, nidi wyf yn gweled bod eisienii myn'd a'r awduiKlfod o eu ddwylaw o gwbl, os mail hyny yw amcan y siop. -0- Yr wyf yn credu bodi gormodJ 01 unochredd gan mwyairif y clebrwyr ar ysgolion yr, eglwysii; ma.ent byth a, heiyd) a'u bysedd. yn ilygaid yr Ysgolion! Byrddbl. Paham, nis gwn. Os oes. unrhyw sect o grefyddwyr am gynal ysgolion ididynt hwy eu. hunain ar mwyn dtysgu eu hiegwyddoriion i'r .plant a'u myny chant, yn enw pob daioni, gadawer idd- ynt i wneydl hyny; ond ar bob cyfrif gadawer iddynit i ddwyn y gost eR1\ human hefyd. --0. Mae -yr Bglwyswyr am gynaJ ysgolion i ddysgu eu hegwydkiorion hwy; pob peth yn dda, as ydynt yn hoff ot fiwsig talent am dano. 05 oes rhai o'r 'Enwadau ereill, m-egis y Bedyddwyr, y Miethodistiaidi, yr Annibynwyr, a'r Wesleaid, am gynal ysgoi- ion iddfynt hwythau eu hunain, gadawer idd- ynt i wneyd felly, a gadiaiwer iddynt hefyd i ddawnsio i'r miwsig a chwareuir ganddynt. With hyny ni fydldi genym ddim i ddweydl yn -?u herbyn. Ondi os yw y Llywodraeth yn myn'dl i gyfranu at gynal un o honynt, dylas- ai gyfranu tuag at yr oil. Felly, er mwyn cadw y werin yn f odd lawn, y peth goreu yw peidio cyfranu tuag at yr un o honynt. .¡ Yr wyf yn credu mewn dlarllent y Beibl yn yr ysgol ioni dyddiol, ac yn dyfod fwy dros hyny o hyd. Yr wyf hefyd yn credu mewn egliurebau syml mewn hamesiaeth amo hef- yd) ond yr wyf am i'r egwyddorion a ddlysgir ynddo i gael llonydd yn yr ysgol. Gadawetr hyny i'r Ysgolion Sabbothol; a phan ddaw y plant i oed a, synwyr, bydd yr hyn a didysg- wyd ganddynt yn yr ysgolion dyddiol yn help iddynt i ffurfio eu barn eu hum -0-- Clywch! Clywch!! Clywch! Mate son, am heddwch yn y gwynt! Mae'r 'fever' wedi gostwng o'r "War heat" o'r diwedkl; ac mae yni hen bryd hefyd, yn ol ein barn ni. Ond, beth nesaf? Mae yin bryd! diechreu gwneydi y 'counts' fyny. Faint sydd!, neu a' fydd ar golofnau y derbyniadau? a pha faint sydld ar ochr y taliadlau? Yr wyf rhywfodd yn meddwl bydd ochi v."t:ddöl1an i'y derbyIlf. iadaui; ond am yr ochr arall, beth ? Ondi os cy-merwn 'Micawber' iei safon, yr wyf yn credu mai y 'sum total' fydd "Poverty" a "Misery" ar ol cael y "balance sheet." --0-- Mae yn dfebyg y b-yftM yni rhaid talu yr hem 'score' rywbryd! neu gilydldL OndJ y pwnc mwyaf yw, pwy gaiff dalu ? Y gweith- iwr yn gyffredinol, wrth gwrs. "Pile it on; pile it on." Mae yn rhwym o dd'od amo. ef yn y diwedVi, neu dyna fel yr wyf fi yn gwel- edi petharot y rhan fynychaf beth bynag, o henv}tld d^ywiediwch bod' rhyw welliaintau wedi cymeryd Her yn yr ardal lie yr ydych yn byw, a, bod eisieu arian ar y Cynghor Phvyf ol i dalu am y gwelliantaai, nid oes dim iV wneydi and myn'd at berchenogion y tai drwy y trethi er cael yr arian. "So far, so good," ondnid yw y mater yn gorphwys yn y fan hono, o, herwydidl daw perchenogion y tai y deiliaid, a dywedant fod! y trethi wedi codi yn rhyfedd, ac nid yw y tai yn taJu ffordd o gwbl; am hyny, mae )I'll! rhaid1 codi y rhent, a dyna'r ffynon wedi ei chyrhaedd. Yr un fath wneir pan bydd yr "Income Tax" yn codi. Paham naj eir i'r mor weithiau ac nid. i'r ffynonau byth ac yn dragywydd ? Eto i gyid, mae yn rhaid dweyd fod y gweithwyr wedi bod a Haw gref yn union- gyrchol mewn dwyn rhyfel De AfFriea o am- gylch, a hyny drwy etholi rhai sydd yn hoff ganddynt ryfel i'w cynrychioli yn y Senedd. Ond, diolch i'r Cymrry, nid ydiynt hwy yn drwm yn y camweddi hw^n, o herwydd-yr yd- yin ni yn. Nghymru yn weddol lan, o ran Tori- aid i'n cynrychioli. Er hyny i gyd, gosodir Gweithwyr Cymru i gario rhan o'r baich fel pe byddent mior euog a'r Saesoni --0-- Ac heb son am dalu y 'score,' beth a wneir o'r tiriogaethau newyddion yn Ne Affrica, fel eu gelwir ar ol gorphen ymladd ? Dyna gwestiwn yr wyf yn methu yn deg, a'i ddealL 1, Nid wyf yn ddigon o Dori i gymerydi y wlad yn hollol o awdjurdod y Boeriaaidi, ac nid wyf j yin ddigon o "Socialist" i adael i'r Boeriaid I i gael yr awdxirdocl yn ol yn Uwyr i'w dlwylaw eu hunain ychwaith. Ond yn sicr yr wyf yn credu y dylasem gyfarföd mewn man canol a hwynt, a gaidtael iddynt i gael rhyw fath o 'Home Rulle/ a bod yn ddarostyngedig i Brydain Fawr. "Half shares," onide? -0-- Mae cynllun: o'r fath yna yn gweithio yn ardderchog yn Awistralia a Chanada, a pha- ham nad all weithio cystal yn Affrica. Ac os na wneir rhywbeth tebyg, gellir mentro dweyd mai "Second: Ireland" fydidi y Trans- I vaal am flynyddau lawer-nythle grwgnach- i wydd ac annheyrnagawrch; ac yn wir, mae yn rhaid dweyd ei bod yn anihawdd digymod a'r fFaith o gael "pull down" o fod yn feastr i fod yn fath o wtas bach hefyd. --0-- Carwn yn fawr i weled: holl diriogaethau Pryd'ain yn cael math o "Home Rule" idd- ynt eu hunain, ac yn mhlith llieoedd ereill, hen: Gymru fechan. With hyny, byddai angenion y bobl yn cael eu cWTdd i'r dim. Nid! yr un angen sydd ar bob gwlad. Nid yr un peth bob amser sydd yn eisieu yn Lloogr ag sydd eisieu yn Nghymru, ac yn sicr nid yr turn yw angenion Awstralia, a Chanada, ac Affrica, a'r wlad hon. Yr wyf yn ddigon boddlon i Lloegri i fod, yn "Head Quarters" yn y prif bethau; a hoffwn yn fawr i wieled yr Yme'rodraeth Brydeinig yn fath 0' siop "Go-operative" fawr. Pob peth I droi yn elw i'r werinyn gyffredinol, ac nid i'r "select few." -0-- Nid wyf yn hoffi bod yn hir-wyntog, ac am hyny ni ypgrifenaf ychwaneg yn awr. Dichon y dywedir fy mod dipyn yn anhrefnus yr yr hyn a ysgrifenais eisioes; ond cofier mai Hwnt ac Yma yw y penawd, ac mai an- nhrefn yw yr "order of the day." Bachah Diarth.

HEN ARFERION A DEFION CYMRU.…

-:0:-Y CYNHWRF PRESENOL.

CYMDEITHAS BARHAOL Y MWNWYR.…

-:0:-ER COF

:o: DIAREBION.

[No title]

Advertising