Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising

LLADRAD YN MOUNTAIN ASH.

:o : MARCHNAD BYSGOD NEWYDD…

:o: SENGHENYDD.

Y FRECH WEN.

-:0:-CANLYNT A T> YR AUDIT.

Advertising

CVN'

-:0.:-CYFARFOD MISOL DOSBARTII…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-:0. CYFARFOD MISOL DOSBARTII Y GLO CAREG. Cynaliwyd yr uchod yn Ystafell y Gym- deithas, Abertawe, dan lywyddiaeth Mr T. Daronwy Isaac (y goruchwyliwr). Llanwyd y gadair gan Mr J oon Morgan, Trimsaran, a'r is-gadair gan Mr Daniel W. Davies, Gwauncaegurwen. Yr oedd yn bresenol 36 o gynrychiohvyr, a'r oil o'r swyddogiorn arfer- oL Talodd amryw o bersonau ereill ym- weliad a'r cyfarfod, ac yn eu plith Mr E. Powell, Castellnedd, yn Haw yr hwn y mae achos cyfreithio Ty'nypant. Wedi cael Llechres o'r cynrychiolwyr, a rhoddi, y der- bynebau (receipts) allan, yn nghyd a, diar- 11 en a chada rnh.au y cofnodion, aethpwyd yn mlaen a gwaith y cyfarfod yn y direfn arfer- ol. i. Cafwyd adroddiadl ar fod y cyflafaredd- wyr wedi) cytuno ar Lechres o Brisoedd i Lofa Tirbach, gyda'r eithriad o fod y dull 0 dalu am Headings yn parhau mewn an- nghydwelediad; ac felly yn rhwystr ar eu ffordd i'w harwydd-nodi. t'endierfynwyd cymeradwyo y dull o dalu a ddadleuwyd gan gyfiafareddwyr y gweithwyr, sef, talu yn ol trwch y rippings, ac wrth hyny i dalu yn ol y gwaith; a phendexfynwyd yn mhellach fod yr egwyddor hon yn w!erth brwydr drosti, a bod1 y gweithwyr i o.- 4 eu rhybuddion i mewn os try y cyflafaioddiad allan yn feth- I iant. 2. Cafwyd adroddiadl ar iod Llechres T NewyddJ Tirdail wedi ei gorphen i foddlooir rwydd y mwyafrif o'r gweithwyr, a'r cyflafar-! eddwyr oeckij yn gweithredu ar eu rhan, a'i bod i ddyfod gerbron y Cyfarfod Misol nes- af i'rd yben o;i chadarnhaiUL 3. Cafwyd adroddiadl gan y cyfreithiwr ar yr amgylchiatdlau yn nglyn a chodi arian gweithwyr Tyny-pnat. Llawen gan y cyfar- fod oedd fod y rhagolygon yn ddymunol, a bod sicrwydd am i'r gweithwyr i gael y cyflogau dyledus iddynt yn llawn, a rhodd- wydÍ pleidlais o ddiolchgarwch i Mr E. Powell, y cyfreithiwr, am, ei ymdrech yn nglyn a'r achos, ac am eii waith yn dyfod i'r cyfarfod i roddi adrnddiad ar yr amgylch- iadau a'r sefyllfa mae pethau ynddynt ar hyn o bryd. 4. I*enflerfynwy^it fod y goruchwyliwr i wasgu am- y cyfarfod unol er d"wyn amryw o faterion gerbron ag sydd yn blino y Dos- barth er's gryn amser, ac yn neillduol mater y "detonators." Penderfynwyd yn mhell- ach fod rhyw lofa neu lofeydd i gael eu dewis yn y Cyfarfodi Misol nesaf i osod eu rhybuddion i mewn, os na fydd i'r percheiv ogion i weled eu ffordd yn glir i gwrdd a'r gweithwyr cyn, hyny. Nis gellir caniatau i anymwybyddJUj mater y "detonators" yn hwy. 5. Penderfynwyd fod Mr Isaac, y goruch- wyliwr, i roddi pob cnyorthwy posibl i Bwyllgor Glofeydd Gwauncaegurwen er ceisio dHvyn mater y peirianwyr i derfyniad boddhaol; ac hefyd i gynorthwyo yr 'hitcher' 1 gael cyflogau teg am eu llafur, ond gyda Haw, yn ngoleuni yr hyn a deiir am waith ryffelyb yn nglofeyiud y Dosbarth hwn, bydd gallu gan y goruchwyliwr i ganiatau i'r 'hitchers' i gymeryd unrhyw fesurau a wel ef yn angenrheidiol i'r dyben o sicrhau cyf- logau teg iddynt am eu llafur. Dysgwylir 3Icllroddiad ar hyn yn y Cyfarfod Misol nesaf. 6. Cafwyd adxoddiad gan yr archwilwyr ar Ddychweliadau y Cyfrinfaoedd, a dy- munol ydyw eu gweled wedi talu eu hawliau mor gyflawn i'r Dosbarth. Dymunir am i'r ychydig lofeydd' sydd yn ol yn eu cyfraniad- au i dalu i fyny can gynted ag y byddo am- g;rkhi.a;dau yn caniatau. DeTbyn.wyd .yr ai.iroddia<V gyda phleid'lais o ddiolchgarwch if archwilwyr. 7. Llawen gan v cyfarfod oedd cael ar- ddeall fod anundebwyr GlofäYstradfawr wedi ymuno a'r undeb. Y mae tri etr) yn ol, ac yn herwydd hyny, y mae ^^ni^tad pell- ach yn cael ei rhcidi iddynt i s.eai rhy- budtiion i mewn, os na fvndant wedi ymuno o fewn ameer terfynol, go; n fod rhaid cael ty glan yn y lofa hon fel yn n.dofey^'„d ereill. v Dosbarth. Penderfynwyd hefvd rhoddi an ogaeth i weithwyr Glofa Fantmawr i.vmuno yn gyflawn a'r undeb, ac I dalu I fyny eu t,Y holl gyfraniadau fel na byddo-rha.id eu i"! (i,- gytiy'iiva oUuiwrth Lofa Ystradfawr'. Cofier fod ychydig surdoes yn vr holl does. 8. Condemniwyd y pethau c'n vn Nglofa'r Gwendraeth !);,t¡hl I' Shift. Gweithio ar nos Sul. Gweithio pcvHae; "Il undebwyr. Yr arferiad preseno! n na.!vn a dramo. Vn unol a deis\fu'' I'rir, caniatawyd Iddynt i osod eu rhvim n i ine-vu i'r dyben. w lanhau y pwnau hyn i ffwrdd. 9. Penderfynwyd fod Glofa'r Onllwyn i argraphu cylchlythyr (ad ddanfon drwy'r glofeydd) i'r dyben o apdio am gynorthwy arianol i weithuyr y Dryni, y rhai, sydd yn segur er ys agos i ddau fis yn herwydd gor- lifiad y lofa. Apeliwyd yn daer am gyn- rychiolydd yr Onllwyn am dal iddynt o, Dry- sorfa'r Dosbarth, ond gan y byddai hyn yn annghyson ag arferiad y Dosbarth yn y gor- phenol, ac yn agor drws perygius gyferbyn a'r dyfodoi, penderfynwyd nad oedd dim gwell i'w wneyd nag J anog y glofeydd i gyf- rajiu ar yr egwyddor winoddoi; a gan fod yr achos yn dieilwng, dymunir am i'r hon gyf- rinfaoedt.il i roddi ystyriaeth briodol i'r an- ogaeth. 10. Penderfynwyd fod y peirianwyr, a'r crefftAvyr i barhau i ddanfoh un cynrychiol- ydd i'r Cyfarfod Misol am y chweJ mis dy- fodol, a hyny ar draul y Dcsbarth, gan hy- deru erbyn hyny y bydd gryrr, yr achosion neillduol wedi myned diosudd erbyn hyny. 11. Penderfynwyd fod cynygiad Glofa Cwmteg parthed fod y cynrychiolwyr i gael eu talu o Drysorfa'r Dosbarth i fyned ger- bron) y cyfrinfaoedd fel ag i ystyried y priod'- oldeb o osod ceiniog o drcth ar b: b aelod i'r dyben hwn. Dyben y cynygiad yw gosod glofeydd bycham ar yr un tir a glofeydd mawrion; parthed cynrychiolaeth, yn y Cyf- arfod Misol, ac yn y cynadLeddiau yn Nghaer- dydd. 12. Penderfynwyd fod Mr Isaac i dalu ymweliad a glofa Abercrave er ceisio cael cytundeb Graddifa Glo-dan-drwch y Pedair wedi ei. haj-wydd-ntodt Cyflwynwyd y materiort ereill i ofa.1 y gor- uchwyliwr a'r Pwyllgor Gweinyddol. John D. Morgan, Ysg. ■ o:

ADULAM, FELINFOEL: --0-

-:0:-FEP..NTDAT T?.. --0--

PENYGRl iES.

,I ;PONTARDULAIS.

Advertising