Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cvstadleuaeth •/ "Cymro Llundain." Gwobr Gyntai. zE2 2 0 Ail Wobr I I 0 YR WYTHNOS OLAF. Gan mai hon yw yr wythnos olaf o'r Gystad- leuaeth uchod, gwahoddwn bob un o'n darllenwyr i lanw y coupon isod. Deuddeg Cymro Enwocaf a Mwyaf Poblogaidd heddyw. a'i ddychwelydi ni yn ddiymdroi. Dymunwn arnynt hefyd alw sylw eu cyfeillion at y gystad- leuaeth, a'u hannog i gymeryd rhan ynddi. Rhoddir y Gwobrwyon uchod am y ddwy restr a gynwysant fwyaf o'r enwau a enwir yn y drefn ym mha un y safant yn ol nifer y pleid- leisiau a roddir i bob un. DVMA. AMODAU Y GYSTADLEUAETH :— I. Ni wneir sylw o unrhyw restr oni bydd yn ysgrifenedig ar un o'r coupons. 2. Gall cystadleuydd anfon i mewn gynnifer o restrau ag a fynno, ond iddynt fod ar coupons. 3. Pob rhestr i gael ei harwyddo a ffugenw yn unig. 4. Dyfarniad y Golygydd i fod yn derfynol. 5. Gellir anfon rhestrau i mewn mor gynnar ag yr ewyllysir, ond rhaid i'r olaf fod mewn • Haw ar yr 28ain o Chwefror. 6. Y gair Cystadleuaeth i fod yn ysgrifenedig ar yr amlen yn yr hon yr amgauir pob rhestr. Archer Copiau yn ddioed, CYSTADLEUAETH "CYMRO LLUNDAIN." COUPON. 1 — 2 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 .u. 12 Ffugenw CYMANFA GWYL DEWI, 1905. (The Welsh Nonconformists' National Festival.) Cynhelir y Gymanfa uchod yn y CITY TEMPLE Nos Fauurth, Chwefror 28ain, 1905, Am 7 o'r gloch (Drysau yn agored am 6 o'r gloch). Gwasanaethir gan y Brodyr canlynol:- Parch. RICHARD RICHARD, Woodberry Down. 99 R. O. WILLIAMS, Holloway. 99 D. STANLEY JONES, Caernarfon. 99 w. 0. EVANS, Liverpool. RICHARD ROBERTS, Westbourne Grove. Arweinydd g Canu, Mr. MAENGWYN DAVIES. Organydd, Mr. GWILYM ROLANDS. Ysgrifenydd—Parch. Wm. REES, 51, Redcliffe Road, Kensington, S.W. Ysg. Arianol (i'r hwn mae pob cais am lyfrau a thaliadau i'w hanfon)—Mr. R. T. OWEN, 70, Crayford Road, Tufnell Park, N. Croesaw calon i holl Gymry Llundain, a thaer ddymuniad am eu presenoldeb. STORIES of WALES, BY W. LLEWELYN WILLIAMS, M.A. Author of Gwr y Doiau," Gwilym a Benni Bach," &c. The sixth of a series of most interesting STORIES OF WALES, and entitled, "TREVOR'S GREAT SPEECH," will fappear in the 4. LONDON WELSHMAN for March 4th. The stories will be continued week by week, and we venture to predict that it will prove equal to any similar series ever published. Order your copies at once, and then you* cannot be disappointed. NATIONAL WELSH FESTIV AL. THE ANNUAL SERVICE OF ABOVE WILL BE HELD AT St. Paul's Cathedral, ON ST. DAVID'S EYE, Tuesday, February 28th, 19°5. AT SEVEN O'CLOCK. Preacher: THE REV. D. J. THOMAS, M.A. Conductor: Mr. A. WILLIAMS, Mus. B.. Oxon., Bandmaster, His Majesty's Grenadier Guards, the Band of which will accompany the Service. Choirmasters and Organists: MR. R. MEYRICK ROBERTS. MR. DAVID J. THOMAS. ST. DAVID'S WELSH CHURCH, St. Mary's Terrace, Paddington Green, W. .A.. TE.A.A.1\T::D CONCERT WILL BE HELD IN THE LECTURE EfALL- OF THE ABOVE CHURCH ON EASTER MONDAY, APRIL 24th, 1905. Tea at 3.30 p.m. Concert at 6.30 p.m. A CHALLENGE SOLO COMPETITION Will take place during the evening. Prize Two Guineas. NOTICE.-The Competition is open to all Amateurs. All entries to be sent to the Secretary on or before Saturday, April 15th. Admission to Tea and Concert by Programmes, 1/ H. PIERCE, Secretary, 23, Hoverstock Rd., N-W-