ο»Ώ Advertising|1914-01-06|Yr Adsain - Welsh Newspapers Online
Hide Articles List

3 articles on this Page

CYNGOR DOSBARTH EDEYRNION

Family Notices

Advertising

Advertising
Cite
Share

SALES BY MESSRS. DAVID ROBERTS & SON Corwen, Denbigh, Llangollen and Dolgelley. ON FRIDAY NEXT, JAN. 9th, 1914, —at the- Golden Lion Hotel, Corwen, Household Furniture; Bar Fittings and Fixtures; Linoleums, &c., &c. by order of Mr Thomas White, who is leaving Corwen. Sale at 1 o'clock prompt. Terms-Cash. ON TUESDAY, JAN. 20th, 1914, (Corwen Fair Day), at The Corwen Smithfield, Rubber Tyred Gig; Harness; and sundry items of Furniture. Sale at 3 o'clock prompt, ON FRIDAY, JAN. 23rd, 1914, —at the- Malt House, Corwen, Important Sale of Machinery; Building Plant and Material; Coach-building Effects Con- tents of Smithy; Paint Shop, &c., &c. by order of the Representatives of the late Mr. Hugh Owen, Builder and Contractor. For further particulars see Sale Posters and Catalogues. Sale at 11 o'clock prompt. Terms-Cash. Auctioneers' Offices Corwen, Denbigh and Dolgelley. PRELIMINARY NOTICE. A GRAND  T Operatic CONCERT (By kind permission of Mr. Charles Manners), Will be held in 6ERF?IG-Y-E)RUIDION, —on— MONDAY, FEBRUARY 2nd, 1914, In aid of the Nurse Fund." Hon. Treasurer :—Mrs. G. Mainwaring. Hon. Secretary :—Mrs. Amey Jones. FREE FREE FREE t°odd ?L????S.?NL???? seod 2 stamps for 2/9 Packet of our Celebrated Reguline Powders a guaranteed remedy for all distressing ailments. These excellent powders give relief in a few hours, and for over 20 years have proved the most reliable cure. Their occasional use will ensure sound regular health. Once tried you will never be without them. Try them at our expense. Send to-day. Address- THE MANAGERESS, 106, LIVEBPOOL ROAD, ISLINGTON, LONDON. -A- GRAND CONCERT Will be held in the PAVILION, CORWEN, On WEDNESDAY, FEB. 4th, 1914 ARTISTES:— MRS. ROSS WALLIS, MR. TED DAVIES, AND THE CORWEN PIERROTS. Orchestra.Leader, Mr. Bradwen Jones. Proceeds towards the Nursing Fund. Further particulars in future advertisements. HIIIIIIIHI llll Will Hill di1!S BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily afford relief and never fail to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, Pit Cochia, Bitter Apple, etc. BLANCHARD'S are the Best of all Pills for Women." Sold in boxes, 1/t, by BOOTS' Branches, and all Chemists, or post free, same price, from LESLIE MARTYN, Ltd, 34, Daiston-Lane, LONDON. (CHEMISTS). Free Sample and Booklet Id. stamp. CAPEL Y BEMflura, CORWEN. SOCIAL TEA — A —. Chyfarfod Cystadlenol DYDD MERCHER, IONAWR 28, 1914. Cymerir rhan gan y Rydal Juvenile Action Party Enillwyr deirgwaith yn olynol yn Eis- teddfodau New Brighton Tower. Hefyd, hwy oedd yn perfformio yn Nghyngherdd diweddaf Eisteddfod Gadeiriol Corwen. Yn ystod y Cyfarfod cymer Cystadleuaeth Corau Meibion le ar ddatganu "SER Y BOREU (Dan Protheroe) Gwobr £ 2 2s. a Chwpan Arian i'r Arweinydd Bydd yr Entries yn cau, Ion. 21ain. Beirniad-Mr. J. E. MORRIS, Llangollen. Llywydd—Dr. ROBERTS, Llys Alwen. Tocynau -Te a Chyngherdd, ls6ch. ail, Is. Cyngherdd yn unig, Is. Te ar y byrddau o 4-30 hyd 6-30 yr hwyr. Dechreuir y Cyngherdd am 6-45. Ceir pob manylion gan T. Edwards, Ysg.