Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

LOCAL CRICKET.

ARRIVAL OF THE BARRY LIFEBOAT.

A QUART OF DELICIOUS CUSTARD…

BASE-BALL AT BARRY.

!AD RlETTA: ! OR. GRANDFATHER'S…

Advertising

BARRY PLUMBING CLASS.

BARRY SUNDAY SCHOOL UNION…

Advertising

, YSGOL SUL SEION, CADOXTON.

News
Cite
Share

YSGOL SUL SEION, CADOXTON. Y mae enw Dr Aaron Davies erbyn hyn yn enw teuluaidd drwy holl Gymru, ac fel y crybwyllwyd yngholofnau y Barry Dock News yr wythnoa ddiweddaf, darfu i'r Doctor a Mrs Davies y llynedd roddi gwledd o de a bara brith i'r oil yrngeiswyr yn yr Arholiad Sirol perthynol i'r ysgol uchod er eu calonogi, ac hefyd fel anogaeth i eraill. Da genym weled fod ei amcanion wedi eu cyraedd drwy fod nifer fawr yn ychwanegol wedi sefyll yr arholiad, ac mewn canlyniad darfu i'r Doctor eleni roddi gwledd o de a ffrwythau i'r holl ysgol, a golygfa hardd oedd gweled y I byrddau yn neuadd "Seioh" wedi eu ham- gylchynu gan hen bobl a phlant, bechgyn a merched o bob oedran, brydhawn Dydd Mercher, y 3ydd cyfisol. Dyma wledd eleni eto, Wedi ei rhoddi gan 'r un Gwr; Ac mae 'rhoddwr, fel yr afon, 'N Ilifo'n ddistaw a distwr. Cafwyd te ardderchog llynedd, Ond nid tebig oedd i hwn; Nid yw te a bara currants I'w gydmaru a fruit fel hwn. Gwasanaethwyd wrth y byrddau gan Mrs Thomas Williams, Vere-street; Miss Maggie Davies, Main-street; Miss Cassie Evans, Vere- street; Miss Fanny S. Jenkins, Biglis Farm; Miss Emily Harries, a Mrs Wright. Darparwr y lluniaeth ydoedd Mr John Thomas, Golden Key. Ar ol i bawb gael eu diwallu o'r danteithion hyfryd, cafwyd gwledd i'r meddwl mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn y capel, pryd llywyddwyd gan y Parch Aaron Davies, D.D., yn cael ei gynorthwyo gan y Parch William Williams, bugail yr eglwys. Ar ol canu ag adrodd gan y plant ag eraill, cynygiodd Mr Daniel Evans, ac eiliwyd gan Mr Evan Thomas, blaenoriaid yr eglwys, bleidlais o ddiolchgarwch i'r Doctor am ei haelioni digyffelyb, ei waithgarwch diflino, a'i garedigrwydd diderfyn. Siaradwyd ymhellach gan y Meistri John Williams, John T. Davies (blaenoriaid), Thomas Williams, William Jones, William Williams, a D. J. Morris. Ar ol hyn cafwyd anercbiad farddonol gan Mr John Thomas (Glanwyre). Mewn atebiad dywedodd y Doctor .ae y tal goreu allasau ef gael ydoedd gweled yr ysgol yn myned eto ar gynydd mown gweith-, garweh y flwyddyn han.-W.J. D.

BAZAAR AT BARRY DOCK ENGLISH…

THE VOLUNTARY HOSPITAL, BARRY…

I VOLUNTEER INTELLIGENCE.

!AD RlETTA: ! OR. GRANDFATHER'S…