Hide Articles List

6 articles on this Page

Irti»:r Xlunbain. -I

HELYNT Y- DWYRAIN. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

HELYNT Y- DWYRAIN. I ARDYSTIAD Y CADOEDIAD. I TELERAU IIEDDWCH. I NEWYDDION CREDADWY. I Ckllir dibynu ar gywkdeb y pellebyr a gaulyn: ADKIANOPLB, Ion. 23, nos. Y mae'r chwo sylfon o heddwcX a dderbyniwyd tz tu y Porto wedi cael eu llawuodi gan yr Archdduc Nicholas a dirprwywyr y Sultan, y rhai hefyd a lsvnodasant v cadoediad. Caiff y gorchymyn i yi??tal rhar 3 ml??dd ei dd:mfon yn ebrwydd i bob .e? to o'r byddinoedd, ac hefyd i'r Uaucaws. Bydd i'r Tyrcod ymadael o bob caerfa a gwerthyrfa r y Danube ac Erzeroum. ST. PBTERSBUltO, Chwefror 3ydd, 1.10 y prydnawn. T mae'r Agenee Russe am b.rydnawn heddyw yn cynwys ertliygl yr hon, ar ol siorbau fod Rwsia a 'J'wrci wedi cytuno ar amodau y cadoediad, ac ar fod i Gynadledd Ewropeaidd gael ei chymal er sefydlu heddwch parhaol, yn dadlu yn rrmus fod Rwoa, o ddechreu yr helynt hyd y foment hon, wedi cario allan yr hyn a broffesai holl Alluoedd Ewrop, oddigerth Twrci, oedd yn iawn. Terfyna yr erthygl gyda'r geiriau a ganlyn Gan fod amcan deublyg y rhyfel-rhyddhad Y Cristionogion a sefydliad heddweh-yr un mor bwysig i Ewrop ag ydyw i Rwsia, y mae yn aaturiol i Rwvia ewyllysio cael cydweithrediad Ewrop fel ag i ddiogelu i'r byd yr hyn y gwariodd Rwsia gymaint o'i a-waed ai thrvsor i'w g-yrhaedd." GWEDDIAU A GORFOLEDD. Dydd Gwener diweaaai ooryraju t S ..vu\U..u. cyhoeddus yn holl eglwysi St. Petersburg, a than- iwyd magnelau, mewn diolchgarwch a gorfoledd oherwydd fod y cadoediad wedi cael ei ardystio. Yr oedd yr holl ddinas wedi ei haddurno & bauerau, 4ail bytholwvrdd, a chlaeroleuadau cyffredinol. ST. PETERSBURG, Chwef. 2. Y mae'r Llywodraeth Rwsiaidd wedi derbyn cynygiad Awstria ar fod i Gynnadledd gael ei cliyjkal i benderfynu y cwestiynau Ewropaidd a ganlynant y rhyfel rhwng Twrci a Rwsia. Nid ydrs wedi cytuuo ar y lie y cynhelir y Gynadledd, ond y mae yu debyg mai un o'r gwledydd bychain a ddewisir. u PELLEBYR Y CZAR AT Y SULTAN. I A ganlyn sydd gyheitmaa our peueoyr a uuau. fonoad y Czar at y Sultan;- "Yrwyfyn dymuno lieddwoh gymaint ag yr ydych chwithau; ond y mae yn angenrheidiol i mi, ac y mae yn angenrhcidiol i ni, ar fod iddo fod yn heddwch sylweddol a pharhaol." LY RHAGAilODATJ HEDDWCH. A ganlyn ydyw y Thagamodau ar ba rai y cyn. varir adsefydiu'r heddwch:— 1. SefycHvi Tywysogaeth yn Bulgsna. 2. Talu iawn rhyfel mewn arian neu mewn tir- 8, Annibyniaeth Roumania, Servia, a Monten- egro, gydag ychwanegiad at diriogaeth pob un oh) aynt. 4 Estyn diwyeiadau i Bosnia a Hemgovina. r> Cyd-ddealltwriaeth i gael ei wneyd ar ol hyn ili vug y Czar a'r Sultan, yn nghylch merdwyaeth T Dardanelles; ac yn C?d. Y Tyrcod i ymadaci o rai o'r amddiffyn- fevdd a feddianent hyd yn hyn. I TWRCI A CRETE. Y Jl nsrwyneb y peryglon presenol o wrtilrytel yn erbyn Twrci yn Crete, Thessaly, a Thir Groeg, y DIM) Mehcmct. AU Pasha wedi cael ei benodi ym Bencadlywydd yn Crete, a M. Adassides, Cristion. wedi cael ei benodi yn llywydd yr ynys Dywedir hefyd fod Hobart Pasha, y Sais sydd yn ben- Uyngesydd Twrci, wedi cael gorchymyn i fod yn fecund i frned a'r llynges i'r Pirmus, lie y mae y Groegiaid yn bygwth gwrthryfela yn erbyn trais y Twrc. CYFLWR CAERCYSTJSKm. SYRA, Chwefror 1, Gellir casifod canoedd o Circassiaid ar hyd heolydd Caercystenyn, gyda llestri o'r eglwysi, gwisgotsdd eglwysig, ceflylau> gwartheg, a phob math o yspail, y rhai a werthant airi brisinu aires- ymol o isel. Nid oes un cais yn cael eu wneyd at ()u diarfogi. Y mae'r Tyrcod cyfoethog yn eu ,c,asati ac yn eu liofni gymaint ag y mae y Cnstion- ogion. Cydnabydda y Tyrcod eu bod hwy yn hollol analluog i gndw heddwch a threfn. Dylai y (Julluocdd wneyd rhywbeth uniongyrchel, onide fe fydd yma annhrefn a chelanedd. JTIR GROEG A'R RHYFEL. I ATHI X, Chwefror 2. Jios. Ar ol y Te Deum, yr hon a berfformiwyd O'T tu allan i dref Lamia, am naw o'r gloch bore heddyw, aeth oorphlu o 10,000 o Groegiaid ac unujrw filoedd o wirfoddolwyr dros y cyffiniau i Thessaly. Y mae siorwydd fod Crete weditallu ymaitik yr iaa Tyrcaidd, gan ymuno a Thir Groeg.. ÅTHBN, Chwefror 2. Hanet Nos. Ehoddwyd gorchymyn i'r milwyr a' aethant 1 Thessaly i ymogelyd rhag ymosod ar filwyr Tyr- caidd. Tmddengys fod y Llywodraeth Roagaidd wrdi danfon eu milwyr i Thessaly, nid i vmladd, oud i atal unrhyw drychineb a all y Tyrcod cynyg ar y Cristionogion sydd wedi cyfodi mewn gwrth- -f.1 .v.&. Y OOUuEDION RWSIAIDD. I ST. PBTXRSBUBO, now Sadwrn. Yn ol hvsbysrwvdd swyddogol sydd newyddgael rjtoeddi, y colledion Rwsiaidd yn Ewrop, o lonawr 18 h\d r.. \iwr30, oedd 29oswyddogion, a l,126o wyr Wii .'ii lladd; 240 o swyddogion, a 4,693 o wyr wovii en clwyfo ac 8 swyddogion a 920 o wyr wedi eu hanalluogi. Y mae y rhai Tiyn, gyda thri o swyddogion nas gwyddys pa beth a ddaeth ohonynt, yn gwneyd i fyny gyfanrif o 7 019. Y mae'r holl golled, o ddechreu y rhyfel, Va vjael ei chyfrif yn 89,304 o fllwyr. DYFAROHIAD Y CZAR I'W FYDDINOEDD. ST. PKTKRSBWRO, Ohwef. 4. vyrnaetla yr Ymherawdwr arolygiad ddoe ar rawd Viburg, a thraddododd yr anerchiad a gui»lyn i'r swyddogion a'r milwyr:—" Yr wyf yn ei.-It llongyfarch ar y cadoediad, amodau boddhaol 11 hyn sydd yn ddyledus i'n milwyr dewr, y rhai a brofasaut nad oes dim mli-sibl iddynt hwy. Er hyny, yr ydym eto yn mhell cyn cyrhaedd y terfyn, a rhaid i ni ddal ein hunain yn barod o hyd :nes y sefydlir heddwch teilwng o Rwsia. Bydded j Dduw ein cynorthwyo ni yn hyn." BELGRADE, Chwef. 4. Derbyniodd y Llywodraeth Serviaidd hysbys- rwyda o'r pencadlys Rwsiaidd fod y cadoediad wedi cael ei lawnodi, a danfonwyd gorchymyn ebrwydd i'r holl swyddogion Servaidd i atal peb ymladd yn mhob man. "n ANFODDOGRWYDD YN RWSIA. I* ST. I'ETSKSHBRO, unwei. i. Y Mae y teimiad cylioed(I yma, ac yn enwedig vn Moscow, yn condemnio y cynllun o gael Cyn- hadledd Ewropeaidd. Dpved rhaii o'r prifnewydd- i ad tux* nad yv y ddyfais o Gyuhadledd ond dicheal trwy ba un y y G alluoedd, heb. wano IUn ffrrlmg, nac aberthu un bywiyd, yn ceisio am- oddifadu Rwsia o'r hyn oil a etrillodd hi ar 01 gw-irio cymaint o waed a tkrysor.

BODDIAD YN MAU CAERFYRMIN.…

Advertising

YD.

AN IF E ILIA ID.