Hide Articles List

4 articles on this Page

-I f.94AS:¡¡IA.HOR 0 FLAEN…

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

r" .u n_ .U- ??'" OLWT-Y-BONT.. rrHLORINO ESTABLISHMENT.—B. B. ELLIS, General Draper and Outfitter. Cedwir Grtter medrus Gwneir pob archeb yn brydlon. Prisiatt rhesymol.. CAERNARFON. AGRICULTURAL MACHINES.—ROBERT WILLIAMS, BnmswMk Hutldinga.—Steam Engines, Mowers, Reapers, Harrows, Pio?hs? 46 -Kn" OKBBtDmQ ?WHOLE8AM?r' RETAILS—ENOCH WILLIAMS, 18, Hill-street B -?OOKBINDING Church), Tw?nM, Estimates on application. 71 f ^ACH BUllSma-Ii.\VILIJAM8, MCMiWlCK CARRI^EWOKKS, C^tle-squara cio o?? -C Broughams, Landaus, Phaetons Alexandras, Gigs, Dogj'arts.&c., Ac' r?)?i?? BNSI?G ESTABLISHEENT.-W. P. WILLIAMS, Chemist, Turf Square -Drugs Md Chemicals, Family RequMitM-Prescriptions careMly prepared 48 DISFENSING EBTABLIÎÙIMENT.-JOHN JONES, Castle-square. Drugs andChemicals. Family Requisites. Prescriptions carefully prepared. Agent for Mr F. Wright's Unintoxicating Sacramental Wines 75 FAMILY GROCERY ANiTPMviSIONS. -OWEN EVANS, Tea Dealer and General Grocer, Eantgate-street. Goods of Superior Quality and Reasonable Terms. Family orders promptly attended to and delivered. ^TTRNri^K: WAREHOUSE HUGH WILLIAMS, Cabinet Maker, Upholsterer, &e., Eastgate-str, aud Skinner-street. All goods by Rail oarriage paid. 69 F-URNISHING IRONMONGERY.-T. 0. JONES, Tin Plate Worker, 12, Eastgate-street, 17 Sole Agent for Wheeler and Wilson's Sewing Machines. 50 isffiJvf^mNTTlRWMONGERY.—ROBERT WILLIAMS, Brunswick Buildings, CastleSq. Grates, Stoves, Ranges, Bedsteads, Bedding, Cutlery, and Plated Goods. 45 a INTING.-THB CARNARVON PRINTING WORKS, NEW HARBOUR, CARNARVON. p TTBLIC T.-ROBFRT HUGHES, General Carnarvon Agent, Land Valuer, Surveyor, &c., &Ci RHWYMWR LLYFRAU A FFRAMIWR DARLUNIAU, Mr Hugh Jones, 9, Hill Street, Twthill, Carnarvon. 177 T AILORINC* EbTABLISHMENT.-k. T. MORRIS, The Liver Establishment, Woollen Draper, Tailor, and General Outfitter, &c„ &c. 50 ^y^Y ^Vps^NDSPIRITO^TOrOWEN JONESr WlNE" AND SPIRIT MERCHANT. Castle Ditch and Palace Street. 49 -—————————————'— SEFYDLWYD 1868. JVI R. pAXTON HARDING, BRONALA, NORTH ROAl), CARNARVON. GELLIR ymgynghori a R. Harding bob dydd (yn y cyfeiriad uohod yn unig) yn nghyleb pob achosion perthynol i'r Danedd. DANEDD GOQOD O'R FATH OREU, A CHYDA'R GWELLIANTAU DIWEDDARAF, I'W GAEL AM BRISIAD RHESYMOL. SICRHEIR BODDHAD PERFFAITH I BOB CWSMERIAD lfr ITATTW OH S Y L W. rpI AER ddymunwyd amaf gan lawer o Chwarelwyr Bethesda a LI?beris sydd wedi cael lI-had trwy gymeryd y MODDION NEWYDD AT Y PILES A R GRAVEL Y GWYNT A'R DWR; i w Ivm'yd yn tav y rv) hneddns am ei fu? yn feddYRiniaeth mor ll?ddianus i veUa llawer oedd wedi ,-w ??y?i ?.? y ?? n?v?ethM.ei gymeryd. Y mae rtnnwedd neillduol yn hon nad yw yn b08ibl ei roddi nwwn l'ills yn unig, heblaw ei bodynfwyaf effeithiol at y Piles a'r Gravel, y Graian a'r bosihl e'rocldi^(dwf:r y yJ^fw^^ CfeZdl, Poen yn y Cefn, vu enwedig y gwaelod, gafnder yn Qareg, Drops.) c na Pylni yn y golwg, oetkder yn y Gwaed, Chwydd yn v L^ bo?arCo^ tau mae yn hvnod^fEefthiol at wneyd dwr, yr hwn sydd weithiau yn Uosgi bryd arall Uawer noJh°mno'a h«w Mdwfrglan,dro arall yn gvmylog ac yn goch fel gwaed, ac ychydig ohono Poen yn y JJwynau a'r Chwydd yn y Stool oddi mewn ac allan. Heblaw yr anhwylderau uchod, s?. feriad o vfed gormod o d £ > poeth, smocio a chnoi tobacco cyn brecwast, dma i"'i ™ YstLog, yr Iau, a'r Perfedd. Mae yn hynod bwrpasol i wella rhaisvd<l yn ..welthio mewn lIweh a baw, gan ei fod yn cymysgu gydag ef, ae feUy yn ei ghno vmnith Mae ond° ci gymervd yn rheolaidd am ychydig amser yn galluogi y rhai na fyddent yn i1 o?d un wnith neu ddwy mcwn wythnos i gael stool naturiol bob dydd, a hyny heb ddim o'r Su oedd b'a? n V o7ph tymherus a gwaed pur yn brif ffynonellau iechyd. Mae yn debyg fod eorph rhwym yn achosi llawer 0 heintinu ac anhwylderau. MM y ffisyg yma nid yn unig yn gwella dros amser, ond yn symud yr aclios o r Piles a'r Gravel, trwyburoygwaed?chryfhauytreuliadauat?eydeigwaithynfwypereMth. Mae y feddyginiaeth hon yn gynwysedig o Pow|Jwr '?Pflls, i'w gael mewn packet. Is 1? a 2a 9 GeHir ei gael drwy y post on anfon Is 2c mcwn stamps. Mae y ddarpariacth yma yn cael ei gwneyd yn unig gan OWEN JONES, A.P.S., L.D.A.S., (0 LUNDAIN), apothecaries hall. GYFERBYN A'R FARCHNAD, BANGOR. D.S.-Bydd yllyfr hardd IBCHYD A HIR OES,' allan yn fuan, cynwysa rheolau plaen ar fwytn ac ymarferiad corphorol at fwynhau iechyd, a noda allan y pethau sydd mweidiol hefyd i ie chyd. 0 839-h BRITANNIA HOUSE, BANGOR. ARDDANGOSIAD YSBLENYDD 0 DRAPERY GOODS AT Y GAUAF O'R DEFNYDDIAU GOREU AM Y PRISIAU ISELAF. WOOLLEN DEPARTMENT. Un o'r Stocks mwvaf yn Ngogledd Cymru, o'r defnyddiau goreu. Pa brisneu ddefnvdd bynag 'vddcei eisiau yn y dosbartlTh\vn (Brethynau) mae i'w gael yn y sefydliad hwn. Mae hyn )-In fantais awT i'r prynwyr i gael digon o ddewis o'r ffasiwnau diweddaraf. > Gwneir Siwtiau i fynu ar y rhybudd lleiaf. DRESS DEPARTMENT. Daneosir yn brcsenol Stoc Fawr o ddefnyddiau Dresses o bob math, mewn SERGES, FRENCH POPLIN, SATIN CLOTHS, WINSEYS, yn rhatach nag erioed. JACKET A SHAWL DEPARTMENT. Stock Fawr o JACKEDI wedi en gwncyd gan deilwriaid o'r defnyddiau a'r gwneuthuriad goreu ydd bosib1. TJLSTER a WATERPROOF i Ferched mewn oed a Phlant. SHA WLS mewnamrywiaeth mawr. MILLINERY DEPARTMENT. liae II. liUUiiES yn dymuno galw sylw arbenig at yr adruu lion ag sydd dun ofal Milliner o'r lOBbalth tvntaf. Dan-Sryu brcsenol Stock Newydd honol o'r ffasiwnau diweddaraf o bob math., :XETS a 3ETI>T^ ° wahanol liwiau mewn Ffelt a Gwellt i blant a rhui mewn oed. FLOWERS, FEATHERS, VELVETS, RIBBONS, &c. FaRS mewn Setts ag wrth y llath at Drimio. FJRS Setts CARPET A FURNISHING DEPARTMENT. r?rPFTS mewn BRU8šELS. TAPESTRY, KFDDERMINSTER, DUTCH, OIL CLOTH, &c. PLANCEDt. CWH/rrAU. CYNFASAU, &c. tt? BRKrUYN CYMREIG dwy lath o led at BLANCEDI. ??RM?AS M?YG HOSANAU. HETIAU SILK a FFELT i Ddynion a Phlant. CRYRAU GWLANENI b.bpris. GWLANFNI CYMREIG o bob pris. ?fH HUGHES Yu dymmMhysbvsuei fod yn gwerthu yr oil o'r pethau uohodamypn?au aelaf sydd'bosibl; nis gd!ir eu cael -ys nacp wdl mewn un masnagly^n Nghymru. .03 1-1 u ?X,ii BRITANNIA HOUS'E. BANGOR.  .BRITANNIA HOUSE, BANGOR, T() l AlHEs AND ALL CONSUMERS OF SEWING COTTONS. R A W 0 \l T H' S ROYAL SEWING COTTONS An THE BEST FOR HAND OR MACHIN ONCE TRIElf ALWAYS PREFERRED. SPECIALLY APPOINTED SOLE MANUFACTURE!^ TO THE QUEEN. FEDDYGINIAETH RHYFEDDOL." 0^3- ?l?EOf ?. SUDD iachaoiTdail CARN YB ('t\d_-> Ot Co SlJDD IACRAOL DAIL CARN YB -??? l-¡- EBOL,  "??'????????0 ? Awn a ?y/MtM'f/? MM y diwcddar ?  Jfr Gritt'h Owen. • ,l'. "V FEDDYGINIAETH OREU, 'ddiegelaf, a'r ,,icrf g3i?r Peswch, ALth?, CJrysmi, .1^ 'HV^t "V OX ttttainli, lmfyg Anadl, a holl anhwylderau y fre.-t :¡ i'f t .t;;J :d:i yn !h:!t;i'I'dd¿¡ '-—.1.? ".??S??! ????)' ???,0<?'\M?!d'?Mt?iydt. ? l;g'l:,g% aire Griffith Owen, Sosyt M" ■' yf! uj Pnwr. Caernarfon. Ar werth g.? b,,b dru.spist, i\ J 7" mewu i>otelau 7Ao, laie, 2s, ?e, a4s6cyvuu. Wele i; hW ;t¡IJtha Cctd:ií 'dd'fà: "4'. Voe?, I)iuorwig.- l- y pl ?,r • .i"'>; :1J:ïgr;Jolili :cf¡d pJld \lachaol Dail Carn yr Eol paratoedig genyehchwi •• elmeddvKiniaetheflelthlolrhagPoswohaChaeth- • > ■' rtia. Cofais esmwj-thad dioticersrol eigymeryd '■ it ond am yeliydla amBer. Yreiddoch, v.. DOROTay JONES.

IY TKrCHINEB DIEMFOL YN Y…