Hide Articles List

29 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

BANGOR. __- . I

- NEBO, MON. I

.CRICCIETH.I

IIOBART PASHA YN THESSALI.

[No title]

[No title]

BETHESDA.

YR HYN A WELAJ8 AO A OLYWAIS.I

.LLANGEFNI. I

ROB WEN, ger CONWT. -- - I

BWRDD YSGOL WHITFORD AC ACHOSI…

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL WHITFORD AC ACHOS I GEORGE METCALF, FONEPDIGION,-Goddetwoh i mi O"d y mater poenm hwn o flaen y cyhoedd mor egior ag y gwWi mewm gobaith, pan ddeaMli- y tfelthiau, ytefinla rhywrai ar eu ealonauigynorthwyoydyn ieuano 1:rw!t'd Mae y mab a'r tad yr = enw, yn byw yn yr un ty, ond gan i'r tad, yr hwn sydd yn ervyn fyer t h?4tyi, aownnd gael ergyd o'r par!ys Zten t u p? ynedd yn 01, te Mi'? nluùluog! 1 ddilyn ei waith, mae wedi ?oAod vlbynu yn hollol er hymy am ei gynhaliaeth ar yr hyn mae y. g-l-'? PwYf chYlOg ..b. ta.d?y 'yned yu o pan oedd y mab o deu dwyarbymtheg oed. MtteifodyneniU eyaog lied dda, ao yn gweled nad odlgbith,,df,3?ld i'W d.?L i berchm y ty, Mr Pi.?r-, Baeflt, ?Y.. eie ef yn iii?t rhagilaw. (,ydr3yniodd -?w a'i eaia, heb wneuthur nn gwrthwynebiad, ond ?n fod Y d"u un enw, ni wnaed,un gwahaidwth rhyngddynt. yr ?Tenw, ni wedi bod yn d(?ntim ddwy flynedd pan ddaeth eth- .1i.dybwrddy.g.li-ddi cyae f bob dyn i ddatt?a pwy oedd y te?nt a rlxwy nad oedd. Aeth George y SS), ddydd y? :hI; i 'Wil I :o ge.: boeddue a'r un dyn a wth yno yn hyd y dydd; yr oo'Jd wedi myned i fotio trwy gyt?yniad ei dad, yr hwn a mcrhai wrth y rhai oedd ya gofyn iddo ef fyuod, mai gan Y mab yr oedd yr hawl, gan ,.i f? oedd y W?-t, gm y n:Lab  i- oedd yr haaw. l, Tdd. .v P- .?d,l w.'h bod yn 'I ?.t ddwy flynedd. 1'= oedd (4eorge y matj y?hwd5,d o MHo, tr?elodd el d&d mewn cerbyd yd. d.?,i d?i ?riU gydg ?f, gwaeddodd 0f.d wedi f ti I A *d(i ef' w,,U ?yniddo. "Ya f-. ar .1 yr ethoijad derbytiod.t r;ic.r")1ryrI ynadon am bmonDU et dad yn etUoRad y bwrdd ys?ll ynWhitford. Yr oedd y sum? we& ei thynu yn gy wrain droB ben, wedi ei thynu fel ag I rodd{ 1'r ynadon bawl i .d i'r achos f-I ei god! i ?ys uwch Ue y ceid ?n dr  i-r ( Z ig Th.- Svh..i.4 D-W, rheithwyr (!) Y Pør<Wig Thomas Saphaniah Davia, ojf**r- w I Whit/ord, Ynad Heddweh, Ex-upcio Guardian, Oaitirydd ?citoo? ?tt??M CbmMit<M, ,?,fdd y tyt cyntaf yn ei erbyn, ond nid oedd simddo et na chan yr un o'r UeiU ddim i ddvweyd heblaw Yr hyn a ddYW edwyd uchod. Ty?wU ? l?ierw, BagMt, a'! orchwyliwr, mai George ieuanC oedd eu teaant hwy er's dwy flynedd. Et > barnodd yr ynadon fod Geor g e Mot?Y[LOfUlyMn IC a dd Et?) bmiod(I euo 9 obersonolieidadynyrethohad, a gooodamut amo i dalu 2p (dwy bunt) a'r coetau!! Gan i'r ynadon omedd eaniatad! godi yr achos 1'r llys chwarterol, am eu bod hwy yn 'mp'tenlju-tg"pfth'fa't8, ymgymerodd Mr Cart- wright, Cwr, a chod! yr whos on point of law, i Lys y F..hi.?., i e(%y.h o.dd gn yr ynadon hawl 0 gwbl i ymgymer d. r achos o dan y (loddf (staga?) yr ym- gym?Mll a ef. Nid yw Llys y Prenhin? 3?n edrych <i i m i edå stlrhalfnne:ih:J: ni fydd a w.elo a phenderfynu gan ba un o'r (id? yr 1 haîïlfottohD:f\ldP;ct yr whos up? itg,?im morit?, fel y dywedir, ond os pen- derfynant n»d oedd gan yr ynadon hawl i gymeryd y gwr leu"c i fyny o dan y ddeddf y gwiiet?nt, yna d gobaith i gael yr achos ibro. y llys chwarterol, a byddai pawb ynberffaith to Yd? lawn gadwi i ddenddcg o -ithwvr ddyweyd pa un o'r ddan George yw y :trtY:e'!g 1:1 ii ddwy but .'r lo:roit yn cael 't'lu rho y ynadon ybyld i George i eModod7.bkddd wedi penderfynu nad efe oedd y t?eu?t-.i ddyweyd y gwerthi'd y celil o'r ty I dalu y ddirwy a'r costau, g'tidy :Itl t¡'dl, y carcherid OO" gydallafur caled Gw(?#h,, y celfl yntau heb Id y. ?n-t I A yw hyn y. debyg i ddeddf newydd yn N ghymru! Ond i goroni y cwbl, ?, George Metcmt, ieuanc, wcdi cael rhybydd i ymadael o'i wai?h yn mhm r:fe:;ho,cibT! ooyn yn ddiolchgar am g.?l gwybod, paham! T,3imli y cbg-Igyf- eillion yn ddi.1c? gar am y cymhorth lleW i ddwyn y draul, ao y maerit yn wir ddiolchgar ;i.Jlrfi"J' tadWi r colc fuau yn barod, ac we? tauy??grifto y 11 h.U. Bydded i'r neb fyddo am gadw ei enw yn midiMfid i i? ervhwvll h? wrth =fon ei rodd. E. Pan Jonks. I

PORTHAETHWY. I

ABEBFFRAW.- - I

DOLYDDELEN.I

l Y CYFYNGDER YN Y DEHEUDIR.

?mr. J£fullðiau nt1Ut}r,

CYNNADLEDI) IIEDDWCH.

ANFODDOGRWYDD YN RWSIA.

Y CYFFRO YN NIIIR -GROECf.

RWSIA A, ROUMANIA.

PWY FY]OD LLYIVYDD Y G YXlU.j).…

CYIIUDDO 0SMAK .PASIIA.

CYMERIAD ERZEROUM.

I BRwnHt FA WR YN nmwcn

Advertising

[No title]