Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PREGETH ar yr YSGOL SABBOTHOL G AN y diweddar BARCH. E. MORGAN, DYFFRYN. IT Ail Argraffiad. Pris, 2c. j-i Ysgolion Sab. bothol, cant ac uehod, yn ol 12s. 6c. y cant. I'w chael gan y cyhoedd wr, R. 0 Rees, Dolgellau; a chan Messrs. Hughes & Son, Wrexham. RHESTR 0 LYFRAU CYHOKDDKDIG NEU AR WERTH GAN JOHN DAVIE S, BONT BRIDD, CAERNARFON. AAnnJ fnnir Yn *rW ar dderbyniad eu gwerth mewn stamp drwy post. Ty FY NHAD wedi ei barotoi i'r Prynedigion, gan y Parch. D. Jones, Treborth. Pris mewn llian, 38. 6c neu 2fi. 6e. inewn amlen. CVFROL 0 BREGETHAU, ynghyd a Thraethawd ar Bregethu gan y Parch. Henry Rees, Liverpool- o dan Olytciad y Parchn. Edward Monpa. Dyflryn, a Griffith Parry, Llanrwst. Mewn ltian hardd, rhwymiad cryf, un gyfrol. 4s. 6e. gilt edges, 6s. Cynwysiad Traetbawd ar Bregethu, gan y Parch. Henry Rees Liverpool; ynghyd a Pblegethau gan y Parchedigion John Jones, Talysarn; Richard Jones, Llanfair David Howells, Abertawe; D. C. Davies, M. A., Llundain Robert Roberts, Llangeitho; Richard Lumley, Aber- tawe Hugh Roberts, Bangor: John Owen, Ty'nllwyn; Thomas Levi, Treforis; Hufrh Hughes, Abergele; Thomas Rees, Crughywel; William Williams Aber- ?m John Fou U ?, tawe Josuah Davies, Adwy'r Clawdd John Foulkes, Liverpool; Daniel Jenkins, Sir Fynwy; IV iiiiam n er. bert, Tanymaes; Rofrer Edwards, Wyddgrug; Daniel Rowlands, M.A., Bangor; John Lewis. Abergwaun; William Hughes, Llanengan; John Pritchard, Amlwch; Jaines Jarrett, Pwllheli; Hugh Jones, ien., Llanerch-y- medd; Btriamin Evans, Conwy; James Donne, Lan- eefni Ellis Foulkes, Bangor; Dr. Phillips, Henffordd Benjamin Hughes, Llanelwy; Griffith Parry, Llanrwst John Hughes, Liverpool. CYMRY LLUNDAIN: Yn cynwys Braslun, neu grynodeb byr o'u hanes, o ddyfodiad y Bry- taniaid yno, uwchlaw tair mil o fiynyddoedd yn ol, hyd yr amser preseijol gyda chyfeiriad neillduol at eu efyllfa grefyddol. Gan John Williams, (Cenadwr Cym. eig.) Pris 6c. L LAWLYFR I'R PRAWFION 0 WIRIONEDD 1 j Y GREFYDD GRISTIONOGOL, gan y Parch. Hugh Roberts, Bangor. Pris Is. PYMTHEG 0 BREGETHAU y Parch. John Gri- ffith. Bethesda; gyda Cbofiant o hono gan y Parch. John Owen, Ty'n-llwyn. Pris 2s. MORWYR CYMRU: sef Traetbowd Buddugot y .i)i. Pwyllgor Morawl yn Eisteddfod Genedlaethol Caerlleon, Medi, 1868, (Gwobr, Pum' Giniar hugain, ) gan y Parch. David Griffith, Bethel. Hefyd, Rhaglith gan y Parch. L. Edwards, D. D., Bala. Pris Is. Y GWLITHYN, yn Nodiant y Tonic Soiffa. Y Y Gerddoriaeth gan R. Roberts, Ysw., a'r geiriau gan R. J. DerfeI. Pris 2g. HOSANNA: sefcasgliado Salmau a Hymnau gan J[l Mr. Morris Davies, Bangor. Argraffiad newydd diwygiedig. Pris 2s. 6c. mewn roan. HANES YR EGLWYS gan y Parch. Hugh Roberts, jjL Bangor. Pris 6s. 6c. "VjODIADAU 0 BREGETHAU y Parch. John .1. Elias, wedi eu dethol gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pris Is. &WELEDIGAETHAU Y BARDD CWSG, gan GEllis Wyn. Pris 6c. COFIANT y Parch. DANIEL JONES, Llanllechid, ynghyd a darluniad o hono fel Pregethwr gan y Parchedijrion W. Roberts, Amlwch; Cadwaladr WII- iems; David Jones, Caernarfon; a Morris Hughes, Felinheli. pOFIANT y Parch. JOHN JONES, Tremadog, ? yf?hyd a chynHunian o'i Bregethau, g.an y P William Hughes, Llanengan. Pris 6e, a c Y R AILO R YN Y TY, gan y Parch. John Foulkes, Rhuthyn. Pris Sc. es, Y SABBATH, gan y Parch. Dr. Wardlaw Pris 3c. aw. THE CLERGYM AN'S WIFE, or a Memoir of the TI.te Mrs. MORGAN, of Syston, by her Husband. LLYFR TOCYNAU AELODAETH EGLWVSlG Pris 2s. LLYFR EISTEDDLEOEDD. Pris Is. LLYFRAU at wasanaeth yr YSGOL SABBOTHOL —megis Llyfr A.B.C., 4 £ c. y dwsin; yr Arweir,. ycid Cyliym, 9e. y dwsin; yr Arweinydd, Rhan I. Is. 6c. y dwsiu Arweinydd, Rhan II., 2s. 6c. y dwsin Hefyd, gellir cael gan J. D., SCOTTS COMMENTARY, with plates, maps, &c. in 8 Vols. 4to. I)rigianal Price, ;E6. Now offtred or £ 3. os. PI)OLP,"I ANNOTATIONS of the Holy Bible. In 3 Vols. Price £ 1. 10s. (hi>lf price). A GUIDE TO FAMILY DEVOTIONS, by A Fletcher, D.D. One Vol. 4to balf-calf. Price 16s. (halt price). UOBBI:-i'S CONDENSED COMMENTARY, with (j M,ips, Marginal lteferences, Chronology W ADE'S BRITISH HISTORY, Chronologically fV Arranged. Prioe 12s. (greatlyreduced,) "y GWIR YN ERBYN Y BYD." A "0 IESU! NAD GAMWAITH." EISTEDDFOD GADEIRIOL ERYRI, 1872. CYNHELIR YR EISTEDDFOD FAWREDDOG A'R WYL GERDDOROL UCHOD YN MHORTHMADOC, Ar ddyddiau Mercher, Iau, a Gwener, yr 28ain, 29ain, a'r 30ain o Awst, 1872, PAN Y GWOBRWYIR YR YMOBISWVE BUDDTJGOL MEWN BARDDONIAETH, RHYDDlAITH, CERDDORIABTH, CELPYLBYD, &0. LLYWYDDION Y GWIR ANRHYDJJDDUS ARGLWYDD PENRHYN, Y GWIR ANRHYDEDDUS ARGLWYDD MOSTYN, A SYR WATKIN WILLIAMS W Y Y N, BAR W N I G, A. S. tNODDWYR Y Gwir Barch. Arglwydd ESGOB BANGOR. Y Gwir Barch. Arglwydd ESGOB LLANELWY. Y Gwir Anrhjdeddus W. E. GLADSTONE, A.S. Yr Anrhydeddus G. S. DOUGLAS PENNANT. Yr Anrhydeddus T. J. WYNN. Syr JOHN HANMER, Bar., A.S. OWEN EVANS, Yw., Uchel Sirydd Swydd Gaernarfon LOVE JONES-PARRY, Ysw., A.S. SAMUEL HOLLAND, Yaw., AS. GEORGE OSBORNE MORGAN, Ysw., A.S. HENRY RICHARD, Yaw., A.S. E. M. RICHARDS, Yaw, A.S. WATKIN WILLIAMS, Ysw., A.S. Y Parch. J. WILLIAMS ELLIS, Glasfryn. Major MATHEW, Wern JOHN CASSON, Ysw., Blaenyddol. J. W. GREAVES, YSW., Plasywaenydd. OWEN GRIFFITHS, Ysw., Cefncoch. JOHN JONES, Yaw., Ynysfor. MORGAN LLOYD, Ysw., Llundain. H. J. E. NANNEY, Yaw., Gwynfryn. W. E. OAKLKY, Ysw., Plas Tanybwlch. JAMES H. OLIVER, YSW., Brondanw. G. H. OWEN, YSW., Ymwlch. J. E PARRY, Ysw., Glyn Hall. HUGH PUGH, Ysw., Minmanton. J PUGHE, Yaw., Aberdyfi. H. J. REVELEY, YSW., Bryngwin. F. W. A. ROCHE, Yaw. JOHN ROBERTS, Ysw., Liverpool. C. E. SPOONER, YSW., Bronygarth. L. H. THOMAS, YSW., Cae'rffynon. LEWIS WILLIAMS, Ysw., Dolgellau. R. VAUGHAN WILLIAMS Ysw., Barnwr Llys y MAn. ddyledion. A. J. WILLIAMS, Yaw., Gelliwig. A. OSMOND WILLIAMS, YSW., Castell Deudraeth. W. R. M. WYNNE, YSW., Peniarth. J. IGNATIUS WILLIAMS, Ysw., Hendregadredd. G. T. PJCTm: JONES, Yaw., Yoke house, &c. ARWEINWYR YR EISTEDDFOD CYNDDELW, TANYMARIAN, A MYNYt)DOG. ARWEINWYR CERDDOROL:- OWAIN ALAW A TANYMARIAN. ARTISTSS-CANTORION Miss EDITH WYNNE, Mrs. LLOYD HUGHES (Miss Megan Watts,) Mrs. KATE WYNNE MATTHISON; Mri. LEWIS THOMAS, T. J. HUGHES, ae Eos MORLAIS, i gael eu eynorthwyo gan G6r yr Eisteddfod a'r Corau Buddugol. Canwyr PenillionIDRIS VYCHAN ac Eos MAI. Telynor Mr. JOHN THOMAS (Pencerdd Gwaha,) Telynor i'w Mawrhydi y Frenhines. I chwareu y Oyfeiliani :-Miss BESSIE M. WAUGH ac OWAtN ALAW. Y MAE:tfniadau .wedi cael eu gwneyd gyda Chwmnion y gwahanoll!-eilffyrdd i redeg cerydr8au neillduol JL am brisiau pur isel o Manchester, Liynllei.Sad, Caer, Amwythig, Croesoswallt, a'r prlf orsafoedd, ynghyd a'r rhai eyd-rhwng y gorsafoedd a enwyd yn Ngogledd Cymru hefyd o Merthyr Tydfil, Aberhon- ddu Caerfyrddin, Aberystwyth, a'r boll orsafoedd cyd-rhyngddynt yn Neheudir Cymru. Y cerbydresau i evraedd Porthmadog erbyn deg o'r gloch yn y boreu, ac i adael yr orsaf am chwarter wedi naw yn yr hwyr. (Am y Prisiau, &c., "gweler Hysbysiadau y Owmnion.) Bydd Cyfarfodydd yr Eisteddfod yn dechreu am Unarddeg o'r gloch y boreu, a'r Cyngherddau Mawredd- og am Chwech yn yr hwyr. Mynediad i mewn drwy docynau yn unig, pa rai a geir mewn bythod gerllaw Y Dabell. ? (?nhelir Gorsedd ar yr 2il a'r 3ydd dydd am ddeg o'r gloch y boreu a chyfarfodydd y Beirdd a Llenor- ion bob nos yn Neuadd y Dref, Tremadog. Cynhalia y Babell, yr hon sydd adeilad eang, wedi eihaddurno yn harad, ali gwyntyllio yn dda, oddeutu chwe' mil o bersonau. THOMAS JONES, ) YSGRIEENYDDION ROBERT ROWLANDS, ) MYGEDOL. Awst 4ydd, 1872. 0. P. WILLIAMS, YSGRIFENYDD GWEITHREDOL. LLANDRINDOD WELLS. EVAN BTJFTON, Ampton House, begs to in form his friends, that his House, which is the most conveniently situated house in Llandrindod, nearest the Railway Station, and within a very short distance of the Pump House and Rock House, Mine- ral Springs, is now complete for the reception of Visitors. THOMAS'S MEIRIONETHSHIRE IMPERIAL SAUCE. Is the most delicious, enconomical, and generally JL useful Sauce extant, Is. 6d., per bottle. A;so the Tegid Sauce, of approved excellence, and at the price within the reach of all classes. Price Is. N.B. The above Sauces are carefully prepared only) by JANE THOMAS, Chemist, Bala. The Bala Banking Companyimit ed. "VTOTICE IS HEREBY GIVEN, that the HALT- l. YEARLY GENERAL MEETING of the Shareholder, of the above Company will be held at the Office of the Bank, the 13th day of August next, at 3 o'clock p. m., for the purpose of receiving the Auditor's Reports declare a Dividend, and other business. By order of the Board, GRIFFITH JONES, Bala, 24th July, 1872. Manager. The Second Chatham Permanent Benefit Building Society. [ESTABLISHED SEPTEMBER, 1867.] TRUSTEES :—CHARLES W. BOOTE, Ysw., WIL- LIAM PARRY, Ysw., WM. ROBERTS, Ysw. PRESIDENT :-JOHN ROBERTS, Ysw., 61, Hope.st. TREASURER HENRY WILLIAMS, Ysw., 4, Baliol-road, Bootle. YMAE y Pumed Adroddiad Blynyddol newydd ei gyhoeddi, ac yn dangos Capital o 64,000p Swm allan ar fo'-tgages, 71,240p. Gweddill o elw, 8,050p. Gweddill o elw wedi talu 116g yn ol 6p. y cant, 4,320p. Mwy na gweddill y flwyddyn flaen- orol o 200p., ae yn gyfartal i 7p. 16s. y cant ar y mortgagen, ar ba rai y derhyniwyd premiums, ac i 8p. 12s. y cant ar y capital eyffredin. Cyfranau, 10p. yr un, gyda Is. ar y mynediad i mewn. Rhoddir allan heiyd Preference Shares, yn dwyn lldg o 5p. y cant, yr hwn a delir yo haner blynyddol. Y mae unrhjwv swm hyd 10,000p. yn barod i'w rhoi allan ar securities priodol, am 16g tra rhesymol. Ceir adroddiadau ac unrhyw wybodaeth bellach trwy ymofyn a'r Ysgrifenydd, J. LLOYD JONES, 6, Lord-street. TVTERVOUS DEB I LIT Y.-GRATIS, a 1? MEDICAL WORK, showing sufferers how they may be cured without the aid of quaiks. Free on receipt of postage Stamps. Address, Secretary, Institute of Anatomy, Birmingham.