Hide Articles List

13 articles on this Page

I TY YR ARGLWYDDI.I

I TY Y CYFFREDIN. I

I TY YR AKGLWYDDI.

CYMDEITHAS BYWYD fSWIR-IOLI…

Advertising

I MARI Y FANTELL WEN.

Advertising

I - 'TY Y CYFFREDIN.I

I TY YR AKGLWYDDI.

I TY Y CVFFREDIN.

TY Y CYFFREDIN.

News
Cite
Share

TY Y CYFFREDIN. DYDD M.E:RCHER.-Cymerodd y Llefarydd y gadair am 12.25. Diangiad Pigott. Gofynwyd amryw gwestiynau yn ngiyo i diangiad Richard Pigott gan Mr Sexton, Mr Bradlaugh, Mr T. Healy, ac erain, y rhai a atebwyd gan yr Ysgrifenydd Cartrefol; ond ni wnaed nnrhyw ddadleniadau pwysig. T Ddadl aryr Anerchiad. Adnewyddwyd y ddadl hon gan Mr Channing, a gefnogodd welliant Mr John Morley. Mewn atebiad i Ysgrifenydd y Rhyfel, yr bwn a gyfiawnhai y modd y trinid yr aelodau Gwyddelig yn y earcbar, drwy ddyweyd fod y neb a auogai oraill I droseddu yn haeddu eu coapi lawn cyuiaint A'r sawl a droaeddai, dymunai Mr Channing gael gwybod pa gospedigaeth a haeddai y ,chai a ddefnyddient y moddion mwyaf icelwael i geisio darostwng eu gwrthwyneb- wyr gwleidyddol (clywoh, clywch). Ccndemniodd yn Uym wladwemyddia th Wyddelig ormesol a chreulawn y Llywod- raeth, a datganai fod lleibad trosedd yn yr lwerddon i'w briodoli i'r ymdrechion a wneir i liniaru cyflyran f Gwyddelod ac nid i'r Ddeddf Orfodol. Os oedd gan, Llywodr- aeth ffydd yn effeithiau daionus di gwlxd- sveiniaath Wvddelie bydded iddynt wyuehu gy -t '-? yr ya .?rlywoh, h4) Mr Oldroyd a wnaeth syiwadau ;'r un cyfeiiiad, gan ddatgan fod y teimlad cy- hoeddus yn y wlad yn wrtbwynehol i garcharonoa gwleidyddol gael eu trin ya yr un modd a throaeddwyr cyfFredin. Arglwydd Woltner a wadodd fod y carcharorion Gwyddelig yn cael eu trin yo galed a chreulawn, V cwestiwn oedd, pa no ai Llywodraeth ei ifawrhydi ytite y Oyngrair Cenedlaethol sydd i lywodriiethu yr V,orddou. Syr J, Pease a ddywedodd fod aei'ylifa yr h'u ddon yn bur anfoJdhaol-yr oedd yn cael e, llywodraethu yn hollol unbenaethol, a phrotestiai efyn erbyn y dullygwein- yadid y gyfraith yno, ac uad oedd wedi ihv;, ddo i gyflawni yr hyn a fcvripdai, sef tlarustwng y Oyngrair Cenedlaethol. Cyfrcithiwr Cyffredinol yr Iwerddon a gwyuai nad oedd unrhyw ymgais wedi ei wneyd i drafod prif bwyntiau y gwelliant, gàl1 mai rhediad y rhan fwyaf o'r areithiau ydoedd hawlio cyfnewidiadau eithafol yn y gyfraith. Gwadai fod gweinyddiad y gyfraith yn amddifadu y Gwyddelod o'u hawliau, a gallai ef ddwyn prawfion yn mlaen j brofi fod petbau wedi gwelIa yn ddirfawr yn yr Iweiadofl.. Mr Shaw Lefevte a ddywedodd fod y pwelliatit i'w briodoli i ymdrechion y bobl eu bnnain ac i tvleidiadaeth Mr Gladstone. Gohiriwyd y ddadl cyn i'r boneddwr ddy benu,

ITY YR ARGLWYDDI.

I TY Y CYFFREDIN.------ -…