Hide Articles List

13 articles on this Page

I TY YR ARGLWYDDI.I

I TY Y CYFFREDIN. I

I TY YR AKGLWYDDI.

CYMDEITHAS BYWYD fSWIR-IOLI…

Advertising

I MARI Y FANTELL WEN.

Advertising

I - 'TY Y CYFFREDIN.I

I TY YR AKGLWYDDI.

I TY Y CVFFREDIN.

News
Cite
Share

I TY Y CVFFREDIN. ¡ DYDD MAWRTH. Cymerwyd y gadair j am dri o'r glocb gan y Llefarydd. I Balfour a'i Garcharorion. I GWDaad ceisiadau newyddion i gael gan I Mr Balfour naill aicyfiawnhau neu eglurnan y gwabaniapth a wneir ganddo rhwng thai I aelodau seneddol ac eraill; rhai yn cael tori eu gwallt a'u barfau, a rhai yn cael di- I ugc heb i uarbyw s?had 9'r fatb gael ei 08od arnynt. Ateb y Prif Y?grifenydd, mewn eflfaitli, ? ydoedd, na feddai efe awdurdjd na gallu i I ddechreu dim yn yr achosion hyn. Cweat- iwn vn caRl ei fl.fl vn b.)I.l vn li?- u Üywdra-r, soya ]ja^ gwyddo^ medd- ygoJ, ydoedd pa un a wneid cytnewidiad yn y rheoJ?n ai pedio &e cid oedd yr arfey "? wedi d?.? reu ar unrhyw adeg neiil- dnol. Mr Sheehy, gan godi ar ei draed yn an- nisgwyliadwy, oddiar un o'r meinciau pell- aoh islaw y gangway, a ofynodd, Pa bryd y torwyd fy ogwallt i ?" Cwestiwn anateb. adwy i Mr Balfour. F/oedigaeth Pigott. Mr Healy a ofynodd y ewestiwn oedd yn ngenau pawb. Gan gyfeirio at yr Ysgrifen- ydd Cartrefol, gofynodd a oedd yr awdur- dodau wedi defnyddio rhyw fesurau er sicr- hau fod Pigott yn cael ei dd&l; a pha un a oedd efe o dan amddifiyniad s<vyddogiot Scotland Yard ac os oedd, pa fodd y di- gwyddodd iddo allu diangc neb iddynt ei weled ? Yr ysgrifenydd a ddywedodd mai oddi- wrth y ne.vyddiadoron yn unig yr oedd efe wedi deall fod gwys wedi ei rhoddi allan i ddal y ffoadur. Y Gioelliant ar yr A reorchiad. Ail ddechreuwyd y ddadl gan y Milwriad Saunderson, yr hwn, am dros awr, a fu yn dyweyd pethan gwasgarog, weithiau i'r pwynt, ond gan amlaf yn mhell oddi wrtho. Yn awr a phryd arall, trci oddi ar ei lwybr i ddynodi yr aelodau ar y meinciau cyfer- byfliol- a'r oil yn catt ei gymeryd yn y dymber oren. Ar derfyn un frawddea o'i eiddo, gwaeddodd yr aelodau Gwyddelig, "Pigott! Pigott!" Ebai y Milwriad:—"Wn i ddim pahym y gwneir defuydd o'r enw yma; wn i ddim am dano, ond yr hyn fyddaf yn ei ddarllen yn y papyrau;" acyna, ar ol euyd o seibiant, dywedodd-" Yr wyf yn credu ei fod wefii dangos cymhwyaderau aibenig i fod yn aelod o lywodraeth gyntaf yr Ymreolaetb," donioldeb a gynyrchodd 'I chwerthin mawr 4rwy y Ty. Mr John Dillon a'i dilynodd: ond fel pe baasai ganddynt ofn ei hyawdhdd, aeth lluaws o'r Toriaidd allan o'r Ty; ond aeth cfe yu mlaen am awr a thri chwarter yn ei ddull mwyaf hyawdl; a phan y terfynodd, dechreuodd y rhai oedd yn yr oriel, y dyeithriaid, guro eu dwylaw, yr hyn sydd yn groes i reol y Ty. Am y tro, ymatal- iodd y Llefarydd rhag cymeryd sylw o'r peth. Cariwyd y ddadl yn ei blaen gan Mr Johnson, Mr MNeil, a Mr Atherley Jones. Syr George Trevelyan, mewn brawddeg o'r fath hapnsaf, a dynodd y wars briodol oddi wrth y digwyddiad y cyfeiriwyd ato yn barod, gan ddyweyd ei fod yn rhoddi syniad pur dda, i'r neb a fynai weled, pa annaws- lerau y mae yr Iwerddon va Hafario danynt. Yr oedd y Milwriad Saunderson wedi bwrw dylif o sylwadau arnynt oeddyot yn annghredadwy o asrhaus a difriol i'w gydwladwyr-y mwyafrif o honynt; ac 3tc, pan yr eisteddodd efe i lawr, ac y cyfod odd Mr Dillon, wele y nsainciau llawnioo o Doriaid yn cael eu gwaghau, gan adael Mr DilIoo-yr hwn nad oedd yn ail i neb o'i gydwladwyr am wir byawdledd-i siarad wrth feinciau gweigion" Y barwoig gwir anrhydeddus ei hun, befyd, a driniwyd yc gyffelyb. Er fod ei araeth yn un alluog a difrifol, ychydig oedd yn ei chlywed. Mr Stanhope a ddirwynodd y noson i derfyniad, yn yr araeth oreu a gaod eto gan Don; ond am nas gall fod yn ffol a digrifal, fel y Milwriad Saunderson, ni ddaeth eL frodyr yn ol i wrandaw arno. Cynygiwyd gohiriad y ddadl gan Mr Channiog, ychydig cyn hanner nos.

TY Y CYFFREDIN.

ITY YR ARGLWYDDI.

I TY Y CYFFREDIN.------ -…