Hide Articles List

19 articles on this Page

BETHESDA..I

ABERMAW. I

1 LLANDWROG UCHAF._I

ITYMHESTL (iENLLYSG DDYCHRYNLLYD…

CREULONDEB CYTHREULIGI AT…

IABERFFRAW. I

I __-o>unDYFFRYN NANTLLE.…

IPWLLHELI,I

Advertising

0 FLAEN Y PaiF YNAD SYR JAMES…

IMARWOLAETH ECHRYDUSI YN Y…

I GWAITH AUR GWYNFVNYDJ).…

IY TYWYSOlj BISMARC ARI SEFYLLFA…

[No title]

CAERNARFON. I

BANGOR.I

RHYFEL Y DEGWMl

RHIWABON.-.-I

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

fimzhiastitettt Brwdasatt, a sarivalutto. GENEDIGAETHAU, Davies-Ebrill24, priod Mr Robert Davies, Talweunydd, Blaenau Ffestiniog, ar fab. Evans- Ebrill 26, priod Mr William Evans, 1, Dolrhedyn-terrace, Tanygrisiau, Ffes. tmiog, ar fab. Jones-Ebrill20, yn Brynwenol, Ffestiniog, priod Mr John Jones, ar ferch. Jones-Ebrill 21, priod Mr Griffith Jones, Cwmorthin-road, Ffestiniog, ar fab. Jones-Ebrill 22, priod Mr David Jones, Rhydygro. Ffestiniog, ar fab. Jones-Ebrill 22, priod Mr Owen Jones, Rhydsarn, Ffestiniog, ar ferch. Jones-Ebrill 20, pri 31 Mar r ferc h Jones-Ebrill 20, priod Mr Richard Jones, 13, Glanpwll road, Blaenau Ffestiniog, ar ferch. J ones- Ebrill 28, priod Mr William Jones, 34, Manod-road, Blaenau Ffestiniog, ar fab. Jones-Mai 4, priod Mr William E. Jones, Lletty Fadog, Talysarn, ar fab. Jone.s-Mai 4, yn Talhaiarn Villas, Din- byh, priod y Cadben Herbert A. Jones, ar fab. Owen-Mai 6, yn 1, Mary-street, Caernar- fon, priod gr John Owen, eysodydd, Swyddfi,i'r,L Herald,' ar ferch. Owens-Ebrill 24, yn Penybwlch, Carmel, Llandwrog Uchaf, priod Mr Owen Owens, ar fab. Roberts- Ebrill 30, priod Mr Stephen Ro- berts, Glynllifon Hotel: BLaaau Ffeatin- iog, ar fereh. Rowlands-Ebrill 27, priod Mr E. Row- lands, 12, Dolthedyn-terrace, Tanygrisiau, Ffestiniog, ar fab. Thomas-Ebrill 26, priod Mr William David I Thomas, Lodge, Roewen, ger Conwy, ar fab. Thomas-Ebrill 23, yn Cae'rberllan, Beth- esda, priod Mr Richard H. Thomas, ar fab. Williams-Ebrill 20, yn John-street, Beth- esda, priod Mr John Enoch Williams, ar fab. Williams-Ebrill 21, priod Mr David Wil- liams, Frondeg Bethania, Blaenau Ffes- tiniog,.ar ferch. Williams-Ebrill 25, priod Mr Evan Wil- liams (Glyn Myfyr), Yspytty Ifan, ar fab. Williams-Mai 1, priod Mr Robert Wil- liams, Treddol, Blaenau Ffestiniog, ar ferch. ferch, PRIODASAU. j Evans-Owen-Mai 2, trwy drwydded, yn Nghapel Bethesda (M.C.), Amlwch, Mon, can Parch John Pritchard, Mr E. J- Evans, Dolgellau, a Miss Maggie Owen, Bryntirion, Rhosybol, Mon. Evans—Roberts—Ebrill 20 yn NghBpel Gleiniaht, Treflys, gan y Parch D. Jones, Mr C. Evan (Siarl Tranon), 4 Miss Jane Roberts, unig ferch Mr a Mrs J. Isaac Roberts, 'Rallt Goch, Llanberis. Green- -Meredith-Ebrill 26, yn N ghapel, Maengwvn, Machynlleth, gan y Parch Tnhn Huahes, M.A., Mr Robert Green. Brown and Chipley Bank, Llundain, a Miss Mary Mere ith, Peurhyn DyS. Machynfletb. yn Humphreys-Williams—Ebrill 24> ?" N bapel Salem (Anmbynwyr), Porth- madog gan y Parch Stephen Jones (B.)" ?m&esenoHeb Mr Daniel Humphreys, cofrestrydd, Mr Cadwaladr Hmphreys, 17 New Market square, a ??s Laura WiU?ms 16, Market Btreet,-y ddaa 0 Ffestiniog. df C f JoS?J?EbriIl?ynSwyddf?   Owen M.A., Pl1.D" Mr Hligh W..Ton, Blue ?ell, ROewen, ger Conwy i M188 Grace Jones, ail ferch Mr Hugh Jones, Tanygraig, Dwygyfylebl, ger  Jones- Parry-M?i 2, yn Ngbap?lyTieth,,  Y Parch John Owen, a'r Parch H, R, Wllhas, r Ed-  (gynt 0 Benmachno),  MIss C. Parry, Penydvffryn, Bettwsycoed. Jones-Williams-Mai 2, yn Ngbapel S?h, Caernarfon, gan y Para? R. R. Alorns^ wdn:dog, yn mbresenoideb Mr David Thomas, cofrestrydd, Mr Hugh Jones, mab ieuecgaf Mr Hugh Jones, Cae Gwyn, ger Caernarfon, & Miss Laura WiUiams, 14 Well-street, Llanberis. Huw anwyl boed uniad-I Laura n Ddysgleiriaf wen cariad; Hir oes i'ch—llawer o had— Byd a'i ddawn-pob dyddaniad. —Dfiui Glan Teiti. McCulloch—McMillan—Ebrill 27, yn Eglwys Bresbyteraidd Lower Abbey-street, Dub. lin, gan y Parch Wm. Tait, LI.D., Mr David MaCulloch, 23, Molesworth-street, Dublin, k Martha Annie McMHlan, ail ferch Mr A. McMillan, Bangor. Parry—Morgan—Ebrill 30, yn Swyddfa r Cofrestrydd, Caernarfon, Mr Owen Parry, Beict, row, a Mrs Margaret Morgan, Wern Alun,-y ddau o Porthdinorwig. William.9-Rogers-Ebrill 9-6, yn Nghapel y Wesleyaid, Hope-street, Uwreesam, gan y Parch J. W. Eacott, Arthur Edward, mab Mr John Williams, o Rock Ferry, a Char- lotte, merch Mr Peter Rogers, o Gwrec- sam. MARWOLAETHAU. Crutehley-Mai 3, yn ei 83ain mlwydd, yn Nghaernarfon, Mrs Sarah Crutchley, merch y diweddac George Booth, o Shakeford, Salop. Edwards -Ebrill lo, yn 7, Williams terrace, Newton-street, Llanberis, yn 14 mis oed, Hugh Edwards, anwyl blentyn William ac Ellen Edwards. Griffith-Mai 3, yn 68 mlwydd oed, yn dra disymwth, Mr William Griffith, gof, Ala- road, Pwllheli. Yr oedd yn aelod cref. yddol yn Salem, ac yn fawr ei barch drwy'r wlad. Huhes-May 1, yn 76 mlwydd oed, Mr Richard Hughes, anwyl briod Mrs Sarah Hughes, Salem-street, Amlwch. Hughes—Ebrill 17, ar ol maith waeledd, yn 60 mlwydd,oed, Ann, priod Mr Hugh Hughes, Pant, Bethesda. Hughes-Ebrill19, yn 61 mlwydd oed, Miss Jane Hughes, o Bryn Menai, North-road, Caernarfon (gynt o Bryn Seiont). Hughes—Mai 2, yn 46 mlwydd oed, Mr Evan E. Hughes, Grugan We a, Llano dwrog, ger Caernarfon. Mab hynaf ydoedd i'r diweddar Mr Evan Hughes, Grugan Wen. [Dymunir ar i newydd- iaduron tram or gofnodi yr uchod.] Hughes-Mai o, Mr Robert Hughes, PIas Mawr, Llandwrog, yn 84 mlwydd oed. Humphreys-Ebrill 14, yn Fronwnion, Trawsfynydd, yn 8 mis oed, John Grif- fith, unig fab Dr Humphreys. Jones-Ebrill 16, yn Penybwlch, Penrhyn- deudraeth, ar ol pum' niwrnod o waeledd, yn 40 mlwydd oed, Mr Robert Jones, gynt o Taifrest, Ffestiniog. Jones-Ebrill 17, ar ol maith waeledd, yn 43 mlwydd oed, Mary Ann, anwyl briod Mr David Jones, Mona Inn, Bethesda. Jones-Ebrill 11, yn 79 mlwydd oed, Mrs Jane Jones, Bryn Idris, Corris Uchaf, gynt o Dolwen, Trawsfynydd. Jones-Ebrill 28, ar 01 chwech wythnos o gystudd trwm, yn 84 mlwydd oed Mr William Jones, Tryfan Factory, Groeslon, ger Caernarfon. Jones— pbrill 29, yn 66 mlwydd oed, Mr Robert Jones, meddyg, 19, Stretford-road, Manchester, a thrydydd mab y diweddar Mr Thomas Jones, brazier, Caernarfon, a brawd i Mrs Roberts, Church-street (gynt o'r Wine Vaults, Castle Ditch). Moms-Ebnll 14, yn ei breswylfod, jn 29 mlwydd oed. y Parch John L. Morris, Bryn Mawr, Lleyn. -°- Pritchard—Mai 4, ar ot byr gystudd o'r bronchitis, yn 78 mlwydd oed, Mary Prit- chard, gweddw y diweddar Mr John Prit- chard, Tanrhiw Shop, Llanberis. Bu yn masnachu yn y He uchod am oddeutu 45 o flynyddoedd. [Dymunir ar i'r newydd- iaduron Americauaidd gofnodi yr uchod.] Robcrts-Ebrdl 17, yn ei breswylfod, Tyddynhen, Clynnog, Mr William Ro- berts, rost Ottice a Tyddynhen. Roberts—Mai 2, yn flwydd a deng mis oed, ar ol hir a phoecus gystudd, yo 39, Pool Bill, Caernarfon, David Owen, anwyl ac unig blentyn Thomas a Margaret Roberts, cigydd. Roberts-Ebiill 22, yn 52 mlwydd oed, Mr David Roberts, Rhiwbach Quarry Cot- tages, Blaenau Ffestiniog. Thomas-Alai 1, yn dra disymwtb, Mr Owain Thomas, Prif Lywodraethwr Car- chardy Caerfyrddin. Yr oedd yn lienor rhagorol, ac yn wr mawr ei barch drwy'r wlad. I Farddas, yn Nghaerfyrddin,—Owain oedd Yn noddwr hael, dibrin,- Hoff frawd,-dyn anghyffredin, Dan fawrhad y Nef a'i rhin.-E. Thomas-Mai 4, yn 41 mlwydd oed, Mr William Thomas. U.H.. arolygydd y Na- tional Provincial Back, Conwy. Timothy-Ebrill 23, yn ei breswylfod, Rock House, Borthaothwy, yn 55 mlwydd oed, Cadben William Timothy, mab hynaf ac unig adawedig i'r diweddar Mr E. W. Timothy, o'r un He. Williams--Ebrill 23, yn 118, Bedford-road, Beotle, Lerpwl, Ellen Jones, anwyl briod Mr John Rathbone Williams. Claddwyd ei gweddillion marwol yn mynwent Llan- erchymedd, Ebrill 27ain. Williams-Ebrill 27, ar ol maith a phoenus gystudd, yn 80 mlwydd oed, Mrs WU- hams. gweddw Mr Owen Williams, Ty'a- twr, 'th.da. Williams-Ebrill 30, yn 9. Hendre street, Caernarfon, Mrs Mary Williams, yn yr oedran teg o 94 mlwydd. ^23, y ddeg wythnos oed, ?V h! -i h bb?'. Mr Robert WHI?ms, h.hwbach Cottages, Biaenau Ffestiaic?. W 'Eb, 29, Mr Richard Williams, Cross Keys, Ll fi Y. 38 mlwydd oed.