Hide Articles List

19 articles on this Page

BETHESDA..I

ABERMAW. I

1 LLANDWROG UCHAF._I

ITYMHESTL (iENLLYSG DDYCHRYNLLYD…

CREULONDEB CYTHREULIGI AT…

IABERFFRAW. I

I __-o>unDYFFRYN NANTLLE.…

IPWLLHELI,I

Advertising

0 FLAEN Y PaiF YNAD SYR JAMES…

IMARWOLAETH ECHRYDUSI YN Y…

I GWAITH AUR GWYNFVNYDJ).…

IY TYWYSOlj BISMARC ARI SEFYLLFA…

[No title]

CAERNARFON. I

BANGOR.I

RHYFEL Y DEGWMl

RHIWABON.-.-I

News
Cite
Share

RHIWABON. I FESTRI Frwioo.— Yetrjnciauy wer I- blaíd.-Troi Y hyrdáau arnynt, .a hwythau ynfoi.-Lied yi, jormus ydyw hI, fel rheol, pan gynhelir festri yn Rhiwabon, a hynyam y rheswm fod y plwyfolion wadi colli ym- ddiried yn y blaid Eglwysig, ae wedi cael eu "gwneyd" fwy nag unwaith gan yr anwyl gariadus frodyr. Rhyw chwech wythnos yn ol cynhaliwyd festri gornelog ar ddydd ae awr anghylleus 'r plwyfolion, heb hysbysiad o honi ar ddrysau yr eglwysi yn y pivvyf; gan na fyn ond ychydig o'r plwyfolion se»g- iau sal y Ilan, nid oes ond ychydig yn eu mynychu. Gwir fod y eynulliadau ya fwy lluosog tuag adeg y wlanen a'r biff, oddeutu Gwyliau y Nadolig, gan nad ydyw plaid dysgyblion y torthau eto wedi ymadael o'r wlad. Dywed Ficer Rhiwabon-a dy- wedodd hyny amryw weithiau-nad ydyw vn gorphwys arno ef wneyd hysbysiad o eatris ond ar ddrysau y llan, acymae.yn penderfynu na wna. Amcan y featrt gry- bwylledig ydoedd gwneyd dosraniad ar y Dlwvf vn 01 y rhaniad Eglwysig (Fcc??<M tical division), a bod dau warcbeidwaci (guardians) yn cael au hethol i bob un, yn gwneyd y nifer yn vryth yn lie pump am yr oil o'r pi wyf fel yn bresenol. Wrth gwrs, pasiwyd y cynygiad yn y festri grybwylledigj ac anfonwyd o oplau o'r penderfyniadaU i Fwrdd y Llywodraeth Leol, Llundain, ac hefyd i Fwrdd y Gwarcheidwaid yn Ngwree- sam. Oherwydd fod egwyddor bwys;g o dan y cynygiad, a fuasai yn gam dirfawr a rhinau poblog o'r plwyf, dangoswyd cryn wrthwynebiad i'r cynygiad gan waccheid- waid y plwyf, a phenderfynwyd galw testri o'r holl blwyf i gyfarfod yn Rhiwabon, ddydd Gwener, Mai 4ydd, .am bump o'r gloch. Er dangos ystryw y ficer a'i blaid, galwasant hwythau festri yn yr un lie baner awr yn gynt, 4.30, o blwyfolion posbartlt Eglwysig Rhiwabon, er darparu a, chynllunio yn mlaen Haw lwybr eu traed erbyu y festri gyhoeddus am bump o'r gloch; aphender- fynwyd ganddynt eu bod yn sefyll at y pen- derfyniadau blaenorol. Am bump or I gbeh, dechreuwyd y festri reolaidd o'r oil o'r plwyf; ac yn fuan wedi pump yr oedd cynulliad lluosog wedi ymgasglu. Wrth gwrs, eadwai y ficer teddiant oi gadair, yn rhinwedd ei swydd fel ficer, Wedi darlien y rhybudd yn galw y festri. dechreuwyd y gweithrediadou yn lied frwd- frydig. Wedi cryn lawer o siarad a di- noethiad ar ystrywiau y ficer a'i blaid yn y festri flaenorol, yn yr hon y eymerwyd rhan arbenig gan Mri Christmas Jones, Cefn, ac Edward Hooson, Rhos, &c, collodd y ficer ei dymher, yr hyn a barodd i amryw o'i blaid ymgilio yn llechwraidd ac mewn cywilydd. Wedi peth tawelwch, cynygiwyd a chefnogwyd V penderfyniad canlynol gan Mri Edward Jones, Rhosymedre, ac Edward Hooson, Rhos: Fod y festri hon yn eymeradwyo ychwanegu un gwarcheidwad at y nifer sydd yn bresenol yn cynrychioli plwyf Rhiwabon, yn gwneyd y nifer yn chwech; ond yn gadael i ddoethineb y plwyfolion i'w dewis yn y fath fodd ag y byddo gwahahol ranau y plwyf yn cael eu cynrychioli yn deg."—Ni fynai y ficer ddim ar cynygiad: condemniai ef yn hollol, a dywedai na roddai ef i fyny i'r cyfarfod. Cafwyd dadl frwd rhwng y ficer a Mr E. Hooson, Rhos, am ei ddyledswydd fel llywydd, a'i ddull unochrog ac annheg o gario y gwaith yn mlaen. O'r diwedd pen- derfynodd y ficer adael y gadair, pryd y cynygiwyd gan Mr E. Hooson, a chefnogwyd gan Mr Williams, Acrfair, fod Mr Christ- mas yn cymeryd y gadair. Ar hyn aeth y ficer a'r gweddill o'i blaid allan, tra yr arosodd y clochydd, yr hwn sydd yn vestry clerk erys blynyddoedd yno i gofnodi gweith- rediadau y cyfarfod. Rhoddwyd y cynyg- iad i fyny i'r festri, a phasiwyd ef yn un- fry of.- r E. Hooson a gyfeiriodd at ystrywiau y ficer yn galw festri yn flaenorol i'r un oedd wedi: ei, galw gan yr overseers, gyda'r amcan o barotoi a dyrysu amcan y festri rheolaidd. Wedi sylwadau i'r un perwyl gan y cadeirydd ac amryw eraill, cynygiwyd gan Mr B. Williams, Rhos, a chefnogwyd gan Mr Joseph Rogers, Rhos me  adw y o "Fod y festri hon yn hollol anghymeradwyo gwaith Ficar Ruabon yn cynal festri ddir- gelaidd am 4.30 o ychydig o blwyfolion llan Ruabon, i ymwneyd & chwestiynau perthyn- ol i'r plwyf yn gyffredinol, ag oedd i ddyfod o flaen yr oil o'r plwyfolion am 5 o'r gloch." Cariwyd yn unfrydol.-Ya mhellach cynyg- iwyd gan Mr Benjamin Bowen, Cefn Mawr, a chefnogwyd gan Mr W. Roberts, Crane,ac amryw ereill—Fod copiau o'r penderfyn- iadau hyn yn cael eu hanton i'r Local Government Board, Llundain, a Bwrdd y Gwarcheidwaid, Gwrecsam." Cariwyd yn unfrydol. Wedi talu y bleidlais arferol o ddiolch- garweh i'r eadeirydd, ymwahanwyd o un oV festris mwyaf brwdfrydig a gynhaliwyd erioed yn Ruabon.

Family Notices