Hide Articles List

21 articles on this Page

BRYNGWRAN A LLANGEFNI, A CRY.…

GARN DOLBENMAEN. - -

PORTDIN OKVV10.

AEHOLIAD YSGOLION SAB-IBOTHOL…

I -BETHESDA. I

LLANBERIS.

Advertising

I TJNDEB BANGOR A BEAUMARIS.

CAWRFILOD YN GWASGARU BYDDIN…

i O'R "TBICYCLING JOURNAL."

BWRDD YSGOL COLWYN BAY AI…

I-LLANDDEINIOLEN. -..1 - -…

News
Cite
Share

I LLANDDEINIOLEN. ..1 BWRDD YSGOL.-Cynhaliodd y Hwrdd Ysgol uchod ei gyfarfod misol arferol ddydd Iau, yn Ystafell y Bwrdd. Yr oedd yr holl aelodau vn bresenol. Darllenwyd cofnodau v cyfarfod diweddaf, a chadarnbawyd hwy. Cyflwynodd yr is-bwyllgor ag yr oead gofal yr adgyweiriadau yn Penisa'rwaen arnynt eu hadroddiad yn dangos eu bod wedi llwyddo i gael gwneyd gwaith joiner oedd Ilwyddo i gael gwiaeaym d ris rhesymol, sef yn angenrheidiol am bris rhesymol, sef 2p lIs; ond gan eu bod yn teimlo fod y cynygion a dderbyniasid ar y gweddill o'r gwaith braidd yn uchel, en bod yn barnu mai path goreu fyddai rhoi dyn ar waith i agor drain gyda phared y ty, ac i edrych allan am y defnyddiaa. angenrheidiol at y gwaith, ac yna ei osod yn contract os gellid; hefyd, dymunent gael cyfarwyddyd y bwrdd gyda golwg ar bapuro y ty, gan fod y papyr oeddary muriau (oherwydd y damp) yn syrthio ymaith. Penderfynwyd fod yr hyn a wnaed yn cael ei gymeradwyo, a'r is. bwyllgor yn cael gofyn iddynt fyned yn mlaen i orphen yn ol eu doethineb, gyda chaniatad i brynu papyr i fyny i werth Ip 4s, ond y dysgwylir i'r tenant ei osod. Cyflwynodd y Pwyllgor Arianol eu hadrodd- iad yn gofyn i'r bwrdd arwyddo cheques i dalu y cyfrifon chwarterol; hefyd yr oeddynt yn cyflwyno amcan-gyfrif o'r derbyniadau a'r treuliadau am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2oain, 18R9, yr hwn a ddangosai fod tua 720p yn angenrheidiol i gyfarfod &'r gofyn. Tybidfodtretho ddeg ceiniog yn y bunt yn ddigon i wneyd y swm i fyny, a phasiwyd i wneyd archeb ar yr awdurdodau trethol am y swm.-Cyflwynodd yr Attend- ance Committee eu hadroddiad yn anog fod y mesurau angenrheidiol yn cael eu cymeryd i anfon geneth ag y mae pob moddion wedi profi yn aneffeithiol i'w chael i'r ysgol i ryw Industrial School. Penderfynwyd fod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo. Caniatawyd i wraig dlawd o gymydogaeth Pentir gael ysgol i'w phlentyn yn rhad am dri mis. Dywedodd y Parch D. 0. Davies yr elai yntau yn gyfrifol i dalu dros blentyn arall sydd dan ei gofal am chwe mis. Pasiwyd y penderfyniad eanlynol yn unfrydol, "Fod y Parch D. 0. Davies yn cael galw arno i brofi neu dynu yn ol y cyhuddiad a wnaed ganddo yn erbyn y bwrdd mewn gohebiaeth i'r Qwalia, sef na wneir dim ymdrech gan y bwrdd i leihau y treuliau, &c." Cafwyd trafodaeth faith a brwd ar adegau, ac yn gymaint ag nad oedd y gwr parchedig yn gallu profi y cyhuddiad. ac nad oedd yn barod ychwaith i'w dynu yn ol penderfynwyd "Fod pleidlais o gerydd yn cael ei basio ar y Parch D. 0. Davies ar gyfrif ei gyhuddiadau annheg yn erbyn y bwrdd yn yr ohebiaeth i'r Gwalia." Pen- derfynwyd fod yr ysgrifenydd i anfon at bwyllgor lleol ysgol Bethel i ofyn iddynt pa fodd y eododd y cwestiwn ogyflogau yr athrawon yn eu mysg, gan nad yw hyny o fewn terfynau eu hawdurdod. Penderfyn- wyd fod ysgrifenydd yn cael ei awdurdodi i geisio stoc o note paper at wasanaeth y bwrdd. Penderfynwyd fod y Parch R. 0. Williams a Mr Thomas Williams i ymweled a'r ysgolion y chwarter hwn. Caniatawyd ysgol yn rhad i blant ag y mae eu tad allan o waith, Wedi eistedd dros bum' awr, bernid mai "teg edrych tuag adref.Cof. nodydd. |

IQUININE BITTEBS GWEuTM EVANSI…

I HYN A'R LLALL. j

I MYNED I'R CA.PEL YNI BECHOD!

I AUR YN NGflAERGYBI.

II DARGANFYDDIA.D AUR YN FFESTINIOG.…

.0-m-0 LERPWL.I

--ABERTAWE. -

-CAERGYBI. -I

1-_FFESTINIOG.-...