Hide Articles List

34 articles on this Page

TJOIcüTlO AiWDANGOSF A AMAETfI.v'fDDOL.

,, raICf, RHIWLAS, A'R DEGWM.

RRWDFRVDRDD MAWR YN LLEYN.

AR Y MOR I'R AMERIG. I

GWEITIIKED ERCSYLL. I

BRAWDLYS CHWARTEROL I SIR…

LLOFRTJDDIAETH ECHRYS-I LON.

I BODDIAD YN YR AFON TYWI.

NODIADAU 0 LEYN.

) DYNLAD' iIAD DYCHRYN-I LLYD…

I MYNYDD ARALL AR DAN. | MYNYDD…

RHUTHRO DRWY FESUR YR IWERDDON.…

"GORED CYFRWYSTBA,\ GONi-STRWYDD"

j MERTHYRU GRISTION!

ACHOS CYFREITHIOL PWYSIG 0…

IY WLADFA.

LLOFRUDDIAETH DYCHRYN - LLYD…

BODDI WRTH YMDROCHI GER LLANLLYFNI.

Y GWRES, MAWR AC IECHYD Y…

I'BARN AESWYDT7S AM HALOGI…

. "SASSIWN" CAERNARFON, j…

i- - , | Y GERI MARWOL YN…

IYSPEILIAD PENFFORDD YN I…

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD RHWNG…

EFFEITHIAU MARWOL YII GWRES,

BUDDDGO" IAETH RYDD-I BUDDUGC-'LRYDD-IPRYDOL-…

DIFRODIADAU HELAETH ARI LENYDD…

SYMUDIADAU Y CZAR,

ERLEDIGAETH GREFYDDOL HEB…

CYSEGR-YSPEILIAD YN SIR I…

IACIIOS PWYSIG 0 FON YN LLUNDAIN.

MEIRDALIAD BONEDDWR 0 BWLLHELI.

ICYFARFOD VR HENADUR-IAETH…

News
Cite
Share

CYFARFOD VR HENADUR- IAETH YN JAIN TIE. I LLYTHYR ODDIWRTH Y PARCH ROBERT EVANS. Shangpoon, Ebrill 2')fed, 1887. Fy Anwyl Mr Thomas,—Mae flenad ir. Iaeth Shangpoong drosodd, a'r cyfeillion bi .n oil wedi myned yniaitb. Rbywbeth yn debyg oedd y cynulleidfaoedd mewn maitit i'r hyn oeddynt y tro diweddaf, os oeddynt yn llawn cymaint; a'r rheswm am hyny oedd y gwlaw ac agosrwydd i amser hau. Cawsom gawodydd trymion yr adeg y tll- asai llawer yn cychwyn ond yr oedd y Sabboth yo lied sych ac heb fod yu boeth. Yr oeddym ni yma wedi bod yn cynal cyfar- fodydd gweddi bob nos Lun am fis, ac yr oedd hyny wedi codi ein disgwyliadau am ain arddeliad ar yr Henaduriaetb. Yr oedd yma zel mawr yn mhawb, ae o feIVn y mis diweddaf tynasom i lawr fur un ochr i'r capel yu llwyr, yr hwn oedd wedi cael ti wneyd yn beryglus gan ddwy neu dair o ddaeargrynfau diweddar, a gwnaethom am ryw welliantau o'r tu fewn. Yr wyf a credu fod mwy o gryn lawer o bobl lie t ,d yo Gristionogion yn bresenol yn y ved faon ar y Sabboth nag oedd yn vr "etiaduriath o'r blaen, yr hyn sydd yn >! igos fod cuini meddwl y bobl yn lleil u, a bod arnynt hi o ofn yr ysprydion > Dangosai y cyf- rifon a ddarlb ii o, fod y cynydd yn fa vr mewn am"" uethau yn y dosbarth. hoi y cyny(I I ct y gwraiidawyr er yr uriat ;f. o'r blaen yn 407, yr hyn sydd yn vueyd y dosbarth y trydydd mewn rhif yu yr holl Fryniau. Cynyddodd yr eglwys hefyd 110, yr hyn sydd yn ei gwneyd o fewn un (1) i rif yr eglwys yn nosbarth Cheria. Cyfrifwn hefyd nad oes nemawr lai na 100 wedi dysgu darllen Gair Duw yn y dosbarth yn ystod y flwyddyn ddiweddaf yn unlg. Bu rhai o eglwysi y dosbarth o dan gerydd hallt yn nghylch y casgliad egl wysig ac yr oeddynt yn ei haeddu; ond gallwn ddyweyd fod y cynydd, hyd yn nod vn hyny, wedi bod yn amlwg wrth ei gymharu ar hyn ydoedd y flwyddyn o'r blaen. Y pryd hwnw hefyd nid oedd yma ond chwech o leoedd pregethu neu ysgolion, tra y mae yma yn awr bedwar ar-ddeg. Mae rhif y plant hefyd yn yr ysgolion dyddiol wedi cynyddu 114. Yr wyf yn credu y bydd y lies a gawsom yn fawr, ac y bydd yn dwyn ffnvyth yn y blynyddoedd dyfodol. Cytun-vyd ar lwybr a ystyriwn yn ddyogel i osod ordeini id pregethwyr brodorol arno. Cytllnwyd fod naw o ddiaconiaid i fod yn bsvyllgor gyda'r cenhadon i benderfynu gwaith a chyflog y gweinidogion a bod y casgliad eglwysig i gyd i fyned i'r pwyllgor hwn. Yr oodd hyn yn boddloniyr eglwysi gyda golwg ar dreulio yr arian a gesglir ganddynt; ac yr odd hefyd yn cyfarfod a dymuniad y rhai a ordeinir drwy fod y gat a i'w rheoli yn llaw y cenhadon a diaconiaid o ranau eraill o'r wlad, ac nid yn gwbl yn llaw yr eglwysi y gweithiant gyda hwynt. Ofn mawr y rhai a ordeinir oedd cael eu gosod ar drugaredd y bobl y !gweithiant yn eu plith, gan nad ydynt eto yn gwybod pa beth a ddylai gweinidog neu fugail wneyd. Mor bell ag yr oedd yn bosibl, dewiswyd diaconiaid annibynol ar y genha.daeth mwyn rhoddi lie, o'r dechreu, i yspryd annibynol gyda'r symudiad. Ond gan fod y peth yn newydd enwodd y cenhadon y dynion yn unig am y tro cyntaf. Ar ol byn caiff pob dosbarth enwi eu dynion i'w hapwyntio gan yr Hen- aduriaeth. Nid yw y casgliad eglwvsig eio yn agos gymaint ag y dylai fod; ona y mae yn bleser genyf ddyweyd ei fod eisoes yn agos i ddwy fil o rupees yn y flwyddyn, ac oddeutu digon i dalu cyflog pedwar o weiui- dogion. Wrth ystyried yr anhawsder i ddysgu pdbl anwybodus i gyfranu yr wyf yn ystyried fod hyn yn ddechreuad da iawn. Pwnc cyfarfod yr Efengylw yr a'r diacon- iaid oedd yr "Yspryd Glan a.'i 'A aitb," seil- iedig ar loan xvi. 7, 8, a pharatoisant bapyr da iawn arno. Mae yr addysg Gristionogol, hyd yn hyn, wedi bod yn cael ei gyfeirio yn fwy neillduoi gyda golwg ar y Tad a'r Vlab, ac felly yr cedd cryn lawer o aawybodaeth yn mhlith y Cristionogion yn nghylch yr Yspryd Glan. Fe ddengys y papyr, pa lodd bynag, fod gan y rhai oedd yn ei barotoi syniad lied glir ae eang yn ei gylch. Y cen- hadon, hyd yn byn, sydd yn dewis p'.vnc i'w drin gan yr efengylwyr a'r ^diaconiaid, ac. y mae yn sicr mai hwy sydd yn gwybod oieu eto am anghenion gwybodaeth y Cristion- ogion. Rhoddir y pwnc iddynt nus Wener, a chyfarfyddant hwythau i'w drin am in- ar-ddeg dranoetb. Yr oedd y pregethu yn dda iawn a nertbol, ac yn troi bron yn gwbl o amgyleh canol- bwynt yr Efengyl, sef, yr Arglwydd lesu Grist. Ni raid i neb oedd ya bresenol fod yn anwybodus mwy yn nghylch "d'ordd iachawdwriaeth." Teimhvn ni yma ein bod wedi cael tal da am ein llafur yn parotoi. Bydd hyn yn help mawr erbyn y daw yr amser i barotoi erbyn a nesaf, yn Shang- poong. Yr oedd yn breseno l ar y Sabboth dri Dolioi, nifer o Pator,3 (ail mewn wdutdod), a lluaws mawr o offeiriaid y grc-fydd Gasi, ¡ heblaw penaethiaid creul luawa, o'r gwahanol bentrefi. Mae yr Bena.duriaeth i,estf i gael ei chynal yn Shillong, tua disvedd flydi f f, a disgwyliwn y bydd y cenhadnu newydd yn bresenol. Bydded i'r Arglwydd fod gyda hwy, eu llenwi a'r Ysbryd G!au, eu ben- dithio, a'u gwneyd yn fendith. Ein cofion serchog atoch oil.— Ydwyt, yr etattecn yn gywir, ?yw'. ROBERT EVM¡S. ..a

i GWAREDIGABTH RYFSDDOL. j