Hide Articles List

34 articles on this Page

TJOIcüTlO AiWDANGOSF A AMAETfI.v'fDDOL.

,, raICf, RHIWLAS, A'R DEGWM.

RRWDFRVDRDD MAWR YN LLEYN.

AR Y MOR I'R AMERIG. I

GWEITIIKED ERCSYLL. I

BRAWDLYS CHWARTEROL I SIR…

LLOFRTJDDIAETH ECHRYS-I LON.

I BODDIAD YN YR AFON TYWI.

NODIADAU 0 LEYN.

) DYNLAD' iIAD DYCHRYN-I LLYD…

I MYNYDD ARALL AR DAN. | MYNYDD…

RHUTHRO DRWY FESUR YR IWERDDON.…

"GORED CYFRWYSTBA,\ GONi-STRWYDD"

j MERTHYRU GRISTION!

ACHOS CYFREITHIOL PWYSIG 0…

IY WLADFA.

LLOFRUDDIAETH DYCHRYN - LLYD…

BODDI WRTH YMDROCHI GER LLANLLYFNI.

Y GWRES, MAWR AC IECHYD Y…

I'BARN AESWYDT7S AM HALOGI…

. "SASSIWN" CAERNARFON, j…

i- - , | Y GERI MARWOL YN…

IYSPEILIAD PENFFORDD YN I…

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD RHWNG…

EFFEITHIAU MARWOL YII GWRES,

BUDDDGO" IAETH RYDD-I BUDDUGC-'LRYDD-IPRYDOL-…

DIFRODIADAU HELAETH ARI LENYDD…

SYMUDIADAU Y CZAR,

ERLEDIGAETH GREFYDDOL HEB…

CYSEGR-YSPEILIAD YN SIR I…

IACIIOS PWYSIG 0 FON YN LLUNDAIN.

MEIRDALIAD BONEDDWR 0 BWLLHELI.

News
Cite
Share

MEIRDALIAD BONEDDWR 0 BWLLHELI. I BYW UWCHLAW E1 INCWM. Yn Llys Methdaiiadol Bangor, ddydd :Cau, uerbron y cofrestrydd Mr H. Lloyd Jones, ymddangosodd W. J. N. Angerstein, gynt o Glyuyweddw, PPwwiil leli, a mab i gyn-aelod S -neddol dros Greenwich, i fyned drwy ei arholiad cyhoeddns. Ymddangosai Mr Cooper (Iri Coakas a'11 Owmni, Norwich) dros y dyledwr, a gwylid y gweithrediadau ar ran lrs Angerstein gan foneddwr o swyrldfa y Mri Lrmgbourne a Stevens. \r oedd ei rldyledion yn 2320p, tra nad oedd ei holl eiddo ond 70p. Sylwai y Derbynvdd Swyddogol mewn Methdaliadau (Mr Wil- liam Evans) fod y dyledwr wedi cael mwyn hau symiau mawrion o arian fel mab hynat_ ac aer boneddwr nyfoethog, ac ya ychwan- ezol at hyn yr oedd gan ei wraig iricwm blynydilol 0 tua. 2800p, yr hwn swm, fodd bynag, ni feddai y dyledwr awdurdod i'w gyffwrdd. Yr oedd 1000p o'r ddyled yn ddyledus am angenrheidiau a gyfienwyd at wasanaeth Glyuyweddw, ac yn mis Gorph., 1886, cafodd y dyledwr 800p am ei ddodrefn, a thalodd yr avian i rai o'i ofynwyr. Mewn atebiad i Mr Evans, dywedodd y dyledwr iddo fyned yn fethdalwr gyntai yn 1874, ond trwy gynorthwy ei dad bu yn alluog i dalu 5s yn y b?nt am beth amser. Mr W. Evans I b? beth yr oeddych yn byw uwch- law eich incwm Y Dyledwr: Dyna lie mae'r drwg. Nlae arnaf ofr, cwestiwn iiur rvfedd yw hwnyna.-L Lvans: im- ddengys eich bod yn arferol o tyw uwcniaw eich inewm. Paha-ai nas gailecit fyw oddi mewn iddo ?—Y Dyledwr Yr umg reswra a allaf roddi yw nas gallwn fyw o dan y incwm.—Mewn atebiad i gwestiynau eraill, dywedodd y dyledwr fod Mrs Angeratem wodi addaw talu bob dyled yn nglyn a Glyn- vweddw. Addefodd iddo wystlo cob werth fawr a llawddryll, tocynau y rhai a roddodd mewn llaw. Hefyd yr oedd wedi rhedeg i ddyled am giniawaU mewn gwesttai yn Mhwllheli, ac wedi talu can' punt am geffyl i Arglwydd Charles Kerr.-Mr Kvans A wyddoch chwi eich bod yn agored i ddwy flynedd o garcbariad am redeg i dros 20p o ddyled tra'n fethdalwr, heb hysbysu eich hamgylchiadau i'r rhai a roddent goel i chwii —Y Dyledw; Diololi i chwi am y wybod- aethyna. Ni buaswn byw yn ngharchar am y flwyddyn gyntaf, ac felly nid oes eisiau i chwi ofalu am yr ail (chwerthin).(Ian na ddangosodd unchyw ofynwr wrthwyneb- iad, cauwyd yr arholiad.

ICYFARFOD VR HENADUR-IAETH…

i GWAREDIGABTH RYFSDDOL. j