Hide Articles List

34 articles on this Page

TJOIcüTlO AiWDANGOSF A AMAETfI.v'fDDOL.

,, raICf, RHIWLAS, A'R DEGWM.

RRWDFRVDRDD MAWR YN LLEYN.

AR Y MOR I'R AMERIG. I

GWEITIIKED ERCSYLL. I

BRAWDLYS CHWARTEROL I SIR…

LLOFRTJDDIAETH ECHRYS-I LON.

I BODDIAD YN YR AFON TYWI.

NODIADAU 0 LEYN.

) DYNLAD' iIAD DYCHRYN-I LLYD…

I MYNYDD ARALL AR DAN. | MYNYDD…

RHUTHRO DRWY FESUR YR IWERDDON.…

"GORED CYFRWYSTBA,\ GONi-STRWYDD"

j MERTHYRU GRISTION!

ACHOS CYFREITHIOL PWYSIG 0…

IY WLADFA.

LLOFRUDDIAETH DYCHRYN - LLYD…

News
Cite
Share

LLOFRUDDIAETH DYCHRYN LLYD YN LEICESTER. Daeth teithiwr tra chyfrifol yn ddiweddar o Lundain i Leicester, ac wedi galw yn nhai ei ddyledwyr, codwyd ef yn ddisymwth, ae ni ftdlid e.ell\l1l'hyw wybodaeth am gryn amser i ba le yr oedd wedi myned. En w y gwr bonheddig oedd Mr Paas, a gwyddid ei fod wedi galw gyda rhwymwr a 91 erthwi, ilyfrau o'r enw Cook, yr hwn ydoedd ddyn ieuanc newydd ddodi ei fas- nacb i fyny, Y dydd canlynol aroglai cy;n- ydogion Cook rhyw sawyr ddrewllyd anghyffredin; a chan ryfeddu pa b th oedd yr achos, torasant i inewn i'w weithdy, a gwelent Cook ynsefyll wrth dan mawr, ar yr hwn y tatlesid tameidiau o gig i'w losgi. Gofynwyd iddo pa beth yr oedd yn ei wneuthur, yntau a ddywedodd mai llosgi eig celfyl yr oedd; Dud erbyu sylwi yn fan- ylach, deaUasant ei fod yn rhanau o gorph dynol, a clued wyd gan bawb mai gweddill- ion eoi ph Mr Pass oeddynt. Yn y cyfwng hwn diangorld Cook, ac ni wyddid 1 ba le yr ydoedd wedi myned. Anfonwyd hanes y weithred ysgeler i Lundain, gyda dymuniad am i swyddogion gael eu tianfou yn union- gyrchol i waeied i Leicesttir er cynorthwyo i ddal Cook, gan yr ymddangosai yu awr wrth bob tebygotiaeth mai ef e ydoedd y Ilofradd. Aeth rhai u'r swyddogion tua Llynlleifiad, gaD teddwl v gallasai fyned yno er diengyd i'r Amerig. Wedi i'r swyddogion gyrhaeddyd Llynlleifiad, cawsant bob cynorthwy yn uniougyrchol er gosod yr ymchwiliad man- ylaf ar droed. Yr oedd llongau y diwrnod hwn yn hwylio i'r Aiuerig, a chaed gwybod- aeth sicr fod Cook naill ai yn Llynlleifiad aeth sier fod Co, neu yn y gymydogaeth. Er mwyn bod yn sicrach ohono, aeth Camtuius, y swyddwr a'i gynorthwywr dros yr afou, i ochr swydd Caerlleon, modd y gallent gael golygfa fwy eang, a gweled pwy oedd yn myued ac yn dyfod ar hyd yr afon. Yn foreu ddydd At a wrth, cafodd Cook gan ddau ddyn ei gymeryd mown eweh, er cyrhaeddyd un o'r llongau oedd yn barod i hwylio. Ymddang- osodd rhywbeth yn amheus i Cammins yn eu hysgogiadau, ac efe a'i gyfaill a Iogasant gweh, er myned ar eu hol i weled pwy oedd- ynt. Pan welodd Cook fod cwch arall yn nesu, otnodd fod rhywbeth ar droed, a chafodd gan y cychwyr rwyfo tua'r lan; ond erbyn eu dyfod i ddwfr bas yr oedd y lleill ar eu gwarthaf. Cook ar hyn a neidiodd o'r cwch, gyda'r bwriad o foddi ei hun, ond pan welodd nad oedd yno ddigon o ddwfr i'r perwyl, tynodd botel fechan allan o'i logell er mwyn llyncu ei chynwysiad, ac felly wen- wyno ei hun; ond rhwystrwyd ef yn hyn gan Cammins, yr hwn a'i tarawodd o'i law. Cvmerwyd ef i'r cwch arall, a rhwyfasant tua Llynlleifiad; ac wedi cymeryd cerbyd aethaut yn ol tua Leicester. CYFADDEFIAD COoK. Mewn cyfarfod o ynadon Leicester, er mwyn holi mewn perthynas i'rllofruddiaeth a'i hamgylchiadau, dygwyd Cook i'r ystafell, ond ymddangasai yn hollol ddigyffro. Wedi gofyn rhywbeth iddo, dywedoddCook ei fod yn ddieuog o lofruddiaeth wirfoddol, ac nad ydoedd y fath faich ar ei gydwybod ag y meddylient hwy Galwodd Mr Paas gyda mi yn y bore, ebai ef, a thelais iddo ddeu- ddeg swllt, gan ddymuno arno alw yn y prydnawn, pryd y gwnawn ymdrech i fod yn barod i gvflawni ei holl ofynion. Galwodd yn y prydnawn, ond nid oedd ariarr genyf, yr hyn a achosodd ymrafael rhyngom. Taflodd Mr Paas forthwyl mawr at fy mben, ac yn nihoethder y foment ymaflais inau mewn trosol haiarn bychan, gan ei daro ar weigil fel y bu farw yn uniongyrehol. Dy- wedodd iddo losgi y rhan twyaf o'r corph. Torodd ef yn dameidiau, gan ei fwrw bob yn ychydig ac ychydig i'r tân. Dywedwyd wrtho fod y Uaw-feddygon yn dywedyd na cllid llosgi yr ysyfaint mewn tiin cyffredin. "Ni wnaethant brofiad o byn," atebai Cook. Cyfaddefedd iddo losgi y rhan twyaf o'r corpb, a hyny er mwyn cuddio yn effeithiol bob arwyddion o'r weithred ysgeler. HANES YCHW AXEGOL. Wadi ei ddal yn Llynlleifiad, eymerwyd ef mewn cerbyd er mwyn ei ddwyn yn ol i Leicester. Trwy yr boll daith dangosai y gwamalrwydd a'r ysgafuder mwyaf; chwarddai a eb-,Ilweiriai a'r swyddogion ac ereill, ac yn mhob ystyr efe ydoedd y mwyaf ei ynfydrwydd. Fel yr oeddynt yn myned drwy drefydd a pbentrefydd, chwarddai am benau y bobl, y rhai a redent ac a ymdyrent er cael golwg arno, a dywedai-" Y fath yn- fydion ydyw y rhai hyn, yn rhedeg i'tii gweled i!" Yr oedd yn ymborthi yn dra chysurus, ac yn galw am ddiod yn mhob ty y safai y eertyd yn ei yoayl. Y mae yn awr mewn carcbar a than heiyrn, yn disgwyl dydd ei brawf; a gwneir cam mawr ag ef os atelir ei wobr oddi wrtbo.

BODDI WRTH YMDROCHI GER LLANLLYFNI.

Y GWRES, MAWR AC IECHYD Y…

I'BARN AESWYDT7S AM HALOGI…

. "SASSIWN" CAERNARFON, j…

i- - , | Y GERI MARWOL YN…

IYSPEILIAD PENFFORDD YN I…

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD RHWNG…

EFFEITHIAU MARWOL YII GWRES,

BUDDDGO" IAETH RYDD-I BUDDUGC-'LRYDD-IPRYDOL-…

DIFRODIADAU HELAETH ARI LENYDD…

SYMUDIADAU Y CZAR,

ERLEDIGAETH GREFYDDOL HEB…

CYSEGR-YSPEILIAD YN SIR I…

IACIIOS PWYSIG 0 FON YN LLUNDAIN.

MEIRDALIAD BONEDDWR 0 BWLLHELI.

ICYFARFOD VR HENADUR-IAETH…

i GWAREDIGABTH RYFSDDOL. j