Hide Articles List

24 articles on this Page

"TIYNCMTAWS AM ATHROD YNI…

YSToml FRAWYCHUS YN LLEYNJI

CAERNARFON. I

I 'CAERGYBI. j

I BETHESDA A'R CYFFINIAU.…

I PORTHDINORWIG. I

IDINAS, PORTHDINORWIG..1

[No title]

I ., w Y u,,10,N HI W J:1;1JUA…

RHOSYBOL. I

AMLWCH.-...I -. - . -_, -.._?…

IABERYSTWYTH.- I

CHWECH 0 BLANT WEDI EU LLOSGI.

CYMANF.v GERDDOROL ANXIBYN-.…

CYLCHWYL GERDDOROL IHARLECH.

YMLADDFA DEIRW.

I LLYTHYR LLUNDAIN.

Advertising

! MANCHESTER

* BRIWSION 0 RHYL.

News
Cite
Share

BRIWSION 0 RHYL. Y MARINE DRIVE.- Y mae golwg fodd- haol ar y ffordd hon yn cael ei chario yn mlaen o Ilhyl i Prestatyn, ar hyd erchwyn gwely "Datydd Jones bu yn sefyll am amser bellach ond yn awr y mae ewmni newydd arianog iawn 0 Lundain wedi cy- meryd y gwaith 0 i chario allan. Bydd i hyn roi gwaitn i lawer oedd yn sefyll er's talm a'u dwylaw yn eu pocedau hyd gornelau ein heolydd yn disgwyl am rywbeth IW wneyd er cyrhaedd bara beunyddio!. Y LANDING STAGE I'R CYCHOD.—Trwy ddiofalwch bu i "Dafydd- Jones" a Morris" ei chymeryd oddiar y lan, rhwng Rhyl a'r "Isle of Man,a daeth rhyw ddvn pen coch 0 hyd iddi o'i chartref fel y bydd y bobish yn cael hyd i ful dmiwea ar y noraa fawr, ac yn ei gymeryd i'r carchar icHy.yn union y cvmerodd y lVpencoch y landing stage" i'r pawn yn y Voryd yma. Bu orfod i'r Town Clerk drwy orchymyn y Com- missioners ei thynu o'r pawn a thalu lp am ei chael yn rhydd. Costiodd oodeutu 9p i gychwyn ddwy flynedd yn ol, dyma lp eto wedimyn'd I'vpaionhrolcer; a mae Jack Jones ] a rheinyyngwrthodgwneyddefnyddo honi; gwell ganddo garioy gentlemen a'r ladies ar ei gefn, na gwneyd defnydd o'r stage sydd wedi ei darpar i'r perwyl, ond cofiwn dydi Jones ddim i gael ei ffordd ei hun, dydi y ladies ddim yn caru eu cario gan Jack; grwgnached 0 fwy os ydi 0 yn dewis nag y maeo chaiff o byth mo'r chance gan Mari yma chwaith, er gwario arian y trethdalwyr 1 rwyddhau ffordd y dieithriaid i fyn d 1 r cychod mewn modd gweddus. Mae y cychwyr yn parhau i gymeryd eu ffordd eu hunain at y gwaith ac y mae y ladies am strikio yn eu herbyn hwy gael eu trefn eu hunain mae cychwyr y Rhyl dan farn gan y rhyw deg medda Mari yma, a hi a wyr am ei bod 5-n un ohonynt. Mae Commissioners dref yma wedi cy- meryd 2p yn llai gan W. Williams, y com- missioner, nag oeddynt yn ei ofyn ar y cyntaf yr oedd Mari yn gofyn i mi, ai am ei fod yn gommissioner yr oedd 0 yn cael favour felly ? Finau ag atal dyweyd arna i ar y pryd, dyma hi yn dechreu arna i, ac yn deud y myna hi godi row, os oedd y Com- missioners yn myn'd i chwareu i ddwylo en gilydd fel hyn. Mae, y Bwrdd Commissioners wedi gorchymyn i'r surveyor ddarpar rhyw gyn- llun i gael dwfr o'r mOr i danc mawr wrth Town Hall, tuag at ddvfrhau yr heolyddy. Wel, mae Mari yma o'r tarn, er fod ganddi ranau yn nghwmni y gwaith dur yma, mai peth da fydd rhoi treial teg ar ddw r y mor ar ein heolydd "Ond,' meddai hi, "a ddaw y surveyor a chynllun 0 flaen ei teis- tradoedd er ei orchymyn i hyny cyn dydd y farn sydd gwestiwn!" Mae llawnder o ddwfr da mewn yotbr eleni gan gwmni y gwaith dwfr ar gyfer y trigohon a'r dyeithnaid, gan hyny, peidiwch a myn'd yn ditotals dw'r, y mhobi 1, mae yn well gwlybwr mewnol ac a lanol, na ?'mbyd "gwl?t arall yn marn Mari yma, er y bydd rhai pobl yn treio ei pherswadio 1 ro 1 tipyn o'r peth poeth hwnw am ei ben 0. Wei, 1 chi, y mae hi yn gwneyd yn iawr o r aw r, waeth be ddywedo nhw, er nad ydi hi ddim yn gwisgo ruban las. Mae yma ditotals iawn yn y dre yma, a rhai fel arall, welwch chwi. Yr oedd gwr ty tafani yn deud wrtha i ddoe, bod well gyno fo weithio i bechadur- iaid 0 lawer, nag i grefyddwrs ond ei ferch yn gwrando, a ddywedai yn wyneb ei thad, ac yn y nghlyw inau: "Gwybod yr ydych yntê, fy nhad, fod pechaduriaid yn fwy di- niwed na chrefyddwrs, ac yn haws i chwi fyn'd trostynt am fwy obris, yntê 1" Wydda yr hen ddyn ddim yn iawn beth i ddweyd, ond dalia fo at ei bwnc. Wel, fel hyn y mae hi yn dygwydd bod yn y byd yma er ys talwm, meddai Mari; gwahanol farnau bron am bob peth, ac am y gwirionedd ei hun, ran hyny. Ar y pen hwn, mae Mari o'r un farn a— V.

IMARWOLAETH CERFLUNYDD CYMREIG.

Y JUBILI DDIRWESTOL.

RHOSDDU.

Advertising