Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

) BRITON FERRY.

LLANGOED.

FRONCYSSYLLTE.

"SHAKESPEARE A CHYMRU."

Y FATH BOENAU ELLID EU GOCHELYD…

News
Cite
Share

Y FATH BOENAU ELLID EU GOCHELYD PE Y GWYBYDMD PA SUT. Sylwir yn fynych y dyddiau hyn cynifer yn fwy o bobl sydd yn dyoddef yn awr rhagor yn yr amseroedd a aethant heibio. Nid am fod mwy 0 glotydau heintu3 o gwmpas, oblegyd gellir profi nad yw y cyfryw mor ami ag yn y blynyddoedd o'r blacn, gan fod y gwelliantau iechydol a'r sylw a delir i lanweithdra wedi eu hymlid. Nis gellir gwadu fod nifer enfawr o bobl yn cwyno oddi wr?h boon yn y cefn, yr ochr, a'r frest, yn cael ci ddilyn ,yda chollianS nerth, poen a theimla'd 0 lawnder yn yr ystum: og, poen yn y pen, arogl anhyfryd ar yr anadl, tcimlad o anorplnvj-edra wrth godi yn y boieu gydag archwa.,th annymunol ?r y genau yn Dorea, yn nghyda diffyg awydd at fwyd a diffyg mwyn]sad o'r hyn a fwyteir. Nid yw y rha hyn ond yr eucithiau ysgafnaf o'r clefyd, ond y mae y dyoddefaint a gynyrchir ganddo yn llawer mwy. Nid yw yr achos yn anha'.vdd el gyrhaedd ato, gorpliwysa yn yr ystumog ao organau treuliad y bwyd, y rhai sydd wedi myned i gyllwr drwg, er niwaid i'r holl gorph. Yn sicr pe y ffellid cadw yr ystumog mewn cyflwr da yn rheolaidd, buasai yn tueddu ) estyn yr einioes yn llawer hwy nag ydyw yn bresenol. Olwyn mewn olwyn ydyw yr ys- tumog, ac fel y mae gwall ar ran un olwyn yn gyru yr holl beirianwaith o'i le, felly y gwna methiant ar ran yr ystumog i gyfiawni ei gwth daflu yr holl gorph i ddyrysweh. Fel y mao yn ofynol gosod mown trefn olwynion y cloc a mynu iddo gadw amser cywir, felly y mae yn rliaid dwyn yr ystumog i drefn er mwyn d'od a'r corph i'w Is. Tuag at wneyd byny y mae Curative Syrup '?? -I"el y pcth goreu ellid gael. Rhydd nci th i'r ytumog, adnewydda yr iau, n rhoddant y coluddion mewn trefn, ao mewn canlyniad mwynha y dyn yr iechyd goreu. (iellir cael tystiolaethau am y feddyg. iniaeth lion mewn Almanaciau, y rhai ellir gael yn rhad oddi wrth y perchenogion, A. J. White (Limited), 17, Farringdon-road, London, E. C. Geliir cael y Syrup oddi wrth unrhyw Fferyllydd. A ganlyn sydd ddyfyniadau 0 lythyrau a dderbyniwyd er Ionawr y laf, 1S82, oddiwrth feddygon enwog yn y wlad hono yn tyetio I deilyngdod ein meddyginiaeth. Ni fuasai y boneddigion hyn yn peryglu eu cymeriadau eu hunain trwy gymeradwyo nwyddau diwerth, ac ni fuasent ychwaith yn gwneuthur yr adroddiadau a ganlyn, cni bae am eu gwybodaeth o'r ffaith:- Thomas Dale, Upperbridge, Ho!mmth:- Y mae eich Curative Svrup yn gwerthu yn hynod 0 dda, ac yn rhoddi pob boddlon. rwyd d. W. Wilkenfon, Rushden, Ferrers: Yr wyf yn canfod cynny.dd parhaus yn y fofyniadau am y maintioli mw-yaf, yr hyn a dengys ei fod yn cad ffafr gan y bobl." J. 1. Clennel, 52, Derby,street, Newcastle: Yr w'î yn gwybod am aehosion, yn y rbal yr oedd, nid yn unig wedi lleddfu, ond wedi laehau yn weitbredol, ar ol ei aifer am ddau neu dri mis." George Drury, Southwell:—" Er i miIod yn werthwr meddyginiaethau breintcbol yn awr dros ddeng mlynedd ar hugain, eto nid wyf yn gwybod am y fath werthu ar nn feddygi:aaeth a'r hyn a gefais ar eich meddyginiaeth ch .vi, r." y mae amryw bersonau wedi fy hysbysu o'r nee sy(ld yu deilliaw oddiwitho, Dywed fy mrawd yn Lincoln yn gy!!elyb. Y mae y gwerthiank yn hynod." Thomas Miller, Werlncsfield Y mae eich mcddyginiaethau we,i rhoddi pob boddl2n. rwydd yn y gymydogaetb, ac lna amryw 0 fy rN,v K?smeriaid yn siarad yn uchel am Iothe. S,ig,?l's Syrup," P. S. Ballard, Hooton Bassett" Yr wjl wedi cyfarfod ag aehosion hynod 0 iachad trwy gymeryd Seigel s Syrup, ac yr wyf yn ei gy- meradwyo i fy holl gwsmeriaid." G. H. White, 29, Commercial street, Moun- tain Ash" Gallaf yn bresenol dystio i deil; yngdod eich meddyginiaethau." St. Mary-street, Peterborough. Tachwedd 29ain, 1881, Syr,—Y mae genyf y plescr nvvyaf i'ch hye; bysu am y gwellhal a gef-.i-s fT":Y ddefnydtio Kymp Soigol's. Yr wyf 1"001 cael fy mhoeni er's blynyddoedd gan yr aflechyd poenus Dys. pepsia, ond ar ol cymcryd ychydig ddognau <c Syrup, yr oeddwn >n teimJo fy bun yn gwe!'a» ac "r 01 cymeryd Him ond dwy botdaid ? r ocdrlwn wedi gwelta yn hollo1. Y r eiddoch yn gywir, WiiiiAM EiusaSt Mr A. J. White.