Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARGANFYDDIAD PWYSIG. QLEW GREENLAND WILLIAMS. Y Feddyginiaeth berffeithlaf ilia a ddargnnfyddwyd eriocd at l' y Gymalwst, Llosg Elra, M Sa Traed Dolurus, Dwylav f uHa Holltedif, Brathiaditu C-,tm. Gwacw Gewynawl, y Ddan mr odd, Gwreinyn (Ringworm:, Gewyuau wedi eu Straenio, ■ V Cran:i>iau, Cliwyddiadau > ■ Gwythlenol, Chvyfau gydag Aifau, &e. Daethpwyd a'r olew hwn i Locgr tua puni Mly-nedd a deugain yn ol, gan swyddog ar fwrdd Oestr, yt hwn oedd wedi cacl prawf ar ei effeithiau rhyfeduol ar draud rhovedig, yn nglmux r oU o'r anhwvlderau a enwir uchod, am droa ugaiu mlynedd. Gwerthir mewn potelau U ljc a 2s 6c yt un, gyda chyferwyddiauuu a thystiohetbau Dawn. Gwerthedig gun holl aeryHwyr a gwcrth. wyr nwyJdnu meddygol Yn gyfanwerthol oddi- WTth v Perchenogion, D W illiams & Co., U7, Madoc-street, Porthmadog, Gogledd Cymru; BarclllY S Sons, Lluntain a Klieimirds & Sons, Leeds. riitl oes yr un yn bur hub ddwyn y ncdau cofrestrol uchod. O. Y Drwy y post ar dderbyniad Is 3e a 28 9c mown stamps. o3220 AT YMFUDWYR. fyyiLLIAM -^TILLIAMS (CTMRO PUR), TEMPERANCE HOUSE, 27, UNION-STREET, LIVERPOOL, IA ddymuna hysbysu ei gydgcnedl y ceir pob gwybodaeth am amser hwyliad agerlongau un- Ayw linell i'r America, a manau ereill o'r brd, 61 nghy'da'r gwahanol brisiau, ond gohebu (yn ymraeg neu Saesoneg) ag ef, a sicrha y telir y llil, manylaf er cael y lleot ld mwyaf cysurus ar J y Uongnu i'r lawl a ymddiriedant eu gofal iddo, < chyfarfyddir hwy ar eu dyfodiad i Liverpool, er lnwyn cymeryd gofal priodol o'u luggage, &c. Cofler y cyfeiriad uehod. G 1659 BHYDDHAD ODDIWRTII BESWCH MEWN DENG MYNYD. B AL31 HOREllO AYMAN Y Feddyginiaeth fwyaf sier a buan at Beswch, Anw.vd, Crucni, a phob auhwvlder yn y Fresta'r Ysgyfaint. Y imc weJi ei brofl yn feddyginiactli Tdwyaf llwvddianus a gynygiwyd erioed. Y mile y gwerthisnt yn cynyddu yn ddyddiol. Y MAE EI AUCHWAKTH YN DRA DYMUNUL. Yn y Nursery y mae yn anmhrisiadwy, gan fod pla-t yn hoff ohono. Mor gynted ag ei cymerir, fe ddprfydd y peswch Parotoir yn unig gan A. HAYMAN, CHEMIST, NEATH. Ac ar werth gan bob Fferyllydd, yn Llundain, a tlirvfy yr holl Dayrnas Pris Is I ie, 2s 9c, a 4 g 6c y Botel ?—}A AT BAWB SYDD YN BWRIADUt &. CROESIYWE?YDD. DYMUNA Lewis Roberts (sydd ei Lunan wedi croesi lawer o weithiau) hyibysu y gellir eael pob gwybodaeth yn nghylch yr agerloneau goreu i wahanol ranau o'r America, a phob 1I"8bysnrydd i ymfudiaetli i'r rhanau ercill o'r byd. Gellir ymofyn Sg ef yn Gymraeg neu yn Saesoueg, drwv ysgrifcnu ato. Bydd yn 4yfarfod y rhai fvdd dau ei ofal ar eu dyfodiad I Lerpwl, a rhydd y Cymry gyda'u gilydd yn y rhanau goreu o'r agcrlongau. Mae yn ffaith 41 fod wedi byw saith mlynedd yn America, &C eglur yw fod hyny yn ei gymhwyso fel eyf?ir- wyddwr profbdol. D.S.- 1 'U! gan L. Roberts P5' helactb a thomCbrd. M yn ymyl y Landing Stage. Jiwyd- j ..d a gwelyau am brisklu rhesyniol Y cyfeiriad iydyw:- LEWIS ROBERTS, Passenger Agent Diuing-ioouis, o2532 TJTHEBABN-STUKBT, LIVERPOOL. JJ UGH QWEN, GREENWICH HOUSE, S41, HIGH-STREET, BANGOR WATCHES Aur ac Arian, yn nghyda Chadwyni o bob math. Gan fod H.O. wedi myned i gytundeb neillduol a manteisiol a'r ewneuthurwyr emvocaf, galluogir ef i werthu yn hynod o isel. SPEOTOLS I BOB OEDRAN. MODRWYAU PRIODAS HARDD, Stoc fawr yn nghydag yetafell o'r neilldu i'w devB. RFPARICI, GLANIIAU, &c. RhydJ H.O. sylw arl-enig i'r adran hon o'i fusnes, ac ri arbei.'a unrhyw drafferth a gofal er rhoddi boddlonrwydd i'w gwsmeriaid. ?? AT YMFUDWYR. ???- G oruchwyUaeth Ymfudol Druyddedig, DYMUNA J. D. Pierce (Lwydlanc) hysbysu ceir pob gwybodaeth yn ngliylcli Invyliad ager. longan, a'r prisiau i wahanol ranau o'r America, Canada, Awstralia, New Zealand, a phob parth a'r byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn Baesoneg, mewu llythyr yn cynwys postage stallip. Sicrheir tocynau cludiad am y prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i docynau (passage tickets), wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Gynorthwyol (assisted pas- tage) y Llywodraeth i Canada. Oyfarfvddir a phawb ar eu dyfodiad i Liverpool, » slcrlieir llroedd i'r Cymry gyda u gilydd yn y rhanau rhagoraf yn yr agerlongau, i bawb a ym- ddiriedant eu eofal i J. D. Pierce, yr hwn sydd wedi croesi y Wcrydd amryw weithiau, teithio llawer yn yr Amcrica, ac wedi cael profiad helaeth yn y fasnach ymfudol Oyfeirier at J. D. PIERCE, Emigration Agent, 13, High-field, Titiiebarn-street, LIVERPOOL. Cymeradwyir yr uchod i sylw gan y Parchn John Evans (Eglwyabach,, Llundain John Jones (VUIIMU), Lerpwl; John Thomas D.D., Lerpwl; John Hughes, D.D., Lerpwl; Mr Delta Do vies, f.A."h S., Aberdar, ac ereill. Co) er y cn/iiria l uchod. BUDD GYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL BETHESDA. gEFYDLWYD 1866. CORPHORWYD 1875. Mae y Qymdeithas uchod yn rhoddi Arian allan or eiddo Leasehold neu Freehold ar y te!erau mwyaf osmwyth i'r benthveiwr. Der- bynir y taliadau yn ol yn fisol. Lrug, 5 y cunt. CYFRANAU, 10r YR UX. I Gellir cael Cyfranau trwy dalu i fyny ar un. waih, neu trwy danysgrifiadau o 2s 6c yn fiso!, neu uurhyw danysgriiiadau misol arall. Yn*i ptod y deunaw mlynedd diweddaf, mae y Gymdeitbas wedi talu llogau rhagorol i'r eyfmnddalwyx- Y ttwyddyn ddiweddaf, tahvyd Uogau yu ol chwe' phunt y cant. GeUir cael pob m:mylion gan J. C. Roberts, 1. U, Victoria-place, Bethel. T NMELX, Y DOMINION i Canada a'r IJ Unol Dalaethau yn hwjlio bo) dydd laii o lAverpoO i Quebec, i nfotir fcsithwrr gida'r I Liiuelhichod i Canada Wr Un> 1 Dals&th. J ••i. PrlelanCaban «0p !0« i I6p 15s. O.onohacd 8it till i 7p Js, steemeap, Flant halter pris Cludiad cynCIt wYo.;i i* oiwyDici 2p 10s. rtefelir ynueiUduol (lysar Jr teitnwyr ar y fordaith. a dirwilr y b»»d- I ydd goteu a ei go^l I'r tw-iiiaiK 1 au, a oydd meddyg proflsiol ar twrdd pob un o'r "!I' rl<mgau. Am janvllon pellach ymofyner a Flinn Main ad Montgomery. S4, James-street, Liverpool; neu at H. Huiites. 7, Market How, AndwoU. W.Thomas, 1' Ilolyhtafl 1\Oll<J, Uiiver Bangor. R. liobelt*, Old Post Office Pl.u e, Hetleidu E. Morgan, 4S, Hi li street, tietbeada. It. J. Tj,.ms., New Mar- j ket Pl, Biaenau Fl,.?tiniog. T. Madducks, 81, His>i-strcct. Mold. E. Phny. Auctlor eer I'wUh H R. D B.bcrt. and Son, We!U,?gto?, Chambers,RhyL G. Lewis, Stationer, fenygtoes. R. R. StytLe, Aoeouct nt, Caruarvci. AMERICAN LINE. UNITED STATES MAIL STEAMERS. I.IVEP.POOL TO PHILADELPHIA. 8YKUY WBDKSSDAY. lrii-t class full-powered Iron SteaTnslilps. Areomodaiioii for passengers equal to any iCnroucan Line. l'lu.engcrs and Goods landed at Philadelphia ',10 the W, art uf the i'enaylvauia Railroad, 1'11" sUoJnn:ST AND BBST UOUTB TO THB WEST. ,\1J:1!Y RICHARDSON, &TENCE & Co., 17 Sc 19, Water-street, Liverpool. A:iE.t,W.J. Williams, 7, Market -tnet, Carnarvon Evans & Co., Heiold Office, armrvon; R. G. Roberta, Rock Cottage, Cvc t'iiu Mawr, Talysarn It. Roberts, Bethesda; Roberta. lilvnlifon Hotel, Blaenau Ffestin- ¡cg, o 227 LLINELL Y WHITE STAR o -= AGERLONGAU BRENINOL, Y rhai a gludaut y LLYTHYRGODAU rhwng Prydain a'r Unol Halcithau-O LERPWLi i NEW YORK.-Bob DYDD IAV.-Clndant Dcithwyr i bob parth o'r Unol Daleithau a Canada. Cyfunir yn yr agerlongan ysplenydd hyn y cyflymder mwyaf a'r cysur helaethaf, ac nid oes eu c)lIelJ.bam y cvfieusderau a roddant i Deithwyr. Y tM am y Fordaith yn y Saloon ydyw 12p, lop, ISp, a 22p Intermediate, 7p Steerage, 3p. Am Fonylion, ymofyner a R. Owen, Harbour OMce, a W. J. Williams, Heol y Farchnad, Caemarfon; R. Roberts, Bethesda; D. P. Wil- liams, Fferyllydd, Llanberia; H' gh Davies, Conwy 0. E. Pany, masnachydd llechi, Dol- wyddelen David Rowlands, Penyaraig Wil- liam D. Jones, Caergybi; H. Hughes, Glan C'.iiway Inn, Llanrwet; Richard 0. Jones, Church-street, Llangefni; R. G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr, Talysam; T. S. Ingham, Bryn Rhedyn, Clwtybont; Hugh Hugbes, 7, Market Row, Amlwch, nen &g ISHAY, IMRIE & Co., 10, Water-street, Larpwl, a 34, Leadenhall-street, Llundain, E.C. ALLAN LINE. SHORTEST OCEAN PASSAGE TO AMERICA. 0 LERPWL. HANOVERIAN I Halifax u Baltimore Awst 4 SARMATIAN.. I Quebec Awst 6 PARISIAN I Quebec. Awst 13 NOVA SCOTIAN I Halifax aBaltimore Awst 18 POLYNESIAN. I Quebec. Awsr 20 CIRCASSIAN ..1 Quebec. Med. 25 PRISIAU CLUDIAD. Saloon, 12,i IS Gini. Intermediate, 6 Gini. Steerage am y prisiau iselaf. PAMPHLEDJ-Åil Gyfres—" Adroddiad Cyu- rychiolwyr AmaethyAdol ar Diriogaethau Canada;" hefyd, argraphiad diweddar o bam- phledi ar daleithau gorllewinol America, &c., In cael oil hanfon yn rhad. Cludion yn cael eu cynorthwyo gan y Llyw- odraeth i Quebec yn cael eu caniatau i lafurwyx amaetliyddol ae i forwynion am 3p. Ceir pob hysbysrwydd trwy ymofyn &g ALLAN BROTHERS & Co., James-street, Liverpool, neu â Mr R. G. Humphreys, News Agent, Portmadoc. Mri Pan-y, Williams, and Cadwaladr, 3 and 4, Williams'-eourt, Bethesda, 7, Market-street, Carnarvon, and Fourcrosses, Ffestiniog. Mr Ellis Roberts, News Agent, Fourcrosses, Ffestiniog. Mr R. Parry, Auctioneer, &c., Pwllheli. Mr W. D. Jones, Old Post Office, Penygroes. Mr Islimael Davies, Draper, Loudon House, Llanberis. Mr Matthew Goldie, Dick's Boot and Shoe Warehouse, 217, High-street, Bangor. Ellis l ierce, Printer, &c., Dolwyddelen. LLINELL Y "NATIONAL." ???- I NEW YORK Zii 0 LERPWL VIA QUEENSTOWN, C\ NYGIAO ANGHYDMAROF; AM DDYOGELWCH. EGYPT Mercher Awst 19 SPAIN Mercher Awst 26 ENGLAND. Dydd Mercher Medi 2 HELVETIA.. Dydd Mercher, Medi 9 Prisi.iu Saloon} 10, 12, 15, ac 18 guineas, yn ol safle yr ystafell a gymerir Ticket Return ar delerau gostyugol. Cymeriad anghydtnarol aID ddyogelwch. Gellir myned i New York, Boston, a Phila- delphia yn y Steerage am brisiau isel. Y mae y cyfleusderau yn rhagorol, a cheir digonedd o y mborth fresh. Anfouirymfudwyribobparth o'r Unol Daleithau a Canada ar yr amrywiol reil/ryrdd ar y telerau isaf sydd ddichonadwy. Ymofyner am fanylion yn swyddfa y "National Steamship Company," Limited, 23, Water-street, Liverpool, a 36 a 37, Leadeuhall- street, Llundain; neu a'r Goruchwylwyr Lleol Mri R. Roberts, Bethesda; John Roberts, Llanberis; R. G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr, Talysam; H. J. Hughes, 70, Penybryn, Bethesda; Matthew Goldie, 217, High-street, Bangor; Evan Thomas, Tany- grisiau, Biaenau Ffestiniog; Thomas Parry, 11, Caradcg-place, Ebenezer; W. J. Williams, 7, Heol y Farchnad, Caernarfon Ellis Pierce, Argraphydd, Dolwyddelen. LLINELL AGERLONGAU f„ nSyl^. INMAN. 0 LERPWL I NEW YORK BOB DYDD MAWRTH. C TY OF RICHMOND. Awst 18 CITY OF BERLIN .Awst 25 BALTIC. Medi 1, CITY OF CHESTER Medi 8. CITY OF CHICKGO Medi 15, 0 Queenstown y dydd canlynol. Y mae y Saloons wedi eu dodrefnu yn y modd mwyaf hwylus a dymunol. Y prisiau am deithio yn y Saloons yn bur rhesymol. Intermediate, 7p. Steerage i NEW YORK, BOSTON, neu PHILADELPHIA, Iwedi ei ostwng i 3p. Gellir bookio i unrhyw ran o'r Unol Daleithau, yu cynwys Manitoba a'r rhanau gorllewinol.- Am unrliyw fanylion pellach ymofyner a'r INMAN ROYAL MAIL STEAMSHIP Co., Limited, 22, Water-street, Liverpool; neu a'r gonwh- wylwyr-W. J. Williams, 7, Market Street, a D. W. Davies, 19, Bridge Street, Caer- iiarfoil; E. Jones, 170, High-street, Bangor; J. Jones, Bookseller, R. Roberts, Old 1'0dt Office, Bethesda T. S. Ingham, Clwt-y-bont; E. Jones, Brynteg, Talysarn; G. H. Roberts, 3, Market Street, Rhyl; Ellis Pierce, Dolycld- elen; W. D. Jones 16 Newry-street, Holy- head: R. C. Parker, Parade Hotel, Church Parade, Llandudno; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch. Their goods have the merit o/ezee lenei and cheapness." COURT CIBCUIAR.  ??? Nsphin?, 2?. Hd. per duz n 11%11% IB ?"N- N.I,k,.?4 5?, 0J p?r dM?B IRI H Table Cloth ? y??,is 2.. 11,1 2iys, by 3 6B lid Kitchen Table Clottap, lljd.eaeb. Rral 1:1-h Lineo Phertinf, full!- bleacbeo. 2 Ywds wUe, b. lid, pa yd, H.He, T-?tl fnll Sid Per yard. SampleLs iastnsd IH I J4 | j|fUj | a C*<F' ?"'P?c? L?'ea? 5,d 0 A M A SPii.p-ryd. Li p. tf, t< %? j? con Uutte<B.3:M. Fine Li.e.,? ..d U..on Df8pe. 'Od. per yard Olats Clolhs, 4s 63 yer ficzen troDR Huckaback Towl., 68. &I. per duzen TABLE LINEN. MCmm ? ft BAVM (B)' ApnointmPLt ROBIMUCIMKB (I: ?inoeaeot OILFAST | Germany C U B U M A L A N. riARTREF rhag caledi yn y Sefydliad Cy" mreig uchod, yn Nhalaeth Buenos Ayres. Y ffermydd yn taro ar brif Reilffyrud y Dalaeth. Marchaad barod i bob oynyrchion. Ty a Stock ac Offer ar bob Fferm. Y mae y Goruchwylwyr isod yn awr yn barod i roddi pob manylion a chyfarwyddyd i rai sydd yn dymuno ymfudo yno, ac y mae n hyfrydwch ganddynt hysbysu fod Mr Lewis Jones, sylfaenydd y Wladfa, ac sydd yn awr yn Nghymru am dro, yn meddwl yn uchel am I y He, ac yn caniatau cyfeirio unrhyw ymofyn- Ion ato.-Lamb & Co., 35, Tower Buildings, Water-street, Liverpool. o 3465. YMFUDIAETH. ???-T AMB"AND CO., ?tSBET I I PASSENGER BROKERS (Sefydlwyd 1856,) 35, TOWER BUILDINGS, WATER- STREET, LIVERPOOL. DANFONIR Ymfudwyr a Nwyddau i'r Wladfa Gymreig, Patagonia, Unol Dalaithau America, Canada, Awetralia, a phob rhan o'r byd gyda hwyl ac agerlongau cyflym am y fares iselaf. Derbynit, ymfuduyr ag a fyddo wedi ymddiried eu hunain i'n gofal iii, yn y station ar eu derbvniad yn Lerpwl, a chymerir gofal ou luggage genym, a bydd i ni edrych ar eubod yn cael eu rhoi mewn yotafeuo ud cyfforddus ar fwrdd yr agerlong ar yr adeg oreu ar y diwrnod y byddant yn hwylio. Dymunwn roddi ar ddeall i ymfudwyr y bydd yr oil o'r gofal hwn ya cael ei gyflawni ynrhad. Y mae y miloedd sydd eisoes wedi myned i ffwrdd i bob rhan o'r byd drwyddom ni, yn ystod y 30 mlynedd yr ydym mewn busnes, a'r nifer af- rifed o gymeradwyaethau ydym wedi eu der- byn oddi wrth dlawd a chyfoethog, yn brawfion diym wad ein bod yn astudio lies ahapusrwydd pawb sydd yn hwylio o dan ein gofal. Goruch- wylwyr i'r Uinellau a ganlyn:—White Star, Cunard, Inman, Guion, National, a'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein bod yn gwarantu i'w hanfon gyda Llinellau Llythyrol, ae Did gydag agerlongau yn cario anifeiiiaid. YSTORFA RAD I LUGGAGE. L TY GOMER I'R CYMRY. S Gviybodaeth sydd Nerth." GOMER ROBERTS (CYMEO DOF), 29, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDDED i'r rhai sy'n dymuno cael y man. teision goreu wrth groesi y IV (:Id, nghyda'r fares rhataf, anfon at Gomer Roberts (il mro Dof), yr hwn a rydd iddynt bob gwy- bodaeth angenrheidiol dros Imellau yr American a'r Canadian Steamers. Rhoddir tocynau i deithwyr gyda'r oil o agerlongau yr Inman, White Star, Allan, American, National, ac ereill. Telir sylw i docynau o'r America. Gostyngiad yn y fares o Lerpwl i NEW YORK, BOSTON, neu PHILADELPHIA, Fare o 2p 16s. Fare i New Orleans direct am Texas, 6p 10s; Canada, 2p 10s. Gyda'r steamers cryfaf sydd yn hwylio. Digon o fwyd da, pob cysur, a dyogelwch. Nid yw y swyddfa hon yn bookio tramorwyr. Cludiad, 2p 16s. Digon o waith a chyflog da yn Am- erica. Efe a gyferfydd a'r rhai fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i Lerpwl, ac a'u rhydd yn ddyogel (y Cymry gyda'u gilydd) ar fwrdd y steamers. Cyfarwyddyd anffaeledig er sicrhauarbediad arian ac amser, ond etmwch ysgrifenu yn gyntflf (enclosed postage 8tamp) at GOMER ROBERTS (Cymro Dof), Passenger Agent, Templar's Hotel, 29, Union-street, Liverpool. D.S.—Y mae ei dy yn helaeth, yn ymyl y Landing Stage. Swper, gwely, a brecwast, 2s 6c; plant, hanner pris, yn cynwys pob at- tendance. riYMDEITHAS ADEILADU LLEYN AC EIFIONYDD. SEFYDLWYD YN 1866. WEDI EI CHOEPHOEI DAN DDEDDF SENEDDOL. SWYDDPA: 1, SALEM-TERRACE, PWLL- HELI. BWRDD Y CYTAEWYDDWYR Parch Hugh Hughes, Gellidara, Pwllheli, Cad- eirydd. R. J. Pritchard, Ysw., Tynewydd, Chwilog, R.S.O. Parch John Hughes, Edeyrn. Parch D. E. Davies. 'PwIlheH. Mr Thomas Ellis, Carnguwch, Llithfaen. Mr Richard Williams, Pentreuchaf. Mr O. P. Jones, Fourcrosses. Lie campus i gael arian ar Dai a Thiroedd. Ystyrir y Gymdeithas yn dra manteisiol i gael Hog da. Anfoner am dafleni, &c., at yr Y sgrif- enydd, D. E. DAVIES, Pwllheli. CYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL BANGOR AC ARFON. OYFARWYDDWYR. Mr T, T. ROBERTS, Bangor (Llywydd). EVAN JONES, 47, Glan'rafon. COUKCILLOE J, E ROBERTS, Victoria House. „ DAVID LEWIS, 26, James street. WILLI4M ROBEKTS, Frondeg-street. „ DAVID WHITE, UPPER BiNGOR. ALDERMAN MESHACH ROBERTS, Mr W. CADWALADR DAVIES, North Wales College, Bangor. YSGRIFENYD J CYFARWYDDOL; W. THOMAS, 294, District Bauk, Bangor. AKIANWYK: Meistri PUGH, JONES and Co., District Bank. NATIONAL PROVINCIAL BANK. AROLYGYDD AECHWILIOL Mr DAVID WILLIAMS, 39, Victoria-street, Upper Bangor. Y mae y Gymdeithas hon yn barod i roddi benthyg arian ar Eiddo Rhydd ddaliadol (Free- hold) ueu Brydlesol [Leaseholdi am 5, 10, 15, ae 20 mlynedd, aeyn barod i gyuyg i'r cyhoedd y manteision canlynol:- 1.- Rhoddir yr arian yn llawn. Ni ddelir airan pryniant (primium), ond ychwanegir hwynt at y swm a fenlhycir, a gellir eu had- dalu yn Fisol am y tymhor y bentbyeir yr arian. Y mae hyn yn gyfleusdra manteisiol i fenthyc- wyr. 2. Ni chodir ond 5p y cant o log ar y gwe- ddill fyddo yn ssfyll ar ddiwedd pob blwyddyn. 3. Gellir adfer y Gwystl-weithredoedd (Mortgagee) unrhyw bryd drwy dalu y gweddill fyddo yn ddyledus 1'r Gymdeithas. 4. Ni thelir yr Ad-daliadaa ond deuddeg gwaith yn y flwyddyn (ac nid tair gwaith ar ddeg fel amryw o Gymdeithasau ereill). 5.-Costau gwneyd y gweithredoedd yn llai nag odid yn yr un Gymdeithas arall. A oes ar y Gweithiwr eisieu pleidlais! Pryned dl drwy gymhorth y Gymdeithas uehod. Yn lie talu rhent, prynweh eich tÿ, trwy dalu y Clwb nchod. Na choller yeyfieusdra hwn i godi arian yn rhad at brynu neu adeiladu tai. Deibynir y taliadau y nos Fawrth oyntaf o bob mis, am hanner awr wedi chwech o'r gloch, yn y Swyddf& Newydd, 294 High street, Ban- gor. Mae y Cyfarwyddwyr hefyd wedi gwneyd trefniadau gyda Mektri Pugh, Jones and Co., yn nghyda'r National Provincial Bank, i dder. byn arian dros y Gymdeithas yn Mangor, Bethesda, Llanberis, Caernarfon, Ffestiniog, Porthaethwy, a holl gangenau yr Ariandai. Am bob gwybodaeth yn nghylch telerau a'r rheolau y g, mdeithas,ymofyner yn bersonol neu trwy lythyr a'r Ysgrifenydd Cyfarwyddol, neu Mr David Williams, architect and surveyor, 39, Vioioria street Upper Bangi r. Q 722 TK TE TE.—Y goreu i'w gael yn Stores BiBKETT. Anfanwch am sample, yr hwn a geir am ddim, a ehydmarwch ag unrbyw de arall A brynwyd am lawer mwy o arian.—| CITY & CWNII SUPPLY STUMS. BANGOB. No. 1.—GE0&QJT8 tfH ^m*WL 1 HIGHLY RECOM- PJLE ANDGUVEL t A MBNDEDbyMedioftl PILL8. JM |J »J3 HI Men, and UNIVER- No. t. GEORGE?II ■ li I M. d UNIVFP- G" VBL PILLS. ■ g II IT T SALL HELD IN No S.-QEORGtrS « Pf? FOR y?? ? !B*I B M M?! HIGH ESTEEM. PILES. nd|r^|| HIGH ESTEEM. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadl hon ydyw y Feddyginiaeth fwyaf hynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn heddyw yn aduabyddas yn mhub gwlad wareiddiedig dan haul. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi eu profi a'u certifio yn Feddyginiaeth berffaith efifeitluol a dtogel gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yjnaent yn anghymartl er symud y Piles a'r Gravel, a IJuawI 0 anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys.— GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS d LI 0 Poea yn y Cefn, yag?fnJer yn y Pen, DiSyg, Trediad) Bhwymed, Y gyr Poen yn y Cefn, ysgafnder yn y Pen, Diffyg, Treuliad, Rhwymed.d., min r Man, DiNyg AcadI, poen yn yr Arenas. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ludd. Foea yn y Lwynau, Suini a Gwynt yn yr Ystumog, poen dirfawr yn y C„ ol, ud,a,- lon, Gwaew, Colic, teimlad o bwysau yn y Cefn, Dwff roeth, Dwfr-a Gwelediad yn bwl ae aneglur. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buau symudant sychder a bias annymunol ar y Genau, Chwydd yn y Claniau a'r Traed, poen yn y Morddwydydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A symudant bob rhwystr o'r Arenau, yr Afu, a rhodfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel "swyn" er symud yr holl boenau a achosir gan y Piles a'r Gravel, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu eadw yn wastad wrth law, gan y tuedda gymeryd ychydig o honynt ar ymddangosiad cyntaf y doluriau hyn i roddi ataliad buan ar eu cy- nydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau hyny sydd yn gweithio mewn Heoedd Ilaith, ac yn anadlu Bydd i'r personau hyny syddg iwne i,.igaeth eisteddog," gael fod y Peleni hyn awyr anmti Ar, neu (n dilyn yn anmhriBiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwvd iechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth hon, a hyny pan ddadgenid gan Feddygon eu bod mewn sefyllfa anobeitbiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewn blychau, Is lio a 2a 9o yr un, gan bob fferyuydd:parohus yn yr hoU fyd. Drwy y Post, Is 4c a 2s 90 yr un, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gocbelwch dwy "wy' 1 Y mae poblogrwydd d!gyCe!yb y Peleni hyn drwy yr holl y d wedi te mt'o rhai personau d i eg W yd ,o' a thrachwantus yh e -hu, 7y amI y t_y Ili? y c!af i credo ei fed yn c? ;el Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yd .d cael ihyw OYMYSOEDD DIWEBTH A PHEBYOLDS yn eu lie. Mae enw y Gwneuthurwr w ? h wbbIwo h o -P.1?ddol GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ———— Y mae Perebenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pWYBig o etfeithiolrwydd y feddyginiaeth hon, ac yn eu plith mae amryw oddi wrth Feddygon a Fferyllwyr enwog. | PERCHENOG—J# E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAEN, GLAMORGANSHIRE. MEDDYGINIAETH GLODFAWR TTOLLO WAY'S piLLS & AINTMENT'. x .c??j '?s .t: Y PELENAU L:-Ikrgl A burant y gwaed, ac a symudant anhwylderau ar yr ::=;U; jL.SS&3 AFU, YR YSTUMOG, YR ELWENOD, A'R COLUDDION. Cryfhant ac adferant i iechyd gyfansoddiadau eiddilaidd, ac y maent yn feddyginiaeth an- mhrisiadwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o bob oedran yn agored iddynt, I Blont a rhai mewn oed iiis gellir rhoddi pris rhy uchel arnynt. ) YR ENAINT Sydd feddyginiaeth anffaeledig at goesau dolurns, brestiau toredig, ao hen ddoluriau o bob math. Y mae yn dra effeithiol at y Gymalwst (Gout), a'r Gewynwst (Rheumatism). AT ANHWYLDEB Y FREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore Throats), BRONCHITIS, PESWCH, ANWYD, A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwneuthuredig In unig yn Sefydliad Thomas Holloway, 78, New Oxford street (diweddar 533, Oxford-street), London. Gwerthir mewn blychau neu botiau am Is 1 jc, 2s 9c, 4s 6c, lis, 22s, a 33s yr un. a gellir eu cael gan bob fferyllydd drwy yr holl fyd. CLYCHAU TRYDANOL I DAI. LLYTHYR CYMERADWYOL. ROYAL GEORGE HOTEL, LIMERICK, At Mri FRANCIS & Co., Gorphenaf fit, 1885. Eagle Telegraph Works, Hatton Garden, London. FONEDDIGION.- Y mae yn dda genyf ddweyd fy mod, drwy gynorthwy y cyfarwvdd- iadau eglur a ddanfoasoch i mi gyda'r nwyddau,wedi llwyddo i osod y Clychau Trydnnol a'r Indicators drwy holl ystafelloedd y rhan newydd yn y gwesty hwn, ac er na chefais gynorthwy un person proffeswrol, yr oedd pobpeth yn ei leae yn gweithio yn iawn mewn mor Ileied o amser ag a gymerai i bell-hanger i symud ymaith y carpedau ac i barotoi at y gwaith. Mor fawr yr wyf wedi cael fy moddloni gan y clochau hyn, fel yr wyfwedi pen- derfynu gosod y clychau drwy yr holl westy. Byddweh eystal ag anfon y nifer ychwanegol yn ol y list amgauedig. Gallaf ychwanegu fy mod yn teimlo yn sicr pe y gwybyddid pa mor hawdd ydyw gosod y clychau hyn, lii byddai i neb oddefy trwbl a'r drafierth sydd gyda chlochau o'r hen ddull. Y mae croesaw i ehwi arfer fy enw i pan y mynoch, ac i gyfeirio ymofynwyr ataf Bydd yn dda genyf ddwyn tystiolaeth bob amser i'r hyn a gyfrifaf fi yn un o r gwelliantau diweddar mwyaf pwysig. Ydwyf, yr eiddocb, Foneddigion, W. P. SMITH. Anfoned Hotel-keepers a Boneddigion am Gatalogue, yr hwn a geir am ddim. JjlRANCIS AND COMPANY, EAGLE TELEGRAPH WORKS, HATTON GARDEN LONDON. JEUENCTYD A PHRYDFERTHWCH, Nid oes dim yn fwy atdyniadoI a phrydferth mewn boneddiges neu foneddwr na CHNWD 0 WALLT T&WCHUS PRYDFERTH, na dim yn fwy enu, weled na PHEN MOEL 0 WA-LfL,,i,T y LlV WEDI BRITHO, yn enwedig neu IV yn enwe d' gan bobl ieu&Ínc. Gellir gwella hyn, fod15 bynag, drwy arfer DELVOIX'S EGYPTIAN HAIR RESTORER, ar unwaith, yr hwn, drwy ei fod yn effeithio yn unionErche ar wraidd y gwallt, a ochosa i Gnwd 0 Wallt Prvdferth dyfu yn fuan; ac hefyd bydd iddo DROI GWALLT BRITH I'W LIW NATURIOL. Cofiwch mai nid sylwedd i Iiwio y gwallt ydyw hwn, lie heblaw ei fod yn achosi i wallt dyfu a chyfnewid i'w liw naturiol, y mae hefyd yn sylwedd rhagorol i brydfertliu y gwallt a ehadw y pen yn Ian ac oer. Nid oes yn y ddarpariaeth yma ddim cyfferi gwenwynig neu niweidiol; a gellir ei ddefn- yddio heb ofni Niweidio y Gwallt na'r Croon. Er mwyn sicrhau y manteision uchod, rhaid gofyn am DELVOIX'S EGYPTIAN, HAIR RESTORER, a pheidio cymeryd yr un ddarpariaeth arall. Gellir ei gael gan unrhyw fferylIydd am Is y botel. and SAUNDERS, 149, Duke-street, Liverpool QYMDEITHAS YSWIRIOL Y "WHITTINGTON." Prif Swyddfa:—58, MOORGATE-STREET, LoN- DON, E.C. SESTDLWYD 1855. Y manteision a gynygir 'gan y "Whitting- ton: 11 Y MAE y dyogelwch mwyaf i Yswirwyr, oblegid ynychwanegolatyblwydd- daliadau, y mae gan v Cwmni gyftawnder o gyfal- af tanysgrifedig, ac nid ydyw yr Yswireb-ddalwyr ychwaith yn agored i gyf- rifoldeb cyffredin cyfranog- aeth (partnership), megys y buasent mewn swyddfa gydgyfraixfl (mutual office). Cyfalaf tanyogrifiedig 100,000P. Derbyniadau blynyddol oddi wrth Yswirwyr, Ebrill 30ain, 1884 49,210p. Arian yn dwyn llog, Ebrill 30ain, 1884 143,402p. Talwyd o hawliau o gychwyniad y Gym. deithas hyd Ebrill SOain, 1884, dros Chwarter Miliwn o Bunnau.1 Rhoddir Breintolerau bob tair blynedd. Yswirir llwyrymwrthodwyr mewn Adran Neillduol, ac yr oedd eu henillion yn noebarth- iad 1881 dri-ar-hugain y cant yn fwy nag yn yr Adran Gyffredinol. Hwn ydyw yr wig Gwm ni sydd yn eaniataij y fath fantoision i lwyr. ymwrthodwyr. Am bob gwybodaeth bella& ymofyner ag O. WALDO ?MES, Aberafoa, eoru?wyl?r y Gymdetth. dros Gymru? G alt .EUN 1, 2, 8 YN BAROD. i TLWS CERDDOROL-l Sef y "Christian Choir" yn Gymreig, neu gyfrol newydd o GANEUON CYSEGREDIG, DEUAWDAU, CYDGANAU, AC ANTHEMAU, OAN IRA D. SANKEY A JAMES McGRANAHAN. Y FARDDONIAETH GAN DYFED. BARN Y WASG SEISNIO. It is as fine a collection of Sacred Airs as in ?ywh?o to be found. All the Hymns and Times are beautiful, impressive racious' &c.11 -OM/M.MCA?t?. Cvhoed d I;ffLi g ae ar werth gan D. L. JONES (Cynalaw), Briton Ferry, Glam. _—————————— B E N S 0 N I s NEW PATENT (No 4058), LUDGATE WATCH SILVER GOLD IS A "SPEOIAL STRENGTH" SILVER ENGLISH WATOB MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE QUARTER PLATE MOVEMENJ JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BLLLANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT now BAICD, AND EXTENDED BARBEL, IN SILVER DOMB MASSIVE STEELING SILVER DOME OASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & HhTti HAAuS ft OPENS AT BACK, MAKKJFF IT A BETTER WATCH THAN ANY £ 10 WATC/H IN THE MARKET. ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULT F ?LATE BEING ENORMOUS AS THE LUDGATl!jh WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BB OVERWOUND. AND NEVEB NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A BETTER TIMEKEEPER, IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTB BB WATCH SOLD FOR £10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS TH ICREFO&E THE BEST WATCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATOH OF EXTRA 8TRENGTB FOll HOME, INDIAN OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S, LAKUE SIZE (As SMTOH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LIARGE SIZE, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR 85 5 0. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS OA8E:; TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the only maker of a Three-Quarter Plate English Watch for £ d 5a, and that our Patent "Ludgate" Watch cannot be had through, or of any Watchmaker in the kingdom. Any infringement of the Patent Rights will be Proceeded against. A book explaining the advantages of this Watch over the Full Plate English Watches sold by other makers, will be sent Post Free on application to J W. BENSON, WATCHMAKER TO H.M. THE QUEEN, THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE HILL, E.C., AND 25, OLD BOND-STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphleta of Watches from £ 2 to £500, Gold and Silver Jewellery, Clocks, (House Chime and Turret) and Musical Boxes, Free on application. CLUB ASSOCIATIONs.-FOREMEN, SEC- RETARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGENTS, and others will find their Incomes considerably increased by establishing Clubs for the New Patent Ludgate Watch, which is worth from £5 to JCIO more than any English Watch sold, and therefore bound to be superior to others in the Market. FFAITH GWERTH EI GWYBOD. PELENAU BEECHAM. A DDEFA miloedd eu I yn werth mwy n& GINI y ABLW,?H .1 anliwylderau gen- ol a gw,.?.1, mecys gwynt a Xh-'Pcyla,?uryii y pen II wnfer a chwydd ar .1 ,diu, Byfrd?ndod a chysg adrwydd, rhyndod oer, yspeidiau o b?thder, coH a. w-th at fwyd, byr,lra anadl, bolrwymedd, ysgyrfi- p!omMd ar y croen, cwsg Mesmwyth, bMudd?vd?n PdydIaphob, ?"th"go;??d- ei= b h !Tedd, ysgc?of i ig (?. fnus a= Rbydd y dogn cyntaf esmwythad yn mhen again Ifenywodobob oedran, j mae y Peleran hyn o worth anmhrisiadwy, gan fod ychydig ddognau yn eano ymaith bob lrnaws ammliur, ac yn symmud pob attalfa, ac yn dwyn oddi amirylch vr oil avrid vn in Jon rheidiol. Ni ddylal un ferch fod hebddynt. Ond eu cymmeryd yn unol a'r c -farwyddid sydd yn nalyn a phob biweh, bydd iddynt mewn b.Ier a f- p.b merch o bob oedran i fwynhad o Iechyd cryf a pfiar. b-1. h. gylla g?.n, t..Ii.d ??di ei ammharu a boU anhwylderau yr afu, gweithredant fel Swy?'' ? cheir fod ychydi ddognau yn gwneyd rbyfeddodau ar y peir- MMp?y?f yu y'??n?th dy?o!.° ??1? hollgyfundrefn ewynol, adferant wedd hir/rolledie v w "? Pr?d. dy?nt yn ot ?wchtymder yr r' '?W"t?g aV de9r?nt 1 weithgarwch gyda Rnos-WM? iechyd, holl Y,?i anianyddol Y kEITI f JAU r: y"hddOla Yadtll:se¡¡Làd.OI-¿F. mewn ith. o'r dio;,Ii,,d.. g.Z rtP praddglwyf a'r llesg ydyw. ?? feddygiiiiulh frein- w ,yd aa Bewasm y mae mwyaf 0- SWYNELENAU PESWCH BEECHAM t h 'w -h Fslmeddyginiaeth i Beswch vn glffredi nel, bMyc Aà:tflnatwBr g¡nYn: DiZiwpad ar y l?rest, Gwd(Uwehian. & y m.iti p-" enau b- yn anghyniarol: ac nl raid i'rnebsy lo yn (?f'yidemn ..a end gwneyd pmwf M un bOMI er gwelBd mai hwynt hwy yw j g. -a P-1-YOwI"d cyhoedd rioed ar infer Peswch, Anadl byr a Darfodedigol, Crygnl, a dirwa^^t aj yDdwyfron. Rymudajtt ynfL'n i?n y? ymdeimSd o ddirwasgiad ac anhawsder mewn anadlu sydd bob nos yn amddimdu y ,,?g. Rbd,l..t .?y'al bron yn uniongyrchol, a chy„ur i'r rhai a aiS?'? yr ylde poenua, a ph?n uluirl"ly?;.rIz??r :,hYk;i PryrgaeuIiifwJ ..rechydoll uchod reddi pmwf &r Bolenau Peswch Bee-h am. Mewn b?, _ser symmudir y Peswqh mwy&f poenuL GOCHELIAD.—Dymunir at y cyhoedd f syl.Uod v *etr ian Beecbam's Pills, St Helens, ar -tt-Y YYwd. =t :g ydynt. 1 ywod. Wedieup?toiynumK.Ma.r wert m gy<Mwerthot a manwertliol gan y Perehenog, T. !?eeth?<B ff-yuydd St Helens, Lancashirej mewn boss am IS a 1M a 2- 9c: yr un. AnfOllu yn ddidraul trw y y poU am 15 neu 36 BtamPl. Ajw?rth?c yr hoU F&ryUwyr ? cw?wyr Cyffeinau Breuitebol yn y DeymM dytanat. yd,%pha b wcl, h U&. PELENAU LLVSIEUOL KERNICK AT LADD LLYNGYR. Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teiseuau hyn fyddai ddim un teulu hebddynt. I I Ic RYD-CYMALAU. QRYD-CYMALAU. MEDDYGINIAETH NEV/Ynr, AT J CUYD-CYMALAU: ADDKFIB FOD ?MRROCAj? Yn anmhrMtad?y i bawb ydynt del oddi wrth y dolur poonuB hwn neu 1 ¡dYrxJd6/ SCIATICA, GOUT, LUMBAGO y?t CRIC YN Y CEFN A'R G\v?''?' &, Gan ei fod yn ami yn rhoddi bron yn uniongyrchoL Y m? w'(j'1I'yt «• ddefnyddio yn llwyddiannus am lawer ° e)H yddau, ac wedi profi yn hynod nf.:it¡ f 6)11, hen achosion ac yn cnwedia mewn R¡ 0 I]¡tll'J¡ Fevers ond nid yw eri. o,?d blé ¡e1it ddwyn i sylw y Cyhoedd. E,.f, !Wedi <* cdig ar bob dyoddefydd i roddi i r Fil 'i °"Stlf hwn brawf teg. Mae' r ty.tiota?h;?'? iwyd yn rhoddi iddo y galJl1lo1Ù;étb bf!|- v rhai a anfonir yn rh&d, tm v'r P- P?' a'u ceisiant.. V", I bavi GORUCHWYLWYR Meistri Barclay a'i Feibion, 95 Farin street, Llundain, E.C., a T. Hicka 1 'jyt, 28, Duke-street, Cacrdydd. Mewn potelau Is l?c yr un. Ar „v„. 94 FferyUwyr a Patent Medicine bea)?? gyda'r Post am L5 stamps, oddiwitn "? A. T. JENKINS, CHEMICAL LABORATORY, FERXDALE, POX1\.pRIJ.¡n, bIN AS D INLLE HorE- Within 3 miles from Llanwnda and (;roes! Stations on the Carnarvonshire Ritij, on THE above Marine Hotel stands on aft J. Sandy Beach, facing Carnarvon Ba ¡; lesey Menai Straits, the Carnarvrni Range of Mountains, and other ''r.:?) varied Sceneries—within a few minnt/ of the Model Village of Uand? Daily to and from the Railway Static. c. T. PARRY, PRopKIEt01 ENGLAND'S OINTMK.YlTTT^ JD cure for all kinds oi .Skia and S'orb Diseases. Qc Has cured cases of several .ears sw after other medical treatment i,4 failed Testimonials and references given. Pimples, Blotches, and other .Skin qMckIy disappear after a few appp, Per box, 7? and Is Id by p,,tI 9dand IuV Only sold by the maker, JAMES 'f?? AND, 45, Legh-street, w.?.u?? GWLAN GWLANH ARWERTHIADAU GWLAY DM A BURY.- > mae Mr R. 0. CLAY ION, Masnachwyr Gwlaiitni, y rhai ydynt™ oynal arwerthiadau gwlaneui yn rheoUidi n awr yn barod i dderbyn gwhn 0 bob 2S, mewn unrhyw symian, bycLain a malfrioll, V mae Dewsbury yn sefyll yn nghanot cymydn, aethau y llaw-weithfeydd, lley-v/neirnlan J carpedi, a brethynau gwianenog. edafedd k a ihydd yr arwerthiadau a nodwvd eyfieu=dn neillduoI i ywadael a gwian.-yr/ enwtdig cnu 'vmJ:'ei2 81lwlan <11"wyn. 0 DR. HUNS TONE'S v ARICOSE ULCER CUP2 BY ADEP, ETHY & Co ::c.o, Cambridge Roa4 LODOX, IIVARICOSE CLCEHS." This ia a Guarantwd CURE for Varioose VIce", of the L ^r, however 1,1 st&mling, and all other sores aud ulcer. "t efer¡ d» script ion. and Wy situation. The Lotion should b constantly applied. "LEU(,ltKII<.EA." As an injection in Lecconha (whites) and all other discharges of tiie female (,. it is unapproachable, and should be used from tX six times a day. "INFLAMMATION of the EYES." TbisLoth dropped into the E)-a ??ill cure onthalmia, simple, ip* 161', or Mtul:tr ophthalmia, and ?' cur#,? one c&* d severe innammaticn 01 [ne eyes t cumeltts) where tII patient was blind for three months, he had been mde the care of three Medical Men nine months, one its Doctor to an Eye Hospital, and they pronounced ha incurable and ;hat he would continue blind, Two ba ties of this Lotion entirely cured him, and his y?kN is now perfect. It will alio relieve weakness or w&ut ing of tne eyePs.SORIASIS, ACNE, pimples on the f? i. i CZENIA, PSOTtIA-,IS, AC, El pi.pl,, ?,? the fA and .11 Skin Di,*@ ?s, are cured by the constant applc& tion of this remedy. ?"INFL??A?ON of the EARS." When dmp? into the Ear two or th? times a day, it will 1. fla.t?.n of the Ear, discharges 0; blood and mMW4 and relieve the ?ttW su..7eri' ?"" ULCERS of the MOUTH?' Up', or Tongue, tm!t< from any causc, are spc?e?ily cure«!, b .??hig tbt month %;I:årithllili: hh:ai.o vi to be swallowed. to SORE NIPPLES it speedilvcores when constartly i'd a'T'VARICOSE VEIS" it reIievesLnt it does not cm "CANCER." In most cases of CtnCff when rIM have formed, this rercedy will arrest the progress at Ulcerations and give great relief. In one 2s 9d bottle there is sufficient always to mw One Quart of Lotion, and it should never !>e;i.;edstrong er, except in the case of VAUICt)? I'EI.NS ?h?-LM Lotion may be used douMestrength, t.<. ? ? 'd MtteM a quart, should be made into a pilit, of course Vanwii Veins cannot be cured, but this Lotion wonderful relieves them, and stops them from getting worse, <* passing into ulceration.. From all Chemists, or by Parcel Post Mth iMt? ions, 2s 9d, 6a 6d, & Hit. SULPHOLINE LOTION. THE crBE FOR SKIN DISEASES. In a few days Eruptions, Piuil, Blotches entijeiJ BeantifuUy Fnii?mt. hr(ect!y IT Cures Old ¡ant: ;s\; Bl- Removes every kind of E-pti.?. Biembk ,d .d?,. the Skin Clear, wùoth, Supple, and I!e"l,h? There is sca.rc?y rapSM but mit yi?ll 0 Sulpholiue in a few days, ;?-d c.jmm<nMM? away, even if seemingly p.t cure. U?un? P1 ^J redness, blotches, scurf, Mughne?s, v?u.h ?'? magic, ?Yh?bt old, enduring, skin di?rden, «? paunasM, ache, bL?kh.d,, ?at) crnptf? '? prurigo, tetter pityhMi'<,hnweterd<:?j?'?? ?t. pholine" successfully t-k'. It destroy#ani- malculffi ;hkhS1y =';he,t u;;¡ha; itab¡" painful, a?ioD? a?sJwa)? ptu?uc? ? de" au supple, healthy skin. Suiphou)? Lotwn IS so»u most h..i.L,?. Bottles, 2stI. PEP P E It'S T JL QUI?M?E AND IK°*N HEALTH, STRENGTH, t:ERGY, Great Bodily Strength, Own -N/rve St"'O Great Mental sfr?uj, tfi, O' eat I)ig"tilo :i Strength. O FoUows the uoe of PEPPER S QUININE A>D TONIC. It improves the ?.petite, pr ..iMK. ;?? greatly strengthens tl?. nerves, increases o)M. pulse, gives firmness to the muscles, altrs P^. tenal1œ, supplies deficient lwtt to \^akci,rc wan1 overwm? b.Wy w..i.?.I \}:\lt., art5 & painful complaints—neuralgia, sciatica, -.dy fr dyspepsia, sJomach atftcciuns, •» ".r..gb,ly relruit&the halt¡t" PEPPER'S QUIxVINF^D JL TONIC. ?IOST I:FORi.? ? NOCNC'KMl'.Nr. Anew, smalleui:r;:Jihi' 'alal>le Is now supplied at 2s tkl, tlm. ,,j,g it ?'h<?'? of all classes, aiul greaily prevoniius t"e ious imitaticaa largely offered.. "PEPPER'??.-?C. ítt .m )?ti''g i'- BottW. M doses, 2a Od; next size, S2 doses, ? J. '?=<f ?<t) where. DEPPER'S p E p k x R ?sARAXACU?-I pol),,UuLi? THE SAFEST ANTIBIUOUS -M'| DI<:S fl»° Fluid U<ar Medicine, without ";?? DtN:ll MANDKAK? "? la now used Mid reguhti'ty ??? h, m" b -w used and regularly yr-js nue- ,bt^ecu^ Phpicûws!ru\tead of blue pill md .?thec?* of ?spepm?biti.Msness and ?U 0i gestam of the liver, which a.M gem?-t,y ,??),e.'? u» shoulders, headache, p)xa'<. (ured te. disagreeable ".tú III l' ^minii Ii4line ,liturha.nce of tL# ?M'h, ? ^1^°* Uwwral depression.. peçplJ's, Bottles, 2s and 4s 6d. pec^ &14 by all | T li OCKYEE'S SULPHUR HAIR ?' TORER. £ST THE BEST, THE SAFEST, TIIE Cif EAPEST Restores the Colonr to (-Y Hain 'k Instantly stops the Hair *rV ,():^ibie. Removes S, Embellishes the a!ur, cao»ui» Oec?io.MUly   '"? ,'t to gro,; A,IlemverI and Pate,. L-P Bottles, 1. 6d. Sold eve)?!'?