Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

o BWYS ADVERTlZEP.S ? ? y  '?L??? Qon <<xl i" tM«lK V^&asnrr^& I r:.r,: 'CrLC/f](EDU]) Y GE);EDL I    J^jur C</mr< ></ «># #" y M- RAa /» ?t 'y't'? ei ?'-?<M!*c ?ttf?.io't y ??,??MREIG ?t?.:<7 ynfrostydyw I ^rhod ?-'?' ???"' y "II'il'.114yj?d ???A. ? GENEDL y, barod .?'? UNRH YW gyhotddlCT ,It" ii'!?'?'' i broji fod ir uchod yn aghywir. PRIS HYSBYSIADAU BLAENDAL- IADOL YN "Y GENEDL GYMREIO," A'R "NORTH WALES OBSERVER & EXPRESS." Cyhoeddir bysbysiadau o'r natur a ganlyil, øef- Tai ar Osod I TtMM?crUt TtUH?HtirH YstafelloetM yn Eto,eu Ystafelloedd ar OsoU G.,?itbwy? Meistri Eisieu Oweithwyr ?,1,d: Llyfniu ar Wrth j Eiiieu "L)ytMu i'w Prynu I Am y prisiau a gunlyn Un waith (20 o eiviau) Is. Dwy waith eto, 2s. Tair gwaith eto, 2s 6c. A Thair Ceiniog am bob llinell ychwanegol o 8 Ka:" Os rhoddir archeb am i'r hysbysiad ym- ddangos yn y DlIAU BA l'YR,-y prisfvdd:— Unwaith yn y ddau bapyr (20 o eiriau) Is 6c Uwy waitb eto, eto, 3s. Tail' gwaith eto, eto, 4s. Os nil thelir yn mlaen Haw, codir tai yn ol y Scale awdurdodedig, ac nis gall un hysbysiad If goel fod o dan 28 6c. v EISIEU.—Mil o bersonau i anion eu J. vatches i gael eu glanhau a',} repairio gan Mr R. E. Lloyd, 33, Bangor-street, Caernar- fon. DHAPERY.- WANTED, a steady push- ing Young Man to the General Drapery, also a respectable Youth as an Apprentice.— Apply, W. Hughes Jones,Golden Eagle Estab- lishment, Llangefni. GLO!—Telir cludiad Pum'Tunell i Abe1'' Bethosda, Caernarfon, l'orthdinorwig' Menai Bridge, Pontrhythallt, &c., fel y canlyn -010 ty goreu, 15s; ail oreu, 14s; Glo Cegin, Steam a Greenhouses. 13s; Best Hard Steam, 13s 9d. -Yinofytier si X. Y., Gelleelt Oifiee. GOOD BUILDING BRICKS, free on board at Connah's Quay, for per 1000.—James Prince, Brickworks, Connah's Quay. AR WERTH, yn un o'r trefydd mwyaf poblog, Bookselling and Stationery Busi- ness, wedi ei sefydlu er's yn agos i 15 mlynedd. Y perchenog presenol yn ei ro'i i fyny oherwydd gwaeledd ice lyd.-Yraofyner,'tg A.B.C.,G,tie(Il office, Caernarfon. « 3706 It WERTH, Ty Cyfleus, No. 40, Well- street, Gerlan, Bethesda. Gall cyfran o'r arian pryniant sefyll ar mortgage, osbydd y pr y nwr yn di'w i s. Y maey ty yn cynwys Pal-lour, Cegin, a Scullery, yn nghyda thair o Mod-rooms, yn nghyda Gardd o flaen y ty. Y mae yn sefyll ar y lie mwyaf dymunol yn yr ardnl. ac wedi ei adei \lu yn y dull goreu; Ymofyner a Mr Wi».\am Hughes, Builder, Quarry Vif.v Stores, Bethesda. CHESTER.—Wilton House The New gate.—Mrs and Miss MORRIS receive resident Pupils for thorough English Education, with aecouipliihinents, by certificated English and foreign resident governesses. The com- fort of pupil* Ciiii fully studied. References to cltvyiia u ui.d arents of pupils. Term begins September 17, 1885. G 3569 LIYERl'OOLCOMMERCIAL INVEST- jj JE\T COMPANY, LiMiMD.—LOANS (rfffiu l Jto £ l Oo promptly gvauted, au1 the Inter(?st dui -ill u- illv uio.Wial«. 1'ersjnal or other security. >i,\ u s Doc' Bonds, Life Policies, die.— I\ l'\ ;fÍ.e:Olt.; ;i •; 1,1. ccretary, 21, Whitechapd (Cumer of (.,) YN WYTHNOSOL, a RHAGOR, a ;L? ?I'r ei EMLL yn RHWYDD mem flbrdd OIKF-C gan ddyn neu ddynes, a hyny heb eu rhwyiti'" gyda'u galwedigaeth arferol.- Ceir i-(,l numyuon &c., ond anfon envelope, cryda ehyfeinad ysgrifenedig arno, at EVANS, Co., (P 293), Merchants, Birming- iam.—Gellir ymddiried yn nilysrwydd yr hys- byeiad ii'\ ii. o 1255. XTERYOl'SNESS, LOSS OF ENERGY, l' JUKI VITAL POWER.—A gentleman having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be huppy to forward the particulars to any suUcrei on receipt of a stamped and di- rected envelope.—Address, J. T. SEWELL, Chi, ick, Middlesex, CAltYEDDTTTRITISH SCHOOL BETHESDA. "WANTED immediately, an Assistant Ma-' r for Standards IV and V.— Apply, stating Salary required, with copies of Testimonials to Mr John Griffith, 7, Carneddi- rcau. lSuliesda. \TX EL"lEC.-Yn mhob Tref a I'heu- X mi' tiwy Gymru, (?oruchwylwyr i wenhu "Ay, f ??NCII COITEE mown tiniM. Ceir elw dll, Ymofyner a W. ROBERTS, 39, High-street, CABNARYOK, The appointed agent for Messrs Mckerion & lv" torn merchants, Liverpool; Messrs O. Quinhy Co., Provision Merchants Messrs lardci/ot Co., Vineger, Birmingham. LI.AN i»KILLO AND EIRIAS U.D. bCHOOL BOARD. \\?ANTKD, by August 31st, 1885, a ?t .M isrKtss for the Llwydgoed School, who 1\1, I, able to take charge of tho Sewing. Salary ullrallt0ed £50 per annum, with house. Applif.uji.Mstating age, accompanied by Tv. 111, iuU, to be sent to me on or before Moud;v. Au.;u-t 17th, 1885. ELIAS HUGHES, CLERK. B: ■: -,v, Colwyn Bay, July 21st, 1885. Br: "V PRENGIG—Dyma y Buryni sicrii a'r crvfaf o unrhyw Furym a gyn- ygir N y ichnad. Cynyrcha fara gwynach, mellt, 11 N, y dymunol i'r archwaethnag un- rhyw i,„ I" ;,iall. Gwerthir d yn Manger gan H. liiiaii•>, Garden-square, a W. Jones, 32, ^ell -t tct. Yn Nghaergybi gan John Wil- he,m,: H I'tH mas-street. "n Llanerchymedd gMliu?t. Roberts, Pen-y-graig- Yn Pwll- heli gun vij Lewis, Penlan-street. Goruch- wybv;. iv,. siioedd Dinbych a Fflint yn eisieu. —\muf\n raj, Watson and Co., 61, Union- street, Bcioqgh, London, S.E. SEFYDLWYD YN 1872. GUNN BROTHERS, MERCHANT TAILORS, HABIT MAKERS LIVERIES, 4c., CUDFRCE HOUSE, HOLYHEAD. y G. B. wedi llwyddo i sicrhau T iadd flaenaf (un yn meddu t ",?, uebel yn elfyddyd one) o un r,; ?,(-bel yyn n Edinburgh, a gaHuogir. i yd pob math o waith Teiliwr yn ifeirr>" • o.f (Idioedi. Bytl dilledyn wedi ei warantu o ran d ts k. I :),d, Gorpheniad destine, a'r gverth iK-.v! v g" neir ef ohono. ■f i i jut jmau, prisiau, a ffurfiai, yn jl cjiiM v < i.nwyddiadau pa fodd i fesjr, yn î iad drwy y Llythyrdy i'r r.eb wnelo ga-i am ny. fci, I SALE HAF YR AFR AUR GWEIR YCHWANEG 0 OSTYNGIADAU YN Y GWEDDILL 0 STOC YR HAF YR WYTHNOS HON. POOL STREET MARKET, CAERNARFON. r BACON I I BACON 4 BACON 5ic pOOL STREET MARKET. r I CAWS 3tc I I CAWS 4?c j CAWS 51c CAWS 5.; C COFIER Y CYFEIRIA.D:— pOOL gTREET jyjARKET, CAERNARFON. DIM OND UN FYNEDFA (FAWR) 0 POOL STREET. WATCHES. WATCHES ARIAN ail law, dau case, W o 15s, cryfion a da. Eto, Patent Lever, o £ 1 10s, cryfion a da. Eto, newydd, o C3 10s. Eto, Nickel Silver, 12s 6c; sylwer beth a ddywed y Wasg o barth iddi:—" Mewn gair, y mae yr oriawr yn bobpeth ellid ddymuno —yn brydferth yr olwg ac yn cadw amser ),n bi,ydfei-tli o iv ?i n Lqyridod ni yd),,v perfTaith gywir. Ein syndod ni ydyw pa fodd y gallwyd ei throi allan o'r wneuthurfa m bris mor ryfeddol o isel.Gettedl Gifmroig. CLOCIAU. CLOCIAU o 3s 6d i £ 710s. Rhai alarum o 68 6c. Rhai marble yn myn'd am 16 diwrnod, yn taro yr awr a'r lianer awr, o £2 16s 6c. Clociau o bob math. JEWELLERY. BROOCHES ac Earrings Arian o Is 6c y BSet, Brooches arian o Is 3c set; rhai enw am 2s. Earrings arian o 9c y pâr. Alberts arian wedi eu stampio bob dolen, o 7s. Eto, rhai a warentir i wisgo fel arian am Is 9c. Cofier y eyfeiriad- W. WILLIAMS JONES, 22, BANGOR STREET, CAERNAFRON A glyw. soch chwt fod I J. P. JONES, Porth- madog,yn gwerthuallan y mis hwn weÜdill Stoc yr liaf, mewn defnyddiai) Pilladau o bob math i feibion a merohed, yn nghyda I Dilladau Parod i ddy nion, bechgy n, a plilant? 0" naddo, dylech gael gwybod, oblegid y mae yno fargeinion 8ylweddol i'w cael, medd y rhai sydd wedi bod yno. Cofiwch mai am fis y mae yr Arwerthiant i barhau. WATCHES, CLOCIAU, JEWELLERY ATCHES newyddion, o 10s 6c i 25p. Clociiiu, o 3. 6c i 8p 108. Jewellery, yn eynwya pob math o Albert Aur ac Arian. Pob math o Ddoilrefn Ty, yn cynwys Cypyrdd- au Gwydr, Cliest of Drawers, Cadeiriau, Sofas, a Llestri Te. Ceir pob peth yn y masnachdy hwn at D(lod. refnu Tai, yn cynwys Carpets, Counterpanes &c. JOHN GRIFFITH, 38, HIGH STREET, CARNARVON {(W Modrwyau Aur Priodi, a Keepers, Room reifat i'w ffit io LIVERPOOL, LLANDUDNO, AND ij WELSH COAST STEAMBOAT COMPANY, LIMITED. CYFLEUSTRA RHAGOROL I'R CYMRY I YMWELED A LERPWL. (Y tywydd ae amgylchiadau yn caniataa). TOCYNAU GWIBDEITHIOL ARBENIG i fyne(I o GYMRU yn unig i LERPWL AC YN OL am BRIS un FFORDD. Gan ddy- chwelyd ytlydd canlynol, yn deithredwyr yn unig gy<tr-1r "Prince Arthur." Rhoddir y tocynau allan ar ddyddiau MAWRTII, MERCHER, ac IAU, hyd nes y clywir^yn mhellach. Sylwer nac yv y gwibdeithiau arbenig uchod yn rhydd ai unrhyw adeg gyda'r Bonnie Princess," neu "Punce Arthur" ar ddyddiau Sadwra na' Llno. I Am ychwaneg o hysbysrwydd ymofyner a' gortichwyliwr yn Morthacthwy neu a Mr G l, Craven, ysgrifenydd, Hargraves Buildings, Chapel-street, Lerpwl/i :G 3544 I JhsbRsi.ban IInRbbør. I UNDEB CERDDOROL ARDUDWY. CYNHELIR Y DDEUNAWFED GYLCHWYL 17LYNYDDOL YN NGHASTELL HARLECH, j I DYDD LL UN, AW ST 17 eg, Ik5. LLYWYDDION :—LORD HARLECH. S. HOLLAND, Ysw., A.S. S. POPE, Ysw., Q.C. Prop GANTOKION:— MISS MARY DAVIES (Llundain). MR JOHN HENRY, R.A.M. SOLO VIOLLMST.-MR THEODORE LAWSON. ARWEINYDD:—E OS MORLAIS. Cyfarfodydd am 10.30,2, a 5.30 o'r gloch. Ynnghyfarfodyrhwyreenirdetholiado i ST. PAUL (Mendelssohn), gan y Corau Undebol. ¡ Bydd TRAINS RRAD fol arferol ar y Cambrian a'r Ffestiniog Railways. YR YSGOL RAMADEGOL, UXBRIDGE SQUARE, CAERNARFON. PRIF-ATHKAW—JOHH'-G. DAVIES (0 Brifysgolion Llundain ac Aberystwyth). ) AIL-AGORIR YR YSGOL AR OL Y GWYLIAU DDYDD MAWRTH, AWST 11, 188 RHYBUDD. YR wyf trwy hyn yn dymuno hysbysu na -L byddaf yn gyfrifol am unrhyw ddyled y dichon fy ngwraig, Caroline Jones, fyned iddi ar ol y dyddiad hwn. Arwyddwyd, JOSEPH JONES, Gorph 30, 1885. Glanllifan, Corris. Tyst. -JOHN JONES, VALE OF CONWAY AGRICULTURAL SOCIETY. THE FIFTEENTH ANNUAL SHOW Twill be hold at Llanrwst,on Thursday, the 27th August, 1885. Allentries mustbe lodged with the Secretary on or before Tuesday, the 11th day of August, 1885. List of prizes, and forms of entries, may be had on application to H. PIERCE, Secretary, Bodynyr, Llanrwst. July 29t,h, 1885. LLANDUDNO SCHOOL BOARD. WANTED to commence duties Sep- tember 7th next a certificated Mistress for the Gille Department of the Llandudno Board School. Knowledge of Welsh indispen-! sable. Average attendance about 100. Can- didates must not be under 30 years of age, have served as a Pupil Teacher in and been in charge,of a Girls School since and be prepared to teach sewing thoroughly. Salary £65 per annutn together, with one fourth of the Grant. Applications stating age, experience, qualification and previoussalariesalsoenclosing, copies of testimonials and certificate Reports to be sent on or before the 18th of August, 1885, to R. BELLIS, Clerk to the Board. Llandudno, July 30th, 1885. 03696 BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL LLANDINORWIC. SEFYDLWYD 1866. LLYWYDD :—MR WILLIAM PRICHARD, Talywaenydd. TKYSOHYDD :—PARCH WILLIAM ROW- LANDS, Ebenezer. YSGRIKESYDD :—MR WILLIAM D. PRICH- ARD, Glandwr. Y mae y Gymdeithas uchod yn rhoddi ben- thyg arian ar dai a thiroedd rhydd-ddaliadol neu brydlesol, ar delerau nodedig o fanteisiol. Y mae yr arian pryniant (premium) yn is na'r cyffredin o gymdeithasau o'r fath. Am fanyl- ion pellach ymofyner trwy lythyr neu yn ber- sonol a'r ysgrifenydd Wilfians D. Prichard Glandwr, Clwtybont, pOXS GIANT pILLS. at Gtnidvctiliad, anhwylderau yr Iau a'r Ysgyfaint, Gwaed anmhur,Gwaeledd, Curyn y pen, Cwlwm gwythi, dechreuad Darfod- edigaeth, &c., ac er atal clefydau yn gyffred- inol, ystyrir y GIANT PILLS yn Lloegr a thu hwnt i'r moroedd, Y FEDDYGINIAETH OREU YN Y BYD. Oddiwrth y Parch J. Woolcock, F. V.P.S. awdwr Studies in Athropology (ergyd far- wol i Anffyddiaeth). Eden Lodge, St Helen's, Jersey, Gorphenaf 18, 1883. Anwyl W. Box,-Byddweh cystal ag anfon blychaid arall o'r peleni. Y mae genyf bleser mawr i ddyweyd tystiolaeth i'r ffaith ddarfod i mi dderbyn llesliad mawr oddi wrthynt fel meddyginiaeth at gamdreuliad. ( Cyfrifaf eu bod yn feddyginioeth ardderchog i rai yn dyotidcf oddiwrth yr anhwylderan hyny sydd yn dueddol i rai fyddant bob amser yn eistedd wrth eu gorchwylion. Oddiwrth W. Quintrell awdwr Dychwel- iad yr Afradlon a Cynllun Calfaria.' 21, Wesley-street, Camborne, Hydref 4ydd, 1884. Anwyl Syr,—Gwna les i mi i sylwi ar y daioni a effeithir gan eich pelenau; y maent yn mhob gweithrediad, yn cynyrchu adferiad rhyfeddol. ADFER I IEUENCTYD. Oddiwrth Mr Matthew Tindale, Newbottle, Fence Houses, Durham. Ebrill 22ain, 1885. Y mae y peleni fel yn adfer yr hen a'r Meth. iedig yn ol i holl fywiogrwydd ieuenctyd. Y mae Box's Giant Pills gan eu bod yn wrthbydrol (antiseptic), yn attal darfodedig- aeth. Gwna dogn yn achlysurol gadw yr iechyd yn dda. I'w cael yn wholesale o'r holl dai Llundeinig neu yn uniongyrchol, yn rhad drwy y post, am Is ld, 2s 9d, 4s 6d, a lis y blwch oddiwrth W. H.?B?, }, B DELA HOUSE, CAMELFORD, CORNWALL. "WILLIAMS" SYSTEM OF SHORTHAND, C in be procured from Mrs Ann Williams, b Field Terrace, Llangollen, PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. BRYNHYFRYD, NEAR BEAUMARIS. MR JOHN PRITCHARD is favoured ,11 with the instructions of Capt Lloyd, to Sell by Public Auction eu Monday, August 31st, 1885,the whole of the Indoor and Outdoor effects. Particulars of which will shortly appear. Bodhyfryd, Bangor. BANGOR. TO THE NOBILITY, GENTRY, ART COLLECTORS, CONNOISSEURS, AND OTHERS. MR JOHN PRICHARD begs to aR- nounce that he is favored with instructions to Sell by Public Auction'at the Penrhyn Hall, Bangor, on Tuesday and Wednesday, August 25th and 26tb, 1885, Mtd following days, if re- j quired, commencing each day at 2 p.iii: and 61 p.m., an important and valuable collection of piIres in Oil and Water Colours, removed for convenience of sale from Macsyneuadd Hall, North Wales, the genuine property of Joseph Wood, Esq., a ivkll-known collector, and embracing fine examples of the under- mentioned well-known artists, viz., IN WATER COLOURS, Copley, Fielding, David Cox, P. do Wint, John Varley, W. Muller, W. L. Leitch, Old S m Prout, W. Mulreatfy, Hobson, Bouvier, J Cillcjfc, and others. 5 IN OIL, —— Domanersen, Sketky, James Price, E. C. Williams, F. F. VVainwright, George Shalders, George Cole, Creswick, W. Shayer, sen., George Clare, A. Vickars, and others. The Auctioneer has great pleasure in inviting the special attention of buyers to the above Collection, formed with great taste and un- doubted judgment by the present owner during a period of thirty years. On View Monday, August 24th, from 2 p.m. Catalogues may be obtained a week prior to the Sale of the Auctioneer, Bodhyfryd, Bangor. CITY OF BANGOR. VALUABLE FREEHOLD INVESTMENT. MR JOHN PRITCHARD will Sell- by PublicAuction by order of the Mortgagees, at the Vaynol Arms Inn, Bangor, on Wednes- day, August. I Oth, 1885, at 2 p.m for 2 30 p m. prompt. LOT I. All that Valuable Freehold Dwelling House, Shop and Premises being No. 300, High street, Bangor, for upwards of a quarter of a century in the occupation of Messrs Isaac Roberts and Son, Bootmakers. The Shop is spacious and well fitted wi h Fixtures, Counters and Glassed Cupboards, and the ituation is undoubtedly one of thebest for baa Dees purposes in the City. LOT 2.—All that Charming Freehold Marine Residence known as No 3, Greeubauk, Garth, Paugor, in the occupation of Mrs Roberts,, com- prising the following accommodation, viz. ?etibu e and Spacious Entrance Hall, Three Excellent Entertaining Rooms with Bay Windows, 4 Good Bedrooms and W C., 3 Attics and Bathrooms, Butler's Pantry, C' ina ( loset Scullery, Kitchen, 2 Cellars, Wash-house, W C., oal House, and Garden. The House which is exceptionally well built is most pleasantly, situated on the banks of the Meoai Straits, of which it commands free and uninterrupted view. For further partiou'an apply to Mr John Roberts, Solicitor, Bangor, or the Auctioneer, Bodhyfryd, Bangor. NORTH WALES. ROSSA FAWR, NEAR DENBIGH. SALE OF A VALUABLE FREEHOLD ESTATE, In a beautiful and very healthy part of the county. MR. JOHN PRITCHARD will Sell by lV.J. Public Auction, by order of the mort- gagees, at the Crown Hotel, Denbigh, on Wed- nesday, September 2nd, 1S85, at 2.30 p.m., all that valuable and most desirable FREEHOLD ESTATE, suitable eiuier fgf investment or) occupation, and.known as llOSSA FAWR,' distant a little more than a mile from the im- portant market town of Denbigh, and contain- mg 53a. 2r. lip. ol highly cultivated Arable and Rich Pasture Land, with grand wood and thriving Game Coverts, together with the commodious Residenoe, tastefully arranged Grounds, Out-buildings, and valuable Mill, worked by water powert of which there is a never failing supply, the situation is most charming, embr magnificent views of the j1'âdamed Vale of Clwyd from Moel Vama down to the sea. The neighbourhood is most heal?y and delíghtfu and possesses great attraction to the lov^s of field sports, the groase moors and splelroid fishing being within easy distance, and thwq packs of hounds (Fox, Otter, and Hllrrjélrs), regularly hunting the district, together with about 26 acres of FREE- HOLD LAND adjoining divided into four lots, j all eligibly situate for building sites. Plans and particulars may be obtained of Mr Hargreaves, Land Agent, Llanrwst, Messrs Hughes and Pritchard, Solicitors, Bangor, 01 &he Auctioneer, Bodhyfryd, Bangor. LLANFAIRFECHAN. Sale of the freehold land of the late Mr Thomas McMichan, by order of the Trustees of his will, by MR JOHN PRITCHARD, on Thur?day, J August 27, 1885, at the Queen a Hotel, in Llanfairfechan, at 3 o'clock for 4 o'clock in the afternoon. The land contains about seven acres and adjoins the main (late turnpike) road from Conway to Bangor. It extends from the said road to the London and North Western Railways, a small portion of it having been formed into Tennis Courts, and is let to the Llanfairfechan Lawn Tennis Club. The land is of excellent quality, and the upper part of it is admirably suited for the erection of Villa Residences. Also all that Leasehold Inn known as Pen- ybryn" Llanfairfechan, together with the extensive stabling and out-door accommodation for many years in the occupation of the late proprietors, where a highly respectable aud lucrative trade has always been conducted. Unexpired term of lease about 77 years ground rent 9 per annum. For further particulars application may be made to either of the trustees, Mr John McMichan or Mr wuck, both of Llanfair- fechan, or of the Auctioneer, Bodhyfryd, Bangor. Immediately after the above Sale, MR JOHN PRITCHARD will Sell by H i. Public Auction, by order of the mort- gagees LOT I.-All those Two Fields or parcels of Land situate and known as "Cae Garw," Nantyfelin, Llanfairfechan, together with the Dwelling House, Garden, and Out-buildings, now in the occupation of Edward Lloyd at a rental of £ 12 10s per annum. LOT 2.—A capital freehold Cottage with good Garden, known as No. 1, Fronycae, Nant- yfelin, Llanfairfechan, in the occupation of Robert Jones at a rental of £6 per annum. LOT 3.-The freehold Ground Rent of Ten Shillings per annum secured on No. 2, Fron- ycae, ,,bi(r ?is held by Edward Lloyd for the unexpired term of 75 years or thereabouts. For further particulars apply to Messrs Hughes and Pritchard, Solicitors, Bangor. J THE FURNITURE MART, BANGOR. IMPORTANT TO PARTIES FURNISH- ING, AND OTHERS. MR JOHN PRITCHARD begs to an- nounce that his next.Sale at the Mart, the Market Hall, Bangor, will take place on Thursday, August 20th, 1885, at 12.30 noon prompt, and will comprise several consign- ments of serviceable Household Furniture for the Drawing-room, Dining-room, Bedrooms, and domestic offices, including a handsome and well made walnut Drawing-room suite uphol- stered in green figured Velvet, comprising 4 single, 2 ea?y, Chairs and Conch, a ditto ?litto' comprising 6 single, 2 ?asy Chairs and Couch, walnut Loo and occasional Tables, a superior walnut Chetfonier with plate glass back and panels and marble slab, walnut Whatnots, Pier glasses, a handsome Fender stool in needle- work, set of S exceedingly well mede mahog- any Dining-room chairs stuffed with hair and upholstered in real morrcco leather, Ladies chair to match, mahogany single and disy Chairs, Sofas and Couches in hair and Amer- ican cloth, an excellent mahogany telescope, dining Table with extra leaves, mahogany leaf Table, mahogany dinner Waggoii, mahogany Cheffonier with plate glass back and panels and marble slab, a splendid home made mahog- any bookcase, mahogany and walnut Chetf- oniers, walnut parlour Chairs, Clocks and Timepieces, Fenders and Fire Sets, Electro- plated goods and cutlery, Iron and mahogany halftester, and French Bedsteads, and palli- asses, hair and flock Mattresses, prime white goose feather BedB, flock Beds, mahogany and o¡her Chests of Drawers, Toilet Glasses, Cane Seated Chairs,Towel Rails, Baths, Toilet Tables, Commodes, Sewing Machines, Sycamore Top Tables, Leaf Tables, Kitchen Dressers, Chairs, and cupboards, patent knife cleaning machine, and numerous other effects, the whole of which have been consigned for absolute and unreserved sale. I PLWYF LLANDWROG.—FFEllMYUD iR WERRTH. Gi WEUTIIIR y Ffcnmydd Rhydd-ddaltadol r caniynol trwy gytu udeb cyfrmachol :— i Acrs. R. P. 1. Uwchllifon 9 0 0 2. Ynys-y-werglodd 0 2 0 3. Glan-y-gc»rs 11 0 0 4. Llifon Slate Works 5. Hafod Boeth, &e. 20 0 0 6. Wemoleu 32 0 0 (Y mae y fferra hon yn sefyll ar le dymunol, ao yn sefyll o fewn gwaith ugain mynyd i bump o orsafoedd rheilffordd, gyda golygfeydd pryd ferth o gwmpas!) 7. Grugan Shop, Groeslon. 8. Tri Ty An-. (td, do. 9. Grugan Arms Silop gradd, do. Mae y Ffermydd uchod yu lighymydogaeth Chwarelau lloeltryfan, Braich, a'r Cilgwyn, ac yn hynod fanteisiol.—Ymofyner gyda Mrs J OSES, Wemoleu, Groeslon, R.S.O. TO BUILDERS. TENDERS are invited for the erection of jL a New Shop and Dwelling-house at Llan- fachraeth, Anglesey. Persons desiring of tendering for the several works may see the Plans and Specifications at Twr Celyn Shop, Llanfachraeth, on and after Friday, the 14th inst. Sealed Tenders must be delivered to Mr Edward Wilhama, 1 wr CClyn OMp, i?mn- fachraeth, on or before Friday, the 28th of August, and endorsed "Tender for New Shop." The lowest or any Tender not necessarily accepted. OWEN WILLIAMS, Architect. Bangor, August 11th, 1885. TO BUILDERS. BUILDERS desirous of Tendering for J) the Erection of a Villa Residence, on the Brynmawr Estate, Penmaenmawr, for T. Owens, Esq., may inspect the Plans and Speci- fications at 6, Norton Villas, Penmaenmawr, on and after Saturday, the ]5th inst. Sealed tenders are to be delivered to the said T. Owens, Esq., on or before Friday, the 28th of August, and endorsed Tender for Villa." The lowest or any Tender not necessarily accepted. OWEN WILLIAMS, Architect. Bangor, August 11th, A885. ST. JOHN'S SCHOOL, MENAI BRIDGE. HEAD MASTER T. J. JONES-LEWIS, B.A. F.fteen passes last year in tho South Ken- ilBjton Science, and Preliminary Examina- tions. Class formed to prepare for tho Scholarship Ex imiiiation at the North Wales College. A few vacancie for Boarders. School re-opensseptember 22nd, 1885. EISTEDDFOD C'fA-tPEIGYDDION JCJ BETHESDA. Dymunii- gwneyd yn hysbys, i'r pwyllgor, f oherwydd amgylchiadau'r gymydogaeth, ben- derfynu gohirio yr Eisteddfod uchod, hyd Me- uclio(.1 hy(I 'v l hefin 17, 1886. Hysbysir eto yn brydlawn yr adeg i'r cyfansoddiadau ddod i law. R. O. Ysg. Pro. Tem. CYLCHWYL LENYDDOL LLAN- GYNon, NADOLIG 1SS5. TESTYN AGO RED PR BYD. 150 o Linellau Coffadwriaethol (Bardd- oniaeth Rhydd) am y diweddar Mr Willium Howell, Corner Shop, Llangynog. Gwobr, Ip 58. Y Cy faiieod diatl^w i fodyn Haw y. Beimiad y Parch Evan Daviep, Trefriw, R. 8. O. ar neu cyn Rhagfyr lifed. Ceir nodweddion y gwithddrych ond anfon amlen daledig at Alarch Glan Dyfi, Llangynog, Oswestry. NX IESTYNAU CYLCHWYL GYSTAD- i. LEUOL BEDYDDWYR CONWY, A GYNHELIR DYDD NADOLIG, 1885. BARDDONIAETH. 1. Cywydd heb fod dros gan llinell.—"loan yn Ynys Patmos." Gwobr, 10s (ic. 2. Englyn—"Yfory. Gwobr, 2s 6c. TRAETHAWD. 3. "Y dydd cyntaf o'r Wythnos yn ei beitli- ynas ii Christionogion." Gwobr, 10s Ge. CEBDDOKIAETH. 4. I'r Cor heb fod dan SO mewn rhif, a gano oreu—"Ymddiried wnaf yn Nuw." Rhif 4a, Anthemydd y Tonic Solifa. Gwobr, 5p. a Medal Arian i'r Arweinydd. 5. J'r Cor o blant heb fod dros ICoed, na than 20mewn rhif, a gano oreu—"Yr Adgyf- odiad." Hhif, 55, Rhan III, Telyn yr Yiigol Sul. Caniateir i wyth mewn oed i'w cyn- orthwyo. Gwobr, lp. a Medal Arian i'r Ar- weinydd. 6. I'r Cor heb fod dan 16 mewn rhif a gano oreu—"Cydgan y Bradwyr." (Dr. Parry,) Gwobr, lp. Rhodd gan gyfaill. 7. Pedwarawd-" Mi welaf mewn adgof. (Dr. Parry), Gwobr, 5s. 8. Deuawd, Tenor a Bas-" LIe Treiglaïr Caveri." (R. S. Hughes,R.A.M.) Gwobr, 5s. 9. Can i Soprano—"Yn fore Arglwydd y clywi fy lief. (W. J. Roberts, Pencerdd Eifion). Gwobr, 2s 6c. 10. Unawd, Tenor—"O, Arglwydd." Allan o Jeremiah (Owain Alaw), Gwobr, 5s. 11. Unawd i soprano, "Tis liberty." Allan o Judas Maccabeus. (Handel), Gwobr, 5s. 12, Can i Baritone. "Y Bywydfad." (W. J. Roberta Pencerdd Eifion), Gwobr, 5s. BKIRNJAin :— TRAETHODAU-Y Parch W. Edwards, Llandudno. BARDDONIALTH-Y Parch J. S. James, M. A. Llandudno. Y GLKDDORI 'T i J. Jones, (Glaa Alaw), Rhyl. Ceir rhestr gyflawn o'r Te-tynau, ond anfon Stamp Ceiniog i'r Ysgrifenydd. WILLIAM KOBERTS (Bangorian), CONWY. "Y GWIR YN ERBYX Y BYD." EISTEDDFOD GADEIRIOL GWYXEDD, YN MHAVILION LLANDUDNO, MEDI 29ain a'r SOain, I SS5. DARPERIR EISTEDDLEOEDD AR GYF- ER 3,000. y Y brif gystadleuaeth Gorawl, Gwobr, 60p. a thlws Aur. Testyn y Gadair. "Buùdug." Gwobr, 15p 15s. a Chadair Dderw gaboledig. Dadganu gyda'r Delyn 5p ??s. eto 2p 28. Rhoddir yn agos i 200p, mewn gwobrwyon. T. W. GRIFFITH, YSG. R. ROBERTS, ) Mvo. EISTEDDFOD ANNIBYNOL BETHESDA, A GYNHELIR YN NGHAPEL BETHESDA, AR NOSWEITHIAU CHWEF. 4, 5, A 6, 18S6. TESTYNAU RHYUD L'K DYD. 1. Am y darn barddonol goreu heb dros 200 llinell (yr awdwr i ddewis ei fesui), Coroniad Crist." Gwobr, 4p 4s. 2. Pryddest heb fed dros 100 llinell, Ym- weliad diweddaf Saul a Smnlld." Gwobr, lp Is. 3. Hir a Thoddaid (wvth llinell) coffadwr- iaethol i'r diweddar Mr Luke Ieses, Bryn- eglwys. Gwobr, 10s Cc. 4. Dau Englyn, Eemwyth cwsg cawl erfyn." Gwobr, 5s. 5. I'r Cor o un gynulleidfa heb fod dan 16 na thros 24 mewn rhif, a gano oreu y tair ton can- lynol allan o Lyfr Stephen a Jotie- Beulah (rhif lû9 yn y llvfr cyntaf, emyn 107); Ger- mania" (rhif 90 yn yr ail lyfr, emyn 233); ac Aberystwyth (rhif 94 yn yr ail lyfr, emyn 304). Gwobr, 7p 7, 6. Pedwarawd, Ti wyddost beth ddywed fy nr'halon (Dr Parry). Gwobr, 2p 2s. 7. Deuawd, "Mae Cymru yn barod ar y wys" (allan o Blodum Dr Parry). Gwobr, lf> I? 8. ?nawd Bass, "Myfynlod yr Unig" (Dr Parry). Gwobr, 10s 6c. 9. Unawd Tenor, Llwybr y yddta (W. Da vies). Gwobr, 10s 6c. 10, Unawd Soprano, "YrAmwisg fechaii (R. S. Hughes). Gwebr, 10s tic. 13. Traethawd, "Y cysyllnad a fodolai rlni-ri" y gwladol a'r erefyddol o dan y trefn- iant Moesenaidd, a'r angenvheidrwyddoedd am hyny, y,, (ti-osic vn erbyn hyny o dan yr oruchwyliaeth Efengylaidll." Gwobr, 3p os. 14. I'r goreu a adrodda'1 Anerchiad Clyndwr i'w filwyr," yn decliriiu gydar ilinell Fy Nghymru dewr," &c., ac yn divveddu "A mynwn ryddid i ni ae i n gwlad." Gwobr, lat, Medal Arian; 2il, 5s. Rhestr gyiiawn or Testynau, yn cynwy. T Amodau, a'r darn i'w,,ideo(id, i'Nv catl and anfon c mewn stamps i un o'r Ysgriienyjdion. JOHN THOMAS PARRY, YSORIFESYDD CYFFKEDTSOL, Garneddwen, Bethesda. DAVID WILLIAMS, Y-CRIFKNVDD ARI/VLI, Br,iicbrr.i'ri, Leuiescla. DR. JONES, D.D.S. (Am., &c.), MEDDYG A N N E D D 0 FLAEN Y FARCHNAD, BANGOR. Geliir \mweled a mi bob dydd lati yn LLANGKFNI, ar y ffordd i'r B..nk a'r County Court; yn Amlwch efo Mr Hughes, Stationer. 7, Market Row, dydd Mawrth, Ebrill 14, ai 5, Hydref 2 a'r 30, Gorphenaf 28..). n Fe hesda lie Ebenezer, y dydd Mawrth Cyntaf ar ol Slldwrny till yn y C nwardau. T# BIRKETT E B a Y !Me iddo ei1 E or haner can' !Myntd",fel I a r rhata?. Anfonir imo ye.1 I. ad y,aI Y= fI. Deyrna.s (iyivttto Q B K £ < EAnfonwch am Sampl 3 ohono, yr hwn a gewch ond K anfon am dano, a chydmar- weh ef gyda The arall am ce rX p yr hwn y talasoch fwy o 0 T arian. 05 rn H T S B I R K E TT'S CITY AND C0UN7 V SllPPl V STORES, B A N a 0 B jyjESSRS GRIFFITH JONES & SON 15 AND IS, PALACE-STREET, CARNARVON, Ik" to announce that ihey have opened Offices at Carnarvon as Auctioneers and Appraisers. Any business entrusted to their care wfil receive their best aud immediate attention. Griffith Jones and Son take this opportunity of thanking the public in general for all past favours, and trust through strict attention to business with promp payments, they may secure future support. Sales taken on commission or by arrange ment. N.B.—All cash sales settled day afte auction. SEFYDLWYD 1$0. BROL mco w ILLIA31 HUGHES A'l FAL, "YR HEN BORC SIOP," 259 AND 2 61, HIGH-STREET BAXGOR. WILLIAM HUGHES A'l FAB a ddymunant hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol cu bod wedi pwrcasu Otto Silent Gas Engine," nerth 3i ceflyl, a Gardener's Simplex Silent Sausage Machine," y rhai osodasant yn eu siop, lie y gall cwsmeriaid weled ANSAWDD Y CIG a arferir, a thoriad i fyny y cyfryw. Bydo i hyn brofi yn newydd-beth, a sicrhau purdeb a rhagorolrwydd y cig a arferir. DYLAI PAWB ROI PRAWF AR SAUSAGES ENWOG, YN FFRES BOB BOREU. DEUWCH A GWELWCH HWYN YN CAEL EU GWNEYD TU TNIVEPUSITY COLLEGE OF WALES T (ABERYSTWYTH). (Endovxd and in receipt of a Government Grant) PRESIDENT:— THE RIGHT HONOURABLE LORD ABERDARE, G.C.B. PRINCIPAL:— THE REV. T. C. EDWARDS, M.A. (OXCN. AND Lorn). PROFESSORS:— Greek The Principal. Latin and Comparative Philoloyy J. M. Angus, M.A., Cambridge Oriental and Modern Lannuajits H. Ethe, Ph.D., Leipzi Emjiiih Laiijiuaac and Literature M.W..MaeCa)!um,M.A.,Glasgow Logic and Philosophy J. Brough, B.A., LL.M,, Cambridj Mathematics, Xatuml Philosophy, and Asti nomy R. W. Genese, M.A., Cambridg. Natural Science T. S. Humpidge, Ph.D.' Heidelberg, and B.Sc. London. LECTURERS- Clas-'ics J. W. Marshall, B.A., Oxon. Modern Languages W. Scholle, Ph.D., Strasbourg, Hi,to,-y J. Lloyd, B.A., 0:on. ?fi?o'.y Mathematics W. J. Johnson, M.A., Dublin. Biology, Geology, die. J. R. Davis, B.A., Cambridge. Physics D. E. Jones, late Sc. Exhib.Lond. Welsh J. E. Lloyd, B.A., 0::on. Director of Must.um—Dr Humpidge. Registrar and Librarian—E. P. Jones, M.A., E.D., Glasgow. I CURRICULUM.—The Instruction at the ColIège is arranged with lderence to the Arts and Science Courses of the London University, and the Scholarship Examinations at Oxiord and Cambridge, N umercus distinct ons have been gained at these Universities by Students fron. Aberystwyth. SCHOLARSHIPS.—At the commenceme of the Session on Tuesday, September 15t 18S.r>, the sum of £ 330 v ill be offered in I hibitjons and Scholarships, ranging from i to £,30 to Male and Female Candidates enterii College for thefiisttime. Theseare renewab at the end of the first and second Sessions, a; may, in cases of specialexcellencc, beinerea/w Also the Old Students Scholarship" ot ij tenable for one year. Prizes varying from Xi-) to X 10 are awarded to Students who distinguish themselves at the London University Examinations. TERMS,— £ 10 per Session. HALL OF RESIDENCE FOR WOMEN STUDENTS, VICTORIA -MARINE TERRACE. r.. Lady SUp(r;itwtle- ALKS i.HENEZER ± o\vt.Li, kl.,tte cit floltaced -n,.y ), TERMS :—For the Session £ 35 (payable in advance), or .02 fcr the first Ten.. of rcsi. dence and £1110" each for the other two Tel m, The Jl. 11 of ifesitiin'c uiil nfiord an-pi: td superior accomrncdaiivn jcr ut leutt 40 Lcdy linden's. LOCAL AI) ANTAGES.—Aberystwyth is beautifully situated on Cardigan Bay, 41.d is one of the healfhiest towns in the king.,cm, the average death rate being only 1-1 per I,Ceo.; Jt has accommodation for about 5,COO visitcia during the summer season, and since tb is not utilised during :he period of the Ctllcgo Session, out-door Students are able to 01 -,i, n Lodgings at a very. mcderate cost. The u;m usually j aid is from 3s. 6d. to 58. per w (k. Prospectuses, with full puticulars, mav te o btained irom the Registrar, University Coil r e,' Aberystwyth, or from the Hon. Seeretlilii, Lonsdale Clambers, 27, Chanoerv La Londonf W.C. .B.-Not\\ithslntlding tie recent calan oiu Fire, UIUJ 'e t. mporary airanavtnu.ts < at (nee be nu-d u for lontinuin^ the Euuc^ti ,,1 ¡York of the College, as beiort, m U Departments.