Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YH EISTEU, Tenant i Dy Capol Uchaf, JL Olynnog, yn ddioed.-Ymotyner tm y teleraa, &c,, gyda Mr Joseph Jones, Factory, Clynnog. 0 29.1 DRAFEBy.-WANTED, a respectable well- educated YOUTH, 109 an Apprentice to good class tr,,tde.- GTiMt a &Company, The "Bee Hive," Bisgor, N.W. o 2913 AR OS'JD.—Dolivaa Bach a Dolivan Fawr, A. yn ymyl Carmel, Llandwiog, golit cael meidiant o'r lie Cal angaua f.-Ym.)fyuer & David Rees Walters, Getlan, Betbcada c. 2935 GROCERY AND PROVISION TRADE.- GNVANTED, an Assistant, also an SImp?Ye)-. Good references required.-Appy to J. Thames, U;ica House, Hothead. G 2362 DRAPERY WANTD, iirnne Jiately, a JU steady pushing Young Man, must be able to froauce first-class references.-Apply to Robert Parry, Bangor. G 2961 T J PRINTERS.-Al)juble Crown Coluu,- X bian rre-es to be Sold Cheap, also small Fonts o £ Ornamentil, &c.,Typ?. May be viewed by appointment.—Apply to E. Jones & Co., 31, Bangor street, Carnarvon. R 2963 WANTED, an experienced Assistant to the Grocery Trade, capable of Managing a Branch Shop.—Apply, stating Salary expected, to William Jones, Secretary, Co-operative Society, Blaenau Festintog. G LADlES and GENTLEMEN of Conservative views can, while promoting the Conservative cause, find a means of increasing their income in a h!ghry honourable and thoroughly legitimate manner by enclosing addressed envelope to V. R. 21, Grosvenor Mansions, Victoria-street, London, S.W. rpim CHMA? HUL?H for Manuoniu?s, A American Organs, &o., Tricycles, S?fea. Washers, Mangles, Churns, and Household requisita. Send for our new List. Wfthef?rd & Son, BfOQEMgrove, near ?u-mmg itm. &tabl:silcd IsM G 2S5 WKLVE CAKTJfcW de VISITS, 2s fed; six i. Is 8d. Carte enlarged to 10 inches, Gs, Cabinet, 29. Send Carte with stamps. Perfect copies and original returned free. London Photograpoic Co 304, Regjat-street, London, W.—S.D. Pbtllip, Manager. £ K\ YN WYTHNOSOL, a BHAQOR. elht el J?<' E?ILL yn HHWYDD mewn Kordd ONEST g" DDYN neo DDYNE3, a hyny heb ea fhwyitro gyda'a gslw"goeth arferol.-Cell pob many lion, &0., md anfon motkp*, da chyfeiriad ysgrifecodig arno: at ;;tn :h>õi(t. yeirhD: B* ha -GsW ymdtuhe? yn ml¡uwyd yr b S. oynad hws. -1255 1"JV* TERVOU8NESS, LOSS OF ENERGY and .L VITAL POWER—A gentleman having tried In vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-core. He will be' happy to forward the particulars to any sufferer on receipt 01 a stamped and directed envelope. Address, J. T. SEWELL, Eoq., Brook Villa, Hammersmith, London. G 2612 OAKELEY HOSPITAL,BLAENAU FESTINIOG. TTITANTED, a Man and hi3 Wife (without T Children preferred) to look after this lostitutlon, and to tiki care and provide for the patijnf8. The wife mast b« a qualified nuise, and the husband cupable of attending tho patients ot niglit,ar-d look after the Hospital generally. Know. ledge of Welsh indispensable.—Apply, stating terms, toMr Owen Jones, Oakelcy Middle Quarry Ofice, Blaenau Festiniog, on or before September, 30th IS5. o 2917 TY A SHOP AR WERTH NEU AR 030D. YuIAE yr uchod yn sefyll yn un o'r lleoedd mwyaf cyflens am unrhyw fuanes, yn Church-street, Blaenau Ffestiniog, cydrhwng Stations y L. and N. Western, y Great Western, a't Ffestiniog a'r Portmadoc Railway, ac yn ymyl y Farchnadfa. Cynwysa un-ar-ddeg o Rooms. Gellir cael meddiant uniongyrchol. Telerau rhesymol. Rhoddir rhesymau digonol dros roddi y .Ile i fyny.- Ymofynor yn ddioed a Thomas Roberts, Tailor and Draper, 18, C iurch- ttreet, Blaenau Ffestiniog. o 2926 THE QUESTION has often been asked, where V.o you get your Fruit, English and Foreign, from ? Answer.— Why, whenever 1 want anything in the FrA-it or Vegetable Lint, I write to J. FITZPATRJCK, PHVIT MERCHANT AND COMMISSION AOBNT, CAZXEAU-STREET MARKET, LIVERPOOL, who Sells st tin L'jxonl PostlbU Trice. LISTS ON ArrlicATiON. I j ■ IF tou WANT A GOOD PlAt:b > I tew" co to • YMAE CRANE A'I FiUBION yn tilu JL sylw ceiUduol i'r Easy Pay nei,t System, hyny yw,14 CyzLirlrefa o Dilisdan Y fan," lie y raaeut w,Ai gw rtna miloedd o Offerynti drwy y \\I..d ar y teleraa maateisiol hyn. Y mae y prisuut y m:t'nt hwy yu ei godi yn y modi yma yn llawer i■ »i na r priaiau am arian parod a offsur mewn masnachdai ereill am offor^naa talach. Y Crane a i Feibion yn prynllam arian paroa, Be felly ya cyniio Discounts, a thrwy hyny ya ga'Ja oyayg i'r cj hoedd Offerynau yn rhataih nag y lilac liawer o rai iydd ya eu gwertbu yn orfoa dalu am dMpt, y rbii efzai a wcrhaiat ond un o?efyn mcwn w/tlmos, ac felly y? dys?y] cym&iBt o o? ar vr an' off ?ld1 hwn? ag a daysgwylia CraM a'i Flblon M dn cflaryn." Y mae crone a'i Feibioa yn berio y' sym.aa Yll, a tha1a.t glalial unrhyw beraon gyda'r tvea i L:,¡)wl o« bydd hynyheb Cool yn uwch na pum, pm:t y cut o'r arian pryniaat. Y mae hWIl yu gyaygiud rhtsymol. Dyma un o'r lloaws tystiolaethan a snfousyd yn wirfodial Msistri Crane lII'i Feibion> Caernarfon, Awst, 18S3. F0D9Jdigion,-i9 gallaf ytnatal rhaj- mynei fy mod wedi fy mawr foddhan gyda'r offoryn a anfonas- oah. Y mae pereidd-dra a nerth y beroriacth a eynyrshir ganddo yr hyn yr wyf wedi bod yn e' £ kir dlymuno.- Yr eiddocb yngywir, THOMAS EVANS, At Msistri Crane a'i Feibion.  -??« <-?c ??. ? f) .?/?p?/?7?  '?/?-—— | ? 'w?'???.????I. ?????. (?-?ATHETR??   '?FOR SALE ORHJtREn ? 2L jrvm r.,h ? ??L PARISH Tf K i • f i-r? •^Uatc.Vnt-rir •' J | 0 BWYS I HOLL DDYLEDWYR Y DIWEDD. AR MR EUAR JONES, FRONHAUL, TAL- Y-SABN. DYMUNIR hysbysu holl Ddyledwyr y diweddar Mr Elias JOlJes: ei fod yn bwyeig iddynt daln y Dyledion yn ddioed, er arbid costan. Rhoddir cyfl.usdra i bawb dalu i Mrs Jones, yn Frontaal, am amser penodol, ac ar ol hyny cymerir moddion ereill i'w cOOi. Dysgwylir i bswb alw gyda Mra Jones ar nnwaith. JOHN CADWALADB, Chartered Acconntant, Blaenan Ffestiniocr. Medi 12fed, 1834. ALLAN O'll WASCr. ifetrn Llion harM pris 2s 6c, tnew,, papur 2J, postage 3c yn ychwamg^ COFIANT A PHREGETHAU Y PARCH. BOBERT ROBERTS, CLYNNOG, SEF T SBRAPH TANLLTD" FU YN PBlEOITH" OYDa'r FATH BFFKITHIOLHWTBD TKWI GYttU A IpLOIOR AC A Fr FABW TAOHWBDP, 1802. CYNWYSA Draethawd Arweiniol ar ei Nod- weddion fel Pregethwr, gau y Golygydd; Coflantgau ei Nai, y Parch Michael Roberts, PwU- beli, a Sylwadau arno gall Ebes Fatdd, y Parchn J. Hughes, Lerpwl, O. Thomas, D.D., ac ereill, ci ddywediadau ac adgofion am dano, ei Lythyiaa, Marwnadau gan Dewi Wyn o Eiflon, Sion Lleyn, yn ngbyda 56 o'i Bregethau, yn ei law-ysgrif ef ei hun. Yr oil dan oly giad y Parch Griffith PARRY, Aberystwyth. Cyhosddedlg ac ar werth gan Griffith Lewis, Printer, &c., Pen-y-groes, N.W. I'W GWERTHU AR AUCTION GAN MRI OWEN A'I FAB, YN Y SPORTSMAN HOTEL, CAERNARFON. DDYDD SADWRN YR lleg o Hydkef. EIDDO RHYDD-DDALIADOL GWERTH- -[1< FAWR, sef, Gltnafon, Waenfawr, Caer. narfon, a Bhyddallt Gaxol, yn eynwya dtos 40 Erw o Dir rhagorol, yn wahanol lotiau eyfleus. ac yn sefyll yn ardaloedd poblogaidd Waenfawr a Chaernarfon. o 2919. MON. FELIN WEN, DWYRAIS. DWY FILLDIR O'R MENAI HOTEL. STOO WEETHFAWR AR AUCTION. bymuKA Mr E. H. OWEN A'I FAB bysbysu y Gworthi? ar Auction ar y He uchod ddydd Gweuer, Medi 19eg, 1884, yr oU o'r Stoc weith- fawr. yn cynwys 6 o Wartheg godro rhagorol, 10 o Fuitych, yn codi ya ddwy flwydd; I Hefer yn agos i 18, 3 o Loi, 1 Gafleg a chyw, 12 o Foch (stores), 2 Hwch Fagu, Tas o Wait itua 14 tunell) ya ymyl Tan-y-graig, Gig, oystal a newldd, 4 o Droliau a /rKM<M da, Erydr ac Ogau, 8 r oil o'r OBeryman. Hefyd, than o Ddodrefn y t$.—Amod- an: Arian Par Sale am 11 o'r gloch. Am fanylion pellach ymofyner irr Arwerthwyr yn Ngbaernarfon. TO BE SOLD, BY PRIVATH TREATY -L the freehold Dwelling House and Premises known as No. 2, Lynas-terraoe, (ilainadda, in the occupation of MIS Owen. Apply to John Pritchard, Auctioneer, Bangor. TY CALCH' LLANGRISTIOLUS. IMPORTANT TO FARMERS AND OTHERS. MR JOHN PRITCHARD is inetrncted JM. by the Representatives of the late Rev W. Williams to Sail by Pub to Auction, onithe premises as above, distant about two miles from LiMgefn), on Tuesday October 7th, I*i. commencing at 12 'o'clock noon prompt, 2 exceedingly handsome and well bred Bay Maree four aLd five, years old, by Caradoc," out of a half bred Mare; a very promising and powerful two years old Colt; 3 excellent In-calf Milch Cows; 7 Ewe3 and 7 Lembo 6 two year old and 6 Yearling Steers; 5 Calves, Pigs, Agricai- tural Implements, Potatœø, Maagolde, SwedBf, and other miscellaneous Effects. Bodhyfryd, Bangor. LLANDEOFAN, ANGLESEY. TO BRRWERS, WINE MERCHANTS, IUBUCANS, AND OTHERS. MR JOHN FRITCHARB is Ins mucted to sdl J?- L by PdMio Auction on the pfjmhee, on Mon. day, September 29th, 1884, at 3 p.m., all that valuable and Fally Licensed Inn, known ae Mill Lodge, Llandejfan, Anglesey, now, and for many years in the occupation of Mrs Mary Hughes. The tenure is Leasehold for a term of 1,000 years. For further particularil apply to Meesrs Hughes and Pritchard, solicitors, or to the Auctioneer, all of Bangor. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. THE VICARAGE, CARNARVON. ]4TB JOHN PRITCHARD ? ?voured?ith lTl the instructions of the Rev Canon Evans to sell by Publio Auction on the premises, on Wed. nesday and Thursday, October 1st and 2nd, 1884. The principal portion of the superior Household Furniture, together with the whole of the out. door effects, comprising carriages,horses, saddlery, hay, &c. Detailed particulars of which will appear in catalogues Bodhyfryd, Bangor. ON THE BANES OF THE MENAI STRAITS NEAR BEAUMARIS. TO BE SOLD BY PRIVATE TREATY, All that charmingly »i a Freehol 1 Mar:ne Besideoce knn as BEYN-HYFRYD, standing in Its own grounds, of about 2 acres, and commaniidg magnificent views of the Snowdonian Range of Mountains with the surrounding picturesque sea and mountain views. The uternal arrangements ara replete with ev.ry comfort, and the sanitary arrangements all thrt can be desired. The accommo- dation iaeMea Entrance Hall, three spacious Enter. taining and seven Bed and Dresing Rooms, Lavatory W. C B.?th. roo?i fitted up with hot and cold w%ter CKífc\t:}:S: Cellars, Co?eh-ho?se, Stabling, HMneM room, Gma- ary, and a small Paddock, with a never failiDg supply of the purest water. The Flower Garden and Oraamoatal Grannc# nave been m03t ta3tefally laid out at a considerable outlay :dntofi:h::rDd u;:rIed in and st?Aed with, carefully saiected Fruit Trees. There are also three Vineries and Conservatories heated with hot water Pipes and Flues. The pop!rty is situate a mile a«d a ba?f from the town of Besnmaris, and a few rnnute?' walk from Llanfaes ChUNh and in the midst of ".ti. ul drives and excursio WI. Early possession, CARNARVONSHIRE. GLAN-Y-COED, NEAR OONWAY. TO BE LET. FURNISHED or UNFURNISHED i. (the Furniture may be purchased at a Valuation), the abovedeboed Residence, commanding fine views of sea and mountains, and about fire minutes' walk from a fine sandy b-caeb one qnarter of a mUe from the parish church of Dyvypyfylchi, and J miles from Penmaenmawr Railway Station. The house, which: has a west and south aspect, oontains Entrance Hatl and Inner Hal), laid in Minten Tiles; three ex- ctllent Eutertaining-raomp, five best and three s>coud- ary Bed-chambers, two Servant's Room, Bate-room, with hot and cold water enppiy j and separate w.e. Kitchens, Scnllerias, Pantries, Lavatory, Store-rom, Larder, China Closet and other Domestio Offioos. The Oardccs tbor.qh rot large, include a lawn tennis gronnd; and are nicely laid oat The water supply is ?nniaot' and of excellent onthty, being snppHed from the =)an. taiMc!o99 behind. Drainage is perfect, with M.f-Mt- inir Flush Tanks. Immediate possessioa. ?' f,-?*b,r ?t?!f-t)aM B."i t? t, fpB'Y tvljtr. r?H? PR?TO?Ai:?, ?cMjMei', "LMtd tM B?ttt! lgent, Bolhyfiyd,U*ugafc j P?eoeir CAPES FUR goreu a rhabf at y gaual ? YR APR AUR. Pa Ie oeir JACEDI BRETHYN goreu a rhataf at y ¡anaf? YN YR AFB AUR. Pa le ceir MANTELLI BRBTHYN goreu a rhataf at y gsuaf YN YR AFB AUR. Pa le ceir ULSTERS BRETHYN goreu a rhataf at y g.uaf ? YN YR AFR AUR. Pa le ceir SUAWLS BRETHYN goreu arhatafat ygauaiP YN YR APR AUR. Pa le ceir MACKINTOSHES goreu a rhataf at y gauätP YN YR AFR AUR. Pa le ceir UMBRELLAS goreu a rhataf at y gnaf P YN YR AFR AUR. Pa le ceir VELVETEENS goreu a rhataf at y gauaf ? YN YR APR AUB. Pa le ceir SILK VELVET goreu a rhataf at y gauai? YN YR AFR AUR. Pa le ceir SIDANAU goreu a rhataf at y gauaf ? YN YR AFR AUR. Pa le ceir MENYG goreu a rhataf at y gauaf ? 1 YN YR AFR AUR. Pa le ceir RETIA U goreu a rhataf at y gauaf ? > YN YR AFR AUR. Pa le ceir BONETI goreu a rhataf at y gauaf ? YN YB AFB AUB. Pa le ceir SIWTIAU I DOYNION goreu a rhataf at y gattjf ? YN YR AFR AUR. Pa le ceir SIWTIAU I FECHGYN goreu a rhataf at y gauaf ? YN YR AFR AUR. pa le ceir SIWTIAU I BLANT goreu a rhataf at y gauaf ? YN YR AFR AUR. Pa lecefr TOP COTIAU I DDYNION goreu a rhataf at y ganaf ? YN YR AFR AUR. pa le ceir TOP COTIAU I FE0HGYN goreu a rhataf at yfauaf ? YN YR AFR AUR. pa le ceir TOP COTIAU I BLANT goreu a rhataf at y gauilf YN YR AFR AUR. pa le ceir MACKINTOSHES I DDYNION goreua rhataf if,y gauaf ? YN VB. A-F a AUR. pa le ceir MACKINTOSHES I FECSGYN goreu a ihataf »ty gauaf? YN YR AFR AUB. pa le ceir LEGGINGS I DDYNION gcreu a rhataf at y ganat r YN YB AFB AUB. Pa le ceir UMBRELLAS I DDYNION goratf a rtiAtaf at y gatiaf ? YN YR AFR AUR Pa le ceir HETIAU FELT I DDYNION goreu a rhataf at y gauaf ? YN YR AFR AUR. Pa le ceir HETIAU FELT I FECHGXN goreu a rhataf at y gauaf t YN YR AFR AUR. Pa le ceir OAPIAU I DP YNION goreu arhatafat y gauaf f YN YR AFB AU Et. Pa Ie ceir OAPIAU I FECEIGY8 gorell a rhataf at y ganal P YN YB AFR AUR. Pa Ie ceir :MENY I DDYNION goron a rhatAf at y gauafP YN YR AFR AUR. Pa le ceir TACEDI weii eu*gwau i DOYNION goren a rhataf at y gauaf p YN YR AFR AUB. Pa le ceir JACEDI SSRGEGLASI DDYNION goreu a rhataf at y gauaf? YN YR AFB AUR. DENTS' KID GLOVES, Is llid. FUR CAPES, iseg mod- fedd o led, am 4s I Ic. STEIJSES 3s AM Is Ilk: CRYSAU LLWYD TEW, AM Is llic. CRYSAU BRETHYN, AM 2s 6c. SIWTIAU BRETHYN I DBYNION, 16s lie. ,-pros Ddeuddeg Cant (12,090) o latheni o Frethyn Melton Shaies newydd, am 4.' De weh i weled y Serge hwnw sydd ya synu pawb a'i gwel, am 7Jo. L, oFrethynau dau led, at Ulsters, 2s 11c, gwlan i gyd, gweith 5s 1 5s 6c. Geir Biwtian da i Ddynion, o Frethyn Cartref neu Yorkshire, am 38s, 42 a 453 y Siwt, ToEtlY Osipet da, am Ilic y Ilatb. Oillotbs at Rooms, am 8no y llafhen ysgwar. y N YR AFR A U R ru7 ac AMLWCH .CAERNARFON ae AMLWCH THE WELSH NATIONAL NEWSPAPER COMPANY, LIMITED. Incorporated under the Limited Liability Compantm- Acts, 1802 ts 188 J, by whlchtbe liability of the Shareholders is limited to the amount of their Shares. CAPITAL £5,000 IN 1,000 sHAEES OF £5 EACH, a8 follows :-Ios on Of wuch a coMK?MtMe member i?fe bem already eM?cfiM. Shares ?a?atZe «s/')!!oM'? ?—ICsMt application, 10s on allot, and the &a?Mce ag ?Mt're?, walt an interval of at !e<M< <AfM mc?<A? from. a&'<m?:<; a?J no cO to exceed cl, or to be ma? at less intervals than three months; &r the tt?O? (MtOM? mag be paU up in /MN on C?Mm?. DIRECTORS. nav E. HERBER EVANS, Cabnabvon. ? GRIFFITH ELLIS, M.A., Boo-M. „ OWEN DAVIES, OA*NAEV«K. M JOHN EVANS (Eglwysbach), London ABEL J. PAlmY, SWAKSBA. T. J. HUMPHREYS, BANGOR. Ma J. DAVIES (Gwyneddon), CAntqAmvoN. Mb MORGAN RICHARDS (MorgrugynMaohno) BANGOR. Ma W. J. PARRY, Coetmor Hall, BrmnmA. Ma T. 0. LEWIS. Frondeg, Bangor. M& W. J. WILLIAMS, Glan Menai, Carnabvcw. MB RICHARD WILUAM3, G?? DoLBFxm&vN: Ma .WEN MORGAN, Cadnant, Menai^B^idqb. TREASURER. MR THOMAS JONES,, Bryn Owen, Mbna Bridge, SOLICITOR. MB. RICHARD GRAY, Basoob. A UDITOR. Mit D. E. DA VIES, [Public Auditor, &c., Pwllhbli- SECRETARY. Ma J. THOMAS (Eifionydd), Market-street Carnarvon. OFFIGB. No 7, MABEET-STREET, CARNARVON. WBTH weled fod y Waeg yn un obrif aUuoedd yr oes, a bod d dylanwad fel dysgawdwr nerthol ar bob cwestiwn o'r pwysigrwydd mwyaf, yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau ar y Prospectus ,hwn, yn gystal a nifer o bersonau ereill o ddylanwad a safle, yn ei theimlo yn ddyledswydd arnom i gychwyn Newyddiaduron Cymraeg a Saesoneg, o nodwedd ddiamheuol uchel. Golygwn iddyat fod yn Rhyddfrydol yn en gwleidyddiaeth, yn uchel yn eu o barthed i bob cwestiwn moesol, yn drwyadl genedlaethol, bob ameer yn barod i ddadleu ein a fel Cymry, ac ar yr un pryd yn croniclo newyddion pob gwlad. Byddant yn hollol anenwadol, gan,roddi yr un gofod, a sicr- i newyddion a gweithrediadau yr holl gyfundebau crefyddol yn ein mysg. Cymerir gofal neiUdaol i gadw au tudalenau yn lan oddi wrth gecraeth ac ymosodiadau per- aonol, M t'wUenwi gyda mater o'r fath natnr ag a ddyrohafa rdeauol a moesol y geaeal. Os tneddir chwi i uno â ni yn yr anturiaethjhon, bydd yn dda genym glywed oddi wrthych rn ystod y pythefnoa üesaf. PROSPECTUS. The purpose for which this Company is formed is that of Establishing high-class Liberal, National, and Undenominational Nswspaperi, one to be conducted in W -.lsh aad the other in English, laud car. rying on the business of Nswspipar Proprietors, Printers, Fablialierr, Advertisiag Agents, &c., in North and South Wales. To facilitate the above objects arrangements have already been made whereby the Genedl Qvmreig a Welsh Paper, and Nilrt" tTakt Exprm, an English Paper, published at Carnarvon, and the Bngor Oiscrv.r, an English Papar publisaed at BAagar, hwaibeen secured on reasonable terms. It is intended that the above-mentioned English Papers shall be incorporated. The Proprietors of the 6'M«?, Itprm, and Observer r, 4 '1 great number of Shares in the ComB?ny. Newspaper p -P -td"f, q. nlly entail the MnMng oi considerable capital before they ba. gi. to p,?y, butastheabsT?arealre?fi/weU.eBtablishsi Neweptpera, there is every prospect of the Company B Shares beMmiag a prodtable investment almost ftmth} CM<?<, S3 that probably only a e 1 portion of the capital need.be called np. The want of thoroughly outspoken Liberal, National, and uusectarian Newspapers has long beoi felt in Wales. That the papers published by the Welsh National Newspaper Co., Limited, will be of this character, the names ofjtheJDirectors are a suffioient guarantee. The papers shall be maaaged by from 12 to 15 Directors, elected out of and by the Shareholders, but in snch a manner as to comprise three of each of the following denominations, viz.: Cilviuistic Methodists, Independents, Wesle/ans, and Bsptists, and in addition not more than three unconnected with any of the above denominations. A clause securing this equal representation Is inserted in the Memorandum and Articles ofJAssociatlon. The voting power shall be as followsNot exceeding 2 Shares, 1 Vote; abeva 2 and not exceeding 5 Shares, 2 Votes; and 1 additional Vote for every 5 Sharesjab ive 5 Shares. Each Director when Voting in that capacity shall hava only one Vote, and the Chairman a Cast- ing Vote. As near as can be one-third of the Directors to go out of ofibe annually. Not more than one of any denomination to go out of office in any one year, the ona-th:rd of each denomination getting the lowest number of votes to rotire at the end of the first year, and the one-third getting the second lowest number of votes to go out at end of the eesond yeir. Retiring Directors|eligbIi for re-elcction, f otherwise q ualifiod. The Directors are not paid for their soivices before the Company Is ia a position t&Jny 5 per oeut. dividend, and then only such sum as shallbe fixed by the Ca npiay ia General IlIeetl As more than half the kshire3 have already boea taken up, the Company feel 4H £ £ ||{qp mehce operation at once. The agreements entered into are the following, viz Agreement date I the 9th day of August, 1834 and made between David William Davies, the propriebr" of the Genedl gyritrcig, of the one part, and William John Williams of tho other part; an agreement dated the 12th day of August, and made between Thomas Jones, Thomas Lewis, William John Parry, Morgan Richard*. Thomas Charles Lewis, Corbet Yale, and Edward Morgan Jones, the proprietors of the Bangor Observer, of the one part, and the said William John Williams of the other part; and an agreement dat d the 22addeyoi August, 18S4, and made between John Humphieys, David Edwards, and Richwd Diggle Hawoith, the proprietors of the North Waks Express, of the one part, andg:he saidj William John Williams of the other part. Applications muit be male on forms supplied} by the Secretary of the Company. Eepo its of 103 per share to b? Mtaittsl to tha Traasa-e.- or; to o-ie of ths following Banks, viz.—?. Sank, 3.6"t N.-5cS.-W.es £ sa& Carnarwa iJPujh, JszH & Co .CasMMW; M'tsyei :.1.i PioapectaiivS and forms of applic&tloa can lie had tcisa the Secretary, X CHESTER. The Preparatory School is for Boys from fix in twelve years old. Thepupils are weli-grouniied to Elementary subjects, and carefully trained in to correct habits. Pupils in the Upper Schoci- all above 12 years old-are prepared for the Cam- bridge Local and other Examinations, or for Pro- fessional and Commercial pursuits. The locality is healthy and pleasant; the school-room and dormitories spacious and well ventilated; tplendid gricket field, bath-room, &o. Terms moderate. e891 Allan o'r Wasg,—Pris Pwn' Swllt. Q-WEITHIAU jgARDDOiN'OL A LLENYDDOL Y DIWEDDAR OWEN GETHIN JONES 0 dan Olygiad OOWLYD A SCORPIO??, Gyda Darlun o'r Awdwr, a Byv-gropLiad wedi I ysgrifenu gaD 1 PARCH ED A HUMPHREYS. I'w cae!, dros deulu yr Awdwr, gan Mr Thamas Jones, Llyfrwerthwr, Fenmachno a Mr J, Mee- dus Jones, Stationer, &c-, 207, High-street, Ban- gore GREAL CENEDLAETHOL. "Y GENINEN" AM HYDREF, PRIS SWLLT. Yn y rhifyn oeaaf ymddengys cynyrchion o eiddo y llenyddion cai^no'Parchn E. Lober s, D.D., Pont-y-pridd; Proffeswr Hugh Wjlliams, M.A., Bala; Ellis Roberts (Elis Wyn o Wyrfsi); Owen Williams, Caernarfon; Tafolo? Dyfed Dewi Wyn o Easyllt; Parch T. Lewis, Rises loan Ddu; Bleddyn MrR. Williams, F. R. H. S., Drefnewyd4; Mr J. J. Evans, Bryn-derwcn, Betheeda; Cynddelw; Owen Williams, Wain, fawr; Mr J. Morgan, Cadnant; Mr Hugh Men- auder Jones, Cannel, Llandwrog; &e. Hefyd. yn yr un rhifyn ymidengys yr yegrif addawedig ar PAHAMYRWIF YN EEDYDDIWEI? Gan y Parch Own Davies, Caernarfon. Oj byddys yn djtmuno cael mwy o gopiiu o'r rhifyn hwn neu ral blaenotol, anfoner i'r Swyddfa YN DDIOED. BYDD YR AGERLONG YSBLENYDD "SATANELLA/' YN HWYLIO 0 GAEBNARtfbN, BOB DYDD YN YSTOD YR WSTHNOS EONT AM 17 5 YN Y BOREU. er mwyn cyfarfoi yr Agerlongau sydd yn gadael PORTHAETHWY am LERPWL. Pris y Cludiai o QAERNARFON I BORTH- AETHWY fyld 1s uu ffordd. Bydd i'r Ageing gytarfod yr Age?on?u 8ydd yu?syfod o Lerpwl yr nn modd, gan adael Porth- aethwy am 3.30 yn y prydnawn, gan gymeryd teithwyr i Gaertatfoa, Pris Cludiad o B01THAET3WY i LERPWL ac yn ol yn yttcd Wythnes yr Ehteddfocl fyd 1 Second Cliss, 3s First Class, 5s, ar Agerlongau y "Llacdudno and Weleh Ccpst Company". 02957 ROYAL NATIONAL EISTDDDFOD AT LIVERPOOL: AUTUMN FASHIOS. GEORGE HENRY LEE & COMPANY, BASNETT-STREET, IIVERPOOL, ARE NOW FBBPARBD TO SHOW A VERY EXCBLL* INT COIXBCTICU OF AUTUMN FASHIONS, IN MILLINERY, BONNETS, LADIES, TPIMMED HATS AND EOY. NETS, CHILD RES'S HATS, AUTUMN MANTLES, YOUNG LADIES' JACKETS, CHILDREN'S JACKETS, NBW DBeIGNS IN ROBES AND COSTUMES, AT HODBBATB RUICES. CHILDREN'S COSTUMES. GEORGE HENRY LEE AND co. BASNET-STREET, LIVERPOOL, OYIDEITHAS YSWIROL Y "WHITTINGTON." Prif Stcyddfa58, Moorgate-strc-.t, Londtn, EC SEFranvrD, 1855. Y manteision a gynygir gm y WLittingtou: YMAK y diogelwch mwyaf i Yswirwyr, oblegicl yn ychwanegol rt y blwydd. dallad. au, y mee gan y Cwmni gyflawnder o pyfalftl tanysgrifedig, ae nid ydyw yr Ytiwireb-ddalwyr ychwaith yn agored i gyfrifoldeb cjffredin eyfrv. ogaeth (partnership), megys y buaeent mewu swy.ddfa gydgyfranol (mu'.uil office). Cyfalaf tanysgrifiedig 1C0 000p. Deibyniadau blynyddol oddi with Yswirwyr, Ebrill 30am, 18S4 4),210p. Arian yn dwyn llog, Ebrill 30ain, 1884 M3,402p. Talwyd ohawliau o gychr,-filial y Gymdeithast Ebrill 30ain, 1884, dioa C'hffaitir Mhiwao) mnnan. Rhoddir Breintolerau bob tair bl/ntdd. DoE. barthiad nesaf yn 18S4. Yswirir llwyrymwrthodwyr mewn Adrac Ncill- duo], ac yr oedd eu henilJicll yn noebirthiad 18S1 dii-ar-ngaiu y cant yu fwy Da- yn yr Ad ran Gyffredinol. Hwn ydyw yr iinig Gwnni sydd yn caniatau y fath fanteision i lwyrymwrthodwyr. Am bob gwybodaeth bellach ymofyner <1 O. WALDO JAME3, Abeiafon, Goruchvyliwr y (4ymdeithie droa Ddehudir Cvmrii. o 2938 alt DR. JONES, D.D.S. (Am., &c.), MEDDYG D.A:1\TN"EDD. ELABJf Y FAERCHNAD, BANGOR, GelUr ymwelcd & mi bob dydd Ian yn LLAN. 3EFNI, ar y ffordd i'r BnEk a'r County Court; •n Amlwch efo M Hn(!"fO, ftatfori". 7, 'rrkr' row, dyu(i 66wx 18 row, dyud iuawiui, Taih. 18 Ihfgfyr 16. I THE HOUSE OF LORDS r. FRANCHISE BILL A GREAT DEMOXSTR ATICN IN FAVOUR OF THE FEI-VCHISR. BILL, WILL T/KB PLACB I.T THE TOWN HALL, LLANGEFNI* OIl THURSDA1, tie 25th of SEPTEMBER, AT 5 P.M. THE POLIOWIKO SEXILE'iIBN Witt SPEAK:- R. DAVIES, Esq., M.P. HENRY RICHARD, ESQ., M.P. MORGAN LLOYP, Eia., Q.C, M.P. COL. McCORQUADALE, J.P, Gae.lys. CAPT. HUNTER, J.P-, Piss Ccch. H. B. PRICE, EM., J.P., The Moor.igi?. P. A, LLOYD, ESQ., J.P., Menai Bridf o. THOS. JONES, Menai Bridge, AND crjn.m, THE C!UIR WltD BE TJ.KEN BY HUGH LEWIS, ESQ., Prasidett of the Anglesey Liberal Association. Doors open at 4 30. Admission by Tick. ~lr,' obtainable from the DISTRICT SECRETARIES of the Anglesey Liberal Association, or frcra WILLI iM THO-AS. Llangefni, Spt. Oth, 1884. Cheap Market TrainEue :isst-.el by the Railway Company on tTharsday to Llaigofni from C'ar- narvo i, Banvor,anl all Stations in Anglesey. (See Company's Tims TabJe) LLOG ARIAN A* A LLE GOREt1. TIIE ANGLO.C.?MRIA.N BUILD}?QT!-??? SOCTETY. r 'Y"J>t."1f' PRESIDENT-ALDERMAN H. JENINN. (ig. Interest ON Prepbbexcz SHARRO, 5 rEr, Interest ON Obiunary Shabbs, 4J PBB CEXJ, and participation in profits. Gellir anfou unrhyw swrn mown Post Orders, Cheqnes, neu Bank Drafts, i'r Ysgrifenydd. Shares X10 each. F itnightly Subscriptiots, 5fl per share. Deposits, large or small amounts, re- ceived df\l),. at 4 per cent. interest Open to all classes Prospectus gratis, at New York Buildings. Stanley- street (oorner of Wlitichapel), Liverpool. W. ALLTWEN WILLIAMS, Beefetaryl Liberal advances made on reasonable terms with. out Premium. APPLICATIONS POR AlBXT3 INVITED. a 2960 CANTAWD SYML A DRAMAYDDOL, "CHARLES O'R BALA;" NEU Y JUBILI, Sir Ca,,aytcddiwl yr Y'1pl Mû, 1885. Pris y Sol-fa, Ge., Hm Xcdiatit, 2s 6c. Gtinau yu unig, 1g. DECHUEUA y Gantata trwy d^esgriiio sef- Ly yllfa draeutis Cymru cyn Eel "ad c Ysgol Sfibbothol. Yna daw gwawr, yn ngwaith Mr GriSlth Jones, Llandlewror, a Mrs Bevan ond sioaiant yw hwnw, gan fod y gwaith ya darfod yn fuan. Yna, ceiilhanes Mary Jones yn cerdded o Llanfihangel i'r Bala at Mr Charles i geiata Beibl, a'r cmlyniad o'r ymweliad hwnw, nei; Xx Charles yn uP"d i Lundain i geislo argrafflad rb..d o'r Beibl Cymraog, 8C yn Ilwyddo-Befydhaa yr Ysgol Sabbothol, ei chynydd, &c. Mae y gerdioria=.th weiM ei threfnu yn y fath fodd fel ag y gaUo datganwyr cyfCredin gyrafiryd yr Uuawdau a'r Dcuawdau, &c., BC. or galluogf pob lie i ymgymeryd a'r gwaith. Mae rhai hea alawon ynddo, y rhai oeddynt boblogaid t y pryd hwnw, ao a genir gyda brwdfrydedd eto gan ein cynulieidfuoedd, yr hyn a ryddfaniais j'r holl bob! gymetyd rhan yn y dadgnmad, ac a yehvatega at ddyddordeb y gwaith yn fawr. GAN H. DAVIES, A.O. (PMCtMB H. BRYN GWYN CSFN. rrfjvAtrl;,? 9  CHESTER HOUSE SCHOOL, 5, aad 7, UPPER NORTHGATE STREET CHESTER. BOARDING SCHOOL FOR BOYS. A HIGH-CLASS oourse for Pupils intended for Business. Pupils prepared for Civil Service and all Public Examinations. For terms and References apply to the PKINCIPau E 2065 jgCCLESHALL 0_RAMMAR SCHOOL Healthfully situate], sevtx miles north west of Stafford, ptrrMS are carefully prepared for Comsier- ci.' i Pursuit3, laud :tar.PhAunacwu,.al and otacv 4-. animations. A few vacancies at the September term. Prospectus on spplicption to the Principal, B Mn J. HARGRAVES. RUTRIN GRAMMAR SCHOOL 117!.kD MASTER REV W. P. WHITTINGTON, M.A. Formerly Scholar of Jesus College, Oxford; Second diss Classical Moderations, Second ClassNatural ScieL,ce,.Fiuala; late Senior Master in Read, iag School, Betks). assistant MASTBBS :— CLASSICAL.—HERBERT FIELD, If. A.. lateonen Classical Seho.MofQacea'a Coilece, Oxfo?.Seeocd fiS-SS ModeratbuB, 1877, ?co.d c«, Fiua,e, 1879 M&THEHAIICS AWD Sci'iKCB.—HE?R'?    O»tÏlno (15h), MRthematfc1 Trpos, 188t EstMct ffoa thoRepo!t of the Examiner, Mr cP ,£ p'rfflL- aiM 1,iW ?- ?  & E el,I,ow oi UciTi'sit' "TheEx?miM?onw'U?et-y weU bear ?m pars?on with t?e work done in one of the Kr??t schco!sm England (Eto?Co!??), whkh ?".m? ined last year and the year betofc." The numbtr of p-aplis hIllS dOl1leà since Septem, ber, 1881. ['ero cptember Ig'h The next Tor gT. rr, H 0 2a A S' pOLLEaF RHYL. Fox'.rMi by late VLN. Abchubaoow Mojjoav '„. ? emduiei on the Una hid down by Mm. EESiDHifcs-rLASTIRlON.rffiJBAcj; l'ISCl1'AL THE a E.V. E- WEBSTBB. FlR,!r Residint MASTBB: J, r 4?g6N, ESQ., LL.B Claw Honours), Trinity College, Dublin. SECOND Resident Masteb: W. ii GILMORE, ESQ., Trinity College, DuiUn. With six non-Resident Masters and P/ofabsorg LOCAL TEST?OXIiLS FOa THE pbeshni Piflm^urPArf ?.. ?. REV THOMAS ^CHABn^ ??"?'' ?"<' t?fbhyi: "Tho deep intercõt wHsh we feel in the  t, So?ool,a3 conduc??ed by you.-Witbl every kU:d iiil Trrm Stepjiex ROOSE. Esa Senior Cku*r,c.hi Kar*,» STEPRY?-T ROOSLY. ElzQ.) 84 ThO=a8'A?4#*A: wonid esrnestly wi*sh to remind parenis of óbHgat¡ou to the kindly forethought of be ^at. man (the late Archdeacoa Mor^nT 'f„nJ f aate,l yr. CoUoxe, for t-?a v^poio ot^T4-a ?a ?eatmUd'te-clMaau cn/?ort??i? ef educ?-?g their <cM Muud religion, Bud se«nl„ kl^:J- 3g 8^tih.eu: ?cus il touud rel?g,*on, au,l se?-ler modo?ta charge, at their own dom, Azd I rioic(i Lili,t the re3ponsibilitie-be.,v:, -??-to b?.? a=d heartily wish ?'??" 1 .anflg, asd heartily wish yai iil'V. 7 ? Tndn.ousi ?t H. wide- y?r ??" t??k'?'o, ? tM .r??r ?m eto.riie'do f lRbnu FcfPfMpecttMe a'td Ú¡rther 1:!dim Ip¡Hcm. :Sea W t-F.PlawivaL