Hide Articles List

8 articles on this Page

CYFAKCHIAD

[No title]

News
Cite
Share

<1wyd ac Ehvy; saif Manelwy ar lechweddfa hyfryd rhwng yr aSonydd hyn, ac oddiwrth yr olaf y derbyniodd ei henw C'ym- reig. Efallai mai ar fryncyn lied debyg rhwng afonydd Iago ac lore yr eisteddai Coleg Williamsburg, yn Nhalaeth Virginia, (Jogledd America, lie bu'r Parchedig Goronwy Owen, yn Ddys- gawdwr. t Alynegodd yr anfarwol Bencerdd a nodir yma, ychydig eyn disgyn i fudandod y bedd, fod yn ei fwriad alw syhv'r genedl At y priodoldeb o sael "Tysteb" i wrthrych hyn o gyfarchiad ar gytrit amryw bethau, ond yn fwyafarbenigiiiegisunogyneddfau rhagorol yn disgyn mewn Uinell uniongyrchoi oddiwrth un o'r beirdd grymusaf a phereiddiaf ei ddawn a feddianodd mynydd- oedd Cymru erioed. Er i angcu ei attal t roddi ei benderfyniad mewn gweithrediiul; eto hyderir yr ymdrecha thai o'i gyfeillion 1 dysgedig fabwvsiadu rhyw gynllun a rydd ysgogiad i bwrpas, he inor effeithiol i hyn yn yr Eisteddfod ddyfodol yn Llandudno, fel y dvger Kyda nicsui* o rwyddineb anican ein Cadeirfardd oddi- "tJIylčb. Deupsnh gwaith yw ei ddechreu," gan hyny, pe dechreuid hyn gan rywun o ddylanwad ein llenfeirniadymadaA'- edig, nid hir y byddye heb gael C'ofrodd a fy<ldai yn anrhydedd nidynunig in gwlad uehelfryniog, ond hefyd, yn nynsawd MKINWKK ELWY, yn deilwng o athrylith nerthol a thry- danol y fath gawrfardd ar chwareufwrdd yr awen, am rai o gynyrcbion rgtwyd'tea mynwes" pa itti y dywedodd y l.few" na ddarllenodd erioed yn ngweithiau Milton, Dryden, na Pope, ddim a ddaliai gvstadleuaeth a hwynt. 44 Tywysog ein beirdd a goleddai syiiiit(I in uchel iawn am ei allnoedll awenvddol. ic. modd by nag, cofus genyf i'r Bardd a'r leithydd penigamp R. ap O. Ddn ddywedJd rhywbeth am dano i't' un perwyl ac er proti cywirdeb ei farn adroddai lawer o ddarnau nodedig, ac yn eu niysg yr oedd y llinellau canlynol "Cydt'ydd y fall a'i gallawr, (Vir lechu'n y fagddu fawr A ehan droi ei lygad awengar ataf a'i wyneb yn claerdyw}*nu, gofynai gyda thon a Ueisbwy? mawiygol, Pwv ond gwir fardd a allasai byth gael gafael ar y cyfryw eiriau cj<lf<tdd a ctit lechu ?" Mor aruthrol y desgrifiant y cryndod a'r arswvd a lwyr fediliana hyd yn oed Tywyog y })wll diwaelod, pan y gwvsir ef gan ftocdll ddychrynllyd yr Atchangel i ymddangos gerbron Barnydd mawr y byw a'r meirw ar ei ddyfodiad gogoneddus ar gymyluu'r nef i y byw a'r ineir%v ar i. eiste(ld ar ei a(tios Vf it r byd. Can obeithio y daw rhywun, megis y crybwyllwyd eisoes, allan i Todcli help i d!lwyn oihliamgylch amcan canmoladwy ein Prif- fardd trengcedig, enw yr lfwn a herarogla awyv ein gwlad hyd cithaf terfynau yr oesoedd, y rhoddaf fy ysgrifell fusgrell o'r neiildu, gan sibrwd yr englyn canlynol yng nglilust \I<'ANI>RK. Homer-ein hoes !—deffroed Y tfraw udd mireinfoes; Am groni dysg, mwy gwr nid oes Yuia'll anvr yui -Nljn eirioes. JOA.V O Ko.v.

- - - - - - - - -(Duv library…

gtttytrial ltrtiltmtttt.

'-I

A FEW PLAIN HINTS AND SUGGESTIONS…

MANCHESTER CAMBRIAN LITERARY…

[No title]