Hide Articles List

8 articles on this Page

CYFAKCHIAD

News
Cite
Share

CYFAKCHIAD I Mn. Jt, Davies, Bronwylfa-square, Llanelwy, yrhon ,'(1f1 uu 0 ddisyynyddion y l'arch. Goronwy Owen. Ein beiidd ewn o bèr ddoniau-a genynt Yn gain lIrwy'u gororau, Dwymn iawn glod i MEINWKN glau, A'i godidog wawdiadau. Minnau'n wyl i MKINWBN eilisf-tolawd YD fyw-iawu. 04 medraf Gwir awenydd gywreiniaf ],idi'n urdd a ranodd Naf. Os yw 11 HEMASN yn mynwes ar—a'i dawn Od uwch y nef lasar Ceir ein MEISWEN addien w&r Yn lluchio ceinion llacliar. Gorfwynaidd ddiymhongar Fanon-yw, 0 Corth lenorion Barddes o glau radau'r Ion, Ddaf ei chyncddf, wech union. Dyry glod i'w Hiflr glan-a'i huwenydd flynnd lawn o drydan Gwna flwail deg, nefol din, Gerdd enwog o urdd anian. Byfal rhoed rhwng dwy afon*—i'r doniau 1-Juradenydd crytion Ei hodl gyfyd ail gotiou. Ynom am OKONWY )loS". Eanpu dysg yn hir rhwng dwy-ofoi), Hefyd bu Goronwy: POr yw ei ddawn drylawn drwy Ein gwlad odwemp glodadwy. Ei gyrch ystig oreliestion- fawrygir HYtl frig yr uchelion Boddus, am dano bydd sOn, Trwy Walia tra awelon Yn (leg o'r nnwaed a G ROSWY—Y dai'r Dirion wraig fawladwy Mae'n awen wyl MEISWEN Ellvv Feluswin i n uiin flysiwn mwy. Ein dvmuniad yw i MEI^WES — ELWV Kilwuith gael byd amgeu Eled oer niwl dôai'r nen Ar cfcwill wi th lewyrch heulwen. YD:n chwai FEISWKN uwch afoi)y(I(I-f'oii 1'yw i weini Dofydd rn pau eurcmau a rydd A i gewynog Awenydd. Fel C.'IZONWV tL'i afaelgar wenydd-boed fleb adwyth ar gynydd Kerch ^ain efallai na fydd 0 Fionwyifa'r uu eilfydd. m syw baen medrus IJenwydrydd-yu awr sy'n 'Nghor Sant Beuno'n ilonydd Ow! yn nitwit oes, ein MKINWBN sydd Vma n weddw am ei Noddydd f Arwr geirwir o ragorion.-Beirniad Hb wyini bob troion A gollodd, brydiodd ei bron Am Eryrfardd mawrArfon. i Colled anadferadwy-a gofld Gafodd MKINWBN ELWY Ei hawen brid sy'n ddidwy, A'l chalon ddi-lon yn ddwy. Ei gwr iach loewfron goruwch ei lyfrau A r)dd ar adenydd ei eurdonau m Ein CYNOEVHN ffraethgall a nithia wallau 0 ddawn gywrain yr Alawyddion gorau, Dysgleiried hyd fedd ei ami rinweddau Er icoledd i gain dudwedd el gyndadnu A bytided fel PURCELL i n pau-drwy ei ddydd, Iddo mawr ddywenydd yw mor o ddoniau. Ei Dwr a fo NOr yr uchelderau, A'i Ion, rui'owl wenwraig oruu, I'w cadw rhag ehwyrn gedyru derfysgiadau DyniOn ecliryswyllt, annawn, a chroesau, Awel letldf fydd'do'n hylon i'w hwyliau; Caed y rhydd ddedwydd (I(Iaii mewn gwlad uwch haul, Drwy lesu araul, werthfawr drysorau

[No title]

- - - - - - - - -(Duv library…

gtttytrial ltrtiltmtttt.

'-I

A FEW PLAIN HINTS AND SUGGESTIONS…

MANCHESTER CAMBRIAN LITERARY…

[No title]