Hide Articles List

20 articles on this Page

ATEB Y PARCH JOHN MORGAN JONES.

Damwain Alaethus yn Agbaernarfon.

Dlgwydniad Blfrifol.

I ABERMAW

I BANGOR'

CAERNARFON >

FFESTINIOG I

BEDDQELBRTI - - -...I

Advertising

I PENRHYNDEUDRAETH I

IPWLLHELI_

Cynrychiolaeth Meirlonytfd.

Family Notices

CAERGYBI--I

LLNBCDROGh-.,.I - -_ _ ..…

PORTHMADOG.

News
Cite
Share

PORTHMADOG. Nos Sadwm diweddaf, wedi ond prin ddau ddiwrnod o waeledd, bu farw y feroh ieuano rinweddol Miss Roberts, Sportsman Hotel. Mawr hoffid "r ymadawedig gan gylch eang o gydnabod fel boneddiges ieuano ledilais a rhinweddol. Trigai gyda Miss Hudson, yr hon oedd yn. hynod hoff ohoni, ac i'r hen yr oedd ganddi hithau barch mawr. Merch ydoedd i'r diweddar Mr Hugh Roberts, Braichmelyn, Bethesda, a chwaer i'ch gohebydd ffyddlawn yn Methesda—Mr Griffith Roberts, liyfr- werthydd. PIC NIC.—Bu aelodau Ysgol Sul Capel Salem yn Nhanybwlch ddydd Mercher. Rhifent oil dros 400. Y DDAMWAIN AR Y COB.—Enw y dyn a gwympodd oddiar wal y Cob i'r ffordd islaw, yw Mr Wm. Thomas, a pherthyna i'r Bala. DERBYN RHENTI.—Yr oedd Mr John Humphreys, cyfreithiwr, yn y Sportsman Hotel, yn derbyn rhenti ystad Hafod- garegog dydd Gwener. Dychwelwyd pum' punt y cant i'r tenantiaid, a chawsant ginio rhagorol. DYMCHWELIAD LLONG.-Tua thri o'r gioch boreu dydd Gwener, darfu y "Mary Class-tin," tra yn gorwedd yn y Rotten Tier, droi ar ei hochr i'r dyfnder, gaa dori ei hwylbreni ac achosi colledion ereill. CWBIP AR Y MORFUR.—Darganfydd- wyd dyn dieithr ar ffordd isaf y Morfur, neu y Cob, nos lau. Yr oedd yn anymwybodol, ac ni wyddai neb pwy ydoedd. Bernid ei fed ef wedi syrthio o'r ffordd uohaf. Sy- mudwyd ef gan y Rhingyll Jones i orsaf yr heddgeidwaid, ac wed'yn i'r tlotty. MARWOLAETH MRS LEWIS.—Yr wythnos ddiweddaf claddwyd gweddillion Mrs Lewis, gweddw v diweddar Mr John Lewis, Roche terrace, yn Llundain, lie y bti hi farw. Yr oedd yr ymadawedig yn chwaer i'r diweddar Mr J. H. Jones, cyf- reithiwr, ao yn fam i Mr W. Lewis, cyf- reithiwr. MARWOLAETH MR R. ROBERTS BANK.—Ar ol hir gvstudd, bu farw Mr Robert Roberts, Bank yr wythnos ddi- weddaf, gan adael gweddw a 13 o blant ar ei ol. Brodor o'r Bala oedd efe. Bwriad- wyd ef ar y cyntaf yn fferyllydd, ond aeth i ariandy N. and S. Wales Bank, a daeth yn un o'r swyddogion pwysicaf yn pertliyn i'r sefydliad hwnw. Ystyrid ef yn un o'r ae- countailts goreu yn y wlad. Oherwydd hyn byddai llawer o bobl a cia y byd hwn gan- ddynt yn myned a'u cyfrifon iddo i'w had- olygu, a thrwy y cysylltiadau yma, daeth yn ddyn o ymddiriedaeth ar wahan i'r ariandy. Yr oedd yn flaenor yn nghapel y Garth (M.C.). Efe oedd un o'r blaenoriaid a anfonwyd i gychwyn eglwys Saesneg yn y drof, a derbyniodd efe a'r lleill bleidlais o ddiolchgarwch gan y Cyfarfod Misol pan oedd yn ymadael i fyned i'w hen eglwys yn ol. Claddwyd ei weddillion yn mynwent Llanycil, Bala, dydd Sadwrn. Nid oedd neb yn y oynhebrwng ond swyddogion yr ariandy, blaenoriaid capel y Garth, a rhai o'r teulu. Gwasanaethai y Parch Thomas Owen. Y CYNGHOR DINESIG.—Awst 15fed. -Yr oedd yn bresenol: Mr R. M. Greaves (cadeirydd), Ebenezer Roberts, Jonathan Davies, W. Williams, Cadben Morgan Jones, D. Williams, Dr Jones Morris, John Jones (clerc), a G. Thomas (peirianydd). ARIANOL.—Cas<;lwyd yn ystod y mis, 54p 4s 6c, Yr oedd 172p 10s 6c yn ffafr y cyfrif ryffredillot.-Rarnai Mr Davies eu bod vn myned braidd ar ol o arian. Y Clere: Nid C';>S ond tuag 20p o arian allan. —Y Cadeirydd: Dim ond 20p? Y mae yn dda iawn.—Cadben Jones: Rhagorol. Y WAITH NWY\— Pendorfynwyd talu 15 gini i Mr Browning Castellnedd, am ddyfod archwilio y Gwait'i Nwy, a gwneyd adroddiad ar gyflwr y e-jtryvr. TAFT,r El WAITH I FYNY.—Taflasai Mr John Williams, y goleuwr lampau, ei waith o fvnv, AMHEir CYWIRDEB Y NWY-FESITR- YDD.—Yr oe<kl Mrs Hugh Williams, High street, wedi amheu cywirdeb v nwy-fe<ur- vdd. ond clyw?did fod arolygydd y Gwaith S'wy wedi profi v mesuryd/l ddwywaith, He wedi ei gael vn gywir, DIXYSTR I'R COED.—Penderfynwyd rhrddi coed newyddion yn lie y rhai a dor- wyd gan yr ystormydd diweddaf, ar ffordd T rsmadop. HEB FOD YN rXOI. A'R DEDDFAU LT EOL.—Pasiwyd nad oedd tai Mr Evan Humphreys, Borthygest, yn unol a'r rl eolnu Heol, a phend?rfynwyd cymeryd ewrs cyfreitliiol os na ufuddheid i'r deddfau hvnv, FFORDD SILOAM.—Yr oedd wal vn ymyl Siloam wedi syrthio i'r ffordd.—Mr Davies a ddywedodd mai nid gwal gynhal- iol oedd hi.—Mr Roberts a svlwodd fod y mur wedi syrthio o'r blaen, pan oedd arol- ygydd arall dan y Cynghor, yr hwn a rwvstrodd v tenant i adgy-A-eirio y lie.- Mabwysiadwyd amrvwiol argymhellion y pwvllgor, ar gynygiad Dr Jones a chefnog- iad Cadben Jones. RHYBUDDION TERFYNOL. Gau fod rha.i tai-ddalwvr heb gario allan yr hyn a orchymynwyd iddynt, pa-siwyd, ar gyn- ygiad Mr Davies, a chefnogiad Cadben Jones, i roddi rhybuddion terfynol iddynt hwy y byddai i'r Cynghor wneyd y gwaith a chodi'r gost oddiar v tai-ddalwyr, os na fyddai i'r olaf fyned yn mlaen yn mhen saith niwrnod. ANHEGWCH CYFRAITH.—Wrth ys- tyried cais un o'r gweithwyr am wyl, dy- wedodd Mr Davies, gan ofidio, nas gellid rhoddi gwyl iddo a thalu ei gyflog hefyd. Dyna oedd y gyfrith,Dr Jones Morris a ddywedodd y dylid rhoddi gwyliau i bob dyn fyddai yn gweithio, a thalu iddo hefyd. RHEILFFORDD BEDDGELERT. — Gofviiodd cwmni am gafnogaeth y Cynghor iddynt, gan eu bod yn bwriad:u gofyn yn y Senedcl-dymhor nesaf am archeb ddar- pariadol i wneyd rheilffordd drydanol o Borthmadog i Beddgelert. Gosodwyd rhai o'r manyliou gerbron.—Mr David Morris a gynygiodd fod cyfarfod arbenig o'r Cyng- hor yn cael ei gynal i wrando ar gynrych- iolydd y Cwmni yn egluro y cynllun.—Dr .Jones Morris a gefnogodd, a phasiwyd hyny, ( CHWAREL MOELYGEST. Gofynai Mr Gillingham, ar ran Cwmni Chwarel Moelygest, am ganiatad i ledu y rheil- fforuu o'r chwarel, ac i estyn y rheilffordd hyd at rheilffordd Croesor.—Rhoddodd y Cynghor y caniatad gan belled ag y medr- ent hwy, ond rhaid ydoedd1 myned at ber- chenog yr ystad am awdurdod i .groasi High street.—Dywedodd Mr Davies y dylid cefn- ogi gwaith fel hwn, trwy fod yn anhawdd cael dim i wneyd yma yn awr. Y DRETH.—Y'r oedd Mr D. Jones wedi casglu 423p 2s 8c yn ystod y mis.—Gwnaedi treth newydd y Cynghor yn ol 3s 3c y bunt.

ICan Pont y Foryd -i

! Danteithfwyd Dymuool yn…

I TREMADOG 1. " I

CRICCIETH-I