Hide Articles List

32 articles on this Page

omiiiaei; yn yu ysgoliox.…

DAMVKlXIAr Mi IRHEILFFYRDD.…

..\:\ FF.\ WD y .\t;HAERD'YDD.

.-1(,Y.\(,OR Sll',OL AION.I

DAMWAIX YX MHAUTS.

ai r sir feirioxydd. j

GLO OR AMERICA I LUNRAIX.

C'ADW ('\n-"HETH.\{" AXWYL."

MARWOLARTH DDISYFYD YXI 51…

IIAR', "T. P." I

IBETH AM BRLS Y MYGLYS.___I

AT Y GOLTGTDD.I

IArddangosfa Aroaethyfidol…

MEXYDDIADAU YN LEEDS. 1

y geiu marwol YX MYSG Y CORPH-…

AFIRCIIYI) Y TRAED VP, OEXAl"I…

Advertising

IYMXEILLDITAD MR J. CARVELL-…

IY COLLEDIOX PRYDEIXIG YX…

j PLEIDLEISIAU YR AELODAUI…

YSGOL LAETHOL ARFON A MOX.…

ITREXGHOLIAD YN FFLINT. j

¡DIM OXD CRYSTYX SYCH YN Y…

ILLKWUDHHEIErSARRKiLi'HUiDi)i…

Advertising

I I CYFARFOD MISOL GORLLEWIN…

IMR PRITCHARD MORGAN, A.S.,…

I DYCHWELYTJ ADREF O'R RHYFEL.

Advertising

Canmlwyddlant Wesleyaetb

News
Cite
Share

Canmlwyddlant Wesleyaetb I Mawr y dyddordeb a gymerir yn y cyfar- fodydd mawrion a gynhelir yn Rhuthyn, yr wythnos hon, i ddathlu can' mlwyddismt Wesleyaeth yn Nghymru. Fwy na thriij ain mlynedd yn ol yr oedd can'- mlwyddiant Wesleyaeth yn cael ei ddathlu; ac yr oedd y Wesleyaid Cym- reig yn cymervd rhan frwdfrydig yn y sy- mudiid-beth bynag mewn rhai manan, Dechreuwyd casglu arian yn gynar yn y flwyddyn 1839. Ac yn sir Fflint y cych- wynwyd y symudiad yn Nghymru—yn y Gogledd o leiaf—yn nghylchdaith Tietfyn- non, yr hon a gymerai i mewn bob lie oedd genym i addoli y pryd hyny o fewn terfyn- au cylchdeithiau pre-enol Treffynnon, Ba- gillt, ..vddgrug, Llanasa, a Rhyl. Cyn- haliwvd ■>- cyfarfod cyntaf yn ngbapel Pen- dref, Trettvnnon, Ionawr 22. David Wil- liams (y brenin) oedd yr arolygwr; a'i gyd- lafurwyr oeddynt Richard Bonner, Wil- liam Rowlands, a Rowland Hughes Mr Robert Harrison, Wvddgrug, oedd cadeir- ydd y cvfarfod yn Nhreffynnon, ac yn y Wvddgrug y nos ganlynol. Yr oedd Robert: Young,tad di ddar Dr R. Newton Young —yn cynrychioli v Gynhadledd yn y ddau gyfarfod: efe oedd livwydd y Gynhadledd yn 1850. Ao yr oedd Thomas Aubrey (o Ddinbych) hefyd yn llefaru gyda hyawdledd yn y naill a'r llall. Daeth yr addewidion yn Nhreffynnon yn 142p 2s 6c. Ac yn y Wyddgrug codwyd y swrn hyd 226p. Yn hanes cyfarfod y Wyddgrug ceir yr hyn a ganlyn :Llonwyd y cyfarfod yn fawr a phresenoldeb dau o bregethwyr y Method- istiaid Calfinaidd, sef Mr Roger Edwards, a Mr Owen Jones (Llandudno vvedi byiiy), y rhai a ddaefhant o'u capel eu hunain pan eu hysbyswyd am y cyfarfod. Galwyd nwynt i'r esgynlawr, a phan oeddid yn der- byn tocynaU yr addewidion taflasant ba- puryn i law y cadeirydid, ao arno yn ys- grifenedig, 'Dau gyfaill o enwad arall, yn cofio ei bod yn ganrif er pan sylfaenodd Mr Howell Harries, eyfaill Wesley, Fethodist- iaeth arall. Nid yr un fyddin, ond o clan yr un Priflywydd; cweigian bob un. Gal- wyd ar Mr Jones i gyfarch y cyfarfod, yr hyn a wnaeth1 mewn araeth fer, ond hynod o hyawdl a gwresog. Addefai fod v byd a'r eglwys yn gyffredinol yn ddyledus i ?{:vdnnbod!)afurvWes]pyaid. Ei fod ef vn diolch i'w gyfeillion Weslevaidd am dde- ffroi vr Eglwys fawr-diolehai dros y Trcfn' vddion Calfinaidd." WeJ, y mae arogl per- aidd at vr "incident" vna hyd v ciydd hwn. Clywsom Roiietf Edwards yn adrodd hanes y cyfarfod hwnw dros hymthec mlyn- edd ar hugain ar 01 iddo gymeryd lle-am y difvrwch a gafodd ef, a'r gvnulleidfa, wrth weled Richard Bonner yn "Iadd iar" ar v llwyfan, aevii traddodi ei araeth wrth fynd at y gorchwyl. Tar botyn oedd yr iar— "endw-ti.¡y¡>i" ar ffurf iar—eiddo Issaehar Roberts ad Mrs Evans, gweddw Cyi* faen). Yr oedd lie i ddodi arian a plires i mewn vn vmvl ei chrib, ond evii y ceid gafael ynddynt wed'YIl rhaid oedd "lladd yr iar," ac i ran Bonner y daeth y "job" o dori ei plien er mwvn cael yr arian at dry- sorfa'r Canmlwyddiant; ae nid oedd neb a la(M yr "iar bono" yli ivell iia Richard Bonner.

Advertising

Advertising