Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

11898.

II ERCHTLLWOT YN NGHRIC,!I…

Advertising

AT Y GGLYGYDD. __I

News
Cite
Share

AT Y GGLYGYDD. I CYNCOR DINESIG YR ABERMAW A'R I YSGOLGANOLRADDOL. Syr,—Mawr y twrw a gedv. id all yr Abel'- j mawiaid bum mlynodd yn 01 o barth i g;vl ysgol sire! i'w trev. Cj;nhe.id cyfarfodydd, 1 pesid penderfynirtdau, ac anfonid cenhadon i ddadleu hawliall y He. Ond erbyn heddyw, I a barnu oddiwr1 It ymrldygiadall ac ymad- roddiG:1 v mwyafrif o lawer o aelod:iu y Cynger I)inosig yn ou cyfarfod ddydd c-vi y diwoddaf, y mae dyniou a grochlefeu't unwaith o blaid yr ysgol erbyn heddyw yn barod i'w chroeshoeiio. "Rhois- oni," meddai yr is-gadeirydd, "safle i adeil- adu yr ysgoldai ami, oeild werth o 400p i 500p am lOOp. Onid oedd hynyna yn brawf I o' I, !Y(Ivtll(le;jlllit,T a'r sefydliad ?" A chail- iatall fod pob gair a ddywedai yr ls-gadben tawymn-galon Yl1 wirionedd,—pa le, w's, y mae'r cydYI1l(kil1lt\(l w('.li myn,'d c,'b'n hyn, pan 11a ofynir i'r Cyn^or—am na wnai y saflo hono y tro-ond talu traul fechan y re- conveyance, a hyny ar awgrymiail Dirprwy- wyr yr Eliisenati ? Gwell i'r ysgol fuasai i'r Cvngor wrthod cymeryd v safle yn ol, a gad- ael i'r llywodraethwyr wneyd v goreu o'u pwrcas, a dyna fuasai cydymdoimlad—heb son am anrhycle(ld-pe mown bod, yn ei wneuthur. "Po talem am y i-t-conveytiiec, caoin ein surchargio," meddai aelod arall o'r Cyngor. Os talodd v Cvngor, fel y dy- wedai y cadeirydd, am y conveyance cyntaf, a surchargiwyd y Cyngor am hwnw? Onid hefyd am y tybiai y Cyngor y dygai y tir elw i'r trethdalwyr cymoront y satte yn ol ? A ydyw yn beth tobyg y surchargid hwy am sicrhau yr hyn a gredont y bydd y dosbarth ar oi filntiis ohono? Ac am yr got,-ftirit o r:oJlp(1 i'r Abermaw a fyddai i hon droi allan yn fetliiant o oisieu wfnogaeth P Sur- chargio yn wir! Nid oes neb tuallan i'r Cvngor mor wyrdil a chymcryd elt twyllo gan y fath honiad. Nlewn adroddiad o weithrediadau yr un cyfarfod o'r Cyngor, gwelwn fod Mr Bowen, peirianyiid, Caernarfon, -it gofyn i'r C)'ngor 01 gynys-gnoddu a phob hysbysrwydd o ber- thynas i ?yR?nwt v Dyffryn a dwfr o gronft J Eithiufynydd. "Tn'ch ?whut nag arglwydd." Y mae mcistr ar Mr Jfostyn. Ni waeth am ?!ri!nw('n,Mp"rno'rPlwy{,"na.Mb HM!'): ni fyn pobl v Dyffm ddim a wnelont a'r Abermaw yn y mater hwn. Amlwg i bawb na ddeillia iddynt un fantais o ddolio a'r Abormawiaid. Gyda llaw, perthyn i'r Ysgol Sirol yn yr Abermaw flry o blant o gymydogaeth. y DvfTr'n nag un gymydoirneth arall yn y ei iiiiii. Ond cai y plant druain fod heb addysg ganol)- radilol hyth am ddim a wna v Cyngor Dinesig iddynt'. DnrUpuwn ht-fvft v siaradwyd vn yr un cvf:ufcd am adeiladu Market. Hall ,'r atal y DyffrynwjT werl liu eu nwyddan o dy i dy; i ond druan o Gyngor Dinesig yr Abormaw. Os methiant fit y cvfryw symudiad vn Aber- ystwyth, tybod y llwydda yn yr Abcimaw? —Yr eiddoch. &c., GWLAT/GARWR.

Advertising

BWRDD GWABGHEIDV/AIO PEN,…

Cerbydres mcwn Perygl.

LATE AG.MN.

Yr Alliance.I