Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ewAto YW TBTWT* CLARKES W08LD BLOOD MIXTURE Y PUREDYDD GWAED AD. NABYDDUS. Am tanhan a ohHno'r gwaed oddiwrth 'MbanmbnMdd.nMgeUireiatgymheMy'n onnotkd. At &-fak &-M, F<.MfM, y Blwod C!(/?*? y C?MM a'f C?e?. a ?&<W<tt< t =, y moe ei eSeithiau yn eneithM. Mat'n GweUa Hen Ddoluriau. GweUa Briwiau ar y Gwddf. CtweUa Ooeean Briwtedig. Owetia Btorod My Wyneb. OweUa Bhwian Scurry. aweUa Bdwiau Canor. GweUa Clefydon y Qwaed a'r Croon, GweUa ChwyddtadMtChwarMa OUrio pob CMtet amhur o't gwaed. Chm nad both maemt y? codi -0. Om tea y feddygtn!<Mth hon yn Me. WMiw?ymeryd, M yn oMi et WMMta yn b<?Mth rydd oddiwrth anrhyw beth tUM M yn aiweidM f'r cyfaModdtttd gwm? dymuna't pMcheuogion wahod dMadetwyt t toddl pmwf f?ruo. i=dws <fedi bod yndMHon y tyItIotMthau rhyfeddot gyhoeddir gen- yoh, end nid OM yr un o honynt yD dyfod yntgot i't achot rhyfedd gyda r hwu 7r 14wJf 11,. bef.¡ono ao yn berifaith gyd usbyddus." V mae r uchod yn ddyfyn- lad o lythp dderbyniwyd oddiwrth Mr A. fjttfter, S6, HeMtnJge-place, 8t yr hwn y dywed ei fod yn beTtfaith Mdlawm i roddi hoU tanyltom yr aehos. Pan wet- wyd <<, adroddodd y CNthma camlyuot, pa tat gwlamhawyd gan ei wraig, MM Ijtter. Dywedodd:"YtoeddperthyuM J mi, sydd yn "wr yn 25 oed, pan nad oedd ond chwe* biwydd oed, yn di- oddet oddiwrth gornwyd nou friw rhed. egog yn mron 0 dan el 8a. Tendiwyd U ain beth MMM gan y meddyg plwyM, ond o'r diwedd gorfa tddi tyned i'r Ye- bJtt'1 8iro1, lie yr aroeOOd am dair htynedd; M o't diwedd cafodd ei danfon oddlyno fel yn aniectùn;jniaethol, gyaa thri o'r cyfryw ddoltuiau. Yna dueth unwai-.J> yn rbBgor i tod dan otal meddyg y Pl"t, yr hwn a galodd a)Jan mai CIwyf y Brenin ydoedd yr aNeehyd, a m 'eqodd naø gaUai ef wneuthur dim yn y byd t'w wetla. Aeth y ferc)), drMn, yn waeth, y dolurian yn ymeatyn i'w gwyneba'i gwddt, yna i'r trest a'r Meaan, hyd nea yr oedd ei hoUgotph wedi at orchuddio gyda t Mwmu anMt hyn. DlWth un goes mor ddrwg fel yr oedd dMnaa o eegym yn dyfod i ffwrdd ar f ac y mae bawd ei thrO(>J an oymmal yn Uai nag y dy!M fod oher wydd hym. Yr oedd y dolor M et breet SynWat a chIedtUaw gwr. Yfttyrid, ar anuyw achlysuton, ei bod wrth ddrwf amgau gan ei chyieiUion a't meddyg. Nh gallai gerdded hyd yn oed yobydie ga=su heb gymborth, ao p oadd vu  i ddefnyddio baglau, ac yr oedd yn rhaid tendio ami a'i hclpu fel baM. I ir oedd hi &'J mam wadi rhom myn iant t'r dymuciad am i'r diwedd dd'od yn <<ian, a rhoi rhyddhad iddi oddiwrth ei phoenau arteithiol. Er gwaetkat ei ham811cbJadau dirwasgedig, yr oedd wedi bod ym alluog i gael gafMt ar am. ryw 0 ryw fath 0 fe-ddyginiaethau, ond y cwbl i ddlm Odlieutu dwy Synedd yn ot, modd bynag, gwelodd hys- byeiad am Clatke* Blood Mixture, yn adfodd am amtyw oedd wedi cael iaehad mewn modd rhvfedd, a dywedodd wrth .i mam, Rhaid i mi roddi prawf ar hwn am y tro Cymerodd ddwy botetaid 2* ec. a chaweaut yr eNiuth o ddwyn at- y rhai y gallai eu ithwbiolirwird(I &an deimloeibod yn caet rbywf&W aory o eemwythad, dal. ioddatr <e<My?t.iaoth, acwedicymeryd O?Wat l l bon. iafodd fod y briwiau vu !Yh- i fyny, gaD adael dim ond craiih- iau ar en holau. Y mae y gwellhad yn ei chyNwr wedi ei ddal i fyny yu y modd mwyaf thyfedd. Yn œrdd- odd M o nUdhoedd mewn un diwrnod, yn fy nghwmni i, heb niwed iddi ei hun DA bllno rn ormodol. Wedl17eg 08YII- yddoedd e ddioddel ohiadwy, y mae yn awt, i bob pwrpaa, yn iach a chryi. Y mae y Cteithiau yn awt mor wan M y mae yn awr yn a!]uae; i wneyd heb y  tew yr oc(Ld v?? bod dan orfod i w wisgo am flynyddoedd pa bgd b m J bJddai yn .-neyd ei hymd yn- homaz Gan goilo dioddeiladau y doyt dman yma am gymaint o nyn- yddoed<\ gweUhad mytedd 'yn y 4twedd. y bydd t chwi gytuno a mtmaidymaydyetMaethfwyafrhyiedd idwT claxwe Mhture." M!LMDD 0 DYSTIOLMTHAU 0 BOBPARTHORBYD. GwertMr mewn potelau Za 9c, ao mew caaee yn uuwe gwaith y awm iis yr un —digoni ddwyn o amgytch weJIha' a< Mxolyn y than fwyaf o hen ichoe on ?<}? yf oi'! ?/'?yMiM/f a G?er<Au?)' t<<Hyy)'nt(t<?? Dr?y<Med!)? <rwy y 6y? neu Voner am 33 neu 132 o etampe gan y PerchenOgion-The Iincoin and 3Ldlmd 3onntiee Drug Company, Linootn. Rhybudd-Oofyn?.? T am darker B!ood MixtoM rhag cae! eioh twyllo gydag nnrhyw feddyguuaeth antU t ?B p: ?' ?' ??''t POROUS f L r:, j Eu ?? a .J 1:1 Ii SCtATtC.? !HP'?ST!OM, I ? AUD SSTTIIMMUULLAA?TTEES S T TH HEE HVE! *H.CCCK'S are the oniy Kenu'no, safe, ant] bLI relI ik able Porous Piaster ?Rde, so tmist on having ALLCCOOCCKK'S. 'fake no other. Aeth .twynr-r yn agoa i Bpsom yn erbyn bawcb, ac anaiwyd ef )-n ddifrifol. Dygodd cyst's yn erbym perebenog y tuwch, end ItOMt hwnw nad oedd dim b.u arno ef. Ond dtJiM y bwnwr fod y Saitb ddarfod i'r fuwoh grwydro o'r CM i'r Sordd yn ddigon i brofi fod y eermwr wedi bod yn Mgoutus, a rhoddodd ddyiamMtd am y awm a hawlid M iawn.

:LUADD Et HUN YM 17 OEDI

I CHWAREU A'R TANI

MARWOLAETH ARCLWYM I CAWDOR.

Dad! Rhwne Cyrph CyhoeMas…

: Cymdelthas MarboM Gogledd…

[No title]

Advertising