Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Araeth y Frenhlnes.

News
Cite
Share

Araeth y Frenhlnes. Am ddu o'r gloch, ililydd Mawrth, agor- wyd peduerydd tymhor 14eg Senedd ei Nawrliydi. Y cyntaf i ddod at ddrw-s y Senedd-dai oleni oedd -Ni r Ascroft, Yr aelod Toriaidd dros Old- ham. Cyrhaeddodd ef i St. Stephan am han- er awr wedi pump y boreu. CJTX i'r wawr dori ymunwyd ag ef gan gryn haner dwsin. Y cyntaf o'r aelodau Cymreig oedd Mr VaughanDavics.Dueth y Llefarydd i fewn tua dau, ac yna aed drwy'r gwasanaeth crefyddol yn Nhy'r Cyffrediii gan y caplan, y Canon ,Wilberforce. Yn ebrwydd dyna wvs yn dod i'r Cyffredin- Qlion wneyd eu hymddangosiad yn y Ty Uc af-Y Siamber Oreuredig. Ffurfiwvd gc?,: ymdaith, yn cael ei blaenori gan y Llefarydd, a chroeswyd y lobby i Dy'r Arghvyddi. I Nid oedd y Frenhines m bresenol ei hunan i agor y Senedd, it chynrjchiolid hi gan yr Arglwydd Ganghellydd a phdwur pendeiig arall. Darllenodd yr Arglwydd Ganghellydd "Araeth y Frenhines," yr hon oedd fel a gan- lyn: PY AROLWYDDI A BONEDDIGION, Y mae fy ughy.-yllt.ttdau a Galluoedd eraill yn parhau i tod yn gyfeillgar. Y mae yr ymdrafodaeth rhwi g Sultan Twrci a breniii Groeg wedi ei dwyu i ben, drwy lawnodiad cytuudeb heddwch rhyng- ddytit, dan yr hwn y mae cysylltiadau tir- 10aethol y ddau ALu yn ymarferol yr uu fath ag o ddyiit o'r Waen. Bu y ewestiwn o gael humm-lywodraeth i Yiys Cteta dan ystyriaeth y Ualluoedd. Y mtse yi anhaws- der o gytuuo yn unfrydol ar rai pwyntiau wedi hwyhau llawer ar ymgynghoriadau y Galluoedd, ond yr w) i yn goheithio y ceir gorfod ar y cyfryw rwystiau cyn bo hir. At derfyndir gogledd-urllewinol fy ym herodraeth yn yr India, y mae tiriad allan ar beoboethui wedi cymeryd lie, yr hwn, yn ystod yr haf, a ymledodd ar hyd y goror, gan beri i lawer o'r llwytbau dori eu hym- rwymiadau, y rhai a miaethaut Lwy gyda'm llywodraeth i, i osod 'pyst' wilwraidd i fyny yn eu cytrydogaethau, ac hyd yu oe] i oresgyn thanWtli oedd wedi ymsefydlu mewn heddwoY, o fewnfy nhiriogaethau. Gorfodwyd fi i anfon ymgyrchoedd yu erbyn y llwythau gwrthryfelgar hyn, gyda'r amcan o'u cosiA am yr ysg«lerderau a cyflawnwyd güwAynt, oc er iuwyn sicrhau eddweh yn y dyfodol. Nid ydyw rhan o lwyth yr Atfndhi?id eto wtdi derbyn y telerau sydd wedi eu cynyg iddynt; ond, telerau rbanau eraill, y mae y gweithred- iadau wedi eu dwyn i derfyniad ilwydd- ÎaDUB. j Y mae byebysi-xvydd, yr hwn a ym- ddengys yn un y gelhr dibynu ar ei gywir- deb, wedi ei dderbyn am fwriad y Khalifa (gau brophwyd y Soudau), i wileutliur ym- osodiad ar y fyddin Aiphtaidd yu y Soudan; ac yr wyf finau, obirwydd byny, wedi rhoddi gorchymyn ar fod cyfran o'r fyddin Brydeinig yn cael ei haufon i Berber, i gynorthwyo ei uehelder, Ehaglaw yr Aipht. Yr wyf newydJ orphen gwneyd cytuudeb cyfeillgar a nmsriackol gydaï fawrhydi Ymherawdwr Abyssinia. Yn adroddiad y ddirprwyaeth a beuod- wyd genyf yn Ehagfyr, 1S9G, i wneyd ym- chwiliad i gyflwr infer neillduol o'm treied- ieaethau yn yr India- OrJleivinol, eeirprofion diamheuol o lodolaeth marweidd-dia mawr yn y treft digaethau byny, wedi ei achcsi gan ostyrgiad difrifol yn mhrisiau y sugr. yr hyn a briodolir, yn benaf, i'r sostyngiad yn nhraul ei gynyrchiad, a'r chwanegiad mawr ar 01 w eithiad yn ystod y blynyddoedd diweddaraf; ond y mae y gostyngiad hwn wedi ei symbylu a moudioa celfyddydol drwy y gyfuudrefn o roddion (bounties) i gynyrchwyr a gweeuthurwyr sugr (beetroot) sydd mewn grym mewn amryw wladwr- iaethau Ewropeudd. Y wile arwyddion fod y farn Y11 cynyddu yn y gwledydd hyny fod y gyfaudrcfu hJno yu ciweidiol i fuddianau cyflredinol eu pobloedd ac y arse gohebiaethau ar dro rhwug fy Ilyivod- raeth i a'r llywodraethau sydd a wnelont yn beDaf a'r peth, gyda'r amcan o gael cyn- tadledd ar y VWIJC. yr hon, mi a obeithiaf, a bair diddymu y cyfryw roddioii. Yn y cyfacaser, gosodir o'ch blaenuu fesurau i gynorthwyo aagenrheidiau ptnaf Trefedig- aethau Iudia'r Gorllewin, i gefnogi cang- henau eraill o ddiwydrwydd, ac i gynorth- wyo y rhai sydd yn ymwneyd a chodi sugr i ddyfod drwy yr argyfwng presenol. Y mae y dewrder a'r dioddefgarweh a ddangosodd fy mil wyr, Prydeinig a brodoio), wedi gorchfygu anhawsderau anorfod brou, yn y wlad lie yr oeddynt yn gweithredu ond yr wyf yn gorfod gotidio oherwydd colli llawer o fywydau gwerthfawr, yablith fy milwyr fy hun, a'r thai y rhoddwyd eu gwasanaeth yn wirfoddol at fy Dgalwad gan dywysogion brodorol o fy Ymherod- raeth Indiaidd. Gosodir pspyrau yn dal cysylltiad a'r niateriou hyn ger eich bron. Yn yr hydref, dychwelodd y pla a yin- j ddangosodd yn Ngorllewin India dros flwyddyn yn ol; ao er fod y marwolaethau j yn Hai nag oeddynt yr amser yma y IlyLedd, y maect eto yn gyfryw #g sydd yn achosi I pryder. Ni bydl i'm llywodraeth i arbed I unrhyw ymgais i gyfyngu ei ledaeniad a I lliniaru ei etfeithiau ac yr wyf yn sicr y derbyniant gynorthwy ffyddlawn fi neiliaid Indiaidd yn y gwaith llafurfawr hwn. Mae yn hyfryd genyf, ar y llaw arall, eich hysbysu y gelhr dweyd fod y newyu a fu am fisoedd lawer yn ffycu drwy amryw diriogaethau eang, bellach, wedi darfod, ac eitbrio darn bychan o wlad yn Madras; a bod He i ddisgwyl biwyd i?u efyuinnus i amaethyddiaeth ac i fasnach drwy fy holl dirioe-aethau Indiaidd. ~r it- FONEDDIGION TY Y CYFFREDlN.j Gosodir amcan-gyfrifon o'r treuliau am y flwyddyn ger eich bron. Wrth eu trefnu, eeisiwyd ymgyrhaedd hyd y gellid at gyn- Üde. ond yog ngwyneb yr arfoguethau dirf r ag y mae cenhedloedd eraill yn eu cyn & y mae y ddyledswydd o ddarparu ar gy or amddiffyuiad yr, ymherodraeth yn golyga traul sydd y tuhwnt i'r un draul a fu o'r blaen. PY ARGLWYDDI A BONEDDIGION Cyflwynir i chwi lesur i lunio cyfunarein o Lywodraeth Leol yn yr Iwerddon, yn gyffelyb o ran sylwedd i'r gyfundrefu a sefydlwyd yn yot,¡d yr ychydig flyuyddoedd diweddaf yn Mhrydain Fawr. Cyflwynir i chwi gynygion gyds'r amcan 0 sicrhau rhagor o nertn ac etteithiolrwydd yn y fyddin, ac o welia amodau y gwasan- aeth milwrol. Y mae wesurau i alluogi personau cy- huddedig i gael eu gwraudaw M tystion dros eu hainddiffy-niad eu liunaid, au i rad- loni a gwella y cwrg-weithrediadau ynglyn a dedafwriseth Ysgotaidd drwy fesurau preifat wedi bod gerbron y Senedd ar lawer I o achlysuron blaenorcl. Hyderaf y rhoddir, yn ystod y senedd-dymhor preseuol, ddy- farniad terfynol ar y cwestiynau pwjsig hyn. Dygir ger eich bron Fesur i Hwyluso SefjdTiad Corphoradthau yn Sir Wtiuydd-.l Llundain. Cymhellir mesur i wella y gyfraith o berthynas i fuchfrechiad i'ch sylw mor fuan ag y gellir. Cyflwynir cynygion i ddiwygio cam-ar- ferion neillduol uiewu cysylitiad a nawdd- ogaeth Eglwysig, i gyfansoddi Prifyegol Addysgawl yu LlundaiD, i ymwneyd itewn rhanaphwnc Addysg Gauolraddol, i widla y gyfraith o berthynas i Drysorfeydd y Mercantile Marine, i wylied l'hag twyll yn I nglyn a rheolaeth cwmuieu cytycgedig, i wybod yn amgenach hawliau meistr tir a thenant ar derfytiad tenantiaeth amaeth- yddol ac i rwystro llyg riad e) fferi ac ym- I bortb, i'cb sylw, os b) dd yramseryncan- iatau i chwi fyned rhagach gyda Lwy. Yr ydwyf, yn ddifritol, yu cyflwyno eich nytedswyddau pwysig i ofal yr Hollalluog I Dihiw. AV?dt i'r setemoni hon fyncd droodd go- hiriodd y dO?Au Dy hyd bodwar o'r ?toch.

ITY'R ARGLWYDDI. I

ITY:R CYFFREDIN.I

LLANLLECHID .n I

BETHESDA.---

LLANBERIS I

-ABERMAWI

LANUWCHLYN

TALYSARN._.I

BANGOR I

CRICCIETH.I

CWESTIWN PWYSIG.I

Advertising

CAERNARFONI

Advertising

Family Notices

Advertising