Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

DYCHWF.LIAD PRYDAIN I Ft YDD…

News
Cite
Share

DYCHWF.LIAD PRYDAIN I Ft YDD Y I PAB. I Tra y mae goleuiu y gwirionedd yn grauuoi I dreiddlo drwy haenau rhagfarn, coel-grefydd I a gau-dd"vsgeidiaeth Eglwys Rhufain yn y Cyfandir a'r Iwerddon, ymrydd y Babaeth i sefvdlu UCymdeitnasau gweddi a gweithred- oedd da er dvchweliad Prydain Fawr i'r I ii- deb Catholi:" Wedi colli Ffrainc a'r Eidal drwv anffyddiaeth benboeth, hiraethir am dir newydd i'w orchfvgu. Yn iaith y Cardin- al Parocelli nid oes fwrw arfau i fod yn Rhy- fel Newydd y Groes cyn uwjddo i ddwyn Prvdain yn "Waddol y Fendigaid Fair y Forwvn." Yn ffodus, nid ar ei law ef v mae penderfvnu'r mater y mae Ran Brotestan- iiieth eitidiL ac effro air i'w draethu ar y fath cwestiwn. Yn iiiwvbodat-tii v bobl y mae cyfle Rhufain gorehfygir yr ymgais feiddgar drwy guro'r dnun-gahv sylw pob enaid dy'1I at y pervgl, a golcuor wl-,id o ben- bwygilydd. Gwaith yw hwn i bob gwasg a phwlpud, ysgol ac ymddiddan personol. Na foed gwr llesg yn y llwythau yn hyn o fraint.

ETHOLIAD YR AnL\ \\YDD KRUGER.

AMERICA A SPAEN.I

LLYTHYR PARIS.I

-li IRWY'N CYHUDDO. - -I

DIFYRION CAER-I NARFON.

LLANDUDNO. I

HAWLIAU CYMRU j

AFIECHYD ESGOB BANGOR. I

CAERNARFON

LLANBERIS I

I BETHESDA

Advertising

ATAL Y CYNIJLUN4 .

CYNGOR DOS HART1' GWYRFAI

ARGLWYDD SALISBURY: 81011…

AWSTRIA-HI NGARY A'r XAZAREAID.

CALEDI AC ANGEN YN IWERDDON.…

CYMDEITHAS DADGYSYLLTIAD Y…

' - ROCHEFORT._I

IADOLYGIAD Y WASG. j

PETROLEUM PUREDIG AR OLI ANWYDWST.

Y DIWEDDAR W. HUMPHREYS,I…

! I IHOW DEAFNESS IS TREATED,I

ANGHYSONDERAU CYNGROR TREFOL…

PORTHMADOG.

Advertising

PYFKRO MEDDWL YN IWERDDON.…

AXESMWYTHDER CREFYDDOL YI…

Y METHODISTIAIB A SWYDDAUI…

-SENEDDWYIl EFFRO CYMRU.I

AI DARLUN O'R CROESHOLIAD…