Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

GYRFATt WYTHNOS.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GYRFATt WYTHNOS. MR ELLIS, A.S., AT YR EN WADAIT. I Adwuenir Mr Thomas Edward Ellis yn mysg ei gydwladwyr fel gwr o graffder ar- benig, gwr o ddoethineb addfed, a gwr sydd yn llawn hyd yr ymylon o gariad at Gvmrll a'i phobl, heb eithro gwreng na boneddig; ac yn deall, cystal a neb pwy bynag, pa beth a ddylai Cymru wneyd yn ngwyneb gofyn- ion ei hamseroedd. Y dydd 6'T blaen bu Mr Ellis yn ajierch Cymdeithai) Gweinidog- ion Ymneillduol y Bermo ar ysbryd undeb eglwrsig a chrefj'ddol. Y mae'r anerch- iad drwyddo draw yn air ™ ei amser, ac yn fyw o deyrngarwch i grefydd Cymru. Neges ydyw at yr holl weinidogion a blaenoriaid, ■eglwvsi a chynadleddau i roddi eu holl fryd ar feithrin undeb cryf llydan rhwng yr en- wadau yn mhob cwr o'r wlad. T. n ffordd I at 1?-yddo felly yw ymgroesi rhag rhoddi pwys a galw sylw ei v7i? at y pethau "bychain sdd yn ein hysgaru ac yn ein cadw ar wahan. Ymochel, er esiampl rhag ys- grifenti ar faterion mor ddifudd a cwestiynau cyffelyb i Paham yr wyf yn Fethodist, Bed- yddwr, Eglwyswr, a'r eyffelyb." ) YR EGLWYSI RHYDDTON AT GWRTH- WDiEBWYR. Aeth Mr Ellis rhagddo i ddarlunio nerth, drlanwad, cyfoeth, profiad, a graddohaeth swyddau, a ilvwodraeth yr Eglwys "Babaidd a'r Eglwvs AVladol. Y mae gan y flaenaf, ebe fl", ddwy ganrif ar bymtheg o brofiad, medr digyffelyb i lwyddo yn holl gylthoedd cymdeithas. Gwna ei gwaith pwysieaf yn ddirgelaidd fel lleidr yn y nos. Ac am yr ail sefydliad, y mae giuiddi hithau egriion a dvlanwad anfesurol y tu cefn. Ymae ei dvlanwad yn y Adau Dy y Senwld, yn yr hen olion, yr ysgolion uchaf a'r ysgdl- ion elfenol yn aruthrol, ac y mae ganddi"bum I miliwn o waddol blynyddol at ei gwasanaeth. Yn ngwyneb nerth a "dylanwad dwy gorpbor- iaeth fellv-dw-y eglwTs sydd a'u bryd ar orchfygu Ymneillduiueth, dywc<lai Mr Ellis y rhaid fod Eglwysi Rhyddion Cymrn a Lloe^r yn dioddef oddiwrth hurtrwydd ane^gusocl- ol pan yn gweithio ar wahan ac yn meithrin eiddigedd at eu gilydd. Am hyny gwasgai ar bob Ymneillduwr synwyrol gwladgar y dymunoldeb o ddefnydffio pob rhyw gyfle | i fagu ysbryd unol, serchog a hunan-ymwad- el. Hydprun nad a ei eiriau amserol yn ofer, eithr y gwTandewir arnjTit ac y dodir hwy mewn ymarferiad diyniaros. BRESIN YR HOLL GASGLIADATT. BRENIN "R ROLL GA-, Brodor o ba wlatl oedd v casgliad cyn- taf ? Byd y1D1} ni hryddodd neb i ael hyd i'r direelwch; Ond mal yr Iuddewon y mae epil vr un casgliad hwnw wedi ymledu i bob gwla'd dan haul. Y mae yn hyshvs hefvd fod llawer llun a Uiw ohonynt, lvblaw fod rhai yn fychain bach ac ereill yn wir an- rhydoddus eu maintioli. Ond er yr holl le mawr sydd i gasglia'lau cred a phaganiaeth, ni cKlybuwyd am fretun amynt, os na wybu an o "gasgliadau mawr v Ritos am funudyn o uchtflgiiLs felly. Boed hysbvs gan hyny fod yn nghroth yr ugeinfed ganrif bethau ■awy nag-a wolodil y byd hyd yma, ac yn tu plith, dypr brenin y ca8g)iadau i fed. En- wad enwog y esleyaid sydd i faetliu'r niuei- iad. Lleygwr aiddirar vw tad svniad. Ar awT hapns, breuddwydiodd Mr R. W. P< rk<, A.S.„ y (lryeMeddwl o gasgln miliwn o bun- an at ddylH-nion enwndol. CJwenwyd vn amheus, a g.slwyd v poth yn nmho,ihl. Ond deil Air Perks i'w fagu yn ffyddiog, ac y mae arwyddion hyw arno. Dydd Llun bu'r bon- eddwr yn y Cyngor Wesleyaidd yn Llun- dain yn egiuro'r crnHun, a mabwyiiiadwyd ef. "Cyn bo hir dygir ef gerbron v Gym- deithasfa, a thybir y rlioddir iddo ei bendith. Gwreiddjn y syniad yw (m,el gan bob aelod < swm o un bunt ac uchod, npu fyned yn gyfrifol am gasglu punt. Arfaethir defn- yddio'r arian i godi Neuadd Wesleyaid gan- alog gwerth 250,000p yn Llundain, deuddeg o neuaddau cyffelyb yn mhrif ddinasoedd y deyrna», alr gweddill at amcsoion cenhadoL RHCFAIX DARGAXFYDDIAD DYDD- I OROL. i Nid oee dim vn ddyogel rhag Hygaid hyn- ¡ afieithwyr gwyddonol yr oes hon. Y dydd arall, daeth ignor larucchi o hyd, fel y tybir, i ddarlun o'r crocshoeliml ar fur o blasder yn murddyn pala-s yr Ymerawdwr Tiberias, yn Rhufain. Braslun ganv ydyw, gan ryw angheffyd law, o'r milwyr, yn y weithred o hoelio ar y pren. Y mae enw pob milwr o dan ei lun mewn llythyrenau Pompeianaidd. Rhufeiniaid ydynt oil. Is- law y darlun y mao arysgrifen yn Lladin yn dechreu gvdar gair Christ us." Nid yw yr nthraw Marucchi we(ii llwyddo i ddehongli vr oil o'r arysgrifen eto, ac ni fyn roddi'r inanylion, gan ei fod ar fedr cyhoeddi y graffito a'r testyn cynted ag y gallo. Nid dyogel cvhoeddi dedfryd fyrbwvil ar y dar- g!Uifj'ddVdr Gull ijixl yn gynjTch Uaw milwr o Griwtion a wasatuwthai air le y benglog ar y pnd; dichon mai ffrwytb dy- fadiad rhvw gredadyn yn mhen canrif nen dtiwy ar ol hyny yw efe. lle y gellid profi fod yr arlun garw yn gynyrch gwr welodd NT olvgfa, anodd dychmygu ei Ijwysigrwydd hanesyddol. I VR YSTORM YN EWROB AC AMERICA. Aeth y gyntof o ystormycld blaen y gwan- wyn heibio, eithr nid cyn gwasgar galanas ar for a thir. Aeth y "Channel Queen" yn ddrvlliau ar draeth ynys Guernsey, ar duedd- au Llydaw. Gadawodd Plymouth oddeutu un ar ddeg nos Lun, ac am bump y boreu tarawodd v Graig Ddu, a suddodd yn diatreg i'r dyfnder. Boddodd dennaw-deuddeg o "lanciau y IÙonod" o Lydaw, baban bach, tri niorwr, y prif-beirianydd, a marsiandwr teithiol. Achubwyd y gwedtlill, eitliv nid cyn eplli pobpeth. Dvchwelai llanciau'r nionod adref wedi bod am bedwar a chwe mis yn Llocgr a Chymrn yn gwerthu yn ol ou harfer. Aeth goleudy Little Crosby, deng milldir o Lerpwl, ar dan yn yr ystorm a llosgodd i'r llmvr. Gan nu ehafwyd y ceidwad a'i deulu, cesglir iddynt fyned yn aberth i'r fflamau. a rhanau o'r America gan ddrycin na bit ei bath er's blynyildau Ltwer. Ymddengys mai yn Nhalaeth New York a Lloegr Newydd y bu y difrod penai. Fel arfer, darfu i eim gad- wyno holl drafnidiiieth y wlad mewn ychydig oriau. Disgynodd pum' troedfedd o hono ar y gwastadedil. Dyoddefodd dinas Bos- ton yn aruthr. Boddodd 35 o bersonau; lladdwyd 200 o toirch ar heolydd; torwyd gwifrau y pellebyr i gyd oil un gwifren deleffon vn unig a ddiangodd er cadw'n fyw y cysylltiad rhwng y ddinas a'r byd. Nid yw nraiylion alanas o gyrion ereill y wlad wedi cyraedd pan ydym yn ysgrifenu. An- odd dychmygu'r golled arianol; tybir fod gwerth miliwn o collodion yn ninas Boston yn unig. AGORIAD Y SENEDD. rieddyw, dydd MawTth, agorwyd y Sen- edd. Dechreuodd y Weinyddiaeth bresenol ar ei gyrfa ganol haf 1895 yr ydym gan hyny yn dechreu ar y bedwaredd Senedd- I dymor. Ychydig o ddim newydd oedd yn cael ei ddisgwyl yn Araith y Frenhines. Yr oedd prif linellau deddfwriaeth y Llywodr- aeth wedi eu cyhoeddi lawer gwaith gan ael- odau'r Weinyddiaeth. Arfaethir estyn vm- reolaeth i'r Iwerddon yn yr ystyr Saesneg i'r gair, hyny yw, Mesur y Llywodraeth Leol, cyffelyb i'r un sydd mewn grym yn Lloegr a Chymru. Helaethir Mesur Llywodraeth I Lleol Seisnig er cael cyfle i ddadblygu awdur- I dod hen festris Utintlain, a chwtogi peth ar awdurdod Cyngor Sir y lie hwnw. Cvmer y fyddin ran helaeth o amser y Senedd; "deisyfir ei Iluosogi. Daeth yn amlwg fod y Weinydd- iaeth yn awyddus am roddi Prifvsgol Babaidd i'r Iwerddon, ond, ac eitlnk) tri lieu bedwar y mae yr oU o'r aelodau Undebol Gwyddelig yn chwyrnu ar y syniad. Nid oedd Cymru n di?g:yl (hm ae vn b. yn disgwyl dim ac yn hyny ni dderbyniodd siomedigaeth. Deallir fod y Llywodraeth 1.I'i Krrfl g, CYVTnø.1 i fvnu hn Tf. nil n n'rh. ?'. ?i'l y Senedd, eto yr oedd yr aelodau preifat arfer yn llawn 81'1 gyda rhybuddion am fesur- au a phenderfyniadau. Dywed yr Araith fod ein teyrnas mewn heddwch a'r Prif Allu- oedd, ac yn prysur oresgyn cymaint ag a ellir o Affrica. ETHOLIADAU YR WYTHNOS. tiu tair ohonynt ddydd Iau. Y gyntaf yn adran Gogledd Marylebone, Llundain. Eth- olaeth trwyadl Doriaidd yw hono fel na bu gwiw gan y Rhyddfrydwyr wneyd cais am y sedd. Dychwelwyd Syr S. Scott yn ddiwrth- ivvnebiad. Ni bu yn enill i'r Llywodraeth nac yn golled i'r blaid wrthwynebol. Yn nghyffiniau Wolverhampton y bu yr ail. Sedd Undebol oedd hon, ac enillwyd hi i'r blaid hono. Saif cyfrifon y bleidlais fel hyn: — Gibbons (U) 4115 Thorne (R) 4004 Mwyafrif 111 Dywedai y "Times" ddeehreu yr wythnos mai brwydr tafarn a chapel oedd hi, a'r dafarn gariodd y dydd. Cvmerodd un digwyddiad le yn nglyn a'r ymdrechfa sydd wedi syfrdanu pawb. Gorchymynodd Syr Alfred Hickman, Tori penboeth, i'w oruchwyilwr ganfasio pawb oedd yn ei wasanaeth. Wedi hyny cyhoedd- odd fod rhyddid iddynt oil i bleidleisio yn ffafr Mr Thome, os yn dymuno; eto jt oedd am iddyntfynegi yn eofn a gwynebagored pa un ai Toriaid ai Rhyddfrydwyr oeddynt. Daw v weithred hon i sylw eto. Yn Xc-ddwyrain swydd Dindiam y bu y trydydd etholiad. Yn Ne-Ddwyrain swydd Durham y cyn- haliwyd y trydydd etholiad. Yuu 11 wyldodd y Rhyddfrydwyr i enill sedd oddiar y Toriaid. Fel hyn y Fafii cyfrifon y bleid- kin :— Richardonsen (R) 6,286 I Laiubton (T) 6,011 -Atwvoifrif 2i5 1 Hon yw y ch.7eched sedd a enillwyd oddiar y Toriaid vr yr Etholittd Cyfffeditiol. Em'lasant hwytbau un oddiar y Rhydd- frydwyr. Ond aehrmeryd gdv/g bwylloft ar ystadegau yr holl etholiailau er 1895, y m:4ti "Ieinwyr y Rhyddfrydwyr wedi cyn- hyddo 12.632 chefnogwyr Ceidwadaeth wedi Jleibau 1,251.

IBDD __YSGOF LLANDWROG

I CAERGYBI. I

CYNHADLEDD CAERDYDD. 1

HEBRON, LLANBERIS-.I

I"-___CAERNARFON

FFESTINIOG A R CYFFINIAU I

BETHESDA. I

I CYNGOR SIR CAERNARFOM.

ETHOLIADAU Y CYNGHOR SIR

CYNHADLEDD CYMRU GYFAN.