Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

CYHUDDIAD DIFRIFOL YN I LLANRWST

News
Cite
Share

CYHUDDIAD DIFRIFOL YN I LLANRWST LLYTHYR RHYFEDD. I I Ddydd Uun, yn Llanrwst, gerbron Mr O. Isgoed Jones, cyhuddwyd Joseph Owen, Cernioge, o vsgrifenu llythyrau bygythiol at Mr William Hughes, saer, Llanrwst. Rhodd- wyd tystiolaethau ooddynt yn Wenrhoidiol i ohirio'r achos. Erlyniai Mr W. P. Roberts, 1 ao wrth wneyd cais am i'r fainoohirio'r axshos, I darllenodd y llythyT canljrnol: — I Cemioge, Mawrth, 1897. Gan na wnewch addaw na ddeuwch byth i BrynHaethog, 'rwyf yn meddwl mai y peth goreu i mi ei wneyd fydd dod i Lanrwst, a rhoddi diwedd tragwyddol arnoch- h73y os v bydd yn 0 nrnhe l 'diol, rhoddaf <?!ed drwv moh imm §id oes d??d aut v bvdd. I I a goreu po gynted y gwneir hyny, os na fydd I i chwi addaw i beidio byth myned i Bryn- Ilaothog eto fel ag i whosi unrhyw anhyfryd- wch. Trugaredd oedd yr hyn a ddangosais tuag atoch o'r blaen, pryd na ddarfu i mi gymeryd cylIeU a thori eich pen i ffwrdd heb siarad am unrhyw drugaredd drosoch rn y dyfodol. Nid mater i chwareu gydag ef yw, gan fy mod yn benderfynol o sefyll wrth fy I mwriad. Os y bydd yn rhaid i mi fyned i' dr.gwy?doldz gyda :g wi, ni wnaüf byny wahawaeth o gwbl i mi. Ni wnaf eich arbed yn y dyfodol os na wnewch addaw bod yn heddychol, ac os na fydd felly, ni fydd yna sicrwydd o gwbl, ond bydd i chwi roddi bwlod drwof os y gellwch, can eich bod yn dymuno I pob drwg yn fy erbyn, oherwydd mae eich mam wedi dyweyd wrthyf ei bod yn falch o glywed pobl Brynllaethog yn fy anmharchu, ac felly ni fydd yna ddiogelwch i chwi, ac y mae gair eystal a gweithred,—Joseph Owen. Yna gohiriwyd yr achos hyd ddydd Mawrth, pryd yr oodd Dr Jones yn gadeir- ydd y Fainc. Nid oedd neb yn ymddang- os ar ran y carcharor. Dywedocld Mr W P. Roberts ei fod, ers y tro diweddaf yr oedd yr achos gerbron wedi cael ar ddeall i'r cy- huddedig amser yn ol brynu llawddryll, ond ddarfod iddo ei werthu. Nid oedd yn wy- byddus a oedd y dyn yn ei iawn bwyll ai peidio. Os nad oedd, dylai ga.el .ei gadw lie nas gallai anafu neb, ond os oedd, dylai gael ei geryddu am ysgrifenu y Ilythyrau dan sylw, y rhai oeddynt wedi achosi an- esmwythder mawr i'r erlynydd.1—Galwyd William Hughes, Bryn Goleu, Lbnrwst, a rhoddodd dystiolaeth i'r perwyl iddo dderbyn y llythyTau bygythiol wedi eu harwyddo gan y cyhuddedig. Yr oedd un llythyr, yn mis Mawrth, yn bygwth ei lofruddio, ac yr oedd arno ef ofn i'r dyn wneyd rhywbeth iddo. Nid oedd erioed wedi gwneyd dim yn ei orbri Dy*edai y tyst ei fod wedi derbyn llythyr arall yn bygwth ei ladd a chyllell,- Yr Arolygydd Jarvis a ddywedodd iddo fyned i dy y cyhuddedig a gofyn iddo ysgrifenu ei enw. Gwnaeth ynta.u hyny, a dangoswyd ei lawysgrifen i'r Faine fel un tebyg i'r hyn oedd ar ddiwedd v llythyrau. ^Vaddodwyd of i sefyll ei brawf yn y frawdlys, a gwrthod- wyd meichiafon. OOPONG.—A judicious blend of the Choicest Tea, 2s per lb. Ceylon Tea, pure, fragrant, and delicious, Is 6d per lb. Six lbs. carriage paid to any address in the United Kingdom. Barber & Co. (Estab- lished over a century), 67a, Lord street, Liverpool, and 103, Market street, Man- chester. Dydd Maynth darfu i fachgen dwy-ar-bym- theg oed o'r enw Richard Jones, gwas fferm yn Bryndew Bach,Clwtybont, gyflawni hun- anladdiad. Yr oedd wrth ei waith yn y cae gerllaw y ty yn y boreu, ond pan aeth Mrs Griffiths, ei feistres, i'w alw at ei giniaw, nid oedd i'w weled. Pan aethpwyd yn ddiwedd- arach i'r ysgubor gwelwyd ef yn hongian wrth ei wddf 00 yn hollol farw. Cedwir dyddiadur gan ddyn a anfonwyd i i garchar am gardota yn Penge. Dangos- ai'r Uyfr fod derbyniadau'r dyn yn bedwar øwllt y dydd ar gyfartaledd. f PETROLEUM PUREDIG AR OL ANWYDWST. I Mao effeithiau sy'n aros ar ol yr anwydwst yn dra pheryglus i'r dioddefydd. Mae y pesweh yn drwblus ae yn anhawdd cael ym- adael ag of. Mae y gewynau fel wedi eu datod, a'r holl gyfansoddiad fel wedi gwan- hau. Yn y cyfryw amgylchiad.bj dd 1 Angier's Petroleum Emulsion gjiiuvrni rh.>leddod,.u, Bydd iddo ryddhau y peswch yn gyflym, a lliniaru pob enyniad yn y irwddf neu yr ys- gyfaint. Mae yn Uonyddu y gewynau ac yn cryfhau'r holl gyfundrefn. Coda yr iirchwaeth, a chynorthwya y treuliad, ac j ychwanega bwysau a nerth. Ar ol Anwyd- wst, Pneumonia, Pleurisy, neu unrhyw afiechyd fydd wedi i gadael y cyfansoddiad I mewn cyflwr o wend nid oes dim a rodda adferiad mor gyflym a sier, ac a adgyfner a yr holl gyfansoddiad. Mae yn hyfryd i'r archwaeth, a chytuna a'r ystumog fwyaf gwanaidd. Gccneler efelychiadau wedi eu gwneyd ag ob \v cyffredin. Mae'r olew a ddefnyddir i wneyd Angier's Emulsion yn dod o ffynonau neillduol, ac wedi ei buro yn arbenig at ei ddefnyddio yn fewnol. Gan fferyllwyr am 2s 9c a 4s (ic. Anfonir sampl ar dderbyniad tair ceiniog at y cludiad. The Angier Chemical Co., Ld., 32, Snow Hill, London, E.C.

GOLEUDY AR DAN. I

J LLTS SIROL CAERNARFON.

Advertising

SAETHU MEWN CHWAREUDY I

EIRA A RHEW-WYNT. I

CYMRU A'R FANER FRENHINOL.

Advertising

ARIMDY GOGLEDD A DEHEB-I DiR…

COFSOLFON JOHN JONES, TALYSAIU

YSWIRliETH TN RGOSLEDD cYlau.

i GWESTY AR DAN. I