Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

j GWARD YW Y BY NY ► B CLARKES I WOBLD mom flj BLOOD MIXTURE Y PUBEDYDD GWAED AD- NABYDDUS. Am lanhau a gwaed oddiwrth 6ob aum h uredd ,dnits h = aed oddiwrtb oob anmhuredd, 1Ù8 gellir ei argymludl yn ormodol. At Sercfula, Scurvy, Ecuma, y Btorod Cltfydau y Crotn a'r Gwaed, a Dolurwu 0 Joh math, y mse ei efleitliiau yn effeithiol. mae,ii Gwella Hen Ddolurlau. Gwella Briwiau ur y Gwddf. Gwella Coesau Briwledig. Gwell Blorod ury Wyncb. Gwellf. Briwiau Scurvy. Gwella Briwiau Cancr. Qwella Clefydon y Gwaed a'r Croen. Gwellii Clivryddiadaa ChwaraMi Clirio pob mater arnhur o'r gwaed. Can nad beth maent yn oodi bono, gan tod y feddyginiaeth hon yn blea eru i'w gymeryd, ac yn cael ei waranta rn berffaith rydd oddiwrth anrhyw beth kllai fod yn niweidiol i'r cyfansoddiad rwialy dymuna'r perchenogion wahod1 dloddåyr 1 roddl prawf Muo. Y: oeddvu wedi bod yn dMHon y tystiolaethan rhyfeddo! gyhoeddir gen- yeh, ond nid oes yr an o honynt yo dyfod yn agos i'r achos rhyfedd gyda'r hwn 7r yd iryt 11 yil beroonol, ac yn bertfaith gyd uabyddus." V mae'r uchod yn ddyfyn- iad o lythyr dderbvniwyd oddiwrth Mr k. lister, 26, Heustridge-place, St John's-wood, Llundain, N. NV., yn yr hwn y dywed ei fod yn berffaith foddlawn i roddj holl fanyllon yr achos. Pan wel- wy& ef, adroddodd y ffeithiau canlynol, pa rai gadaruhawyd gan ei wraig, Mre Lister, Dywedodd: Yr oedd perthynas agos i mi, sydd yn wr yn 25 oed, pan nad oedd cnd chwel blwydd oed, yn di- oddef oddiwrth gomwyd aou friw rhed- egog yn mron o dan ei ên. Tendiwyd hi am beth amser gan y meddyg plwyfol, oud o'r diwedd Corin iddi tyned i'r Ys- bytty Birol, lie yr arosodd am dair blynedd; ac o'r diwcdd cafodd ei daufon oddiyno fel yn anfeddyginiaethol, gyda thri o'r cyfryw ddoluriau. Yna daeth unwai* yi rhagor i fod dan ofal meddyg 7 V\^yt, yi hwn a gafodd allan mai ¡ Clwyf y Brenin ydoedd yr aliechyd, a oiynegodd nasgallai ef wneuthur dim yu y byd i'w wella. Aeth y ferch, upu, I yu waeth, y doluriau yn ymestyn i'w jf -vyneba'i gwddf, yna i'r frest a'r Ma, hyd nes yr oedd ei liollgorph -vodi ei orchuddio ;0"dA r briwiau aflan hyn. Daeth un goes mor ddrwg fel yi oedd darnau o esjjyrn yn dyfod i ffwrdd ar y poultices, ac y mae bawd ei throd uu cyminal yn liai nag y dylai fod oher- wydd hyn. Yr oedd y dolar ar ei brest gymaint a chledrllaw gwr. Ystyrid, ar auiryw achlysuron, ei bod wrth ddrws angau gan ei chyfeiliiun a'r meddyg. Nia gallai gerdded hyd yn ood ychydip gamrau heb gymhorth, ao yr oedd yu aualluog ddefuydtKo bagl?.«, ac yr od. yu rhaid wndio ami a'i buipu M babi. m Yr oedd hi &'i mam wedi rhoddi myneg- I iant i'r dymnniad am i'r diwedd dd'od 9 yn fuan, a rhoi rhyddhad iddi oddiwrth ■ ei phoenau artoithiol, Er gwaetLaf d hamgylchiadau dirwaegedig, yr oedu 9 wedi bod yn alluog i gael gafael ar am- I ryw o ryw fath o feddyginiiiethau, ond y H cwbl i ddim pwrpas. Oddeutu til") H qyiiedd yn 01, modd brcajj, gwclodd hys- H bysiad am Clarke' Blood Mixture, Yù ■ adrodd am amryw oedd wcdi cael iockad S mewn modd rhyfedd, a dywededd wrth M el mom, I Rhaid i mi ror.-li pruwf ar hwn H aiu y tro diweddaf.' Cy-.toro.ld ddwy 9 potelaid 9c; a chawsant yr effaith 0 V ddwyu tUttu v««.Ui iu, y rh a y g:tliai eu I rliwbio i fwrdd tan uciuJo oi bod yn 9 oati rbywfaint amy o ejmwytiuui, cial- ■ ioddaty (eddyptiacth, ac wedi cyuieiyv] M potelaid tnwr., jefodd fod y briwiau Yh sychu i fyny, gan adael dim ond cveith- g | lau ar eu holan. Y mae y gwellhad yn 5 ei chyflwr wedi ei ddal i fyny yn y modd 9 mwyat rhyfedd. Yn ddiweddar, cerdd- odd 11 0 filldiioedd mewn un diwraod, yn fy ngbwmni 1, heb niwed iddi ei hun na blino yn ormodol. Wedi 17eg o flyn- yddoedd o ddioddef ofnadwy, y mae yu awr, i bob pwipas, yn iach a ohryf. Y mae y creithiau yn awr mor wan fel y matt yn awr yn allow, i wneyd heb y gorchudd tew yr oedd ft jll boddlln orfod i w wisgo am flynyddoedd pa bryd bynllg y byddai yn gwneyd ei hymddangoeiad I yn g-Vioeddvi, Gan gofio dioddefiadau y ddywb druan yma am gymaint o flyn- yddoed> gwellhad rhyfedd yu y diwedd, cr*&» y bydd i chwi gytuno a Bg mi mai dyt. y dyetioiacth f\vyaf rhyfedd B ydych wedi ei gacl am effaitiiiau anghred- H ddwy Clarke's Mixture." 9 HILOEDD 0 DYS TIOLAETHAU 0 9 BOB P ARTH O'R BYD. 9 Gwerthir mewn potelau 28 ge, ao mewn K cases yn mtwc gwaith y flwm its yr un B —digon i ddwyn o amgylch wellha" at H hosol yn y rhan fwyaf 0 hen K-hos en 9 Gan yr oll F/erylltryr a Meddyjtiniaeth Drwyddedig trwy y byd H neu anfoner am 33 neu 132 o stamps gan y | Perchenogion-The Lincoln and Midland 1 Counties Drug Company, Lincoln. Rhybudd-Gúfynwch am Clarkcs's Blood Mixture rhag cael eich twyllo gydag I unrhyw feddyginiaeth arall. S St C n ,:1 W Struc?CeM!! I1 i? GET A Me?rof jjj I OGDEN'S j rGuinea-Goldfi B And you have struck a pure [jj M and unadulterated Cigarette f 3 D. Per Packet. I M Cheapest Gold Claim jjj m in the World. w Owing to the special process, ? ? Syminon's Edinburgh Coffee a Essences produce no heartburn g or biliousness- Cheap, strong, pure. Small and large bottles.. From all Grocers.

ABGLWYDD WILLIAM NEVILLE I

Y PEIRIANWT8 .i

UNIAD COLEGAU BEDYDD T WYH…

Advertising

ACHOS SPRIGGS I

CHWARELWYR AR STREIC I