Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

r GWEIXIDOG: Bore da, M-z; Tnomas, ydwy' ddim wedi eich gwe'ed yn y capel yn ddiweddar. MRS THOMAS Naddo, syr, mi f'ase yr hen beswch dychrynllyd yrua sydd genyf yn aflonyddu y gwrandawyr. GWEINTDOG Mae'n ddrwg genyf glywed hyny. Ceisiwch botelaid o FRANCIS'S BALSAM, mi'ch gwnaiffchwi yn holiiach erbyn y Stil. MRS THOMAS Wei, ydyw hwnw yn beth taff, s> r ? GWEINIDOG Sâff7 Yr ydwy' i wedi ei ddefnyddio fy hunan ac i'r teulu nclV am flycyddoedd, a fyddwn ni byth hebddo yn y ty. Digivyddodd yr uchod y dydd, o'r blcien inezvn trcf ar lall y mor yn Nguy 11 int. Nid r/iyw feddyginiaeth ivagfolcdig vezvydd yil, zu FR., A7CI.SIS BALSAM, ond un neillduol at PES IVCH) ANIV YD, BRONCHITIS, a DIFFYG ANADL. Ar Werth yn MHOB MAN" mewn Potelau Is 6c a 2s Cc. FRANCIS & Co. CHEMISTS, WRIIKHAM- cy iAC (lilLY T 5ELECI'ED RNNR T TRI MATH 0 FEDOYGIN- J_ IAETH DDYLAI FOD VVRTII I LAW BOB AMSER GAN BOB F F E R.51 W R.; TIPPER'S I ANTIG AS, I At y Colic, y I Scothi, &c. 13 8c y botel. TIPPER'S I I TIPPER'S CLEANSING N I G R 0 DRENCH- I I At FNWIAU, &c. Is y paced. 2s 6c y botel. MAE TIIIPEIZIS AXTI-GAS yn iacliau Cc lie a Greipio mown ceffylau, Skit, Ys- eothi Rhv 1'hii mewn Wvu a Lloi. I ?PPEH'? CLEANSING DRENCHES at 18nhu aI, 01 bwrw Iloi ae wyn. Meddygin- iaeth atroriado T IPPERIS lHGRO, Olow Du at Streiiiio L briwiau, ;yrsau chwyddedig, tethi dolurus, Cist o ^iamplau am 108 Ge a 218. Nae arosweh hyd nes daw yr afiechyd ar eich fferm cv-n prvrm y Feddyginiaeth, ond byddweh yp barod at bot nchlysur dnvy gael siamplau ncu gist yn cy.wy, I yr uchod ar unwaith oddiwrth B. C. rIPPER A'l FAB, VETERINARY CHEMICAL WORKS, BIRMINGHAM. cymru" EBKIIL 15, 1896. DAN OLYGIAETH OWEN M. EDWARDS, M.A. RHYDYCHEN. Pris 6c, i'w gael ganyr holllyfrwerthwyr, nen yn uniongyrchol O F>wyddfa r "Genedl," Caernarfon. MAES LLAFUR YStJOLION 8UL Y METHODISTIALD, 1896-7. ESBONLAD DR. HODGE JlS. YR EPBESIAID. ,TTT, 'Q^L yn y pris. Yn awr i'w gael am 28 6e. Anfonir drwy y Post ar dder- B^IAD 2R 6e. Cyfeirier, Gened!" om ce, Caem?on. ?_—————_ CYNELIR Y DRYDEDD ARDDANGOSFA Ceffylau, Own, a Dofeducd. YN AMLWCH, DYDD GWENER, GOR. 21,1896 Cynygir gwobrwyon anrhydeddus yn y gwahanol ddosbarthiadau. Derbynir entries hyd ddydd Mawrth, Gorpbenaf 14egr, 1896. Gellir cael Schedule of Prizes, &c., ond anfon at DAVID JONES, Bull Inn, AMLWCH, 1891x Ysgrifenydd. W. J. PARRY, F-C-A- f CHARTERED ACCOUNTANT, I BETHESDA. ESTABLISHED 1864. HOUSE, LAND, ESTATE, INSURANCE COMMISSION AND EMIGRA- TION AGENT. EMIGRAT 10N AnENT TO MANIT013AN GOVERNJliM' The Books of Professional Men made np, I he Accounts of "District and Farish Councils and Municipalities investigate. The Books of Building and Friendly Rodetie Audited and Investigated. Al Manner of Accounts Audited; and Investigated. Has had a larger Experience in these "and other Accountancy Business than any Accountant in North Wales- Rents and Pills Collected.—Prompt Settlement. Valuations Undertaken; Terms Moderate. 451Td HELLEWELL & CO. ^r ATERPROOF S STOCKTAKING SALE. till end of month. SPECIAL REDUCTIONS. LIME STREET AND CASTLE STREET, LIVERPOOL. "CENWCII I'R ARGLWYDD," ANTHEM SYML, Y Geiriau wedi eu dethol o'r Ganfed Salm, gan D. PRYSE JONES, L.T.S.C. (Licentiate and Member of Council Tonic Solfa College). Solffa, pris Ceiniog. Hen Nodiant, 2g. I'w gael gan yr Awdwr, neu o Swyddfa'r Genedl." THE GWYNEDD LOAN AND DIS COUNT COMPANY. ESTABLISHED 1880. Loans made on' personal security. Repaid by monthly instalments. No preliminary charges. This Company has a high reputation for strict privacy. Rhoddir arian ar ddiogelwch personol, i'w had-dalu yn fisol. Ni chodir dim costau yn mlaen Haw. Mae i'r Cwmui YUla gymeriad uchel am gadw pobpeth yn hollol gyfricachol. Apply to:-THE MANAGER, THE GWYNEDU LOAN CO., BETHESDA. 0bWYS I RAl A FWKlADAfiil DDODKEFKD EU TAL DYMUNA EDWIN JONES, Kyffin Plac, U Cabinft Works, Bangor, hysbYbu fod yanido s:oc helaeth o bob mitth o ddodrefn o gw-nauthuriad goren, yn ynWY!;f:(hg 0 Fyrddav, L'ad einsu. Treselydd, CypN,,ddau (,wy 8()f.8 Couches, Cheuonierf, Sideboards, Wardrobes, mewn Mahogany, walnut, bilch, &c. Gwelyau haiaro a phres, 'jrwelyau piu a flock, Mattress- es wires, sf-ring ,wia. a lfock*. Oherwy^d cynydd yn ei faenach mae wedi bicrhau Warehouse helaeth at ei fasnvchdy, a gwabodd y rhai a fwriadaut ddodrefnu I welod y fitoc y hai a weithir am brisiau hvnod 0 reBvmol. XEI.IR CLVDIAD AM 15 MILLDtR 0 PANOOR. Pa feddyginiaeth a brofodd ei hun yn fwyaf effeithiol yn ystod difrod invyaf yr INFLUENZA ? SUDD IACHAOL DAIL CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, CAER- NARFON. Paham ynte y cytrifir fod 500,000 yn marw yn flynyddol oddiwrth effeithiau yr anwyd a'r peswch ? Am nad ydyw y byd mawr cyfan eto wedi dyfod i wybod am SUDD IACHAOL DAIL OARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, CAER- NARFON. Y feddyginiaeth fwyaf effeithiol a ddargatifyddwyd at iachau PESWCH, ANWYD, INFLUENZA, BRON- CHITIS, a'r ASTHMA. Nid oes dim yn fwy effeithiol i atal y pes- weh a rhyddhau y frest. Y maellawer meddyginiaeth nad yw ond yn atal y peswch ond am y tro, end y mae hon yn myned dan wraidd yr anhwyldeb. Beth ydyw rhinweddau rhyfeddol y feddyginiaeth hon ? Pa beth a wnueth, a pha beth y mae yn ei wneyd ? Beth y mae Thomas Jones, Pen ygi Ifach,l,lan bcris, yn ei ddweyd ? ANWYL SYR, I Pan yn dioddef gan Beswch blin A llymdost, nes rhoddi i mi lawer noswaitii ddi-gwsg a di-orphwys, cynghorwyd fi gan I gyfaill i roddi prswf ar eich Sudd Dail Cam yr Ebol anmhrbiadwy, a gallaf eich sicrhau i mi gael esmwyshdrs uniongyrchol gyda'r ddogn pyntaf, a hyny heb ymyraeth a'm hamrywiol ddyledswyddau; a llwyr iach- awyd FL a'r botelaid fechan gyntaf; o gan- lyniadteinilaf yr hyder cryfaf i'w gymer- adwyo i'r werin a'1 miloedd. THOMAS JONES, Pen-y-gilfach, Llanberis. Eto, "Ymdaith Gwyr Harlech," a llais y Grogen. Grogen, Harlech, Sir Feirionydd. SVB, Yr wyf am Botelaid o'r Sudd Iachaol Dail Carn )T Ebol Griffith Owen. Gallaf eich sicrhau ei fod wedi gwneyd lies anghyffredin trwy i fy ngwraig, Ann Williams, gael heddwch oddiwrth besychu (coughing) sych, gyda'r bryntaf ddioddefodd neb erioed, yr hwn oedd yn ei blino bob gauaf am oddeutu deugain mlynedd, ond ei fod yn gwaethygu fel yr oedd yn heneiddio. Y mae y Doctor- iaid wedi methu ei gwella yn agos gystal. Gellwch fentro rhoddi hyn yn eich Report fel y feddyginiaeth oreu at y pesychu. Ydwyf yn gywir, >, JOHN WIILIAMS. Y mae SUDD IACHAOL DAIL CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, wedi bod ar brawf am HANNER CANRIF, ac yn dal ei dir fel YR UNIG FEDDYGINIAETH Sicr at Anwyd a Pheswch yn eu gwahanel ag,weddau. Dylid ei gadw bob amser wrth law, oherwydd y mae ei gymeryd yn brydlon yn foddion i ragflaenu afiechyd peryglus, ac i arbed cost Y pwyth mewn amser cyfaddas yn arbed naw. Ar Werth yn mhob ardal mewn Poteli, Is. ljC. PERCHENOG- GRIFFITH OWEN, FFERYLLYD I'R TEULU BRENHINOL STRYD FAWR. CAERNARFON "LLAFAR BID LAFAR." ALLAN (TH WASG. "Y GENINEN" AM EBRILL, 1896. GWYI; LAFUR Y CLLWAUELWFB. Cynhelir yr IV31 uc' oil yn FFESTINIOG, DYDO LLUN, MAI 4ydd. Y prif siaradwyr ydynt- Ivemy BroadhursU Ysw, A.S.; Thos. E. Ellis, Yszv., A.S. David R. Daniels, Ysiv. (Trefnydd Undeb y Chwarelwyr) W, J. Williams, Yszv. (Ysgrffenydd yr Undeb). CY Bydd TRENS RHAD yn rhedeg o bob cyfeiriaii. ITor o Gan /L\ Yw Cymru i Oyl. ARDDNGOSFA QAERDYDD. 0 Dan Nawdd ei Mawrhydi y Preiibires, Llywydd-Arglwydd Windsor (Maer Caor dydd). Cynhelir EISTEDDFOD GERDDOROL Y,, ?glvn ?'r Ardd)\ngsfB nohod AR Y  ?S' A'R MAWRTH CYNTAF 0 FIS HYDREF NESAF. Y BRIF GYSTADLEUAETH GORAWT., i Goran Cymysg yn rhifo o 160 i 200- Gwobr, £ 100 (1) "Dewch i Ddawnsio rhwngygwydd (" Dewi Sant," Jeakins). (2) "When bis loud voice in thunder spoke (" Jtphtha," Handel). (3) "How sweet the moonlight sleeps (Leslie), beb gyfeiliant. CYSTADLEUAETII CORAU MEIBIOY, yn 60 i 80—Gwobr, £50 (1) "Dwynwen" (Dr Parry). (2) "Drinking Song" (Hermann Goetz), heb gyfeiliant. Yn ngbyda Chystadleuaeth Corau Merched, Seindyrf Pres a Cherddfaol, Canig, &c„ &c. Beirniaid-Mr F. H. Cowen, F.R.A.M.; Mr David JENKINS, Mus. Bac.; Mr C. Lee Williams, Mus. Bac. Mr Walter Reynolds, Kettering; a Dyfed," Caerdydd. Am bob manylion pellach a'r testynau ymofyner ag Ymofyner ag IDRISWYN," 1966 9, Tudor road, Cardiff CYSTADLEUAETH UNRHYW SOLO. I RTIYDIJ I'R BYD. PENMAENMAWR, MAI 5ED, 1806. RIIODDIR Gini (t p Is) o wobr i'r goreu yn y gystadleuaeth uchod, Telir haner costau teithio a rhoddir llety noswaith i'r pedwar agosaf i'r goreu, os bydd y pellder dros 9 ac o dan 30 milldir gyda'r tren. Ygynulleidfa i feirniadu trwy ballot. Anfoned ymgeiswyr eu henwaui'r ysgrifenydd, MrJ. Parry, Glan Eigion, ar neu cyn Mai 4ydd. d EISTEDDFOD UADEIRIOL TALYSARN, DYFFRYN NANTLLE, DYDD IAU Y DYRCHAFAEL A'R GWENER DILYNOL, MAI 14eg a'r 15fed, 1>96. Cynhelir yr Eisteddfod mewn Pabell eang yn ymyl Gorsaf Nantlle- Beimiad y Traethodau a'r Farddoniaeth, DYFED; y Gerddoriaeth Leisiol, PEDR ALAW; y Seindyrf, Proffeswr A. D. KEATE. ARWEINYDD ANTHHOPOS. Cystadleuaeth HOLLTI LLECHAU yn Shed CHW AREL COEDMADOG, am Dri o'r gloch prydnawn y Dydd Cyntaf. Beirniaid: Mri John Roberts, Owen Eames, ac Ellis W. Williams. Cyfarfod Cyntaf yr Eisteddfod am Bump o'r gloch prydnawn dydd lau. Cyfarfodydd dydd Gwener am 1.30 a 5.30. b, ifr LLUOSCG yn debyg o ymgeisio ar yrott o'r Testynau. Trefnir Treu Rhad o'r lleoedd y bydd Corau a Seindyrf. Manylion pellach gan yr Ysgrifenydd, EDWARD JONES, BRONYGAN, TALYSARN. DALIER SYLW.—Mae yr holl gyfanaodd- iadau i fod yn llaw eu priodol Feimiaid ar y 30ain o Ebrill, ac enwau yr ymgeiswyr mewn Datganu, Adrodd, i fod (mewn ys- grifen) yn Haw yr Ysgrifenydd cyn neu. ar y 4ydd o Fai. MAGGIE J. PARRY (SOPRANO), (MEGAN LLECHID). At Bwyllgorau Eisteddfodau, Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Dymunaf wneyd yn hysbys fy mod yn barod i dderbyn galwadau i wasan- aethu mewu cyfarfodydd o'r natnr uchod, a hyny am y telerau mwyaf rbesymol. Dyma y cyfeiria L 13. Gordon terrace, Bethesda. MISS JENNIE PRITCHARD, Soprano, pupil of Edwin Holland, Esq., London. For Oratorios, Ballad and other Concerts, Eisteddfodau, &c. August Manns, Esq., Crystal Palace, says "Miss J. PRITCIIARD is the happy possessor of a large high Soprano voice, of good quality. II Ad4rm;ses,- 2, .North Villas, Camden Square, London, N.W.; or 9, Robarts' Road, Anfield, Liverpool JYJR JOHN HENRY DEW (Y Basso Cymreigfenwog o Gyngherxldau y Queen's nail a Crystal Palace). JM-*A ISS LILY DEW, R,CM" LLUNDAIN, ?' SOPRANO (Enillydd y BrifWobr yn Eisteddfod Oenedl- aethol Rhyi). Dywed Mr Ben Davies-y Tenorydd enwog, —Mae gan Mr Dew lais bass ardderchog. Signor Poli-y Baso adnabyddus:-Mae gan Mr Dew lais bass godidog ag o an- sawdd ddiwylledig. ■< W YD agored i wasanaethu mewn CyngT aefqdau, Eisteddfodau, &e., am delerau rnesymol. CYFEiR=:-MENAI BRIDGE, N.W. GLOBE FURNISHING COMPANY 1 Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfanwerthol, II M 'Inwerthol, 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, í LERPWL. DODREFN AM ARIAN. NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FENTFIYCIJ- AM BRISIAU ARIAN PAROD. CWMNI DODRKFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eangaf o'r rhai sydd yn dwyn yn mlaen fasnach ar y gvfulllrefn lng-fenthyc- iol yn y talaethau; y macut yn cyflenwi dodrefn i dai, gwestai, .1 plmlasau, llawer iawn rhatach DAG y GIVN Y mwyafrif o'r masnachdai sydd yngvverth I am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluog i wneyd hyn drwy fod genym gyfalaf mawr at ein gal wad ac hefyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a werthwn. NIú OES EISIEU SICRWYDD. DIM TREULIAU YCHWANEGOL AR EINCYFUNDKEFN FENTHYCIOL. Y mae ein dull TOG ft chjflawn o ddwyn ein masnach yn ttilaeri, a'n telerau rhesymol, a'r prisiau isol mor adnabyddus trwy Ogledd Lloegr a Chymru, fel nad oes eisieu fch- waneg o sylwadau. Telerau cyffredinol, y rhai, fodd bynag y erellir eu newid i gyfarfod cyfleusderau ein cwsmeriaid. Taliadol wythuoscl, misol, a chwarterol:— Swm y pryniant lOp, Taliad 0 3 6 yr 8nos. 20p, 0 5 0 0 10 0 „ lOOp, „ 0 17 6 500p, 4 0 0 Bydd i archwiliad o'n Stoc roddi ar un- waith foddbad i'r rhai sydd yn bwnadu pwrcssu, ein bod yn rhoddi gwell gwerth a thelerau hawddach o daliadan na'r un mas- nachdy cyffelyb yn y Talaethau. DODREFNIR AM ARIAN,NEU Art y GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL. Anfonir Goygloni newyddion, Rhaglen fawr Ddarluniadol, Barn y Wasg, a'r Piif- restr drwy y llythyrdy ar archiad. Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. Railway Fares allowed to Country Customers. YN EISIEU 4c., N EISFEU, pentymhor, IT or wyn yn J alluog i olchi, &c., mewn teulu mos- nachydd yn Nghaernarfon. Rhaid i ldi foil o gymeriad da-Ymofyner, gyda manylion, drwy lythyr cyfrinachol, i "W. K. Genedl Office. h np O'PAINTEXS.- Wanted, oue or two good plain bush hands at once. Apply to W. O. Williams, 14, Bangor street, Car- narvon. 1973d JENMAENMAWR-Hto!etMay 1st, 3 Entertaining rooms, 5 Bed- rooms, Kitchen, Scullery, Bath room, W.C., Hot and Cold Water throughout. Apply:- E. Jones and Son, Conway or Penniaen- mawr. 1972d i LLLWCH.^NGLESEA.—Ar ood, Ty J\. a Gardd, No 41 Mona street (yn awr yn meddiant Cadben Robert Owen), yn rhydd i'w gym(.ryd ar y 13eg o Fai nesaf. AIIl ragor o fanylion ymofyner a Miss Hughes, Fair View, Amlwch. 1879d YN EISLAU. — Nyddwr a Gwehydd. Gwaiih cyson i ddynion ieuainc sobr a medrus.—Ymofyner a David Thomas, Einion Factory, LII nfair, Welshpool. 1975 J RAW y Perfect Thrift Society, 1100 yu Iddilog am 16e,? mlynedd. Mae yr ucbod ar werth i'r Dchaf ei bris.-Cynygio? i'w hanfon i Snowdon Flake," Genedl Office, Carnarvon. 1976h W ANTED, an Educational and Gentle- f,. manly youth as Apprentice to a Chemist. Comfortable home. Exceptional advantages to thoroughly learn the business. Small premieum.-Address, X," Uenedl Office. 1926p l UTRER, 24, Wants situation; good ex- (i perience as general shopman and window-dresser good references height, 5 ft. 7 J in; at liberty cow. Address—Wil- liams 72, Stafford rd., Swinton, Manchester. t? OR SALE?-A' ?ptendid Pony ?t)eaton. I.; good as new, most excellent condition.- Apply Carriage, Office of this pnpor. A RAIN i'w rhoddi ar log yn ol 4 y cant Aar eiddo rhydd-ddaiiadoI.—Am fanyl- ion ymofyner a Mr W. J. Williams, 7, Mar- ket, street, Carnarvon, "r ANTED every Lady to write o the TT Bradford and Manchester Co., Halifax, Yorkshire, for Patterns of New Dress Materials, 6 yards double width for 3s lid. C1S23 OSBARTHWYKTIN EISIEU i'r Gened Qymreig a'r Werin, mewn ardaloedd nad oes rhai ar hyn o hryd. Am y telerau anfoner i'r swyddfa yn Nghaernarfon. frO TAILORS. -Wanted, good Coat and L Trousers Makers.—Apply to Owen Jones, Talysarn. BAKER.—Bachgen Ieuanc o gymeriad dt fel Improver yn eisieu. un wedi arfer yn y Shop yn fwv dewisol, Y mofyner a Rhif 948, Swyddfa'r Genedl." GROCERY & DRAPERY. .?ssist?nt Gwanted in a Quarry District, a gel 7 to 18. Must produce good character.—Apply by letter with full particulars and slltlry to No 1945, this office. A' T ARWEI?YDDIUN SEINDYRF A PRES.—Y maa gan Mrs Watts, Custom House Vaults, Caernarfon, gweddw y diweddar J. Watts, Stoo fawr o bob math o Geiddoriaeth, gan wahanol gyhoaddwyr, i Se;ndyif Pres, ac yn awyddus am gael ymadael a hwynt yn ddioed. Gellir gweled y cyfiywond galw yn y cyfeiriad uchod. R KKVAJNTS WANTED.—Kegiswy Ollioe of O respectable Servants, 19, Granbv trøt Princes road, Liverpool. Conducted by lira I L. Morris. A convenient ad EASY medium for Servants requiring situations in Liverpool ata omau charge. Recommended by some of the eading Nonconformist Ministers. Communica- tions by post in English or Welsh attended to at once. For reply omd shmned envelope. 0LEW-LEN1 DWFR-BBOFEUKjKn- gwnemu uria diweddaraf at orchuddio troliau, gwageni,teisi, offerynau dymu, seiri=au, &c. Droe 1000 o?M?fi mewn atoc, 4 X ;jy s., 18s; 5 X 3, 22.; 6X4, 36s; 6X5, 45s; 7X5, 52s; 8 6, 72s Uinynpu at rwymo a thoi yd a gwair, FE't at doi, Dri' ,IB-d?, 8M 'mplau, &c., yn rhad. Enillwyd 12 0 f. dalau 'a ur ac anan, Gwneuthurwr I'r Frenhiii'IS a Thy wy 0 PorTER, Melbourne Works Wolverhampton. BURUM FFRENOIG-Dyms y Hurum J) sicraf a'r cryfaf o unrhyw Furum a gynygir yn y farchnad. Cynyrcha fara gwynach, melusach a mwy dymunol i arch- waeth nag unrhyw furum arall. Gwerthir ef yn Mangor gan J. H. Williams, Garden- square, a W. Jones, 23, Drum street. Yn Nghaergybi gan John Willi; ms, 4, Thomaa- treet. Yn Llanerchymedd gan Hugh Roberts, Penygr\ig. Yn Mhwllheli gan David Lewis, Pnulanstreet Yn Mbec-v. aproes gan R. 0 Roberts. Ymofyner a J. Watson & Co.. 61. Union-street, London. AT FASNACHWYR FFRWYTHAU, &a.-Dymunaf sicrhau y gallaf anfon orders i'r cyfryw ar y telerau mwyaf es- mwytb. Wedi cael 12 mlynedd o brofiad llwyddiannus yn y fasnach yn Lerpwl. Hy- deraf allu bod o fantais i fy nghydwladwyr yn Ngbymru.—Am fanylion ymofyner a W. R. PRITCHARD, 30, Lansdowne Place, Liveipool. 1830j BUTCHER, Yn Eisiau, rhaid iddo fod Byn medru ei waith yn drwyadl yn y Shop a'r Madd-dy. Cyaog da i ddyn da. Ymofyner 4 D. Evans and Co., Carnarvon. 01983 DRAPERY Business to be disposed of. D S??ted in best position in well- known IDa\'kA town Noith Wales. Be?turns over 13000, can be increased to 500Q by s?art man! Rent and rn-gom very moderate. S.und rons for disposal. Stock about £ o00 at v^u^'on.^Apply ^7 letter to No. 1977, "Genedl O&ce, Car- narvon. C  (K.DÖ;VR.- Yn E;sieu yn ddioei, yn CT de?U Owin? (Vinery), Perl.landy ?hard House), G >rdd Ffrwythau (Kitchen G,trden), &'c., J* °7R PN0L yn fwyaf ciewis: Ymofyner, d-y?? f?rya f de?vif),-ymofync-r, dr,wy lythyr, n nod" oe 'iran a rE?fereiiePs. i X-Y-Z-, MISO.N DOLFVK. GUILD HALL. CARNARVON, VISIT OF THE RENOWNED CAMBRIAN DRAMATIC COMPANY. THE roruLAB AND INTERESTING WELSH DRAMA, 'RHYS LEWIS.' WILL BE PERFORMED BY THE COMPANY, ON WEDNESDAY, APRIL 29TH, 1896. Doors open 7.30, to commence at 8 p.m. Tickets: Front seats, 2s Second seats, Is; Third seats, 6d. Come early and secure a seat, as they command crowded audiences wherever they appear. Deuwch a'ch cadacbau paced gyda chwi, gan y bydd yn rhaid wyto yn ogystal a chwerthin."—" Llandudno Advertiser." This Company will also by special des're pay their Second Visit to Penrhyn Hall, Bansor, on Thursday, April 30th, 1896. C1970 GAS EXHIBITION AND COOKERY LECTURES. TOWN* JIALL, liEAUJIARlS, MONDAY, APRIL 27, TO FRIDAY, MAY 1. "VfESSRS John Wright and Co., Ltd., II London and Birmingham, h&ve secured the services of the Renowned London Lecturess, It S ,)] ARSI1 ALL (Gold Medalist, South Kensington), To give a Series of Practical COOKERY DEMONSTRATIONS DAILY. Afternoons at 3 o'clock; Evenings, 7 30. The Stove used will be the CELEBRATED ENAMELLED STEEL "EUREKA," which can be Purchased or Hired at very low quarterly rentals from the Gas Works, Beaumaris. ADMISSION FREE. WRIGHT'S EUREKA" IS THE BEST AND MOST ECONOMICAL GAS STOVE IN THE WORLD. 19,30 £ 300 MEWN GWOBRAU. £300 Cynhelir yr ARDDANOOSFA GEFFflAU Flynyddol yn y PAVILION, CAERNARFON, LLUN Y SULGWYN, MAI 25ain, 1896. Deunaw ar Ugain o Ddosbaithiadau. £:35 mewn gwobrau i Geffylau Neid:o yn unig. Ni dderbynir Entries ar ol dydd LInn, Mai lleg, 1896. l Rhestr a phob manylion ond ymofyn a'r } Ysgrifenydd—Mr D. Riiys, Bodgwynedd, Caernarfon. ANGLESEY AGR:CULTURAL SOCIETY. THE ANNUAL SHOW OF ENTIRE THOR8ES will be held at LLANGENI, on THURSDAY, MAY 7th., 1896. President: HUGH EDWARDS, Esq., J.P., Rose Mount, Holyhead. Vice-President: OWKN WILLIAMS, Esq., Ty'nybuarth. Deputy. Presidents: T. NICHOLLS JONES, Esq., Penrhos, and HUMPHREY OWEN, Esq., Lledwigan, Llangefni. PRIZES WILL BE OFFERED: Class. £ s. d. 1.—To the Person who shall ex- hibit at the Annual Show the best Agricultural Stallion, foaled before the 1st of January, 1S94, which J shall regulaily Serve Mares dur- ing .the Season within the Dis- trict of the Society only, and shall attend once a fortnight, on Market Days, at Llanerchymedd and Llan- gefni 10 t) 0 Sroon i Best 5 0 0 2.—To the Person who shall ex- hibit at the Annual Show the best Stallion, foaled before the 1st January, 1894, calculated to pro- duce Hunters, Roadsters, or Car- riage Horses, which shall regularly Servp. Mares during the Season within the District (,f the Society, and shall attend once a fortnight, on Market Days, at Llanerch- ymedd and Llangefni 5 0 0 The Winning Horses must he exhibited at the ANNUAL SHOW of the Society, to be held at LLANGEFNI on Thursday, the 13th day of August next. For fuither conditions and particulars apply to JAMES E. HUGHES, Bryncuhelyn, Secretary. Llanerchymedd. 1908r ARDUANGOSFA CEFFYLAU, CWN, a DOFEDNOD, PORTHMADOG, MAI 14, 1896. Llywydd-W. GLYNN, Ysw. Gwobrwyir Ceffylau am Neidio, Tithio, a Tandems; rhoddir gwobrwyon am Geffylau Trymion nc Ysgeifn, Ystal- wyni, Merlynod Mynydd, Gweddoedd, Tradesmen's Turnouts, &c. Dosbarthiadau ychwanegol, a Champion Prizes yn Nosbarthiadau Cwn a Dofednod. Beirniad GEORGE HELLIWELL, YSW., SHEFFIELD. Trains rhad 0 bob cyfeiriad. Cauir yr Entries Mai 7fed. Pob manylion, &-c., oddiwrth F. H. STROWGER, Secretary, 22, New street, Porthmadog. O.Y.—Gellir entro hefo Mr R. G. Hum- phreys yn y Whitehall Hotel, Pwllheli, bob dyddMercher; ac hefo Mr William Jones, saddler, 44, High street, Pwllheli.  ? ?OA\ MESSRS W. DEW &- SO. KHTBUDD RHAQARWEINIOL. DEHEUBARTH SIR GAERNARFOX. YN GYNAR YN MI3 AWST, YN NEUADD DREFOL PWLLHELI, ARWERTHI ANT FAWR AR DIROEDD RHYDD-DDALIADOL, oddeutu 2600 Acer, sef rhanau allanol YSrAD CAS- TELL MADRYN. CYNWYSA'R Arwerthunt yr hoU Fferm- diroedd a Thai, rhanau 0 ba rai a orw3dd. ant yn Niwbwrcb. (Mon), ac yn mhlwyfi Llan- armon, Nefyn, Denio (P wllhk li), a Llanh.-drog, yn sir Gaernarfon hefyd, Ffermydd a Thir- oedd, rhanau o'r un Ystad, a O^WEDDMT yn Dinas (Llaniestyn) ac yn mhlwyf Ceidio, yn y sir ddiweddaf a enwyd, Cyn wysir yn yr Arwerthiant Y "I\d Adeiladu Brigydon, yn cyffinio ar For'an Pwllheli, ac holl Ystad a Thiroedd a wyneha ac a red i lawr i Fau Llanbodrgoch, milldir a chwarter o hyd, a adnabyddir fe' y Cambrian Reviera,"a phr.swyl fod swynol tilynweddw. Ceir y manylion gan Meistri Hawkins AU Cwmni, Cyfreithwyr, Hitchin; Meistri Tyrrell, Lewis, Lewis, a Broadbent, Cyfreithwyr. Albany Court Yard, Llundain. W.; Meistri Chamber- lain a Johnson, Cyfreithwyr, LUndudno; neu gaii yr Arwerthwvr, W. Dew a'i Fab, Wellfield, Ba,"gor. 1969o UR ,JOHN PRITCHARD COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANBADRIG. SALE OF AN EXCELLENT FREE- HOLD FARM, known as VODOL, alias HAFOD UCHA', comprif-ng an area of about 105 acres 2r. 8p., distant about balf- a-mile from Rhosgoch Station, with good frontag-s to the road leading t) Llan- fechelt. MR JOHN PRIT0HARD will Sell by PUBLIC AUCTION (unless in the meantime an acceptable offer be IIIADE by private treaty) at Llanfechell, Anglesey, on Wednesday, May 13th, 1896. at 2.30 p.m., the above Freehold Farm in fiv? lots. The farm is beautifully situated in a ciiumuid- ing position on the road leading T* Llan- fechell and Cemees from Rhosgoch Station. The Hoinesteid and Outbuildings are com- modious and in excellent condition tlin land is in good heart and well fencod there is ample supply of water, and excellent shoot- ing is to be obtained. Plans and particulars may be obtained of Capt. Owen Thomas, Brynddu, Lhnfecliell, Anglesey; Messrs Hughes and Pritchard, solicitors. Bangor; or the Auctioneer, Bod- hyfryd, Bangor. 1982J BANGOR. IMPORTANT TO SHIP OWNERS AND OTHERS. MR JOHN PRITCHARD will Sell by 111 Public Auction (unless in the meantime an acceptable offer be made by Private Treaty), under the Ship-building Yrad of Captain John Ellis, Hirael, Bangor, on Friday, May 8, 1896, at 2 p.m. prompt, the well-known Fast Sailing Schooner, "ARTHUR WYATT," of Beaumaris; 78 tons register; 160 tons, burthen; 83-4 length; 208 breidth; 10-2 depth; specially built at Bangor, in 1858, for the Heavy Coasting Trade; has ever since been thoroughly well kept; and has recently, at Bangor, received Extensive Repairs under special survey This little Craft is in splendid order and conditior, well found ready for sea at a moment's notice, and well worthy the attention of those seeking a vessel of this tonnage Bodhyfryd, Bangor. 1979a -lIb. MR. J71). JuSEt. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. EARLY IN MAY. MR J. G. JONES will offer for Sale by 1 M Public Auction, !j Leasehold Houses at Llanberis, and 2 Freehold at Cwmyglo. Full particulars in our next. Tower Buitdinjj: Carnarvo.D '—————* MR HUBERT PAlliil. COUNTY~0F CAKNARYON. IMPORTANT SALE OF FREEHOLD PROPERTY, LEASEHOLD QLn!lIE. SHIPPING SHARES. &c. MR ROBERT PARRY is instructed to it', Sell by Public Auction, at the Crown Hotel; Pwllheli, on Thursday, May 7, 1896, at 4 o'clock p.m., sllfject to conditions to be there and then produced Lot I.-All that most desirable Mansion, known as "PISB Tanrallt," in the town of Pwllheli, with Pleasure Grounds, Gardens, and Cottage held therewith, containing in the whole 3 acres and 16 perches or there- abouts. The Mansion consists Magnificent Hall, 3 Entertaining Rooms, |Eilliard Room, Library, Bedrooms, Kitchens, Sculleries, Pantries, 2 Lavataries, Bathrooms, and W.C. Tne house is in a splendid state of repair. having been re-built 6 years ago a good Conservatory is attached, erected in the most modern style. Lot 2.—All that piece or parcel of Land or Orchard, lying on the south side of N orth street, in the town of Pwllheli, with the building erected thereon, containing by ad- measurement 2S perches or thereabouts. This is a grand building plot with frontage to the street. Lot 3. All that Sett Quarry in the parish of Llanbedrog, in the connty of Carnarvon. known as "Gwaith y Trwyr," Mynydd-dir gwmwd. held tinder lease, granted on the 13th of November, 1875, for the term of 35 years, with the light to renew the same for 14 years, and subject to £ 10 per annum dead rent. This quarry is in a grand wo k- ing order, with substantial Quay Wall, Stage for loading, Inclines, Drums, and Ropes, Offices, Smithy, WejgGlDg Machines, Sheds, &c., ready for immediate working. Area: 50 acres or thereabouts. LOT 4.-All that Sett Quarry in the parish of Llanbedrog aforesaid, known as Fox Hall," under lease of ;31:i- yeses from the 5th of July, 1882, subject to £ 20 per annum dead rent. Area, ÓO acres or thereabouts. Beth of the above quarries abut on the Llan- bedrog harbour. Also, the following Shares will be sold :— 3 Xloo shares in the Penrhyn Castle Shipping Co., Ltd. 3 Sloo shares in the Cnccieth Castle Shipping Co., Ltd. 5 £100 shares in the Empire Shipping Co., Ltd. 3 £ 100 shares in the Superb Shipping Co., Ltd. 111 X5 shares in the Eivien Steamship Co., Ltd. 99 Xi shares in the Gwynedd Shipping Co., Ltd. 4-64 in the Ednyfed Shipping Co Ltd. 1-64 in the North GwaliaShipping Co., Ltd. 1-64 in the North Flint Shipping Co., Ltd. 2-64 in the Western Monarch Shipping Co Ltd. 2-64 in the Eastern Monarch Shipping Co., Ltd. 16-64 in the 11 Hannall Jare," of Portmadoc. Further particulars may be had from Mr Williams, Solicitor, Neath, or the Auctionoer, 3, Salem terrace, Pwllludi. 1984o Mh'SSR-i E. II. OWEX ,t SOX THE PAVILION, CARNARVON. THE SECOND GREAT SALF OF HOUSEHOLD FURNITURE, T NEXT TUESDAY, MAY 3TH, \.y and the following day if Deeess iry. MESSRS E. H. OWEN AND S0\ WIU*» 1. Sell by Public Anctm, as ?ove & large assemblage of Valuable Household Furniture, &C., briefly c ^uprising -Several Pianofortes Drawing, Dining, and LI idroom Suites, Tiibles, Sideboards, Cabinets, Chiff- oniers, Overmantels, PiergUss«s, Chin* Ornaments, Oil Paintings Carpet<,Redsteids, Mattresses, BodR. Bedding. Wardrobes, CI""t of Drawers Dressing Tab'es, Washstands. Toilet Wares, Kitchen F.iuiture,and Utensils &c., &c. The Sale will commence at 11-34 lI.m. with a Rev gentleman's Library of Theolo- gical and other Books. For further particulars apply TO th? Aucti:mcer, IS, Bridge Stnd, U:lrmrvon. h-j wp LLANBERIS FAIR. THE Gwyrfai Rural District CMMit hereby give Public Notice that the following New Fair for Cattle and Sheep, will be held at Lowpr Lianberis, on THE Friday before the first Saturday in the month of May in each year. By Order, J. HENRY THOMAS, Clerk to the District Council. Carnarvon, 23th March, 1S96. 1909 TO BUILDERS AND CONTRACTORS? THE Committee of thp Tabernacle C.M. _L Chapel, Portmadoc,are prepared to re- ceive tenders for building a ministers' house. Flans and Specifications are to be seen at the Caretaker's house,Tabernacle Chapel and at the architects' office. Tenders to be sent in (sealed and endorsed) on or before the 14th day o' May next, and addressed to Mr David Jones, junior, GasWorks, Portmadoc, The Committee do not bind themselves to accept the lowest or any tender. OWEN MORRIS ROBERTS & SOX, Architects :I!d Surveyors. Portmadoc, April 23rd, 1896. NOTICE is HEREBY GIVEN R:ATBY an indenture dated the seventh day of April, 1896, and made between Owen Thomas, of Brynllwyd, Llanerchymedd, in the County of Anglesey, of the one put and Mary Louisa Thomas, of the sniie place, of the other part ALL the household furniture stock and effects at Brynllwy., aioresiid and specified in the Rcbedule theieto were assigned to the said Mary Louisa Thomas absolutely. Dated this 20th day of April. 1895. W. FANNING. Solicitor to the said Mary Louisa Thomas. 196>1 CARREGLWYD ESTATE. THE UNDERSIGNED will receive Ten- t ders for the erection of a FJrlll House AT d Outbuildings at Plas y Gwynt, Llan- faethlu. Plans and Specifications may be seen at the office of Mr W. E. Jones, Grais, Llan- fairpwll. The Tenders to be delivered at Stanley House, Holyhead, the offhe of the undersigned, before 5 p.m. on Friday, the 1st May, 1896. J. LLOYD GRIFFTH. 15th April, 1S96. TO BUILDERS. PROPOSED THRKg XEW SHOP" TO ADJOIN GLAN DIYE, PENilAEX- MAWR. PERSONS desirous of Tendering for the above may inspect the Plans and Speci- fication at the Office of the Architect at Bangor, or duplicates may be obtained 01 him. Tenders marked ,10 the cover "Ten- der for Glandwr Shop- are to be delivered to the undersigned cot I iter than i'2 o clock at noon on Monday, the 4th diy of May, 1896. The lowest or any oth. r Ter.uer not necessarily accepted, RICHARD DA VIES, Architect. Bangor, April 22nd, WI). 1937 L CARNARVONSHIRE' INTERMEDIATE EDUCATION. PORTMADOC LOCAL GOVERNING BODY. v OTICE is hereby given that the School (? Boards of the District may elect one Representative Governor on the portmadoJc Local Governing Body. The name of the candidate nominated is to be sent to me in writing not later than the 1st May, together with such candidate's written consent t,) serve on the Governing Body if elected. W. MORRIS JOXES, Solicitor, Clerk to the Governors. Bank Place. Portmadoc, 24th April, 1S96. IWOSEPH PARRY'S NATIONAL OSEPTI  TESTIMONIAL FIND. Donations tcwh..re Fund w.IIbe gratefully and promptly acknowledge y the Hon. Anthony Howe! '??'?-? Consulate, Cardiff The Fund will be closed on the 31t May, and the presentation wm take place at THE conclu,icn of C P formance of Dr ?rry? MW  July 1st, 1S96 (by the kind perm?.on ot??°c Committee), at thcHandu :no Eis- teddfod. £ s, d. Total previously acknowledge'! 60S 16 3 David Bowen, Esq., Aberc- 200 Principal T. F. Roberts, Aber- I10 ystwith 1 Professor 0. M. Edwarlisi 31.A., t10 Oxford 1 1 0 ? ?)avid Jenkins, Esq M?  t t rev Thomas J, B ..A, .4C'Tdiff 1 1 ? ,'?) Professor A. W-Hng?.?tto. 1 ? ? Professor Thomas Powm?" i 0 Professor C.VaughM.d? 1 0 Richard GriffitbsEsq" LI?goUen 1? ? J. Richards, Esq. (Isalaw) 0 i\ Dr Evan Jones, Aberdare 0 ) Rev Job Miles, Aberystwyth Rev Job Mites. Aberystwyth ? 3  Mrs Thomas, do ••• IA 6 Mr Henry Pritchard, Swansea o i o 1; Mr Thomas Turner 0 ) Mr John FnlDcis, Penarth 0 Dr J. R. jHmes. Cwmavon 0 io I' E.A.HeadIey.E?q-.do 0 t TomStepheM,Esq.,P''?ra ?.? L RPHE 7 VLYIVNOG RAMMAB (^CHOOL. HEADMASTER REV J. H. WILLIAMS, B.A. The chool re opeurJ Tti??(lay, Ap??? Pupi1s prepared for the <?"'?  Examin"tion, illeludmg in pnticuhr thè in. E?mm.tions, in.ludamt ?'?m ''?'? ?icu- lation Examination )f the .L- nner.ujtyy li tation Examination ot the Lcn?er?.ntyy ot S|S»l"tMti«n will be given to fUU s e for the ministry. ?t?:?.Pplyt.theHe.d?r.