Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

:'= 1\ GWEINIDOG: n'ire d., M. T;1OmIS, ydwy- ddim wetii cich S™'ri yn y capel yn rldiweridar. ?' ?THO?S X.dd.. syr, mi flase yr hen towel. y? .yM ff»yl YD aflonyddu y gwrilDdawyr. K.no?Si dd?:g w. g'y-ed hyny. MM W* PRECIS'S BALSAM mrch gwnaiffe wi yn ho?.ch erbyn yS.)? MRS THO-,fAS: Wel, ydyw liwnw vn beth ff sF?  S.J; ??-T?X?:?;dd. fy h?. «ft«.. fiynyddoedd, a fyddwn ni byth hebddo yn Y ty. Di„^ yr 7?/.? Y ?? O'y ?'?" SSftC /?M ?W? ? NghYIIZm. Nid r/J'w feddygilliactk wg,-foledig -?? ?,?.V?-? DffiIFFZYSG f, %TJHSSTaS^CH, ????- DROXCHITIS, DIFFYG ANADL.  Ar Wertli yn MHOB MAN mewn Potelau Is 6c a 2s 6c. FRANCIS & CO., CHEMISTS, WRII,Xl"tlAlil. TRI MATH 0 FRDOVr.LN- IAETH DDYLAI FOD IVRTH LA W 7;013 AMSFR GAN BOB ffermwr. I TIPPER'S AN TIG AN, I At y Colic, y Scothi, &c. Is 8c y botel. TIPPER'S I I TIPPER'S C L F, A,\ ',R I N' C', N I n It 0 DRENCH. At Friwiaii, &c. Is y paced. 2s 6c y botel. lfAE TIPPER'S AXTI-GAS yn iaohau Colic a Greipio m«ni ceffvlnu, Skit, Ys- i-ofhi, a Rhvddui mewn Wvn a Lloi. 'I IPPEWS CLEANSING DRENCHES at lauhau ar ol bwrw lloi acwyn. Moddygin- iaeth aporiatiol. ?irrE?'S NIGRO, 0)pw nu at „St.rem.i.o t bri?vi?iu, pyrsau chwyddedtg, tetm dolurus, Ci"t o sinmplau am IPs 8c a 21s. .Nac aroswch hyd Des daw yr afiechvd ar ?ih Nerm e? pn-m' y F?dd3-gi?i,?e,h, ond bvddw?h ? lU;¡ at 'Ib'ihr:SXl!;ei1 siamplau neu "i?t yn cyuwys yr uchod ar =wziith oddiwith B. C. TTPPER A'l FAB, VETERINARY CHEMICAL WORKS, BIRMINGHAM. DYLAI POB FFF.TIMWR A'R RHAI 8YDD YN PESOI ANIFEILUID I DDEFNYDDIO BWYDYDD DARBODUS SAMUELSON I AMFEIl.IAID pa rai, g"n eu bod o'r ansawdd goreu 8C yn cael eu gwarantu yn bur, ydynt y bwydydd goreu a rliataf i bob math o anifeiliaid. SAMUELSON'S S.P.F. Brand Prime Feeding Cuke and Meal. SAMUELSON'S Feeding' Cake, "Compound Cuke Brand. SAMUELSON'S Special Dairy Meal. SAMUELSON'S Finest English Decorti- c-ted Cotton Cake. SAMUELSON'S 95 per cent. Pure English Linseed Calte. SAMUELSON'S Palm Nut Cake and Meal. SAMUELSON'S Cocoa Nut Cake, and Meal. SAMUELSON'S "Perfect Food" for Calves. Gwneuthuredig yn uaig pan JAMES SAMUELS JN AND SONS, LIMITED, WALLASEY OIL MILLS AND FEED ING CAKE FACIORIES, BIRKENHEAD. Am brisiau, oopiau o dystiolaethau, a phob mall}'lion, ymofyner a'r rhai canlynol:- Yn Noiiaernakfon Williams & Owen, Corn Merchants. YN litANooit: -IV. G. Evans, Old London House, High street. Yn Poktmadoc — Richard Hughes, Liverpool hoe, DAVIKS'S Holt-,E ]IOWII)ER GYDA dogn o hono ddwy waith yn yr \jr wythnos (yn .I,,e'L yn y gauaf), gall Perchenogicn CefFyhtu sicrhRu y bydd eu Ceffylau mewn cyflwr iach a chalonog Bydetant yn fwy ysbrydol, a chyrhaeddan lawer uwch pri "n y farchnad, DAVIES S HORSE POWDER ydyw y moddion diogelaf at gadw Ceffylau mewn cyflwr da ac at godi Ceffylau fyddo wedi eu gweithio yn ormodcl, a thrwy hyny wedi myned i edrych yn salw eu gwedd. Ar- gynihellir ef yn neilldnol at wella'r blewyn, at y dwfr, ystwytho y cymalau, yn ogystal a chodi ysbryd yr anifil. Nid oes dim Antimony ynddo, nac unrhyw l./ftyr peryglus trail, ac y mae yn ddiogel i anifail yn mhob cyfwr. MEWN TINS, Is yr tin, 10s y dwsin. (Telir cludiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad u dderbyniad Postal Order am 10s.) Percbenog :-Hl'GH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Jljfreffii' Can'isu CofTa dwbl, ymyl arian, fel y canlyn:- Dwsin, 3s; Dau Ddwsin, 18; Tri Dwsin, S8; Haaer Cant, 6i; Cant, 10. 6c. Anfoner tal gyda'r archeb 1 Bwyddla'r »«intiU," S»T«»rfo«. _I DAY, SON, & HEWITTS FOCR GUHAT REMEDIES FOR I DISORDERS. Day, Son, & Hewitt's GASEOUS FLUID, For prostrfttei Cows and Ewes, Paining, Scour, Debility, Hoven, Colic, &c.-rice 20s per do; Day, Son, & Hewitt's CHKillCAL EXTRACT, For anointing after Parturition, straining ar.d preventing Ganp.rene. For Wounds Swollen U dders, and Sore Teats.—Price I 2s 6d, 33 6d, and Is per bottl8. I Day, Son, & iIe,,vitt's RED DRENCH, For cleansing Cows and Ewes, Fever, I I Cbills, Red Water, Hide-bound, &c.; prevents Milk Fever and D,opping.-Price I 9ws) 138; i E:wps) 3s 6d per doz. Day, Son, & Hewitt's GASEODYNE, I Deadens excessive pain instantly, and quiets the nervouc system,-Priee 3ii 6d per bottle. UNrAHAI.LELED SCCOESS OF DAY, SON, & SEWITT'S Lumbhiy 90 (Salving ¡ CJte.sis, Complete, Carriage paid, 30s, and £3 3s I Write for pamphlet and full àetail8: I ROYAL ANIMAL MEDICINE MANUFACTORY, 22, DORSET ST., LO>:DON,W. ESTABLISHED 1833. rfiinriflTHAS ADEILADU BkitHAUL O BANGOR AC AIIVON Swyddfa: PLAS LLWYD, BANGOR. nilvwysd HENADUR JOHN EVAN RODERIS, Y.H., DANGOR. deserve Fund, Gref (yn cyiiyddu yn flynyddol) yr j Blaenoa Oyfrauau ereill, m yn y mis 2s Go J G J ran ao uchod. Rhoddir bentliyg arian ar eiddo Prydlasol nen Rydd-ddaliaaol (iV liad-dalu trivy daliadau misol 1 am 5, 10, 15 neu 20 mlynedd, I MANTEISION. I Oyfrl!wU(¡{wyr. 1. Lie manteisiol a dyogel i roddi arian allau ar D 2. Lie hwylus i'w cael yn 01 ar unrhyw adell trwy rybudd lieu drefniadau ereill. 1 t'enthyewyr. 1. Digo-dd o aria? at alwad bob am?er. .2 1: Ad-dalia<Jau misol rhe'ymol. 3. Costa" cyfreitldoi cymerlrol (trwy drefniadau aeillrluol), 4. Ychwanegir yr Arian Pryniant AT, &0 nis .yuir ODDrWRTa, yr Aiian Benthyg. 5. Gwneirpob busnes gyda phryalondeb, ae yn y dull mwya f cyfi'inaohol. Rhwyddineb i glirio y M01'y'¡/I ar unrhyw .deg, "h yn ddigost, gfalflo'! J:j7;r Yagrifeny ld. MsRORKHT MI 4RES — ÀT GUR YN Y )EN A EURALGIA. A PHOB MATrl 0 gOEN pEN CTMERWCTI E A S E EASINE mewn ychydig funudau a ghria Gur yn y Pen. EASINE ydyw y feddyginiaeth oreu at bob math 0 boen yn y Pen, megys Neu- ralgia, Tic, Ddannodd, etc. EAI:iLNE hefyd a "chol gymeradwvir at In- flueuza ac Anwyj yu y Pen; gan ci fod yn effeithio mar UfliOllgyrchol ar y nerves rhydd wellhad melvn bvr amser. lihowch brawf arno yn ddivmdroi! Ar,, "thir mewn pace ii Is lie yr un, yn rhydd gyda'r post oddiwrth y Per. liRnog, gy HUUH JOXES, ChBinist & Druggist, Medical Hall, Blaenau Ffestiniog. I Gwerthir yn Nghaernarfon a Bangor gan I Mri Ev, iis a Lake. 1778j MAEsHrTLAFUir ysgolion SUL Y METHODISTIAID, 1896-7. ESIJOXIA I) Dl. HODGE AR YR E I D Gostyngiad yn y pris. Yn awr i'w gael am 28 60. Anfonir drwy y Post ar dder- byniad 2s 6c. Cyfeirier, Genedl" Office, Caernarfon. Pa feddyginiaeth a brofodd ei bun yn f-vyaf effeithiol yn ystod difrod mwyaf yr INFLUENZA? St1 JD IACH AOt DAIt CARli YR EBOL iJKlFFITH OWEN, CAEE- NARFON. Paham ynte y cyfrifir fod 500,000 yn marw yn flynyddol oddiwrth effeithiau yr anwyd a'r peswch ? Am nad ydyw y byd mawr cyfan eto wedi dyfod i wybod am SUDID IACHAOL DAIL OARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, CAER- NARFON- Y feddyginiaeth fwyaf effeithiol a ddarganfyddwyd at iachau PESVVCH. ANWVI), INFLUENZA, BRON- CHITIS, a'r ASTHMA. Nid oes dim yn fwy effeithiol i atal y pes- wch a rhyddhau y frest. Y i-nae liawer meddyginiaeth nad yw ond yn atal y peswch ond am y tro, end y mae hon yn myned dan wraidd yr anhwyldeb. Beth ydyw rhinweddau rhyfeddol y feddyginiaeth hon ? Pa beth a .wnieth, a pha beth y mae yn ei wneyd ? Beth y mae Thomas Jones, yn ei dd",eyd ? Penj'gilfach,L!anb.;ris, yn ei ddweyd ? AWTL SYR, Pan yn dioddef gan Boswch blin '1 llymdost, nes rhoddi i mi lawer noswaitf, ddi-gwsg a di-orplnvys, cynghorwyd fi gan gyfaill i roddi prswf ar eicb Sudd Dail Carn yr Ebol anmhiviadwy, a gallaf eich sicrhau i mi gael esmwyshdra uniongyrchol gyda'r ddogn pyctaf, a hyny heb ymyraeth a'm hatnrywiol ddyledswyddau a llwyr iacb- awyd fi a'r botelaid fechan gyntaf; o gan- lyniad teimlaf yr hyder cryfaf i'w gymer- adwyo i'r werin a'l miloedd. THOMAS JONES, Pen-y-gilfach, Llanberis. Eto, Ymdaith Gwyr Harlech," a llais y Grogen. Grogen, Harlech, Sir Feiriocydd. Syi. Yr wyf am Botelaid o'r Sudd Iachaol Dail Carn yr Ebol Griffith Owen. Gallaf eich sicrhau ei fod wedi gwneyd lies anghyffredin trwy i fy ngwraig, Ann Williams, gael heddwch oddiwrth besyebu (coughing) sych, gyda'r bryntaf ddioddefodd neb erioed, yr hwn oedd yn ei blino bob gauaf am oddeutu deugain mlynedd, ond ei fod yn gwaethygu fel yr oedd y" heneiddio. Y mae y Doctor- iaid wedi methu ei gwella yn agos gystal. Gellwch fentro rhoddi hya yn eich Rijiort fel y feddyginiaeth oreu at y pesychu. I Ydwyf yn gywir, I JOHN WILLIAMS. Y mae SUrD IACHAUL DAIL CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, wedi bod ar brawf am HANNER CANRIF, ac yn dal ei dir fel YR UNIG FEDDVGINIAETH Sicr at Anwyd a Pheswch yn eu gwahanol agweddau. Dylid ei gadw bob amser wrth law, oherwydd y mae ei gymeryd yn brydlon yn foddion i ragflaenu afiechyd peryglus, ac i arbed cost Y pwyth mewn amser cyfaddas yn arbed naw. Ar Werth yn mliab ardal mewn Poteli, Is. i kc. PERCHENOG- GRIFFITH OWEN, FFERYLLYD I'R TEULU BRENHINOL STltYD FAWR. CAERNARFON IN THE MATTER OF ROBERT PARRY (Deceased), 1, Pool street, Carnarvon. All persons having any claim against the above estate are requested to send full parti- culars thereof to llloJ, the undersigned, on or before the 30th day of April, 1896.— J. Evans, Fir Grove, Menai Biidge, Ex- ocutor. April 6. 1336. 1893J Flwyf pknmynydd, MON. YN EISIEU, TRETHWR (Assistant J. Overseer). Yn yohwanegol at y dyled- swyddau arferol 0 gasglu tretbi, gwneyd cyfrifon, porotoi yr etholrestr a ihestr y rheithwyr.J&c.. rhaid iddo weithredu yn ol ei swydd M Ysgrifenydd y Cyngor Flwyf. Cyflog, JE12, a'r registration fees (£.3 y llynedd). Aufoner ceisiadau am y swydd cyn neu nr Ebrill 30ain, 1896, i Gadeirydd y Cyngor Plwyf, Mr 0. Hughes, Ty'nybuttrth. Pen- mynydd, Llangefni. 1938h TO WASTED a practical m-in for Gold Mine tV on West Coast of Africa, able to super- intend and direct natives must be thoroughly experienced in vein mining, able to lay mine fcrsunways, be well recommended as a aobor and reliable workman, and pass the medical oflieer of the Company in London age about 30. Free pamstre. Wages L15 per month, with board and lodging. Address, with full parti- oulars, experienoe, etc.. Coast. 20, Bucklers- bury, London, E.G. 1941) NOTICE TO TRADESMEN ANL) OTHERS. N OTICE IS HEREBY GIVEN that my L son, Joseph Campbell, is not in any way in my employment or in partnership with me, at)d,tbat I am not responsible for any debts be may incur. Dated this 14th day of April, 1H96. ELLEN CAMPBELL, Temperance Hotel, Old Station, Holyhead. 1932 CARREGLWYD ESTATE. THE UNDERSIGNED will receive Ten- j. ders for the erection of a Firwi House ai d Outbuildings at Plas y Gwynt, Llan- faetblu. Plans and Specifications may be seen at the office of Mr W. E. Jones, Graig, Llan- fairpwl). The Tenders to be delivered at Stanley House, Holyhead, the office of the undersigned, before 5 p.m. on Friday, the 1st May, 1896. the lit Ma.y, l8Ð6:r. LLOYD GRIFFTH. 1.5th April, 189R. 1316 PARADWYS, LLANGRISTIOLUS, ANGLESEY. A BOUT 50 acrcs of Goood Pasture and 1\ Meadow Land will be Let on the Pre- mises, on Tuesday, April 21st, at 1.30, by Messrs W. DSW AND SOS. Full particulars of the Auctioneers, Wellfield, Bangor, and Trinity square, Llandudn i. 1899 LLANBERIS FAIR. THE Gwyrfai Rural District Council JL hereby give Public Notice that the following New Fair for Cattle and Sheep, will be held at Lower Llanberis, on the Friday before the first Saturday in the month of May in each year. By Order, J. HENRY THOMAS, Clerk to the District Council. Carnarvon. 2oth March, 1896. 1909 |j>T[veTiTsfF"c~ olF wale~s The Second Matriculation Examination will commence on Tuesday, June 9th, 1896. Particulars from the Registrar, Town Hall Chambers, Newport, Mon., from whom forms of entry can be obtained. Entries be made not later than May 19th. BEAUMARIS GR VMMAR AND COUNTY SCHOOL. Experienced University StaS'.— Thorough Education. A limited number ef Boarders received at Headmasters house. -Superior accommodation, moderate terms. School re-opens April 22. Apply Head- master. An examination for the award of I several scholarships to candidates from Elementary Scools in the County will be held on April 2oth.—For all particulars I apply W. Griffith, Beaumaris. 1887d rj,HE 0LYNNOG ^RAMMAR S CIIOOL. HEADMASTER: REV J. H. WILLIAMS, B.A. The School re opens on Tti-sday, April 21st Pupils prepared for the ordinary University Examinations, including in particular the En trance Examination at Hala, and the Matricu- lation Examination of the University of Wales. Special attention will be given to candidates for the ministry. For terms, Sc., apply to the Headrriaqttir. 1398 B ETIIESDA. COUXTY s CIIOOL. L j iibad-yaster J. D. WILLIAMS, B.A., Late Senior Scholar, Worcester College, Ox- fnrd. First Class Honours Mathematical Moderation, 1891. Goldsmiths' Exhibi- tioner. Late Senior Mathematical Master, Tettenhall College, Wolverhampton. SCIENCE MASTRit: ROBERT Mc'QUADE, M.A., Bachelor of Engineering, Trinity College, Dublin. FIRST MISTRESS: MISS RUTH LAKE, L.L.A., First Class, First Division, College of Preceptors. The next term commences April 27th. Fees: £ 4 a year. Books and Stationery supplied at the School for 3s 6d a term. (Books, 2s; Stationery, Is 6d). For forms of application apply to the Headmaster. D. GRIFFITH DAVIE8, Clerk to the Governors. 44CENWCH PR ARGLWYDD," ANTHEM SYML, Y Geiriau wedi eu dethol o'r Ganfed Salm, gan D. PRYSE JONES, L.T S.C. (Licentiate and Member of Council Tonic Solfei College). Solffa, pris Ceiniog. Hea Nodiant, 2g. I'w gael gan yr Awdwr, neu o Swyddfa'r Genedl." 'c? ?' ? °R"<'< ? Lii? ¡æ ["BLUE CROSS I BMm sn fcnrifliHEM m YN EISTF.U & N EISIEU, pentymhor, Morwyn yn alluog i olebi, &c., uievvil teulii mos- nachydd yn Nghaernarfon. Rbaid iddi foa o gymeriad da.-Vmofyner, gyda mnuylion. drwy lythyr cyfrinaclio), it Po," Gen ill, Office. \\f ANTED at once, several good Tailors. -Apply, Morris & Davies, Carnarvon. YN EISIEU.—Hyn sobr. yn mcdru rtar- Vlle n ac ysgnfenu. fel Carter. Ym- ofyner a W. Hughes and Son, BMgor_ 1934 Tr "OSOD, F.?t.,? Trvf?n, Gr?pston r\ R.S.O" eidno y?iwe?da.r Mr Robert Jones. Peiriana" diweilda'af. cyflawnder o ddwfr trwy'r flwyddvn. Meddiant Calan- mai.—Ymofyner ar y Ile. 1936- O TAT'LORS.—Wanted, at once, t"o good Cnat 'Hand; thOM u'ed to hdje' Br. ments prdorred: m'?t ? AtÆJRdv: conRtnt employment.—Apply to D. K. Jones, High Street. Bala, NW. n-UTÖÏIER,-Yn Eis!p.), Paehgen wedi I) cael ycbyiia ymarfenad gyda HAdd, ac mewn Aiop. Cartref cys?rua. Anfoner yr oed n'r cymbwysderau, ynghyfl a'r cynog a ofvnir, i Mr Robert Jones, Butcher, Llan- rwst. KISTeTI, Geneth Ieuanc fel Ap' Y prentice, hefyd Improver.- Yrnofyner E. W. Lloyd, Draper, y Ddraig Goch, Caer- narfon. TTWRTgWRAIG.—Yd eisieu,He l edrych v IT ar ol fferm fechan; y gwr yn fedrus yn yr oil o waith fferm, y ddau yn ddir- westwyr ae yn aelodau crefyddol.—Ymofyn- er a T. J nes, Ynyslas, Ystradfellt, Aber- dar. h A BIAN i'w rhoddi M- toR yu ol 4 y cant ?A, ar ciddo rhydd-ddaIi?dot.—Am fanyl- ion ymof) nor fL Mr W. J. Williams, 7, Mar- ket street, Carnarvon. ANTEO~every Ltdy to write o the (f Bradford and 3Tanchester Co., Halifax, Yoikshire, for Patterns of New Dress Materials, I) yards double width for 3s lld. 01823 WANTED a Young Man in the General 'V Drapery. ?pp!y to E, Owen, Anchor HonSH, Carnarvn?. 19L3d TV ^XPERIENCE'i DltESSMAKrtK Wanted, who caa also do l't'lc :'hlhnorY,-8pply, stating salary, ?c., B. Thomas and Sons, ?n- traeth, Anglesey 1901 r-Y AR WERTH Yn s(, yll ar y lie JL goren yn Nghriccieth, yn cynwys 3 Parlwr, 5 Bedrooms, Cegin, Scullery, W.C., Bathroom (hot and cold water), a Lined Closet. Wedi ei adeiladu yn y modd mwyat manteisiol.—Ymofyrer a D. M. Williams, TyNewydd, C,iccietb. 1900 w KRVANT3 WAM'L'ED.—Registry O'Hm of ?JKRVANTj?VA?'L'M?—Kop?try O'?c.) of Princes road, Liverpoo1. Condu??ted by Mr, L. Morris. A convenient and e"AY medium for Servants requiring situations in Liverpool ata small charge. Recommended by some of tie eading Nonconformist Ministers. Communica- tions by post in English or Welsh attended to at onee. For reply semi stamped envelope. 0LEW-LENIDWFR-BROFEDIO o;r gwneum OL;¡;fEJàiB?F; g,,], Rwngeni,telAi, offerynau dymu, peirianau. &c. Dros 1000°o yM'ft- mewn at?c, 4 X ay?.. 189; 5 X 3,229; 6X4,3S9;6X5.4.?:7x??'S'i.72s. Llinynnu at rIVymo a tho; yd a ?wair, F-Itit doi, Driving Band, iamplau &e., yn rhad. Enillwyd 12 o fedalau aur ac anan. Gwueathurivr i'r Frenhins a Tiiycvy.'0'»Cymru— -Vvdrkw 1'01:1:11:11, Melbourne Works Wolverhampton, np WEET7YUP WARDS i^iy be realised by persons of either sex without hindering present occupation.—For Samples (returnable), &c., enclose addressed envelope to EVANS, WATTS, & Co., P 293), Merchants, Birmingbain.- Genuine. Established 1872. TN EXPEKIE NC ED HOUSE- J\_ KEEPER (widow) wants a situation. Good coolt.-Apply to Q," Genedl Branch Office, Portmadoe. 1873p CUTTER, 24, Wants situation good ex- perience as general shopman and window-dresser good references height. 5 ft. 7} in.; at liberty now. Address-Wil- liams, 72, Stafford rd., Swintou, Manchester. "<RICCIh,TH. — Anyone in want of (1 Lodging Houses or Shops to let or for Sale, apply to Robert Jones, Builder Criecietb. 1672p D OSBARTHWYK YN EISTEU il, Qymreig a'r TTerm, mewn ardaloedd nad oes rhai ar hyn o hrvrl, Am y telerau anfoner i'r sivydafa yn Nghaernarfon. WANTED, an Educational and Gentle- '-f manly youth as Apprentice to a Chemist. Comfort?He home. Exceptional advantages to thoroughly learn the business. Small premieiim.-Address, "X," (Jenedl Office. 1926p BURUM FFRENGIG—Dyrna y Burum 1.) sicraf a'r cryfaf o unrhyw Furum a gynvgir yn y farchnad. Cynyrcha fara gwynach, melusacb a mwy dymunol i arch- waeth nag unrhyw fururo arall. Gwerthir ef yn Maneror gan J. H, Williqrn., Garden- square, a W. Jonfs. 23, Drum-street, Yn Nghaorgybi gan John Willi ms, 4, Thomas- treet. Yn Llanerchymetd gan Hugh Roberts, Penygrvlg. Yn Mhwllheli gan David Lewis, P»«ilanstrept Yn Mhen- gro"s gan R. 0 Roberts. Ymofyner a J. WMr.on & Co.. 01. Union-street, London. rr -ns.-= Wa')te'iI good Coat and r Trousers Makers.—Apply to Owen Jones, Talysarn. BAKER,—^Bachgcn letianc 0 gymeriad da fel Ii.pover yn eiRiou. iit? wedi arfer yn y Shop yn far d«wi<ol. —Ymofyner a RMf 948, Swyddf?'r G-n.dt." C"1 HOCEhY ~&_ 1)RAPFRY. — Assistant I T wanted In a Quarry District, agel" to '8. Must produce zood (hnracfer.— Apply by letter with full particulars and salary to No 1945, i fckis office. AT ARWEINYDDIUN SEIÑDYRF PRES.—Y mae gan Mrs Watts, Custom House Valilts, Capriiarfori, gwe-idw y diweddar J. Watts, Stoa fiwr o bob math o Gerddoriaeth, gan wahanol gyhoeddwyr, i Seindyrf Pres, ac yn awyddus am gael ymadael a hwynt yn ddioed. Gellir p'lveled y cyfryw ond galw yn y cyfeiriad uchod. GWRTIIDYSTIWN GWRTHDYSTIWN! DEFFROED ANGHYDFFURFWYR CYMRU. ODAN nawdd Cyngor Anghydffnrfwyr Caernarfon, cvnhelir Cyfarfod Cy- hoeddus yn y Guild Hall, Caernarfon, ddydd Uwener nesaf, Ebrill 24ain, fel GWRTHDYSTIAD yn erbyn y Mpsui- Addysg Newydd svdd yn tori dan wraidd egwyddorion Ymneillduaeth. Cymerir 1'11811 yn y e.vfarfod gan y Parch J. Hirst Hollowell (Y grifpnydd Cyngrair Addysg Cenedlaethol yr Eglwysi Rhydd); D. Lloyd George. Ysw., A.S., a nifer o siaradwyr adnabyddns eraill. Gwahoddir pawb sydd yn caru addysg y plant, cyflawn- der i'r trothdalwyr, ac egwyddorion Ang- hydffurfiseth. Cymerir y gadbir am 7 o'r glocb. Cynhelir hefyd Gynbadledd Agored o gefnogwyr y Gwrthdystiad yn yr un lie am dri o'r gloch prydnawn. Cadeirydd: D. P. Williams, Ysw., Y.H., Llanberis. Gwa- hoddir pob egIwys Yiuneillduol, pob Bwrdd Yeirol, a phob cymdeithas arall yn y cylch sydd yn wrthwynebol i egwyddorion andwyol y mesur anghyfiawn hwn, i ddanfon cyn- rychiolwyr i'r Gynbadledd. Anghydflfurf- wyr a charwyr addyag-Gwr thdystiweb! Ml!J;f(: (K. 118 W Cl v '—— B ImDG LHRT. I ERW FAIR. | Important Sale of the leasehold interest in j the above residence, the whole of the Household Furniture, Guns, Rods, Curios, Three useful Horses, and other out-door effects. ) t ESSRS W. DEW & SU? will offer for ¡ iM Sale by Public Auction (by order of the representatives of the late C. W. Hill, Esq., deceased), on the premises as above, on Wednesoiayand Thursday, April 22ud and 23rd, 1896. commencing each day at 12 o'clock aoon. On Wednesday, April 22nt1, the first lot offered will be The Leasehold Interest in the above Residence, which stands with a frontage to the main road, leading from Boddgelert to Tremadoc, being within two minutes of the Post and Telegraph Olfice cf Beddgelert. This is i good house, with ample Stablin?, Outhouses, productive Garden, &c. The premises are held for the residue of a term of 61) yoais from the Pith November, 1842, at an annual ground rent of ;E4. Then will follow, Galden tools, Flower pots, Harness, Saddlery, Thren Useful Carriage Horses. An excellent Do Cart by Morgan, Locgacre, The contents of Kitchen, Pantries, Servant's Room and Store Room, a quantity of Linen, Electro- plated goo Is, Glass and Books, the Smoke Room Furniture, including an Old Oak Cwpwrdd Dau-ddarn, Easy and Single Chairs, Tables, [Brussels Carpet, several specimens of Animals and Birds in Glass cages, &e. On Thursday, April 23rd, in the Front Hall, Dining and Drawing Rooms, two very fine old Brass Faced Clocks, Hall Chairs and Tables, Dining Table in Mahogaay, Oak Cwpwrdd Dau-ddarn, capital Cottage Piano, Walnut and other occastonal Chairs and Tables, Chippendale China Cabinet, Over Mantels, Brussels Carpets, &c. Several well-executed Water Colors and other pictures. Salmon and Trout Fishing Rods, Landing Nets. G uus, a collections of Curios, including rare old Fire Arms, Swords, Knives, and other weapons. C?' -s of Speci- mens of Animals and Birds (the 9f I these are beantifu!iy stuffed and mounted in the best style by that noted Taxidermist, Rowland Ward). The cor tents of four Bed- rooms, oomnrising capital nras and Iron Bedsteads, Walnut and other Suites, and the usual Bedroom Furniture and requisites. Copies of the Catalogue may be obtained at any of the Hotels in the neighbourhood at Erw Fair; or of the Auctioneers, Wellfield, j Bangor, and Trinity Square, Llandudno. 2300 NEWN GWOBRAU. zC300 CynheVr yr AltDD.4 XiWSFA GEFFVLAU FlynydJol yn y PAVILION, CAERNARFON, LLUN Y SULGWYN, MAI 25ain, ls90. Deunaw ar Ugain o Ddosbarthiadau. £:35 mewn gwobrau i Geffylau Neidio yn unisr. Ni dderbvnir Entries ar ol dydd T,iin, Mai lleg, 1S96. Rhestr a phob manvlion old ymofyn a'r Ysgrifenyld—Mr D. Huys, Bjdgwynedd, Caernarfon. ANGLESEY AGR :cn T'UR.\L SOCIETY. THE ANNUAL SHOW OF ENTIRE i HORSES will he held at Llaxof.xi, on THURSDAY, May 7th., 1890. President Hurll EDWARDS, Esq., J.P., Rose Mount, Holyhead. Vice-President: Owkn" Williams, Esq." Ty'nybuat th. Deputy-Presidents; T. NICHOT.LS JONES, Esq., Peiirhos. and HUMPHREY OWEX, Esq., Lledwigan, Llangefni. PRIZES WILL BI; OFFF'IED: Class. i s. CA. 1.-To the Person who shall ex- hibit at the Annual Show the best Agricultural Stallion, foaled before the 1st of January, 1X94, which j shall regulaily Serve Mares dur- ] ing the Season within the Dis- trict of the Society only, and shall attend once a fortnight, on Market Days, at Llanerchymedd and Llan- gefni 10 0 0 Second Best 5 0 0 2.-To the Person who shall ex- hibit at the Annual Show the beit Stallion, foaled before the 1st January, lSfH, calculated to pro- duce Hunters, Roadsters, or Car- riage Horses, which shall regularly Serve Mares during the Season within the District of the Society, and shall attend once a fortnight, on Market Days, at Llanerch- ymedd and Lhngefni 5 0 0 The Winning Horses must be exhibited at the ANNI, AL SHOW of the Society, to be held at Llangefni on Thursday, ths 13th day of August next. For fillther conditions and particulars apply to JAMES E. HUGHES, Brvncuhelyn, Secretary. Llanerchymedd. 1908r KlAKXA UFKSTIMOO HOUSE, DOG, & POULTRY SHOW, HORSE JUMPING, AND Slate Splitting Competition, TO BE HELD ON THE Recreation Ground, Manod, lilacnaa Ffestiniog, YVHITMONDAY, MAY 25, 1896. Show opens, 9.30 a.m. Admission to field, Is ENTRIES CLOSE ON MAY 15, 1896. Rules, Regulations, Schedule of Prizes, &c., to be bad from E. LLOYD POWELL, B laenau Festiniog. Secretary. ARDDANGOSFA CEFFYLAU, CWN, a DOFJWXOD, PORTHMADOG, Mai 14, 1S96. Llywydd-W. GLYNN, Ysw. Gwobrwyir Ceffylau am Neidio, Tithio, a Tandems; rhoddir gv/obrwyon am Geffylau Trymion ae Ysgeifn, Ystal- wyni, Merlynod Mynydd, Gweddoedd, Tradesmen's Turnouts, &c. Dosbarthiadau ychwanegol, a Champion Prizes yn Nosbarthiadau Cwn a Dofednod. Beirniad: GEORGE HELI.IWELL, Ysw., Sheffield. Trains rhad o bob cyfeiriad. Cauir yr Entries Mai 7M. Pob manylion, &c., oddiwrth F. H. Stkowgek, Secretary, 22, New street, Porthmadog. O.Y.-Gellir entro hefo Mr R. G. Hum- phreys yn y Whitehall Hotel, Pwllheli, bob dydd Mercher; 8C hefo Mr William Jones, l saddler, 44, High street, Pwllheli, gAMS BY K. H. OWEN axd S0N EIOD) RHYDD-DDALIADOL. TANYWAEN, WAEXFAWR, MRI E. H. OWEN A'! F AB a dd??, ?i anthysbysueuhodwed.eu ,YfAr. wyMo gan Mr H. W Ilham i werthf, wyldo gan ?Ir ?l Willi;tm,? i W?'tllu 'r Auction yn y C.?e Hotel. Caernirion' 3ors''occhd(]ydd8?r,t:bri' •' )-??' 1896, yn unol a thclerao y Tir n, ddaliadol uchod, yn m?nr 5,L. 2r.l2' ragor o ?uyHon, ymofvner a'r Arw«,4v ?. BrMs'?sfrpft.CHt-n?vo. 19ii!rr' Mil THOMAS EVASC^ LLYSIFOR, ALAU,PWLLEŒiJ, SALE OF HOUSEHOLD FURXI TURE, &C. MR THOMAS EVANS has been ijj. strncted by Mr James Williams, is re-furnishing the house, t, Sell by Public Auction on Thursday, April 2;), lyx;, at the YHrd of the a?ove place, splendid Househo).? Furlttm. Oa view morning of sale. Fû particulars see pasters. r part, cul,trs spt, litst,?rq. ;n?? MR HENRY P, 7, ClilCCIETH. ARWERTIIIANT PWYSIG AR EIDDO. MAE 1% IR HE\RY ROBERT w?i eigyfar. 1." wvddo pan Mr R. Roberts i WEHIHU AR At C IIO, yn dda.oatyug'di? i'ram- odau a ddarlleoir ar y pryd, yn y George Hotel, am ddau o'r gloch, Ebrill 21, yr oil o'r Masuachdai a adwaenir wrth yr enwau Madoc House a Vienna Hou Mae y ddau Fasnachdy ucbod yn sefyll yu y brif heol yn rghanol y rlref, Man go-oil am fasnach o bob man yu y dref. Hefyd, V,i. war o DAI yn Mora Terrace, Ir y G";t View, Pleasant, View, Glanawen, aGlaidwr. Mae y tai yiua wedi eu cymhwyso rei L .dg. ing-bouses, yn agos i'r mor, ?c yn rag 1,,? rhai o'r golygfeydd mwy?t s%vy;kul t,.? Criccieth. Am ychwaneg O f .nylio i yu!O: nr II :'IIr R. Roberts, Llys Cara.iog, Criccieth, iku Arwerthwr yn Poithmadoi?. 519, CA^R-LhON, cIUGUhllL HIGHLY IMPORTANT SALE OF HOUSEHOLD FUIiNITUliE. MR HENRY ROBERTS iJ ir:<tractei hy jJ )lI>M Jones, who is i-jviag the Eeijh) boirhoorl, t) Sell by Aucti .n, ht CtPr-k-orj Criccieth, on Saturday, Atril 25:h. I ,(II;, th, Rub-tautUlly -,a-to aud lI,olern Household Fuuiiture, comtirisina I r .-fl/ f>ur Wa'na* Drawing Suites uphc>l->t .red ia tapestry. Wal- nut Du" II] Ta ol s, D ning T, (iccifioial Tables, K r.-hen and other l'abx", beautifully Carv d (j k Si leboard" and Over i.anrloa with bei-e hd :a s, lovely Wali.ut Cabinet! uita beVil'cl v 1-1, two Dinner Wajgons, thre dc"Hi of Au-triaa Bentwood Chairs with P«r- fontixl and Cane Seat., and one Batwood Settle qni e new, K tch.n I)re:ser, I)iinted C ipboard, Kitchen Cnair', one good Mingle and K "ifo Cleaner, Kit hm Fa.iders. and Parlour Fenders and i-e Irons. II It ani Umbrella Stan ls, a lacole number d ex:c'.lent Oil Pain'ing", l'aotjjiraphs and oieotrraphs Bedroo-Ji F-jriiirure-a 1 rze number of Iron Bedsteads, P ,1'ias,9 and Wool M.ttr.sses, one Mapl; n,te3, B nk 1'. Pillows an,1 Bedding, Iron Child's Crib, a large Painte i War-Arkibe, Dre.-ai Tables aid Want" <n-< Stinds, several St.. of ToiVt Services, Looking G,asee and M.;r .r?, Nliitle B"rds and D-aperies, fever^t Siiauc- of Jarpeti, Fl'Wir Cloths a'ld Wmdo* H»r,giaps. Utps, B ruck-its, Linclcums, ^rcaieuts. Art r, Dinner Se-vi-e-, Tea Services, liv.-se't Ser- vire-i ard he China, Gla-s, I'en awl Hard, ware, including ths K torea aud Cocking Ut.-n-ils, ■Xp> As the Lots are vert su,i-rcui the Sale will commence at 11.30 a.m. jiroim-t. !« JIIlt, J. PRELIMINARY AXXdCNCEMEXT. EARLY IN MAY. MR J. G. JOXES will offer for Sde br Public Auction, 13 Leasehold Houses at Llarberis, iiiil Freeh -Id at Cwmyglo. Full particulars in our next. Tower Bull ling". Carnarvon. Jl a W, ,/IJ, To PARTIES FUnSlVlUSG A- OTHERS n!RTAXTSALt:"F HOUSEHULD FC i.Xm:RE, A-s., AT EDEN HOUSE, SALT ISLV.N'D HOLYHEAD. MR w. D. JOXES has been instructed .1, by Capt. R. B. Cay, R.N., who is leaving Holyhead, to S-U by Auction, on the premises, Eden House,Holyhead, on Tue>day, the 28th day of April, 1-96, commencirg at 10 45 a.m., for I I,) clock prompt, the whole of the very useful and substantial Household Furniture, &c., being the contents of the drawing room, dining rnom, two kitchen*, hall, entrance room, school room, beu- rooms, &c., consisting of mahogany Dlnmg Table with extra leaf, eight mahogany Chairs in leather, Couch in plush, large Sideboard, neat Book Case. Pictures, several Nviudow Poles and Hangings, Curtains Cheffomer with glass back and frcut, chess la ei, several occassional Tables Drawing coa Suite, several Easy Chairs, Couches.o as, two very neat sweet-toned cottage PMM. fortes, Music Stools, Fire Irons, Fire Br??. Marble Clocks, H.Mth Rugs, Capets. ?sU DInicKTab]e (extra Ie?t).eia'ht.day CM. pitchpine Hat Stand. C.p'?.B?. shelves, a dozen or ?ore Bedroom laMe Towel Ra.il, Coal Boxes, F.re pn'rMl tester and other B€ds:e?'iuuHe ?d ?.. Bedstead.. Father Boaters an d P Hows, several H.ir Mattre?. Deck ????'?" ing Stands, Chest of Drawers, CommoM Pedestals, bedroom and ?her Chairs, se,eral Toilet GiaESt>s., Pier OI.?M. ula S a.i.a, Eartheawa.e. K-tchen rt?.s.1? ? ?' boards, Blankets, B xes, &O: 'cr. j The whole of the above w.U be -.?, ;io???i i. n due course. b f ,the ?ta?es will be ready a wck b.1,. Sale, and may be had at ,be j;in or from the Auctioneer, O.d B-"??? ?r- bead. i'.V A WE yy KAX0?, Pris, ,ne>,m .4 TIE I -.V B -4 li" 7r;y Y Y FliRClI i! r\y Gan y PARC3. DAVID WILLIA5I3 CWMYGLO A\dwr r Dl- IEI.\XC," &e. Ilw 0 X!RFOS SWVODPA'R GENHDL, CAER.