Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

- -.. - ..- ..11...._. D ADG…

[ Dydd Mawrth

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

[ Dydd Mawrth Yna ynifftirfiodd y Ty yn bwyllgor he Idyw. tbieth yr adran gyntaf dttn ysty- iaeth b"llat.:h. Mr More a gynygiodd sdaelullan o weith- rcdiadau v Mesnr y rhan bono o Rit- Di-efuld- wvn sydd yn Esgobaeth Heuffordd. Mr Humphreys-Owen a ystyriai yr ar- weiniai'r gwelliant i tuighyfleusdra inawr. tie lta ddyle.sid ei gymeryd fel un o ddifrif. Cymerai ymaith oddiwrth y wlad rbwng 9 a 111 y eant o'r holl wrth trethadv/y, a rhwug 7 ae M y cant o'r boblogaeth Mr Asntiith a wrthwynobodd y gwelliant. Bu raid ) r Llywodraeth bcnder/ynu pa un 111 y fiiniau daeryddol ynte y rhai esgob- aethol a (Idilynid; a phenderfyuasant ddi- lyn y rhai blaenaf, Ystyriai Syr R. Webster fod araoth Mr Asquitb yn profil yr anhawsder o ytnwneyd a gan ei fod yn delio à mater- ion o d-'lysgybliieth Eglwysig. Faham y dylesid dadseiydlu rhan o Esgobaeth lIell- ft'ordd ? Ymranwyd, pryd y cafwyd Dros y gwelliant 20'i Yn erbyn 231 I h Mwyafrif yn etbyn 28 Mr Rankm a gynvgiocld gnu all n o weithrodiad y Meanr y eyfryw rauau o sir Faesyfn-1 ag oedd yn esgobaeth Honffordd. Syr M. lIicks-I?eaoh a awgryinotld y tlylesid advstyrie l y cwestiwn litvu i ryw raiidau MCTVII ban diweddaraeri ar y Me.tur, fel ag i roddi ystwythder i weithiad y Mes jr o bertbynas i bHvyfi allanol. Mr Frank Edwurtlg a ddywedai nad oedd I Wwyfydd yn Mr l''aesyf«d, cyn heltpd ag y gwyddai of, yn groes » gael ell eynwvs y ¡ tu fewn i'r Mesnr. Yr oedd efo yn sier y byddai yi well gan y mwyafrif ittawr. o houyiit gytocryd eu rhan i»vda'r rhatJK.ii or- .ill o GymI'a (clyweh, clyweh). Mr Asqnith a ddyw?dodtod y cwestiwn hwn yr union yr uu o ran egvvyddor a'r 11411 oodd y Ty newydd benderfynu. Ymranwvd — I O bir>id y gwelliant 20il 1 u erbyu 237 Mwy.tfrif 28 Dyvododd Mr Stuart Worthy a Mr Tal- bot y tlylesid eu cyfrif lnvythau gyda'r rhai oedd yn tfafr y gwelliant dxwoddat, oithr yr osgeuius-ii v cyfrif,vyr aros nes y daetliant dnvoJd. i'V'ly. '^iain ydoedd v mwyafrif. Y ljJwrhi Kooyon-Sianey, i r ran Mr Kewyon, a g/nygiodd adael Cantref M iolor 1\)11)1: ratvd y mesnr. Mi- Kenyon, yr hwn a ddaeth i fown tra fu'r Mihvriad :11 siarad, a ddywedodd fod Cantref Maelor yn rhan anghysbell (i sir F/lint Yr oedd y trigolion, 0370 o rif, yn ol cyfrifiad Scisnig ;;uhiyitlt, ae r.id oedd un Cyiuro uuiaith yu yr hull ranb.-rth. r Mr J. Herbert Lewis a ddywedai fod yn hyfryd gauddo wybod uiai Mr Kenyou oedd yr aolod cynt.if o Oyiuru a sillradodd yn erbyn y mesur oedd ger bron y Ty (dyweh, clywch, a chwerthin), Yr oedd yr engrai'ft a roddasai cfe o haelfrydedd yr E^lwyswyr 3., 1 NgbiLntref Mtielor yn ddigon i argy- boed '.i'r Ty nad oedd raid iddynt yno ofni dim rhag Dadsefydliad (oymeradwy.etU). Mr Asquith a ddvweiodd fod yn rhti(i i'r Llywodraeth tidilyn ffiniau daearyddol y sir, IW Ili gaJJcnt ymwlleyd mown dull bratiog yn unol a theimladau neillduol rhanbarth lteillduol. Oblaiaygwelli,-ttit 168 Yuorbyn .H)t Mwyafrif 2a I Mr Griffith Boscawon a gynygioaa aaaoi sir FYllwy allan o'r Mesur; ymresyitiiad umi sir Saes'iig ydoedd Mynwy a chan adael y ffiniau daearyddol, yr oedd y Llywo Ivaotli Yll eynyg cyiiwys Mynwy yn y Mesur am ei b;il hi )"11 esgobaeth Ll,\nd,d, Y Milwriad F. C. Morgin, fel yr aelod I Toriaidd dros Fynwy, a gemogodd y gwell- iant. Nid o(--Ad reswiu (Iros wttiio y Mesur ar sir Fynwy, gan fod mwyafrif y bobl yn dyiiiuuo caol ou rhyddbau oddiwrth y cy- nygion a gywyeai. Mr Wariuingtou a ddywolti fod Oyiuru a Mynwy yn un ar y cwestiwn hWII byth er pan d laeth y tu fewn i gylch gwleidydt.- itteth yiuarferol. Yuirauodd y PwylJgor I 0 blaid v gwelliant 17(5 1 Yn erbyu 201 Mwyafrif 25 Am hanner nos gohiriwyd y ddadl hyd uos LUD.

COHPIL «1K VNT VFIVN CAE YN…

! Unnmst

Advertising

I Dydil Llan-

I Dvdd Mawrth.-1

1--Dytld -Mercher.I

--Dydd lan. I

Dydd Gwener. I

YD.I

-GWAIR A GWELLT.-1

--ANIFEILIAID. - -I

CIGOKJDD. I

-GWLAtf. - - -.-i

PYTATW8.nHH-. I - - - ---…

YMENYN. -I

IFPAfilVEL AN llfTH.-.-I

Advertising

I-Spennynioor. - -

Advertising

I - Bethlehem, ger Bnneror.-

Bangor I

I - -(jaernarton. ..-,

CaergjM-

-Hirwann.--

Llanorchymedd.-

Man rue.

I..--- Talysarn._