Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

- -.. - ..- ..11...._. D ADG…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

..11. D ADG YS YLT/ri AlX Y MEsill Yli Y PWYLL- GOB. Y TOKIAID VN RHWYSTRO Mwyafrifotdd Mawrion. Yn Xhy y Cyffrodin nos Ltin cynygiwyd fod y Ty yn ffurHo yn b.vylliror i ystyried Mesur I)(i(!gysyllt;ud a DadwaddJiad yr Eglwys yn Nchymru. Dywedodd Mr Astjnith ddarfod iddo gael gf.rchytnyn gun y Frcuhircs i liy: by^n y Ty led ei Mawrbydi yu dodi dan uwdurdod y ■Senedd, at berwylion y M- ^'ir, boll ftidd- iannau ei Mawrhydi yii nglvu ug tsgob- at'thau iic ir.vldau a by wiolaethau Kgltvysig vreill yn X^hyutru a sir Fynwy. "Y CYFARWYDDJ.\t>t: Abttt y Llef.rydd rbagddo i roddi ei reol- iadau o berthynas i'r atnrywiol gvfurwydd- iadau oed i ar y papyr. Yr oc II cyfar- wyddiad Mr Griffith .oscawen <> b»rtbyn;is i drlp-1io mown dau ft sur ar wahan a'r pwnc a Ddadsefydlind a Dadwadduliad, lncwn trefn; ac yr un yr oodd gwoliiant, Air L). A. Thomas ar v oyftirwyddiad o bartb lleoli-.d y •legwin eithr cyn galw ar yr ael.<il anrhy- deadtis i gyryt ei gvfarwyddiad, feallai mili hwylus i'r Ty fmiK-ti iddo of ymu-.i^vi tt'r cyfarwyddivlatt eroill. Ni l ot>d<l eidtlo yr h itirll Woluter iiunvn tivfn, aiu nad oedd yn angonrheidiol. Yniwnelai it Ulster all li fuel yn bwnc gwelliantau yn y Pwyllgor scf, fod gallu i'vv ddodi vn v mesur i alluogi daliwr swydd I eglwysig ag yiddi hawl i fuddiaut presmol i giel ei ilivxglwy.lJo i swydd arall yn yr rit liel) ryw fuddiant prrseitol. Yr mi modd yr oedd cyfarwvddiad Mr Vicary Gibbs alkii o diofn, yr iirni a gynvaiai wueyd tlarp Ir- iaoth at ddefnyddio yr eiddo fu hyd yma at wasanaetb yr Eglwys, at borwylion union- gyrchol eu oysj llti .d a ffyniimt crefyddol pobl Cymru a iYDwy, Cyftiewidiad ar bwrpas y 1II'llf odd hyn, a ù\1as,\i nicwn tn ft. yn y ffjri 0 wcliiant. Xid ofdd cyf- i arwyddiad Mr Wobster yn rbfolui id, sof, fod cyfritia.l ciefyddol i'w wncyd bob [>11111 liilynudd, tiiu ei fod yn gubi y tll allan i bwiiu y uitsur. Yr oedd cyfnvwyddiiid Mr Jeffreys o bel tbynfts i adbiyniad y dogwm ar soiliau tc^' yn rbcolaidd, gan yr yrjwieJai y luetmr II phu nc y dogwm. »S ifai v cyfar- wyddiau yu emv .\Jr U.1. iiiomas, i'r j,er\vyl y lylid gwticyd daTpiiianth yn y mesur ar gytcr sofydlu j>wyll?or oyffrixlinol dewisi'dig g i'i y Cy'Jorau ;iilol, i'r lwn y dylid trosgiw Mo yr t i ldo e«lwvs:fe' cysyllt- iedig a by wo'.iiiotliau plwyfol, ac er gallnogi y cyiryw b\v\! i s(or, wedi gwneud ad-da!ia<ldy- lodns am fnddiauuu i>rvseuol tvos oes, i fedd- inuit yr incwua godai oddiwrth y cyfryw .^iddo ut. b"r ivylit^n o fantais gyifredinol i bobl Cymru a Mynwy. Nid oedd y cyfar- wyddiad yn ilifoluidd, oliorwydd y gollid yiuwncyd a^; oi d»v.-y wtdlianl. Yr oedd i-ylarsvyd lit I Mr i'r perwyl fod tlarpaiialau yn cad cu dodi yn y nicsur u berth) lias i d icf:iyd('iad gwaddoliadan yr hv!l gapttlai; ;-it N¡.:by:nru a sir Fyuv/y oedd yn rbydd cd iiwnli divthiad fel lleoo.M addoliad, au yn j»i»(K><t.r«d»g yn 01 Dddi Scueddol, ail tn o dr«fu, aw y tltdiai a mater oM(I vn "Ill!'wl;l y tii itil,iii i r,t%v(i y iitts'.ira'r K.jwys lSu.fyd!edig, ac ni fyddai yn unig Y:l t'lIg"t \V\itill(!dj'1d y ntcstu*. ••itUr v,t i f»"S arall yn bollol pe cyt.irwyd-.lid ttwy i d--loln> :'t:; a-id- oldai lia plieit'nyncnt i'r .Sft'ydledig. Yr oedd cyfn wyddiad Mr i'r perwyl £"1 C\.f,'('stI'lLU ¡-!wyfo) o f) uyûltwyr yr Kglwy* lltla-lsi-fydliidig i on cadw allan o dicfn, atu wId .)!"Itl end tl'.ii-f ar gyfritiad crrly.ldul. Yr uu nu lJ, nid oodd qf"rwy\1ríwl"T R. Webft^'f yn r'toolaidd set, L-ais am allu i wnoyd darp.iviueth yn y mesur i atal trosglvvyddiad unrliyw oiddo gan Lywt/v.vthwr Cod y Fienbitips Anne i'r Dirprwywyr Cyntraig, os lnetlrid dangos fod yr avian :& wariwyd gan Lywod- raetlnvyr Ce I v Ktt'iihiues Anne at bwrnas yr K^lwys yn Ngbymru er y flwyddyn 1703 yn fivy n'r swin a d ierbyniasant hwy oddi with < iddo K^-iwysig Oymrotg yn ystod yr I un tymor. Yr t etld hyn yn brindolaeli f.-l mater swelii tntati ar v lncstir. S tfai y cy- tarwyddiad iljxo'l-'af v;i onw Syr F. ;\fi1J1N, i'r perwyl fod y pwyllgor i fynu gwybod. tin ai tlrvvy gyfuf tien fel arali, lieth oodd cyfartalcd 1 '.ymuiiiuriactliol ymlynwyr yr Kglwys ac 1.1: yr Yiuneillduivyr, gan nodi y nift—a b.-vtbyna i i bob soot. Yr oedd hyn h-fy(I ,111 o drofn ay ar yr un tir ag dd:o Mr Webster a :\11- TouiHnaou. Mr QtifiitU !\Oc\Vcu II gynygiodd ei gyf- arwyddiad —" Fi fod yn gyfarwyddiitd i'r pwyllgor foi ganddynt alia i ianu y nwsur yn d.-JI\II-n!1 yn ymwneyd n. tberfyniad sef- ydliad E;w; Ltte^r yti Xgbymvti II. Mynwy, a'r ball gyda'r darparioethau o her- tbvnam i'r swaddoliadan, a bod y ni'-Mtr cyntaf i gael ei osrul gerbrou y Ty cyn yr elor yn mlaen gyda'r llall. Eiiiwyd ei gau Atglwydd Crunborne. Atobwyd ir tn Mr Apquitli, a cliymorwyd rhan yn y tidadl yu ddilyuol gan Syr M. Hicks-Beacb. Mr 8. Leighton. Mr Haitley, y Milwriad K"l1lon-Sltmey, Mr Hoblionse, Mr Stuart Worlev, Syr n. Webster, Syr F. Powell, Mr Talbit, Syr Q. O. Morgan, Mv Addison, Mr D. A. TIIOMHS, a Mr Balfour. Yn ddilyuol, viurauodd y Ty, prvd y jafwyd I Bros y cvfarwyddyd !M 231 Yn erbyu 231 Mwyafrif yn erbyn 33 IGalwyd Mr Jeffreys i gynyg yr gyf- arwyddiad arall oedd mewn trefn eitlir gan nad atebai neb. aeth y Ty yn bwyllgor HI- y niesur, yn eyint,rrd%v3-ztcth IIcJCJ. Mr Gnffith Boseawen a gynygiodd well- iant ar yr a-Iran gynhf; 8ef, fod dyddiinl Da(lwfy(iliad i dd gwydd ar y laf o Ionawr, M 180S, yn Ile IS9o. ??,Ar ol cryn ddttdt?u, rban- vvd v Tv fel v canlvn IDroi y gwelliant !"0 Yn erbyu HS I Mwyafrif 4 i I ICynrgiodd Mr Leighton roddi y dytMi id mewn fligyran yn wbob man y digwyddai, N yn lie y geiriau dyddiad Dadsefydliad." 10 blaid y gwelliant so Yn or.yn 144 Mwyafrif (it IAr ran Arglwydd Wotmer, Mr L. Hardy, gynygiodd ad""l allan o'r b?,?, cvutat y geiri"u cyn belled ag y mae yn s!'fydlcJig I I with gyftMth." Gwitbodwyd hwu drach- B ".u. 0 blai.l y gwellhmt 147 1 H Yu rhy" .l?S IB Mwyafrif 41 I» Mr Griffith BoaMWon a ?ynygiodd well-I iabt i To(\di yr Eglwys yn Nghyiuru yn I I 1miOt. IU yv tm Sldlo cyfreithiol ag addoldai I Ylulleilldu,,I.II nwrtttodwydygweUomt?hwn eto, fc! y )? !N ?!yn:— I 0 blil 101 N Yu erbyn 193 Mwyafrif 32 I Yea gobiriwyd y ddadl byd draiioeth.

[ Dydd Mawrth

COHPIL «1K VNT VFIVN CAE YN…

! Unnmst

Advertising

I Dydil Llan-

I Dvdd Mawrth.-1

1--Dytld -Mercher.I

--Dydd lan. I

Dydd Gwener. I

YD.I

-GWAIR A GWELLT.-1

--ANIFEILIAID. - -I

CIGOKJDD. I

-GWLAtf. - - -.-i

PYTATW8.nHH-. I - - - ---…

YMENYN. -I

IFPAfilVEL AN llfTH.-.-I

Advertising

I-Spennynioor. - -

Advertising

I - Bethlehem, ger Bnneror.-

Bangor I

I - -(jaernarton. ..-,

CaergjM-

-Hirwann.--

Llanorchymedd.-

Man rue.

I..--- Talysarn._